thor-mit-uns-triko-noi
white-pride-world-wide-triko-ferfi
polizei-division-polo
thor-mit-uns-polo
awb-polo
landstorm-nederland
white-power-triko-ferfi
reenactor-polo

Hosszú hetek óta tombol a magyarországi csata – írja Greiffenberg Wehrmacht tábornok a Kamerad–Bajtárs magyar–német katonaújság lapjain 1944 késő őszén.

A Kárpátok bérceiről a völgyekbe hallatszik az ágyúdörgés, és a páncélosok harci zaja tölti be a puszták végtelen messzeségét. Minden talpalatnyi földért elkeseredett harc folyik. A német katonák a honvédelemmel vállvetve harcolnak a magyar földért. Nem igaz tehát, amit politikai számítgatók kis, felelőtlen csoportja akart elhitetni a magyar néppel, hogy ez a magyar föld a németek számára csak a Németországért vívott harc előterepe.

Nem igaz, hogy csak "katonai előtér", amelyet úgyis feladnak, „ha az elszakadó mozdulatokat sikeresen végrehajtották, és az arcvonal-kiszögellés betöltötte hadászati feladatát.” Ez egyáltalán nem áll. A németek éppen olyan meggyőződéssel és éppen olyan elkeseredéssel küzdenek Magyarország szabadságának megvédéséért, mint amilyennel saját hazájuk határain Németország szabadságáért kockáztatják életüket.

Hírlevél feliratkozás

Itt nincs különbség, mert itt csak egy dolog van: a közös ellenség. Kell-e meggyőzőbb bizonyíték erre, mint a szolnoki és debreceni hatalmas páncélos csata, ahol a német katonák nap mint nap a hűség, az áldozatkészség és a fegyverbarátság valóban hősi eposzba illő példáit szolgáltatják a magyar népnek, főleg pedig honvédbajtársaiknak? Németországnak igazán nem kellett volna minduntalan újabb erősítéseket küldeni a pusztai csatába, ha nem vette volna olyan végtelenül komolyan azt az elhatározását, hogy a magyar földet éppúgy megvédi, mint a német földet. És birodalmi, valamint északnyugat-magyarországi készenléti térségekből az ország délkeleti arcvonalára nagy tömegben gördült páncélosok nem tesznek-e szintén bizonyságot erről az ércnél szilárdabb hűségről?

Ne felejtsük el, hogy amikor a debreceni páncélos csata fellángolt, tehát amikor a német páncélosok oszlopai a magyarországi utakon az arcvonalra gördültek, Magyarországon olyan kormányzat uralkodott, amellyel szemben német katonai helyen joggal táplálták aggodalmukat. A német hadvezetés mégis fenntartás nélkül rendelkezésre bocsátotta teljes segítségét. Rágalmazás minden állítás, amely nem veszi figyelembe ezt a tényt.

Nem kell magyarázni, hogy Németország annak a Magyarországnak, amely teljes mértékben hitet tett a közös harc rendíthetetlen végigküzdése mellett, és amely nem ismer semmiféle ingadozást a hadviselés terén, természetszerűleg sokkal nagyobb szívélyességgel és készséggel bocsátja rendelkezésre segítségét. Németország, mindenekelőtt a német véderőnek a magyar térségben harcoló katonái, teljes szívvel, örömmel üdvözlik ezt az elszánt szellemet, amellyel Magyarország új államvezetése hozzálátott a szabadságért és a két ország és nép jövőéért vívott totális háború folytatásához.

Örömmel üdvözlik és fenntartás nélkül magukévá teszik az államvezetéssel megbízott Szálasi Ferenc miniszterelnök hadparancsának ama szavait: „Magyarország nem áll egyedül!” Nem, Magyarország nem áll egyedül. Magyarország soha sem állt egyedül, de a jövőben fogja majd csak igazán érezni a Birodalom nagy segítségét. Németország nem hagyja el azt a szövetségesét, aki benne bízik, aki megtartja a hűséget iránta, és aki ezért a maga részéről is bizalmat érdemel. Lehet-e ennek erősebb bizonyítéka, mint a Führernek Szálasi Ferenchez intézett távirata, amelyben Hitler Adolf újból ünnepélyesen megígéri a magyar miniszterelnöknek, hogy „a Német Birodalom sohasem fogja cserbenhagyni Magyarországot”?

Magyarország valóban nem áll egyedül. De a német csapatvezetés és az arcvonalon küzdő német katona számára is, aki teljes tudatában van ennek a feladatnak, hogy végig kell küzdenie a súlyos harcot, nagy bátorítást jelent az a mélyen átérzett érzés, hogy a vele vállvetve küzdő honvédet az ellenállás szelleme hatja át, és hogy mögötte olyan Magyarország áll, amely éppoly kevéssé ismeri a megadás szót, mint a német hazai arcvonal.

1944. november 16., 16:45 (MTI)

wewelsburg-schwarze-sonne-polo-2
viking-fekete-nap-triko-noi
division-nord-polo
leibstandarte-polo
gotz-von-berlichingen-polo
adolf-smiley-face-polo
white-pride-world-wide-triko-noi
white-power-triko-ferfi

Hírlevél feliratkozás