viking-fekete-nap-triko-ferfi
valknut-runa-kor-polo
division-nord-polo
viking-fekete-nap-kapucnis-pulover
birodalmi-hadi-lobogon-david-lane-14-szo-polo
landstorm-nederland-2-polo
waffen-ss-langemarck-polo
thor-mit-uns-polo-2

A román árulást követően az első világháború új keleti hadszíntere is lehetőséget adott a magyar vitézek remeklésére.

Hadi erényeink öregbítéséhez nagyban hozzájárult az a 100 éve kezdődött, nem mindennapi ütközet, melyben egy maroknyi magyar katonának sikerült visszavernie két teljes román század rohamát.

Maradj velünk kapcsolatban!
 Iratkozz fel hírlevelünkre:

Az 1917 januárjában több napon keresztül dúló fetisoarai csata minden kétséget kizáróan az első világháború egyik legbravúrosabb magyar harci cselekményei közé tartozik.

A Háromszéktől 70 kilométerre fekvő, román szempontból létfontosságú magaslatot a 7. huszárezred kötelékébe tartozó 3. lövésszázad katonáinak január 10-én sikerült rohammal elfoglalnia az Erdélyből való kiszorulás ellenére továbbra is nagyon aktív, időről időre újabb támadásokkal kísérletező ellenségtől.

A haditetteiről méltán híres, az akcióért 3. osztályú Vaskorona-renddel kitüntetett Rakovszky György főhadnagy (aki később a 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke lett - a szerk.), a magaslatot birtokba vevő csapatok parancsnoka, a következőképpen emlékezett vissza a körülményekre:

"(A) járatlan és behavazott erdős hegyvidéken előretolt gyenge rajvonal helyzete alig volt rózsásnak nevezhető. Hozzájárult még, hogy az egész utánpótlást egy nyomorúságos öszvérúton kellett lebonyolítani."

A román csapatok ezt követően erőnek erejével, több napos véres erőpróbák során próbálták visszafoglalni a hegyvidéki állásokat. Rakovszky nem hallgatja el, hogy a regáti haderő is tudott felmutatni kiváló küzdőszellemet:

"Ellentámadás ellentámadást követett s a románok bátorsága és kitartása nem hagyott kívánni valót."

Január 16-ára az ellenség még egy utolsó, döntő rohamot határozott el. Az ekkorra már a tűrőképességük határán lévő, "az eddigi nehéz harcok és nagy testi fáradalmak és nélkülözések folytán" kimerült, lőszerben is "aggasztó hiányt szenvedő" magyar csapatok reggel még nyugalomra ébredtek és a délelőtt is csöndesen telt, ám Rakovszky elbeszélése alapján délután három órakor elszabadult a pokol. Olyannyira, hogy az addigi eredmények mind veszni látszottak:

"Pár perccel az első rajtaütés után már felhangzott a sűrű tömegben rohamra induló ellenség vérfagyasztó 'hurrá'-kiáltása. A sűrűség leple alatt ugyanis sikerült neki rohamcsapatjait közvetlenül állásunk előtt elhelyezni s ennek folytán egy erős lendülettel az út két oldalán a magaslatot elfoglalni. A gyenge védőrséget egy-kettőre ledobták."
A román túlerőnek mindössze néhány vitéz katona állt ellen:

"A bal szárnyon levő raj az első szakaszból, Faragó szakaszvezetővel, már körül volt kerítve s részben el is fogva, s az ellenség már a hegy innenső oldalán nyomult a század zömének hátába és oldala ellen."

"Szemben az erősen támadó ellenség, a vonal mentén a rendetlenül visszavonuló szomszédok, oldalt és hátul a bekerítő ellenség s ennek dacára hősiesen védték állásukat s teljes nyugalommal lőttek, mit sem törődve a hátuk mögötti eseményekkel."
A hősies helytállás azonban meghozta a várt eredményt:

"A pár perc előtt még fejvesztetten menekülők vad 'hurrá'-kiáltással szuronyt szegezve vetették magukat a betört ellenségre s kidobták az állásból."

A megindult katonák nemzeti imádságunkkal ajkukon rohanták le az imént még támadásban lévő román erőket:

"(...) először néhányan, később mind többen és többen énekelni kezdtek és hatalmasan csendült fel az 'Isten áldd meg a magyart', mindig tovább és tovább terjedve s túlhangozva a gépfegyverek kattogását és karabélyok ropogását."

A magyarok Istene nem hagyta cserben vitéz fiait!"

A korabeli visszaemlékezésekből kiderül: ekkorra már "valósággal torlódó román hullahegyek" borították a Fetisoarát, és ezzel hamarosan nyitva állt az út, hogy a Monarchia csapatai egész a Szeret folyó vonaláig űzzék az ellenséget. Itt azonban, hála a románoknak nyújtott orosz erősítésnek, illetve a nyugati nagyhatalmak fegyverszállítmányainak, az osztrák-magyar-német erők nem voltak képesek további meghatározó csapást mérni a köpönyegforgatókra.

leibstandarte-polo
das-reich-polo
thor-mit-uns-polo-2
schwarze-sonne-triko-ferfi
odin-polo
white-power-polo
otto-von-skorzeny-polo
waffen-ss-hunyadi-granatos-hadosztaly-polo

Maradj velünk kapcsolatban!

 Iratkozz fel hírlevelünkre: