rudolf-hess-a-beke-martirja-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-polo
waffen-ss-maria-theresia-ss-onkentes-lovashadosztaly-polo
ver-es-becsulet-blood-and-honour-white-aryan-resistance-triko
szalasi-ferenc-polo
huseg-es-becsulet-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
white-power-himzett-galleros-polo
becsulet-es-huseg-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
waffen-ss-hunyadi-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-triko

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

Spanyolország korabeli teljhatalmú vezetője, Franco tábornok 100 ezer önkéntes katonát indított útnak Magyarország felé, hogy megsegítsék a magyar forradalmárokat a bolsevik elnyomók elleni küzdelemben. 

Alapos kutatómunka után nemcsak ezt a kétségtelen tényt lehet megállapítani, de fény derült arra is, hogy ez a 100 ezer önkéntes fegyveres azért nem érkezett meg Budapestre, mert az Amerikai Egyesült Államok megakadályozta a beavatkozást.

Az 1956-ban még hivatalban lévő és a spanyol állam által kizárólag elismert spanyolországi magyar királyi nagykövet (!), Marosy Ferenc titkára, Czichlert Aurél visszaemlékezésében ezt azzal indokolja, hogy az USA elnöke, Dwight D. Eisenhower - a hangzatos szólamok ellenére - egyáltalán nem akart harcolni a Szovjetunió ellen. Borhi László, Dokumentumok a spanyol segítségnyújtás tervéről című munkájában ír erről.

Szigorúan titkos feljegyzés készült Herbert Hoover, az Egyesült Államok külügyi államtitkára részére, aki a kórházban ápolt J.F. Dulles külügyminisztert helyettesítette. Kiderült a feljegyzésből, hogy Artajo spanyol külügyminiszter kormányának megbízásából felkereste az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetét, Cabot Lodgeot, és közölte vele: Franco tábornok kész lenne fegyveres erőket küldeni Magyarországra a felkelők megsegítése céljából.


waffen-ss-totenkopf-zaszlo
bur-horogkereszt-zaszlo

Mint később kiderült, ez volt az egyetlen ilyen jellegű javaslat a forradalom támogatására, amiről az amerikai vezetés tudomást szerzett. Artajo a továbbiakban elmondta, hogy a kormány folyamatosan kapcsolatban van a magyar felkelőkkel, majd javasolta, hogy az Egyesült Államok küldjön két repülőgépet Spanyolországba, melyeket ott megraknának fegyverekkel, és eljuttatnák azokat Magyarországra.

A szándék komoly volt, hiszen az iratokból világosan kiderült, hogy a kezdeményezés a legmagasabb szinten született, és maga a külügyminiszter terjesztette elő annak az amerikai diplomatának, aki ENSZ-beli funkciójánál fogva a legtöbbet tehette Magyarország érdekében.

Borhi László a spanyol támogatás okairól a következőket írja:"Tudjuk, hogy Franco a bolsevizmus, a szovjet rendszer kérlelhetetlen ellensége volt." Ráadásul a spanyol polgárháború során a moszkvai vezetés a köztársaságiakat támogatta, igaz, az NKVD egy füst alatt eltulajdonította (a bolsevikokra jellemző módon) a spanyol aranykészletet.


heinz-guderian-wehrmacht-tabornok-polo
thor-mit-uns-viking-runa-noi-triko
odin-szleipnir-es-fenrir-polo
waffen-ss-maria-theresia-ss-onkentes-lovashadosztaly-polo
barnainges-rohamosztag-sturmabteilung-sa-himzett-polo
amerikai-konfoderacios-allamok-zaszlaja-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-kapucnis-pulover
white-power-noi-triko

A spanyol államfő, aki a második világháborúban önkénteseket küldött a Szovjetunió ellen, talán úgy érezte, csapást mérhet a kommunista világrendszerre. Sőt ezzel egy időben akár jó pontokat is szerezhet rendszere számára a kelet-európai népek felszabadítását hirdető Washingtonnál.

Azoknak, akik ismerik Franco ideológiáját és életpályáját nem kétséges, hogy a spanyol támogatás a magyar forradalomnak őszinte, s egyben bátor szándék volt. A szavakban ugyan a kommunista iga alatt nyögő népek felszabadítását kitűző, ám hazug amerikaiaknak azonban nem tetszett a spanyol kínálkozás.

Jól tükrözi az USA örökös képmutatását az SZDSZ ún. rendszerváltás környéki magatartása, amikor szavakban a legkeményebb antikommunisták voltak, aztán gátlások nélkül összefeküdtek az MSZP-vel a hatalom birtoklása érdekében. Hasonlóképpen jártak el az amerikaiak 1956-ban.

A washingtoni vezetésnek nem ért annyit Magyarország, hogy miattuk máshol (például Közel-Keleten) gyengüljenek az USA pozíciói, valamint az amerikai kormány félt attól, hogy a katonai beavatkozás esetén fegyveres konfliktusba keveredhet a Szovjetunióval, melyről a CIA egyébként azt tartotta, hogy bármit megtenne Magyarország megtartásáért.

Hoover külügyi államtitkár - az iratok tanulsága szerint - közölte a spanyolokkal:

"Mivel egy ilyen beavatkozás nem járhat sikerrel, és azt a "súlyos kockázatot" vonná maga után, hogy az USA "nagyméretű" katonai konfliktusba keveredik a Szovjetunióval, a magyar forradalmat fegyverrel megsegíteni nem lehet."

Egyben figyelmeztette a spanyol vezetést, hogy ilyen lépést az USA-val történő előzetes konzultáció nélkül ne tegyen! Arra a tényre, hogy a spanyol segítséget is az Amerikai Egyesült Államok állíttatta le, konkrét irattári bizonyíték is van.

Borhi László tanulmányához csatolt dokumentumok között található a következő:

Kimenő Távirat

Department of State - 1956. 11. 08.

Szigorúan titkos

Az Egyesült Államok madridi követségének

Az Egyesült Államok kormánya osztozik a spanyol kormány ellenszenvében a Magyarország elleni brutális szovjet katonai akció miatt, valamint a magyar nép függetlenségi harca iránti mély együttérzésében.

Ugyanakkor az Egyesült Államok kormánya sajnálattal arra a következtetésre jutott, hogy semmilyen, ismétlem, semmilyen módja nincs annak, hogy hasznos katonai intervenciót hajtson végre a magyar hazafiak támogatására a siker reményében és a Szovjetunióval való nagyméretű konfliktus súlyos kockázata nélkül.

Az ENSZ aktívan foglalkozik a világbékét fenyegető különféle problémákkal, és az Egyesült Államok nézete szerint az szolgálja a legjobban mindannyiunk érdekeit, ha ezeket a kezdeményezéseket a sikeres befejezésig visszük. Következésképpen az Egyesült Államok kormánya sem nyílt, sem titkos katonai beavatkozásra nem, ismétlem, nem vállalkozhat Magyarországon a jelen körülmények között.

Továbbá kénytelenek lennénk elhárítani minden felelősséget, amennyiben olyan privát szervezetek, mint az "American Hungarian Association" vagy a "Radio Free Europe" tevékenységet fejtene ki, amely katonai támogatást foglalna magában.


gyozelem-vagy-valhalla-polo
gungnir-odin-landzsaja-viking-polo
amerikai-konfoderacios-allamok-zaszlaja-polo
in-odin-we-trust-til-valhall-odinista-thor-steinar-ansgar-aryan-polo
valknut-runa-kor-odinista-viking-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-triko
good-night-left-side-skinhead-pulover
waffen-ss-nibelungen-ss-granatoshadosztaly-polo

Az Egyesült Államok kormánya határozottan sürgeti a spanyol kormányt, hogy a lehető legóvatosabban vizsgálja meg, milyen következményei lennének a katonai intervenciónak Spanyolország és Nyugat-Európa számára.

Közös biztonsági céljaink és a világbéke megőrzésére vállalt kötelességeink fényében reméli, hogy Spanyolország nem tesz elsietett lépéseket az Egyesült Államokkal történő konzultáció nélkül. Saját belátása szerint annyit közölhet a fenti útmutatásból a királyi magyar követtel, amennyi megfelelőnek látszik."

A szépen, diplomáciai nyelven megfogalmazott szigorúan titkos amerikai távirathoz gusztustalanságának bizonyítására kommentár nem szükséges, legfeljebb annyit jegyezzünk meg, hogy a magyar forradalom cserbenhagyásakor hivatkozott világbékéről gyorsan megfeledkeztek az amerikaiak Vietnam, vagy éppen Afganisztán, esetleg Irak esetében.

Annál érdekesebb viszont, hogy az amerikaiak és a spanyolok többször említik a "királyi magyar követet", holott az ötvenes években - mint tudjuk - már megszakadt a történelmi alkotmányunk jogfolytonossága, Magyarország államformája tehát hivatalosan nem királyság, hanem népköztársaság volt.

Ki lehetett hát az a fontos királyi magyar nagykövet, akit a spanyol és az amerikai kormány is komoly tényezőként kezelt?

A második világháborút követően Spanyolország hosszú ideig nem ismerte el a magyarországi megszálló kommunista rendszert, és továbbra is a korábbi, tehát az 1945 előtti Magyar Királyság nagykövetségét tekintette hivatalos képviseletnek. Így, egyedülálló módon a magyar államot még az ötvenes években is a Horthy-féle Magyar Királyság által kinevezett nagykövet, Marosy Ferenc képviselte.


joachim-jochen-peiper-ss-standartenfuhrer-polo
white-pride-world-wide-triko
spartan-warrior-defend-europe-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-polo
white-pride-worldwide-kapucnis-pulover
wewelsburg-fekete-nap-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-polo
waffen-ss-hunyadi-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo

A második világháború után Spanyolország a Magyar Népköztársasággal még diplomáciai kapcsolatban sem állt, kizárólag a magyar királyi nagykövetet ismerte el. Marosy Ferenc a magyar ügyek képviselőjeként ellátta magyar honfitársainak az érdekképviseletét is, sőt útleveleket és a személyazonosságot igazoló úgynevezett "Hazatérési Igazolványokat" állított ki.

Ezzel kapcsolatban a spanyol külügyminiszter bizalmasának, Porta-nak félhivatalos álláspontja az volt, hogy "a spanyol kormánynak teljesen mindegy, kinek adsz útlevelet, abszolút nem avatkozik bele, ez tisztán magyar ügy". Marosy úgy látta helyesnek, ha a "Legación Real de Hungría ("eredeti Magyarország képviselet") feliratú körpecsétet használja.

A történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságának megszakítását követően, 1950 júliusában a spanyol kormány Marosy Ferencet de facto elismerte a magyar ügyek félhivatalos képviselőjének. A régi útlevelek meghosszabbításának Marosyra nézve akadálya nem volt, de vízumot csak Portugália, Olaszország, Svájc és egyes dél-amerikai országok adtak.

Franciaország 1949 májusa (a megszálló kommunista alkotmány életbe lépése) előtt, a Spanyolországban kikiáltott vagy meghosszabbított útlevélre még adott beutazási engedélyt, ez időpont utániak esetében azonban már nem. Marosy madridi státuszából következően "az egész világon a Franco rezsim volt az első, mely a Magyar Nemzeti Bizottmányt (MNB) de facto elismerte".

Az MNB célja a teljes magyar emigráció összefogása és a külföldre menekült magyarság szellemi és anyagi érdekeinek a védelme volt. A Bizottmány (árnyék) kormányként kívánt működni, és ennek megfelelően belső struktúrája is egy leendő államapparátus leképezése volt.

Habsburg Ottó eddig eltitkolt szerepe

A kelet-európai emigráció Hispániában című válogatásban található Marosy-levelek alapján készült Marosy és Franco című tanulmányból kiderült, hogy az okkal vagy ok nélkül, ám sokat támadott Habsburg Ottóról sem minden tényt engednek eljutni a közvéleményhez a cionrasszisták (konkrétan a zsidó fajvédő szabadkőműves szervezet, a Bnai Brith tagja, a zsidó Gerő András) által vezetett Habsburg Intézet munkatársai.

Megdöbbentő és szinte senki sem tud róla, hogy 1956 októberében Habsburg Ottó derekasan, s a magyar érdekek védelmében cselekedett, amikor felkérte Marosy Ferencet, hogy továbbítsa "szuggesztióját" a spanyol kormányhoz, amelyben Spanyolország segítségét kérte az ENSZ-ben a szovjet beavatkozás ellen.


thor-mit-uns-viking-runa-ferfi-triko
ver-es-becsulet-polo-blood-and-honour-polo
skinhead-rac-skrewdriver-isd-polo
barnainges-rohamosztag-sturmabteilung-sa-himzett-polo
benito-mussolini-polo
mjolnir-schwarze-sonne-fekete-nap-viking-polo
white-pride-world-wide-triko
odin-foisten-polo

Ennek köszönhetően október végén Madridban a 20 perces magyar rádióadásokat jelentősen megemelték, a Spanyol Vöröskereszt gyűjtőakcióba kezdett a magyar forradalmárok megsegítésére, a magyar kolónia pedig két nap alatt 4000 dollár pénzsegélyt adott össze.

Az októberi eseményekre a spanyol kormány azonnal reagált, a miniszterelnökséget vezető Luis Carrero Blanco Marosynak 100 000 (azaz százezer!) önkéntest ajánlott fel, akiket Magyarországon lehetne bevetni. 1956. november 4-én Habsburg Ottó felkérésére Marosy levelet intézett Francisco Franco tábornokhoz, amiben segítséget kérnek egy ”páncéltörő repülőgép” ügyében, ami Magyarországon szállt volna le.

A magyar forradalom leverése után Franco újévi beszédében hangsúlyozta Magyarország bátorságát, illetve "szégyennek" minősítette a nyugati világ tehetetlenségét a magyar eseményekkel kapcsolatban. Ugyanekkor a Stuttgartban összeült "Forradalmi Tanács" elítélte a Nemzeti Bizottmánynak Spanyolországgal meglévő kapcsolatát, ami jól mutatja az 1945-47-es és az 1956-os magyar emigránsok között kibontakozó ellentéteket.

1957 júliusában Marosy arról a benyomásról értesítette Bakach-Bessenyeyt (szintén emigráns nagykövet), hogy Habsburg Ottónak "kellemes volna, ha függetleníteném magamat az MNB-től és kizárólag az ő rendelkezésére állnék". De ez az elképzelés egyáltalán nem felelt meg Marosy gondolkodásának. Három hónappal később azonban, Marosy arról értesült, hogy Bakach-Bessenyey már nem látta biztosítottnak helyét a Bizottmányban, ezért a követség fenntartását Habsburg Ottó segítségével más forrásból volt kénytelen megoldani. Későbbi levelében Marosy hozzátette "minthogy spanyol viszonylatban semmi sem változott, munkám úgy folyik tovább, mint eddig".

Az 1956-os magyar forradalom és annak leverése Magyarországról egy új emigrációs hullámot indított el. A személyes konfliktusoktól amúgy sem mentes Nemzeti Bizottmány vezetésében pedig személycserék történtek és - mivel 56 után reform kommunisták, szociáldemokraták, köztársaságpártiak is az emigrációba kényszerültek - balratolódás volt megfigyelhető.

A nem egységes külföldi magyarság tovább polarizálódott, s a határvonalakat a politikai pártállás, a Habsburg és a Horthy családhoz fűződő viszony, a volt társadalmi pozíció, illetve most már az országot 1956 előtt és után elhagyók között is meg lehetett húzni.

Szomorú, de a magyar emigrációt, mint oly sokszor a történelmünkben, a viszály osztotta meg. Abban a pillanatban, 1956-ban pedig, amikor egységesek voltunk, s lehetőségünk lett volna a győzelemre és a függetlenség elérésére, a spanyol segítséget az amerikaiak állították le.

Franco 1956-ban a következőkkel akarta támogatni a magyar ügyet: önkéntesekkel, katonákkal, tüzérséggel, tank-elhárító fegyverekkel. Az Amerikai Magyar Liga adott pénzt is, így volt a fedezet mindezen eszközök Magyarországra szállításához. Spanyolország és a magyar emigráció kész volt a segítségre, mindent meg is tettek ezért, ám az amerikai kormány elárulta és cserben hagyta őket.

A Budapestre induló spanyol csapatokat az az Agustín Munoz Grandes tábornok vezette, aki a második világháború hőse volt, ugyanis az orosz bolsevizmus ellen vívott háborúban a Krasny Bor melletti csatában 5900 önkéntesével megverte a sokkal erősebb, 30 tankkal és 800 ágyúval felsorokozó 44 ezer fős vörös sereget, 3600 spanyol és 14 ezer orosz katona holtteste borította a csatamezőt.

Nos, ez a híresen antikommunista tábornok vezette csapat érkezhetett volna Budapestre a magyar felkelők támogatására, ha az amerikaiak árulása nem hiúsítja meg Franco segítségnyújtási szándékát.

(Deres.TV)

schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
theodor-eicke-waffen-ss-totenkopf-obergruppenfuhrer-polo
sons-of-vikings-polo
algiz-runa-polo-nemzetiszocialista-polo-nemzetiszocializmus-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko
waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-polo
good-night-left-side-skinhead-triko
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo

Fotóarchívum

a-harcolo-hitlerjugend-egyik-egysegenek-taktikai-megbeszelese-a-keleti-fronton-pomeraniaban-1945-februar
nemet-katona-a-nyugati-hadjarat-alatt-franciaorszagban-1940
nemet-panzer-ii-and-panzer-i-konnyuharckocsik-horsens-varosaban-daniaban-1940-aprilis
a-ii-vilaghaboru-ritka-fotoi-szinesben-keleti-front
hitler-ludendorff-es-mas-vadlottak-a-sikertelen-hatalomatveteli-kiserlet-utani-targyalason-muenchenben-bajororszagban-1924-aprilis-1
stug-iii-ausf-g-az-elso-ejtoernyos-hg-panceloshadosztalybol-olaszorszagban-1943
imredy-bela-gazdasagi-csucsminiszter-a-szoevetseg-elnoeke-beszel-a-keleti-arcvonal-bajtarsi-szoevetseg-nagygyulesen-a-tattersallban-budapesten-1944-julius
spanyol-oenkentes-a-kek-hadosztalybol-geppuskaval-a-kezeben-sztalingrad-hataraban-1943-tavaszan
nemet-tigris-tank-oroszorszagban-harckocsiarokba-ragadva-1943-tavasz
hitler-adolf-fiatal-nemzetiszocialistakkal-a-muncheni-barna-hazban-1935
adolf-hitler-beszel-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-gyulesen-a-lustgarten-parkban-berlinben-a-munka-unnepen-1936-majus-1
a-hitlerjugend-tagjainak-sorakozoja-a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-hadosztaly-berlin-lichterfelde-barakkjai-elott-berlinben-1942
a-nemet-pak-38-szemelyzete-az-utolso-pillanatban-semmisitette-meg-ezt-a-t-34-est-keleti-front-1943
adolf-hitler-es-benito-mussolini-a-muencheni-konferencia-elott-muenchenben-1938-szeptember-30
hugo-jaeger-archiv-a-reich-monumentalis-pillanatai-szinesben
a-2-vilaghaboru-feledesbe-merult-pillanatai-budapest-ostroma-3
hitler-kancellar-beszel-a-reichstag-tagjainak-a-kroll-operahazban-berlinben-1941-majus-4
nemet-harckocsizok-az-ut-szelen-pihennek-a-kurszki-csata-alatt-1943-julius
benito-mussolini-es-adolf-hitler-a-muncheni-konferencia-elott-rajongoik-tomegeben-munchenben-1938-szeptember-29
a-ii-vilaghaboru-cenzurazott-pillanatai-keleti-front-1941
helyi-nok-latogatjak-meg-a-nemet-wehrmacht-tigris-nehezharckocsijanak-legenyseget-brjanszk-tersegeben-oroszorszagban-1943-majus
adolf-hitler-es-horthy-miklos-a-patria-motoroshajo-fedelzeten-a-magyar-kormanyzo-nemetorszagi-latogatasakor-kielnel-1938-augusztus-22
hugo-jaeger-archiv-a-reich-monumentalis-pillanatai-szinesben-1234
nemet-harckocsizok-karbantartasi-feladatokat-vegeznek-egy-tigris-nehezharckocsin-a-keleti-fronton-1944-eleje
nemet-gyalogosok-figyelik-az-ellenseges-mozgast-mielott-tovabb-haladnak-szovjet-terueleten-1941-julius
a-iii-birodalom-ritkan-latott-pillanatai-szinesben
dr-joseph-goebbels-propagandaminiszter-willi-huebner-hitlerjugend-tagnak-gratulal-a-harcban-tanusitott-batorsagaert-kapott-vaskereszt-kituenteteshez-1945-marcius-9
latogato-a-103-nehezpancelos-hadosztaly-tiger-i-harckocsijan-1944
nemet-katonak-a-franciaorszagi-villamhaboru-szueneteben-a-nyugati-fronton-1940
szovjet-ba-10-pancelauto-all-langokban-a-szemelyzet-hadifogolykent-folytatja-a-haborut-1943-keleti-front