heinz-guderian-wehrmacht-tabornok-polo
white-power-ferfi-triko
waffen-ss-hunyadi-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
odin-es-holloi-hugin-es-munin-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-triko
becsulet-es-huseg-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-polo
waffen-ss-nord-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
gungnir-odin-landzsaja-viking-polo
thor-mit-uns-viking-runa-kapucnis-pulover

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

A köztudatban a Waffen-SS-ről olyan általános kép alakult ki, mintha egy teljesen gépesített, igen korszerűen felszerelt és kiképzett, nemzetiszocialista szellemben nevelt szuper párthadsereg lett volna. Ez a felfogás azonban csak részben felel meg a hadtörténeti tényeknek.

(Arcanum)

A háború végén a Waffen-SS-ben hadosztálynak kiadott legmagasabb hadrendi szám a 38-as volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennyi hadosztályt szerveztek volna összesen, hiszen több hadrendi számot (így például a 23-ast, a 26-ost és a 27-est) egymás után többször is kiadtak. Emellett a Waffen-SS-ben igen jelentős számú kisebb alakulat (dandár, ezred, önálló zászlóalj és osztály) került felállításra, amelyekkel a szakirodalom tekintélyes része sajnos alig, vagy egyáltalán nem foglalkozik. Persze e helyütt nem célunk a Waffen-SS teljes fejlődéstörténetének tárgyalása, de arra rá kívánunk mutatni, hogy a csapatok közel sem voltak teljes mértékben gépesítve, még kevésbé korszerűen felszerelve.

A felállított vagy szervezni kezdett 39 hadosztály közül hét páncéloshadosztály volt (18 százalék) és másik hét páncélgránátos- (gépkocsizó gyalog-) hadosztály 21(18 százalék). Ezen kívül szerveztek hat hegyihadosztályt (15,3 százalék), három lovashadosztályt (7,7 százalék) és 16 gránátos- (fogatolt gyalog-) hadosztályt (41 százalék). Ebből tehát látható, hogy az SS-hadosztályok több mint 64 százalékának mozgékonysága alapvetően állati vagy emberi izomerőn alapult.

A fegyverzet tekintetében megállapítható, hogy a Waffen-SS alakulatait általában csapatnemüknek megfelelően, a német szárazföldi haderő hasonló kötelékeinél rendszeresített gyalogsági fegyverekkel, gyalogsági nehézfegyverekkel, tüzérségi eszközökkel, gépjárművekkel és egyéb felszerelésekkel látták el. A Heer azonban 1942-ig sikerrel akadályozta meg, hogy a vetélytársnak tekintett Waffen-SS páncélos haditechnikához is hozzá juthasson, mivel a fegyverzet elosztását a német szárazföldi haderő fegyverzetügyi hivatala (Heereswaffenamt) végezte. Az SS-csapatok 1942-ig harckocsikat nem is vethettek be. A gépkocsizó SS-hadosztályok egyetlen páncélos elemét sokáig csak egy-egy rövid csövű StuG. III rohamlövegekkel felszerelt üteg jelentette, amelyeket a csapatok 1940 májusa („LSSAH”) és 1941 szeptembere („Wiking”) között kaptak.

1942 tavaszától a Waffen-SS fokozatosan fegyverzeti egyenjogúságot nyert. Ez év őszén ugyanis a gépkocsizó gyaloghadosztályokat – úgy a Waffen-SS-ben, mint 1943 nyarán a német szárazföldi haderőben – páncélgránátos-hadosztályokká nevezték és szervezték át. A Wehrmacht szűnni nem akaró ellenkezése ellenére a „Leibstandarte”, a „Das Reich”, a „Totenkopf” majd a „Wiking” gépkocsizó SS-hadosztályokat harckocsikkal, rohamlövegekkel és lövészpáncélosokkal szerelték fel.


waffen-ss-prinz-eugen-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
gyozelem-vagy-valhalla-polo
waffen-grenadier-division-der-ss-hungaria-polo
birodalmi-hadi-lobogon-david-lane-14-szo-polo
white-pride-worldwide-kapucnis-pulover
ver-es-becsulet-polo-blood-and-honour-polo
leon-degrelle-waffen-ss-tabornok-polo
heinz-guderian-wehrmacht-tabornok-polo

1943 elején, Harkov körzetében az ellentámadásba lendült szovjet csapatok ellen az SS már páncéloshadtest-kötelékben vetette be páncélosezreddel, Tiger E nehézharckocsikkal, rohamlöveg-osztállyal és lövészpáncélosokkal is rendelkező első három SS-páncélgránátos-hadosztályát. Az SS-csapatok harci teljesítménye kiváló volt ugyan, de a kíméletlen harcokban maguk is igen érzékeny veszteségeket szenvedtek. Ezzel együtt Hitlerben kialakult az a tévhit, hogy a Waffen-SS csapatai a keleti front minden nehézségén úrrá tudnak lenni. Nem csoda, hogy a nyárra tervezett kurszki ellentámadásban is ezeknek az SS-páncélgránátos-hadosztályoknak szánt főszerepet.

Ennek ellenére a Waffen-SS felszerelésében a háború egésze alatt meghatározó szerepet játszottak a különböző zsákmányolt fegyverek, gépjárművek és páncélosok. Ez alól még az SS-páncéloshadosztályok sem voltak kivételek.

A nem megfelelő mennyiségű, vagy éppen kifogásolható minőségű (zsákmány-) fegyverzet miatt az SS saját haditechnikai kutatást is végzett. A kutatás eredményeként tervezett fegyverek egy részét kisebb mennyiségben (csupán az SS-alakulatok számára) gyártották is, például különböző páncéltörő puskákat, géppisztolyokat és sorozatvetőket.

1944-re a Waffen-SS hét páncélos- és legtöbb páncélgránátos-hadosztálya nem csak elérte, de elméleti állománytáblája szerint több helyen meg is haladta a német szárazföldi haderő páncélos- és páncélgránátos-hadosztályainak előírt létszám- és fegyverzeti viszonyait. Az alábbi táblázat az 1944. mintájú német páncéloshadosztály és az SS-páncéloshadosztály állománytáblájának eltérő tételeit hasonlítja össze:

 

 
SS-páncélos-
hadosztály
1944. mintájú
páncéloshadosztály
Teljes létszám
17 809 fő
14 727 fő
+3082 fő
Pisztoly
4362
3276
+1086
Géppisztoly
1712
1607
+105
Puska és karabély
12 285
9094
+3191
Nehézgéppuska
102
72
+30
Közepes aknavető
62
52
+10
Nehézaknavető
26
18
+8
Nehéz páncéltörő ágyú
28
13
+15
8,8 cm-es légvédelmi löveg
18
12
+6
Könnyű tábori tarack
37
25
+12
Nehéz tábori tarack
18
14
+4
Páncélgépkocsi
22
16
+6
Könnyű lövészpáncélos
63
55
+8
Közepes lövészpáncélos
241
232
+9

 

A két páncéloshadosztály-típusban a rendszeresített harckocsik száma (91 Panzer IV és 79 Panther) megegyezett. A legfőbb különbség az volt, hogy a Waffen-SS páncélgránátos-ezredei kettő helyett három páncélgránátos-zászlóaljjal és kettővel több ezred-közvetlen századdal rendelkeztek. Ez tény a létszám és fegyverzet vonatkozásában már önmagában is jelentős eltérést eredményezett.

Egy teljesen feltöltött 1944-es SS-páncéloshadosztály összes fegyverének egyperces tűztevékenységével 65.893 kg lőszert lőtt ki. Ugyanez az érték egy Heer-páncéloshadosztály esetében csak 47 624 kg volt. Az igazsághoz azonban az is hozzá tartozik, hogy állománytáblájuknak megfelelően feltöltött SS-páncéloshadosztályokat utoljára 1944. júniusában, Normandiában vetettek be.

A gyakorlatban a két páncéloshadosztály-típus harcértéke között nem volt olyan jelentős a különbség. Összehasonlításul vizsgáljuk meg a magyar hadszíntéren harcoló 3. SS-páncéloshadosztály és a Heer 3. páncéloshadosztályának 1945. január 15-én jelentett, meglévő fegyverzetét:

 

 
3. SS-páncélos-
hadosztály
3. páncélos-
hadosztály
Panzer IV harckocsi
21
31
+10
Panther harckocsi
24
44
+20
StuG. III rohamlöveg
31
10
-21
Jg.Pz. IV vadászpáncélos
15
9
-6
Könnyű lövészpáncélos
29
61
+32
Közepes lövészpáncélos
52
116
+64
Önjáró tarack
18
17
-1
Puskák és karabélyok
10 553
7454
-3099
Géppisztolyok
1112
946
-166
Gépkarabélyok
-
59
+59
Könnyűgéppuskák
514
346
-168
Nehézgéppuskák
46
35
-11
Közepes aknavetők
45
41
-4
Nehéz aknavetők
29
21
-8
Könnyű gyalogsági lövegek
10
-
-10
Nehéz gyalogsági lövegek
4
7
+3
Önjáró gyalogsági lövegek
7
-
-7
2 cm-es légvédelmi gépágyúk
30
44
+14
242 cm-es négycsövű légvédelmi gépágyúk
9
2
-7
3,7 cm-es légvédelmi gépágyúk
17
-
-17
8,8 cm-es légvédelmi lövegek
17
5
-12
Könnyű tábori tarackok
24
8
-16
Nehéz tábori tarackok
14
10
- 4
10 cm-es tábori ágyúk
4
-
- 4
Nehéz páncéltörő ágyúk
16
14
- 2
 

 

Egyébként a Heerben és Luftwaffe-ban is voltak különleges hadrendű, kiemelt páncélos- és páncélgránátos-alakulatok (például a „Grossdeutschland”, „Feldherrnhalle” és a „Hermann Göring” hadosztályok, vagy a páncélos-tanhadosztály), amelyek mindig a legkorszerőbb fegyverzetet kapták, s hadrendjük erősebb volt az átlagnál.

Az SS-lovashadosztályok átszervezését éppen Magyarországon rendelték el 1944 decemberében. Az ekkor rendszeresített új állománytábla alapján a lovashadosztályok és a szárazföldi haderő lovasdandárainak összehasonlítása a következő képet mutatta:

 

SS-lovashadosztály
Heer-lovasdandár
Többlet
Teljes létszám
10 799 fő
10 983 fő
a Heer javára
Lovak
7110
8335
a Heer javára
Karabély
6436
5400
az SS javára
Géppisztoly
2874
3488
a Heer javára
Könnyűgéppuska
279
391
a Heer javára
Nehézgéppuska
54
58
a Heer javára
Közepes aknavető
36
58
a Heer javára
Nehéz aknavető
8
8
-
Nehéz páncéltörő ágyú
22
9
az SS javára
2 cm-es légvédelmi gépágyú
13
13
-
Könnyű tábori tarack
33
37
a Heer javára
Nehéz tábori tarack
4
-
az SS javára
Tehergépkocsik
450
531
a Heer javára
Személygépkocsik
241
283
a Heer javára
Vontató járművek
64
69
a Heer javára
Motorkerékpárok
226
166
az SS javára

 

A páncélgránátos-hadosztályok 1943 októbere után mind a Waffen-SS-ben, mind pedig a német szárazföldi haderőben általában olyan gépkocsizó gyaloghadosztályokat jelentettek, amelyek gyalogsága páncélozatlan gépjárműveken jutott el a harc színterére, és ott már gyalog harcolt tovább. A két páncélgránátos-ezred hat zászlóalját a tüzérségen, felderítőkön, utászokon, híradó katonákon és légvédelmi tüzéreken kívül egy (általában rohamlövegekkel felszerelt) szervezetszerű páncélososztály és egy vadászpáncélosokkal is rendelkező páncélvadászosztály támogatta.


ver-es-becsulet-hitlerjugend-polo
thor-mit-uns-viking-runa-noi-triko
smiley-hitler-kapucnis-pulover
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko
odin-es-holloi-hugin-es-munin-polo
good-night-left-side-skinhead-polo
white-power-himzett-galleros-polo
waffen-ss-division-das-reich-ss-panceloshadosztaly-himzett-galleros-polo

A SS hegyihadosztályai és gránátoshadosztályai nagyjából megfeleltek a német szárazföldi haderő hegyihadosztályainak és gyaloghadosztályainak, jóllehet az 1944-1945-ben felállított SS-alakulatok zöme állandó felszerelés- és fegyverzetbeli hiányosságokkal küzdött.

waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-himzett-galleros-waffen-ss-polo
waffen-ss-30-januar-ss-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
otto-von-skorzeny-ss-obersturmbannfuhrer-polo
waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-triko
szleipnir-odin-lova-viking-polo
waffen-ss-division-das-reich-ss-panceloshadosztaly-polo
odin-foisten-polo
amerikai-konfoderacios-allamok-dixie-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo
amerikai-konfoderacios-allamok-dixie-zaszlo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo

Fotóarchívum

adolf-hitler-kituenteti-hanna-reitsch-pilotanot-a-masodosztalyu-vaskereszttel-1941-marcius
adolf-hitler-az-amerikai-egyesult-allamok-elleni-haduzenet-bejelentese-utan-a-nemet-reichstag-tagjai-elott-a-kroll-operahazban-berlinben-1941-december-11
pz-kpfw-vi-ausf-b-tiger-ii-nehezharckocsik-menetoszlopa-paderborn-tersegeben-bevagonirozasra-var-a-magyarorszagi-bevetes-elott-1944-oktober
nemet-tiger-i-nehezharckocsi-municiot-fogad-egy-masik-harcjarmurol-a-keleti-fronton-1944-januar-februar
a-leibstandarte-stug-iii-rohamloevege-manstein-offenzivajanak-vegen-harkov-tersegeben-1943-marcius
hitler-keitel-brauchitsch-es-paulus-taktikai-megbeszelese-a-keleti-fronton-a-szovjetunioban-1941-oktober
nemet-panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharkocsik-a-szovjetunioban-1944-januar-februar
a-wiking-hadosztaly-felderitoje-kemleli-az-ellenseges-teruletet-valahol-a-keleti-fronton-1941
gerd-von-rundstedt-tabornagy-terepszemlet-tart-a-nemet-12-hitlerjugend-ss-pancelos-hadosztaly-egysegeinel-eszak-franciaorszagban-1944-januar
a-ii-vilaghaboru-nagy-pillanatai-szinesben-gorogorszag-1941
nemet-katona-volkssturm-milicistakat-oktat-a-magneses-harckocsiaknak-hasznalatara-egy-panther-harckocsin-nemetorszagban-1945-januar
hitlerjugend-tagok-taborozas-koezben-hangszereiken-jatszanak-1930-as-evek
adolf-hitler-es-tabornokai-wilhelm-berlin-robert-von-greim-franz-reu-job-odebrecht-es-theodor-busse-a-nemet-visztula-hadseregcsoport-fohadiszallasan-1945-marcius
a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-katonainak-taktikai-megbeszelese-eszak-franciaorszagban-1944
tiger-i-nehezharckocsi-ket-teherautora-szerelt-2-cm-flakvierling-38-negycsovu-legvedelmi-gepagyu-kisereteben-oroszorszagban-1944-tavasz
nemet-katonak-egy-csoportja-tiger-i-nehezharckocsi-nyomaban-egy-lerombolt-olasz-varosban-1944
adolf-hitler-fuehrer-es-kancellart-orszagjarasa-koezben-uenneplo-toemeg-koeszoenti-a-visszacsatolt-szudetavideken-1938-oktober-4
a-iii-birodalom-ritkan-latott-pillanatai-szinesben
a-vilaghaboru-kitoeresekor-a-muencheni-odeonsplatzon-tartott-gyulesen-adolf-hitler-tunik-fel-a-toemegben-1914-augusztus-2
a-hitlerjugend-tagjainak-felvonulasa-potsdamban-a-weimari-koeztarsasag-idejen-1932
nemet-pzkpfw-vi-tiger-i-nehezharckocsi-es-bmw-r75-motorkerekpar-teli-alcaban-oroszorszagban-1944
adolf-hitler-es-csapata-toebbek-koezoett-keitel-jodl-es-bormann-a-farkasveremnel-kelet-poroszorszagban-1940-majus
adolf-hitler-viktor-lutze-es-heinrich-himmler-tiszteleg-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-gyulesen-nurnbergben-1934-szeptember-5-10
rundstedt-tabornagy-kiseretevel-terepszemlet-tart-a-nemet-12-hitlerjugend-ss-pancelos-hadosztaly-egysegeinel-eszak-franciaorszagban-1944-januar
felvonulas-es-katonai-parade-adolf-hitler-50-szuletesnapjan-berlinben
a-2-vilaghaboru-ritkan-latott-pillanatai
tiger-i-nehezharckocsik-helyreallitasa-a-keleti-fronton-1944-februar
nemet-ss-katonazenekar-koeszoenti-a-muencheni-konferenciara-erkezo-edouard-daladier-francia-miniszterelnoekoet-1938-szeptember-30
adolf-hitler-elso-vilaghaborus-bajtarsaival-a-franciaorszagi-fournes-en-weppes-tersegeben-1916-augusztus
a-ii-vilaghaboru-ritkan-latott-pillanatai-2