vicces-ss-totenkopf-polo
waffen-ss-division-das-reich-ss-panceloshadosztaly-himzett-galleros-polo
ebredj-europa-polo
white-power-ferfi-triko
wehrmacht-harckocsizo-polo
waffen-grenadier-division-der-ss-hunyadi-polo
invisible-empire-ku-klux-klan-polo
14-szo-polo
algiz-runa-polo-nemzetiszocialista-polo-nemzetiszocializmus-polo
becsulet-es-huseg-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

1945 február közepén Európa szívét, Budapestet megfojtotta a szovjet-halál. Most itt ül velünk szemben egy akkori német ezredes, aki a Gellért-hegy és a Citadella utolsó parancsnoka volt.

— Elhiszi-e nekem — kérdezi tőlem —, hogy mi, németek, akik elég sok mindent végigcsináltunk, soha olyat nem láttunk, mint amit a magyarok teljesítettek akkor. Egyszer egy nagyon megfáradt öreg úr jött hozzám és hozott magával néhány szakasznyi rongyos, civilruhás parasztot. Az egyiken a “Honvéd” mundérja feszített, a másik valahonnan Csepelről jött, a harmadik Kecskemétből. És február 9-én hajnalban az a lengyel-bundás alezredes ott halt meg a Sándor-palota előtt, ahol hajdan a magyar miniszterelnökség állott. Hogy hívták? Nehéz visszaemlékezni ezekre a magyar nevekre. Csak azt tudom hogy valami furcsa babonában hitt. Azt mondta, hogy ő legitimista, nem szereti Horthyt, Szálasit. De meghalt, mert ez most magyar kötelesség. Hogy is hívták csak? Azt hiszem Paul Prónay volt a neve. Ott halt meg, ahol a magyar miniszterelnökség halványsárga kis épülete előtt utolsó rohamra jött az orosz.

Aztán volt még egy budapesti élményem, amit nem tudok elfelejteni; az Astoria szállóba, egyszer úgy éjféltájban, beállított két kislány. Engem kerestek. Soha még olyan két lányt nem láttam. Talán tizennyolc, tizenkilenc évesek voltak, s az egyik — gagyogva a németet —, azt mondta nekem: Herr Oberst! Látja ezt a Sztálin-gitárt? — Csapott a sovány mellén lógó géppisztolyra. — Ha önök, mint halljuk, holnap feladják Budavárát, akkor mi meghalunk. Testünkön átrohanhat a szovjet harckocsi, a szovjet tank. De mi nem engedjük meggyalázni magunkat a muszka barbártól.


bur-horogkereszt-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo

S 1945 február 9-én hajnalban, mikor a kitörés megkezdődött, két kislány holttestét láttam a fáradt, rongyos, halálra csigázott seregek előtt. Zöld ingükre ráfolyt a vér. Fehér arcuk halványabb volt a budai hónál! Herr Kollege! — mondja meg nekem őszintén, milyen nép a magyar? Hősök? Bolondok? Héroszok, vagy fanatikusok?

Nem, Herr Oberst! Van egyetlen egy viszonylat, amelyben mi, magyarok realistábbak vagyunk minden nemzetnél. Mi, magyarok ismerjük Keletet. Ezer esztendő előtt a Don mellől, vagy Lebédiából azért jött el a magyarság, mert ráborult a keleti árnyék. Jöttek a besenyők, a tatárok, a keleti népek. Fel kellett szedni a sátorfát. Tíz évszázad óta, tudat alatt bár, minden magyarban ott él a keleti veszélytőli félelem.

Amint az ír fél az angoltól, a lengyel az orosztól, a francia a némettől, úgy borzongunk mi magyarok, ha a keleti hódításról hallunk. Előbb a Szent László által elűzött kunok jöttek, aztán a tatárok, majd a törökök, végül a bolsevisták. Nyugatiak lettünk mi, ha akartunk, ha nem akartunk. A baskír jurtából jött talán az igazi törzsökös magyar, de még mindig több neki a rozoga nyugati fatemplom, mint a muszka katedrális. Mindig és mindig több angyali éneket hallunk mi Esztergomból, mint Kievből, Szmolenszkből, vagy éppen Moszkvából.


george-lincoln-rockwell-polo
odin-foisten-polo
waffen-grenadier-division-der-ss-hunyadi-polo
waffen-ss-italia-ss-fegyveres-granatoshadosztaly-polo
good-night-left-side-skinhead-triko
otto-von-skorzeny-ss-obersturmbannfuhrer-polo
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
barnainges-nsdap-rohamosztagos-sturmabteilung-sa-polo

Hányszor alázott meg, hányszor hagyott magunkra Napnyugat? Nyugati bombák hullottak 1944 karácsony másodnapján Budapestre, miközben a Széna téren ott álltak már Mr. Roosevelt és Sztálin elvtárs szövetségének tankjai. De akkor is, mint oly annyiszor — Budapest magyar honvédparancsnokának, vitéz Hindy Iván vezérezredesnek volt bátorsága kiadni a halhatatlan hadparancsot: „Honvédek! Ha Európa magunkra hagyott is, Európáért harcolunk!”

Ha akkor 20-30 ezer magyar honvéd, csendőr, rendőr, hungarista szabadságharcos és ezek a Prónay-felkelők, a legitimisták, a szabad királyválasztók nem állítják meg több mint ötven napra a Malinovszki hadosztályait: hol van ma Európa?

Egykor jönni fognak majd a hadtörténészek és történelemtudósok, akik megállapítják majd, hogy 1944 karácsonyán Európa keleti térségében nem volt egyetlen használható német hadosztály, egyetlen védelmi vonalnak nevezhető lövészárok sem. S ha Budapest akkor megadja magát, akkor vége Európának, de vége az úgynevezett nyugati politikának is. Az angolok még valahol Aachennél birkóztak a megvert SS-hadosztályokkal, az amerikaiak pontosan ezekben a napokban érezték és vérezték a német Wehrmacht utolsó nagy támadását, az ardennesi offenzívát, mely ha sikerül, újra tengerbe sodorta volna őket.

1945 február 9-én, mikor még Budapest harcolt a bolsevista halál ellen, nem volt megnyerve a háború. Ha az utolsó menet ötven napjában Magyarország kapitulál, akkor a szovjet-kozák — mint Kossuth Lajos jósolta — a La Manche-csatorna partján itatja meg a lovát.

És ha nem halnak meg Európáért Hindy Iván honvédéi, akkor ez ötven nap alatt Vorosilov, Malinovszki páncélos csordái egyesülnek a jugoszláv és olasz partizánokkal, s ma a Vatikán ormán sarlóskalapácsos vörös zászlót lenget a szél.

Mert ez volt a terv. Ez volt a végcél. És az Magyarország, a magyar jobboldal, a magyar királyi honvédség “bűne”, hogy mindezt megakadályozta, lehetetlenné tette. A pánszláv bolsevizmus minden népek között azért gyűlöli legjobban a magyart, mert az öreg sasok, a Prónay Pálok, a honvédek, a parasztok, a csepeli munkások — akik halálig tartó hűséggel védték a Csepel-szigetet — igen, a vörös Csepelt! —, a Szovjetunió legnagyszerűbb tervét tették semmivé.

Mondhatnak ma aljas és mondhatnak gyönyörűséges meséket a régi Horthy-, vagy Szálasi-Magyarországról. Sirathatják azt a 245.000 budapestit, aki ép bőrrel került elő az úgynevezett “gettókból”, de a nagy egészben, a nagy európai és világpolitikában, lett légyen bár Németország utolsó szövetségese, mégis csak úgy áll Magyarország, mint a Nyugat utolsó, leghűségesebb fegyvertársa.

Akkor a patkányembernek, az opportunistának egyetlen fájdalma volt: felrobbantották a gyönyörű budapesti hidakat! Lebombázták a Várost! És mindezek után 1956 októberében jött a magyar szabadságharc. Akkor is kiégett a Mária Terézia-laktanya, akkor is szovjet ágyútűz söpörte végig a várat, a Corvin közt, a Széna teret.

Mi hát akkor a különbség a két Magyarország között? Mi, az 1945 előttiek semmiesetre sem akarjuk restaurálni azt, ami feudalizmus, vagy idegen ipari kapitalizmus volt. És a szabadságharcosok, akik ugyanúgy keltek fel az elnyomás, terror ellen, mint a nyugat-magyarországi „fasiszták”, a Budapestet védő honvédek, hungaristák, legitimisták, feudálisok, szabad királyválasztók és csepeli munkások, épp úgy nem akarják ezt, de a marxista szocializmust sem, miként mi sem. A szovjet rabszolgatartók helyére nem jöhetnek free európás intellektüelek és a szovjet-imperialisták helyére nem léphetnek be valami másféle gyarmatosítók.

A két Magyarország száműzetésben, halálban, nyomorúságban egyesült. Eggyé vált. 1945 február 9. Budapestje és az 1956. október 23-i Budapest vérrel, tűzzel, magyarhalállal hirdeti a világnak, hogy egyek vagyunk, egyet akarunk:

Szabad Magyarországot. A többit aztán csak bízzák ránk. Majd elrendezzük magunk közt, a magunk magyar életformája szerint.

(Szabad Magyarság, 1959. február 8.)

in-odin-we-trust-til-valhall-odinista-thor-steinar-ansgar-aryan-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-triko
michael-wittmann-waffen-ss-hauptsturmfuhrer-pancelos-asz-polo
barnainges-rohamosztag-sturmabteilung-sa-himzett-polo
thor-mit-uns-viking-runa-kapucnis-pulover
good-night-left-side-skinhead-pulover
becsulet-es-huseg-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko

Fotóarchívum

adolf-hitler-hermann-goring-es-joachim-von-ribbentrop-a-vasuti-kocsi-elott-amiben-a-francia-vezetok-alairtak-a-kapitulaciot-1940-junius-22
reszben-alcazott-tiger-i-nehezharkocsi-kurszk-oroszorszag-tersegeben-1943-nyar
a-nemet-wehrmacht-katonaja-kemleli-az-orosz-sztyeppet-a-barbarossa-hadmuvelet-kezdeten-1941-julius
a-ii-vilaghaboru-feledesbe-merult-pillanatai-dora-szevasztopolban
adolf-hitler-beszel-a-nemet-muveszetek-napjan-muenchenben-1939-julius
a-wehrmacht-katonai-a-barbarossa-hadmuvelet-kezdo-honapjaban-a-keleti-fronton-1941-junius
a-ii-vilaghaboru-ritkan-latott-pillanatai
tiger-i-nehezharckocsik-epitese-egy-nemetorszagi-gyarban-1944
nemet-waffen-ss-tisztek-szemuegyre-vesznek-egy-tiger-i-nehezharckocsit-1943
adolf-hitler-az-birodalmi-vezetokepzo-iskola-elso-vegzos-osztalyaval-muenchenben-1931-julius
panzerkampfwagen-vi-mas-neven-tiger-i-nehezharckocsi-es-szemelyzete-a-totenkopf-panceloshadosztaly-koetelekebol-1943
tiger-i-nehezharckocsik-oesszeszerelese-egy-nemetorszagi-gyarban-1944
nemet-harckocsizok-municioval-toltenek-egy-pzkpfw-vi-harckocsit-a-ladoga-to-tersegeben-eszak-nyugat-oroszorszagban-1943-nyar
ritter-von-leeb-nemet-tuezersegi-tabornok-adolf-hitler-kancellart-tajekoztatja-egy-hadgyakorlaton-nemetorszagban-1936
adolf-hitler-werner-moelders-wilhelm-keitel-es-hermann-goering-a-farkasveremnel-rastenburg-koezeleben-kelet-poroszoroszag-1941-julius-25
pz-kpfw-tiger-i-ausf-e-nehezharckocsi-az-502-es-nehezpancelos-osztalybol-a-leningradi-fronton-1943-januar
megsemmisult-panther-ausfuhrung-g-harckocsi-valahol-nemetorszagban-egy-lezart-hid-mellett-1945
a-ii-vilaghaboru-ritkan-latott-pillanatai-2
nemet-csapatmozgas-tigris-harckocsin-en-stug-iii-rohamloevegen-kurszk-tersegeben-a-keleti-fronton-1943
panzerkampfwagen-vi-tiger-i-ausf-e-nehezharckocsi-uton-olaszorszagban-1944
a-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-tagjai-hitler-birodalmi-kancellar-vezetesevel-vonulnak-be-az-olimpiai-stadionba-berlinben-1936-junius-21
rundstedt-tabornagy-kiseretevel-terepszemlet-tart-a-nemet-12-hitlerjugend-ss-pancelos-hadosztaly-egysegeinel-eszak-franciaorszagban-1944-januar
pzkpfw-vi-ausf-e-tiger-i-nehezharckocsi-seruelt-lanctalpakkal-egy-orosz-faluban-1943-1944-tel
adolf-hitler-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-gyulesen-tart-beszedet-nurnbergben-1934-szeptember-5-10
nemzetiszocialista-ifjusagi-szervezetek-a-berlini-olimpiai-stadionban-nemetorszagban-1937-majus-1
martin-bormann-julius-schaub-adolf-hitler-karl-brandt-es-erhard-milch-a-birodalmi-legugyi-miniszterium-udvaran-erkezoben-werner-molders-vadaszrepulo-pilota-temetesere-1941-november-28
hitlerjugend-tagok-edzest-tartanak-a-nemet-evangelikus-templom-mellett-sanghaj-varosaban-kinaban-1936-majus-1
a-iii-birodalom-masik-arca-berlini-olimpia-1936
benito-mussolini-es-adolf-hitler-a-muencheni-konferencia-elott-muenchenben-a-hatterben-hermann-goering-es-wilhelm-keitel-1938-szeptember-29
a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-tigris-tankja-egy-francia-faluban-eszak-franciaorszagban-1944-tavasz