adolf-hitler-smiley-polo
waffen-ss-charlemagne-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-odinista-ferfi-triko
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-noi-triko
invisible-empire-ku-klux-klan-kapucnis-pulover
thor-mit-uns-viking-runa-noi-triko
jelentkezz-a-hunyadi-ss-hadosztalyba-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
viking-iranytu-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

A Totenkopf hadosztály Magyarországon

A hadosztályt 1939. októberében az SS-Totenkopfverbände állományának felhasználásával állították fel részben gépkocsizó gyaloghadosztályként.

(Arcanum)

1940. május 18-tól részt vett a nyugati hadjáratban, ahol súlyos harcokat vívott többek között Cambrai, Arras és Béthune térségében. Le Paradis-nál a hadosztály egyik százada súlyos veszteségei megtorlásaként a századparancsnok, Fritz Knöchlein SS-Obersturmführer utasítására legéppuskázta a brit hadifoglyokat. Júniusban „Totenkopf” hadosztály a francia-spanyol határig nyomult előre, majd a francia-német fegyverszüneti vonal mentén állomásozott különböző helyőrségekben. 1941. május elején a hadosztályt visszavezényelték Németországba.

A 1941. június 24-től a keleti fronton vetették be. Először a litván határon harcolt, majd az Ilmeny-tótól délre támadott. Júliusban részt vett a Sztálin-vonal áttörésében. Ezután augusztus végétől szeptember közepéig tovább nyomult Gyemjanszkon át észak felé, Lusno és Leningrád irányába. A „Totenkopf” hadosztály 1941. szeptember végétől 1942. június végéig Lusno, az Ilmeny-tó és Gyemjanszk körül védelemben harcolt. A „gyemjanszki katlanban” szétforgácsolódott alakulatok zömét 1942 nyarán kivonták, de kisebb részei tovább harcoltak a körzetben (szeptembertől Simon-harccsoportként) egészen 1942. november elejéig.

Miután a hadosztályt Dél-Franciaországban különleges hadrendű, páncélosezreddel is rendelkező SS-páncélgránátos-hadosztályként szervezték át és feltöltötték, 1942. október vége-1943. január vége között rövid ideig a Földközi-tenger, majd az Atlanti-óceán partján állomásozott.

1943. február második felében csatlakozott a Harkovnál harcoló SS-páncéloshadtest másik két páncélgránátos-hadosztályához. Március és április folyamán Harkov és Belgorod körzetében vívott elhárító harcokat.


odin-foisten-polo
invisible-empire-ku-klux-klan-polo
waffen-ss-nord-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
norseman-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-polo
white-power-polo
sons-of-vikings-polo
feher-fajvedo-ku-klux-klan-polo

A hadosztály részt vett a kurszki csatában, s az annak tetőpontjának tekintett 1943. július 12-13-i prohorovkai páncélosütközetben is. Július 5-től 18-ig csapatai 214 szovjet páncélost lőttek ki és 1547 hadifoglyot ejtettek.

A „Totenkopf” SS-páncélgránátos-hadosztály 1943. július 17-től szeptember közepéig Harkov térségében már védelmi harcokra kényszerült. Ezt követően Kijevnél és a Dnyeper partján harcoltak csapatai október végéig. Október végén a hadosztályt 3. „Totenkopf” SS-páncéloshadosztállyá nevezték át, de a kimerült csapatok számára ez jelentősebb feltöltést nem jelentett. Novembertől 1944. január közepéig a hadosztály Krivoj Rogtól északra ugyancsak elkeseredett védekező harcokat folytatott. Ezt követően harcolva vonult vissza a román határ felé, ahol Romantól északra június közepéig védekezett.

A hadosztály 1944. júniusában a keleti front középső szakaszára szállították, ahol először júliusban Grodno, majd augusztustól október végéig Varsó térségében vívott sikeres védelmi harcokat. Novemberben a Bug torkolatánál harcolt, majd december 25-ig Modlin körzetében állásharcokat vívott a szovjet csapatokkal.

Miután a szovjetek 1944. december 24-én csaknem bekerítették Budapestet, Hitler még aznap este a IV. SS-páncéloshadtest alárendeltségében Magyarországra rendelte a 3. SS- és 5. SS-páncéloshadosztályt, hogy részt vegyen a magyar főváros felmentésére indított „Konrad” fedőnevű támadásban.

A páncéloshadosztály áttekintő hadrendje és fontosabb parancsnoki beosztása 1945. január 1-i adatok alapján:

–Teljes létszám: az adott időpontról pontos adat nem áll rendelkezésre;
–hadosztályparancsnok: Helmuth Becker SS-Brigadeführer, a Waffen-SS vezérőrnagya (LK+TL);
–1. (hadműveleti) vezérkari tiszt: Erich Eberhardt SS-Obersturmbannführer (LK);
–hadosztálytörzs térképész-csoporttal, hadosztály-kísérőszázaddal és táboricsendőr-szakasszal;
–3. SS-páncélosezred (Anton Laackmann SS-Obersturmbannführer):
–3/I. SS-páncélososztály (Erwin Meierdress SS-Sturmbannführer): 1-4. páncélosszázad Panther harckocsikkal, egy ellátó század;
–3/II. SS-páncélososztály (? Lübbelt SS-Hauptsturmführer): 5-8. század Panzer IV harckocsikkal és részben rohamlövegekkel, egy ellátó század;
–3/9. SS-nehézpáncélos-század Tiger E nehézharckocsikkal;
–műhelyszázad;
–5. „Totenkopf” SS-páncélgránátos-ezred (Max Kühn SS-Obersturmbannführer):
143–I-III. SS-páncélgránátos-zászlóalj: 1-4., 5-8., 9-12. század359, az 5/I. SS-páncélgránátos-zászlóalj lövészpáncélos-zászlóalj volt;
–13. SS- (önjáró gyalogságilöveg-) század;
–14. SS- (önjáró légvédelmigépágyús-) század;
–16. SS- (páncélos-utász-) század;
–6. „Theodor Eicke” SS-páncélgránátos-ezred (Franz Kleffner SS-Obersturmbannführer – LK):
–I-III. SS-páncélgránátos-zászlóalj: 1-4., 5-8., 9-12. század360;
–13. SS- (önjáró gyalogságilöveg-) század;
–14. SS- (önjáró légvédelmigépágyús-) század;
–16. SS- (páncélos-utász-) század;
–3. SS-páncélos-tüzérezred (Josef Swientek SS-Standartenführer – LK):
–I-IV. SS-páncélos-tüzérosztály (a 3/I. SS-páncélos-tüzérosztály önjáró tarackokkal felszerelve, a többi gépvontatású löveganyaggal);
–3. SS-páncélos-felderítőosztály (Gerhard Pellin SS-Sturmbannführer):
–törzsszázad páncélgépkocsikkal;
–egy páncélgépkocsi-század, két páncélos-felderítőszázad, egy nehézfegyver-század, egy ellátó század;
–3. SS-páncélvadászosztály (Adolf Pittschellis SS-Sturmbannführer – LK):
–1-2. vadászpáncélos-század (Jagdpanzer IV vadászpáncélosokkal és StuG. III rohamlövegekkel), 3. (vontatott nehézpáncéltörőágyús-) század;
–3. SS-páncélos-utászzászlóalj (Ludwig Schwermann SS-Sturmbannführer):
–1-3. század (a 3/1. század lövészpáncélos-század), könnyű hadihídoszlop;
–3. SS-páncélos-híradóosztály (Kurt Höhne SS-Hauptsturmführer):
–1.(távbeszélő), 2. (rádiós) század;
–3. SS-páncélos-légvédelmi tüzérosztály (Joachim Mitthof SS-Sturmbannführer):
–1. (3,7 cm-es) üteg, 2-4. (8,8 cm-es) üteg;
–3. SS-páncélos-tábori pótzászlóalj (Ernst Kiklasch SS-Sturmbannführer): öt kiképzőszázad;
–3. SS-páncéloshadoszályt ellátó alakulatok;
–3. SS-páncélos-karbantartó osztály;
–3. SS-gazdasági osztály;
–3. SS-egészségügyi osztály.

A tervezett támadással kapcsolatban két változat merült fel. A „Déli megoldás” (Südlösung vagy „Paula”) esetében a németek Székesfehérvár északi térségéből kiindulva északi-északkeleti irányban támadtak volna, a páncélosok számára igen kedvező terepen. Azonban a felvonuláshoz öt teljes napra lett volna szükség és a vasúthálózat rossz állapota miatt az úton való átcsoportosításhoz 900 köbméterrel több üzemanyagra lett volna szükség, mint az északi változatban.

Az „Északi megoldás” (Nordlösung vagy „Konrad”) előnye a gyorsabb felvonulás és a kisebb üzemanyagigény volt, de a terep hegyvidéki jellege miatt a Komárom felől támadó SS-páncélosok manőverezése és harctevékenysége jelentős akadályokba ütközhetett.

A kétséget Walther Wenck altábornagy, a német szárazföldi haderő vezérkarának vezetési csoportfőnöke oszlatta el, amikor 1944. december 30-án Eszterházán tartott megbeszélésen elfogadta a Dél Hadseregcsoport északi megoldást támogató érveit. Megállapodtak Otto Wöhler gyalogsági tábornokkal, aki december 23-tól a leváltott Friessner vezérezredes helyett a hadseregcsoport új főparancsnoka volt, hogy a támadás 1945. január 1-én este északon indul „Konrad” fedőnévvel.

Wöhler december 31-én este a Balck-seregcsoportnak küldött táviratában a seregcsoport által végrehajtandó „Konrad” hadművelet céljaként elsősorban a Budapest és a Vértes-hegység között lévő szovjet erők szétzilálását és megsemmisítését, valamint a Budapesttel való kapcsolat megteremtését jelölte meg.

A 3. SS-páncéloshadosztály csapatai a „Konrad” hadművelet megindításakor nem voltak teljes létszámban Magyarországon. A Győr, Komárom és Tárkány körzetében gyülekező csapatok csak a hadosztály 66 százalékát tették ki, de a hiányzó kötelékek többnyire az ellátó alakulatokhoz tartoztak.

A hadosztály páncélosereje ekkor 11 bevethető Tiger E nehézharckocsiból, 29 Pantherből, 16 Panzer IV-ből és körülbelül 20 Jagdpanzer IV vadászpáncélosból és StuG. III rohamlövegből állt.

waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-polo
waffen-ss-nord-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
koszonom-hogy-nem-keveredsz-polo
thor-mit-uns-viking-runa-polo
white-power-noi-triko
szalasi-ferenc-polo
waffen-ss-wallonien-ss-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
waffen-ss-florian-geyer-ss-lovashadosztaly-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
bur-horogkereszt-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
amerikai-konfoderacios-allamok-dixie-zaszlo

Fotóarchívum

pz-kpfw-vi-tiger-az-502-nehezpancelos-osztalybol-nevelben-pszkov-regio-1944-januar
a-iii-birodalom-ritkan-latott-szines-fotoi
wehrmacht-gyalogsag-es-panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharckocsi-a-keleti-fronton-1944-januar
blomberg-fritsch-es-hitler-egy-katonai-gyakorlaton-celleben-nemetorszagban-1935-szeptember-7
nemetek-elfognak-egy-orosz-katonat-egy-eredmenyes-offenziva-utan-keleti-front-1942
adolf-hitler-beszedet-tart-a-kiralyi-palota-teraszan-a-valasztasi-kampany-alatt-lustgartenben-berlinben-korai-1930-as-evek
adolf-hitler-bejelentette-az-amerikai-egyesuelt-allamok-elleni-haduezenetet-a-nemet-reichstag-tagjainak-a-kroll-operahazban-berlinben-1941-december-11
nemet-gyalogosok-figyelik-az-ellenseges-mozgast-mielott-tovabb-haladnak-szovjet-terueleten-1941-julius
hitler-vezer-es-kancellar-hoelgykoszoruban-valahol-nemetorszagban-1930-as-evek
hugo-jaeger-archiv-a-reich-monumentalis-pillanatai-szinesben-1234
bolgar-civilek-vizzel-kinalnak-egy-nemet-motortost-avagy-kradmeldert-bulgaria-1942
panzerkampfwagen-vi-tiger-i-harckocsik-kerekeinek-gyartasa-egy-nemetorszagi-gyarban-1944
adolf-hitler-13-eves-koraban-fent-jobbra-a-linzi-realiskola-osztalyanak-csoportkepen-az-osztrak-magyar-monarchiaban-koezepen-az-osztalyfonoek-oskar-lauger-professzor-1900-szeptember-4
sturmgeschutz-iii-rohamloveg-es-panzer-v-panther-ausf-d-kozepes-harckocsik-uton-nettuno-tersegeben-olaszorszagban-1944-marcius
adolf-hitler-viktor-lutze-es-heinrich-himmler-tiszteleg-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-gyulesen-nurnbergben-1934-szeptember-5-10
a-vilaghaboru-kitoeresekor-a-muencheni-odeonsplatzon-tartott-gyulesen-adolf-hitler-tunik-fel-a-toemegben-1914-augusztus-2
adolf-hitler-a-nemzetiszocialista-part-felvonulasanak-resztvevoit-koeszoenti-a-nemetorszagi-braunschweigben-1931-februar-2
tiger-i-nehezharckocsik-kelnek-at-egy-folyon-ukrajnaban-tarnopol-koezeleben-1944
a-hitlerjugend-tagjainak-menetoszlopa-egy-nemet-varos-utcajan-vonul-hogy-csatlakozzanak-a-hadsereghez-1944-november-25
adolf-hitler-kituenteteseket-ad-at-es-gratulalt-a-hitlerjugend-tagjainak-a-harcban-tanusitott-batorsagukert-1945-aprilis-25
arthur-axmann-hitlerjugend-vezeto-es-karl-doenitz-fotengernagy-tengeresz-hitler-ifjakkal-a-horst-wessel-kikepzohajo-fedelzeten-1943-november
nemet-tigris-nehezharckocsik-az-orosz-telben-a-keleti-fronton-1944-januar-februar
a-ii-vilaghaboru-ritka-fotoi-szinesben-keleti-front-3
adolf-hitler-es-tabornokai-a-nemet-del-hadseregcsoport-fohadiszallasan-poltava-tersegeben-ukrajnaban-1942-junius
a-hitlerjugend-12-eves-katonaja-a-felso-szileziai-goldenaubol-szarmazo-alfred-zech-a-batorsagaert-kapott-masodik-osztalyu-vaskereszt-kituentetesevel-1945-marcius
nemet-katonak-britektol-zsakmanyolt-felszerelessel-pozolnak-a-franciaorszagi-hadjarat-sikere-utan-1940
walter-krueger-1943-aprilis-20-an-egy-tiger-i-nehezharckocsin-allva-tart-beszedet-1943
a-hitlerjugend-tagjai-a-harci-kikepzes-reszekent-tavkoezlesi-kabelt-fektetnek-1930-as-evek
adolf-hitler-beszedet-tart-a-reichstag-tagjainak-a-hatalomatvetel-6-evfordulojan-a-berlini-kroll-operahazban-1939-januar-30
a-ii-vilaghaboru-feledesbe-merult-pillanatai-1941