odin-szleipnir-es-fenrir-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo
white-pride-world-white-polo
thor-mit-uns-viking-runa-kapucnis-pulover
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
waffen-ss-batschka-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
waffen-ss-polizei-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
waffen-ss-florian-geyer-ss-lovashadosztaly-polo
nemzetiszocialista-polo
waffen-ss-prinz-eugen-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

Amikor 1944 decemberében egyre jobban körvonalazódott egy második, magyarokból álló SS-hadosztály felállítása, az SS Vezetési Főhivatala és a Honvédelmi Minisztérium részéről felmerült, hogy az SS magyarokból felállított hadosztályai számára a későbbiek folyamán egy felettes parancsnokságot szervezzenek.

(Arcanum)

Mivel a hadosztályok szervezése még kezdeti stádiumában volt, a parancsnokság szervezése helyett az SS Vezetési Főhivatala egyelőre – átmeneti jelleggel – csak egy úgy nevezett Főfelügyelőség felállításában gondolkodott. Az elképzelések szerint a Főfelügyelőség minden magyar SS-alakulat legfelsőbb szintű hivatala, de nem felettes parancsnoksága lesz. Feladatai elsősorban a magyar és a német fél között felmerülő problémák közvetlen, magasabb szintű intézésében merültek volna ki.

1944. december 20-án Ruszkay Jenőt Berlinbe rendelték. Az SS Vezetési Főhivatala részéről Jüttner fogadta, aki felajánlotta Ruszkaynak az SS magyar önkéntes alakulatainak főfelügyelői beosztását. A SS valószínűleg azért szemelte ki Ruszkayt erre a posztra, mivel a nyilas hatalomátvételt követően Winkelmann a magyar Honvédség felügyelőjévé akarta kinevezni, azt remélve, hogy ezáltal a magyar honvéd csapatokat a német elképzelések szerint szervezik át, majd vetik be. Akkor Szálasi visszalépése miatt nem történt meg kinevezése.

Ruszkay Jenő magyar vezérezredes, politikus (született Ranzenberger Jenő Oszkár, Budapest, 1887. január 1. – Budapest, 1946. június 22.)


thor-mit-uns-viking-runa-ferfi-triko
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
invisible-empire-ku-klux-klan-polo
white-power-polo
del-afrikai-bur-ellenallas-himzett-galleros-polo
good-night-left-side-skinhead-polo
norseman-polo
vicces-ss-totenkopf-polo

Ruszkay, noha egyelőre nem volt a Waffen-SS tagja, mindenesetre elfogadta Jüttner ajánlatát és az így létrejött Főfelügyelőség a későbbiek folyamán beolvadt az SS időközben párhuzamosan szervezett XVII. fegyveres-hadtestparancsnokságába. Ruszkay Jenő és kísérete 1945. január elejéig Berlinben tartózkodott, ahol – noha hivatalosan még nem létezett "az SS magyar alakulatainak felügyelője" szolgálati hely – az SS Vezetési Főhivatalánál elsősorban a magyar hadosztályok felfegyverzésének meggyorsítása érdekében folytatott tárgyalásokat. Amikor Ruszkay december 28-án megtudta, hogy az SS 26. "Hungária" fegyveres-gránátoshadosztályának élére német parancsnokot akarnak kinevezni, megpróbálta a németek szándékát meghiúsítani s elérni, hogy a jövőben személyesen tehessen javaslatokat a hadosztályparancsnokokat illetően.

Ruszkay közbenjárására egyelőre egy magyart, Pisky Zoltán Waffen-Oberführert nevezték ki a "Hungaria" hadosztály élére. Megjegyzendő, hogy az SS legtöbb betagolt, úgynevezett "fegyveres" hadosztályának élére általában német parancsnokokat neveztek ki.

1945. január 8-án Ruszkay és kísérete Bécsbe indult, ahol Winkelmannal folytattak tárgyalásokat, mivel időközben Szálasi tiltakozott a főfelügyelő kinevezése és a főfelügyelőség (majd hadtestparancsnokság) felállítása ellen, mondván Ruszkay Németországban hadsereget szervez ellenük. Szálasinak az volt a véleménye, hogy a németek a magyar SS-alakulatok felettes szervének létrehozásával veszélyeztetik a nemzetvezető legfőbb hadúri jogkörét. Miután a németek nem vonták vissza Ruszkay kinevezésének szándékát, Szálasiék megfosztották őt magyar állampolgárságától.

Eközben, 1945. januárjában a neuhammeri táborban a Waffen-SS két magyar hadosztálya szervezésének összefogására, s későbbi esetleges hadműveleti irányítására megkezdték az SS XVII. fegyveres-hadtestparancsnokságának felállítását is. A hadtest parancsnoka ideiglenes jelleggel Feketehalmy-Czeydner Ferenc, 1. (hadműveleti) vezérkari tisztje az éppen tanfolyamot végző Deák László SS-Oberführer lett, aki – mivel Feketehalmy-Czeydner betegsége miatt sohasem foglalta el beosztását – a hadtestparancsnokság tényleges vezetője is volt egyben.

Az SS XVII. fegyveres-hadteste a háború végéig nem érte el a hadrafoghatóságot, s csupán az Ia, IIa és O1 szolgálati beosztások tárgyában történtek meg a kinevezések. A hadtestparancsnokság feladata így elsősorban a német szervekkel való kapcsolattartás maradt. A hadtestparancsnokság közvetlenei közül is később csak a motorkerékpárosjelentő-század, a tolmács- és híradókülönítmények alakultak meg, beosztott harcoló alakulata soha nem volt. Személyi állománya a háború befelyezésekor elérte a 260 főt.

Február elején Deák SS-Oberführer vezetésével körülbelül 200 fő, mint az SS XVII. fegyveres-hadtestének szálláscsináló részlege Oldenburg és Kloppenburg térségébe indult, hogy a szovjet előretörés következtében a neuhammeri tábort elhagyó magyar hadosztályok áttelepítését előkészítse. A hadtest parancsnokságát a hadosztályokhoz közel, Altdorfban alakították ki és a szervezési munkálatokat – továbbra is Deák SS-Oberführer vezetésével – ott folytatták.

Február 20-án Bécsből Ruszkait Jüttner újra Berlinbe rendelte, ahol hivatalosan is felvették a Waffen-SS állományába SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS (a Waffen-SS tábornoka) rendfokozattal, s egyúttal kinevezték a magyar SS-alakulatok főfelügyelőjének. Működési helyéül a németországi (ma ausztriai) Baden bei Wient jelölték ki.

Március 1-jével a Baden bei Wien melletti kastélyban Ruszkay, az SS Vezetési Főhivatala parancsának értelmében, felállította az SS Magyar Alakulatainak Főfelügyelőségét (Generalinspektoriat der ungarischen Waffen-Verbände der SS). A beosztott tisztek közül azonban senki nem jelent meg, csak a legénység érkezett be, zömmel a magyar hadosztályoktól odavezényelve.

Ruszkay Badenben kiadott leglényegeseb utasítása az SS magyar alakulatai részére az volt, hogy március 20-án elrendelte mindennemű párttagság mellőzését a magyar SS-katonákra vonatkozóan. Rendelkezését a "Hunyadi" hadosztály parancsnokának, Grassy SS-Obergruppenführernek továbbította. Március folyamán az SS magyar alakulatainak főfelügyelője Oroszváron folytatott megbeszéléseket Winkelmannal, elsősorban az SS 26. "Hungária" fegyveres-gránátoshadosztályának parancsnoki beosztásáról. Az eseményeket az ugyancsak Oroszváron tartózkodó Himmler is nyomon követte. A tárgyalásokon végül is úgy döntöttek, hogy a "Hungária" parancsnokságát is Grassy fogja betölteni, s e beosztását végül március 21-én el is foglalta.

Április első napjaiban a szovjetek "bécsi támadó hadművelete" miatt a badeni főfelügyelőséget, nyugat felé Kremsmünsterbe (ma Krems an der Donau/Ausztria) helyezték át, ahol sikertelenül próbálták meg felvenni a kapcsolatot az SS Vezetési Főhivatalával. Ruszkay ezért Salzburgba ment, mivel úgy tudta, hogy ott egy magasabb SS-vezetési törzs található. Salzburgból az SS Vezetési Főhivatala Ruszkay SS-Obergruppenführert Berlinbe rendelte.

Április 10-én a Jüttnerrel, az SS Vezetési Főhivatala épületében folytatott megbeszélések során Ruszkay tudomására jutott, hogy az SS magyar hadosztályai feloszlatására vonatkozó parancsokat időközben elkészítették és az SS 26. "Hungária" fegyveres-gránátoshadosztálya felé már továbbították is. Az elképzelés az volt, hogy a hadosztályból 30 menetszázadot alakítanak ki és azokból a Waffen-SS különböző hadosztályait töltenék fel. Hasonló sors várt a "Hunyadi" hadosztályra is, amelyet ez alapján 40 menetszázadba osztottak volna.

Ruszkay azonban hosszas alkudozások árán elérte Jüttnernél, hogy az SS 26. fegyveres-gránátoshadosztályához a parancsot ne továbbítsák és az időközben, még április 10-én feloszlatott "Hungaria" állománya zömmel a belőle kialakított menetszázadokkal együtt az SS 25. "Hunyadi" fegyveres-gránátoshadosztályához legyenek beosztva.

"E parancsok [teljes] végrehajtása a magyar önkéntes hadosztályok katasztrófáját jelentette volna, – írja később Ruszkay – mert a magyar egységek ezzel szétbomlottak volna és egyenként menthetetlenül belesodródtak volna a német SS-hadosztályok harcaiba, előreláthatólag egészben, vagy nagy részben elvérezve."

Az SS Vezetési Főhivatalánál Ruszkay ugyancsak elérte, hogy a "főfelügyelői állás helyett" a Waffen-SS magyar csapatainak főparancsnokává nevezzék ki. Április 10-én (más adatok szerint viszont március 20-án, illetve még február 4-én) Ruszkay tehát megbízott státuszban átvette az SS XVII. fegyveres-hadtestparancsnokság vezetését is, s személyén keresztül a parancsnokság összeolvadt az SS Magyar Alakulatainak Főfelügyelőségével.

Április 10-ét követően Ruszkay a Waffen-SS magyar hadosztályaihoz ment, s átvette Deák László SS-Oberführertől az SS XVII. fegyveres-hadtestparancsnokságának irányítását. Eközben a német parancsnokságok folyamatosan azzal a kéréssel fordultak a hadtestparancsnokhoz, hogy az angolszászok elleni harcra bocsásson rendelkezésükre csapatokat. Ruszkay ezeket a kéréseket – a magyar hadosztályok tárgyában kötött egyezmények kitételeire hivatkozva – rendszerint megtagadta. A Waffen-SS magyar hadosztályainak néhány táboricsendőr-alakulatát átmenetileg azonban az illetékes német parancsnokságoknak valóban átadta. Ruszkay később hozzájárult ahhoz is, hogy a "Hunyadi" hadosztály – kiképzéséről várhatólag április 1-jével beérkező – utászzászlóalját (az SS 25. fegyveres-utászzászlóalja) erődítési munkálatokra a nürnbergi XIII. hadkerület parancsnokság (Wehrkreiskommando) vegye igénybe. Ruszkay kitétele az volt, hogy az alakulat legkésőbb április 15-én 24.00 óráig a hadosztályához köteles bevonulni. Az utászok azonban Passauban rekedtek s így végül egyik félnél sem kerültek alkalmazásra.

Április végén Ruszkay keresztülvitte az SS Vezetési Főhivatalánál, hogy a magyar hadosztályok ne a cseh határra kerüljenek erődítési munkálatok végzésére, hanem engedélyezzék számukra a délkeleti irányban történő továbbvonulást. Ruszkay eközben számtalan ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy a hadosztályokat teljes egészében felfegyverzik.


smiley-hitler-triko
waffen-ss-gotz-von-berlichingen-ss-pancelgranatos-hadosztaly
valhalla-az-istenek-csarnoka-polo
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
thor-kalapacsa-mjolnir-polo
good-night-left-side-skinhead-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
szleipnir-odin-lova-viking-polo

Május 1-én Beregfy közölte Szálasival, hogy megbeszélte Jüttner SS-Obergruppenführerrel és a Waffen-SS tábornokával Ruszkay elbocsátását az SS magyar csapatainak főfelügyelői beosztásából. Mivel Ruszkay Szálasira nem tett esküt, a nemzetvezető nem volt hajlandó őt fogadni.

Május elejére az SS XVII. fegyveres-hadtestének harcálláspontját Burghausenben alakították ki. Május 5-én a hadtestparancsnokságot a magyar hadosztályok részeivel együtt Gmunden környékén az amerikai csapatok körülzárták. Ruszkay a következőképpen számolt be fogságba eséséről:

"Én magam 6-án a gmundeni polgármesteri hivatalban vártam be az amerikai dandártábornokot, akinek a hadosztályokat átadtam. Ismertettem helyzetünket, hangoztattam azt, hogy magyarok vagyunk, a német SS-hez nincs közünk, fegyvereink egyes kézilőfegyverek kivételével nincsenek (…) és egyben kértem, hogy a hadosztályokat ne zavarják széjjé fogolytáborokba, hanem engedjék meg, hogy tisztjeik vezetése mellett együttmaradhassanak, a törzsek és a készletek védelmére fegyvereket megtarthassanak, mely esetben garantálom a teljes rendet, a lakossággal és a németekkel minden összeütközés elkerülését és az élelmezést is."

A Waffen-SS magyar hadosztályainak vezetésére felállított hadtestparancsnokság tehát csupán két nappal azelőtt tette le a fegyvert, hogy az európai háború befejeződött volna.

*borítókép: SS Hauptsturmfuhrer vitéz Szinay András, SS-Brigadeführer Grassy József és Waffen-Standartenführer Podhradsky Ádám, a Hunyadi hadosztály vezető tisztjei.


vicces-ss-totenkopf-polo
sons-of-odin-valhalla-polo
waffen-ss-wallonien-ss-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
white-power-himzett-galleros-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-triko
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-kapucnis-pulover
david-lane-tizennegy-szo-kapucnis-pulover
sons-of-vikings-polo

invisible-empire-ku-klux-klan-polo
nagy-magyarorszag-polo
thor-mit-uns-viking-runa-kapucnis-pulover
waffen-grenadier-division-der-ss-hungaria-polo
white-power-polo
adolf-hitler-smiley-polo
waffen-ss-wallonien-ss-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
awb-afrikaner-weerstandsbeweging-del-afrikai-bur-ellenallas-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
amerikai-konfoderacios-allamok-dixie-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
bur-horogkereszt-zaszlo

Fotóarchívum

joachim-von-ribbentrop-wilhelm-keitel-hermann-goring-rudolf-he-adolf-hitler-es-walther-von-brauchitsch-a-vasuti-kocsi-elott-amiben-a-francia-vezetok-alairtak-a-kapitulaciot-1940-junius-22
hugo-jaeger-archiv-a-reich-ritka-fotoi-szinesben-1938
magyar-es-nemet-katonak-egy-panzerkampfwagen-vi-b-kiralytigris-nehezharckocsin-a-budavari-kapisztran-teren-1944-oktober
tigris-i-harckocsik-az-507-es-nehezpancelos-hadosztalybol-ukrajnaban-tarnopol-kornyeken-1944-aprilis
a-iii-birodalom-masik-arca-berlini-olimpia-1936
heinrich-himmler-az-ss-birodalmi-vezetoje-hitlerjugend-tagokat-tekint-meg-molotschna-tersegeben-ukrajnaban-1942-oktober-31
adolf-hitler-es-benito-mussolini-a-muencheni-konferencia-elott-muenchenben-1938-szeptember-29
adolf-hitler-a-bajtarsaival-balra-lent-mint-szakaszvezeto-a-franciaorszagi-fournes-en-weppes-tersegeben-1916-julius
tiger-i-nehezharckocsik-oesszeszerelese-egy-nemetorszagi-gyarban-1944
adolf-hitler-13-eves-koraban-fent-jobbra-a-linzi-realiskola-osztalyanak-csoportkepen-az-osztrak-magyar-monarchiaban-koezepen-az-osztalyfonoek-oskar-lauger-professzor-1900-szeptember-4
nemet-granatos-az-ellenseges-tuz-elol-egy-rokalyukba-vetodik-valahol-a-keleti-fronton-szovjetunio-1943
hitler-kancellar-es-vendegei-az-olimpiai-faluban-koeszoentik-az-atletakat-a-iv-teli-olimpiai-jatekok-megnyitojan-garmisch-partenkirchenben-bajororszagban-1936-februar-6
hitler-kancellar-beszel-a-reichstag-tagjainak-a-kroll-operahazban-berlinben-1941-majus-4
michael-wittmann-waffen-ss-obersturmfuehrer-tigris-harckocsijanak-loevegtornyan-uelve-eszak-franciaorszagban-1944-majus
a-nemet-pak-38-szemelyzete-az-utolso-pillanatban-semmisitette-meg-ezt-a-t-34-est-keleti-front-1943
ket-sd-kfz-9-fellanctalpas-harcjarmu-vontat-egy-tiger-i-nehezharckocsit-nettuno-tersegeben-olaszorszagban-1944-marcius
a-kampfgruppe-peiper-tigris-nehezharckocsija-villers-bocage-tersegeben-franciaorszagban-1944
a-nemet-12-hitlerjugend-ss-pancelos-hadosztaly-granatosa-franciaorszagban-1944-junius-21
a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-tigris-tankja-egy-francia-faluban-eszak-franciaorszagban-1944-tavasz
vitez-nagybanyai-horthy-miklos-kormanyzo-es-adolf-hitler-fuehrer-es-kancellar-talalkozoja-kielben-1938-augusztus-22
hitler-keitel-brauchitsch-es-paulus-taktikai-megbeszelese-a-keleti-fronton-a-szovjetunioban-1941-oktober
albert-speer-adolf-hitler-es-arno-breker-turistauton-parizsban-franciaorszagban-1940-junius-23
nemet-tigris-nehezharckocsi-roncsa-olaszorszagban-roma-kozeleben-1944-junius-18
nemet-pzkpfw-iii-iv-v-and-vi-nehezharckocsik-vonulnak-egy-olaszorszagi-mezon-1944-aprilis-majus
a-fuhrer-udvozli-a-spanyol-polgarhaborubol-visszatero-condor-legio-csapatait
tiger-i-nehezharckocsik-oesszeszerelese-egy-nemetorszagi-gyarban-1945
megsemmisuelt-panzerkampfwagen-vi-b-koenigstiger-kiralytigris-nehezharckocsik-vimoutiers-koezeleben-franciaorszagban-1944-augusztus-22
adolf-hitler-es-vilmos-porosz-kiralyi-herceg-potsdamban-az-ujjaepitett-reichstag-megnyitasakor-1933-marcius-21
a-nemet-12-hitlerjugend-ss-pancelos-hadosztaly-harckocsizoi-szuenetet-tartanak-belgiumban-1943
wehrmacht-katonak-pihenoje-nyugati-hadjarat-idejen-valahol-hollandia-es-belgium-hataran-1940-majus