norseman-polo
birodalmi-hadi-lobogon-david-lane-14-szo-polo
koszonom-hogy-nem-keveredsz-polo
thor-mit-uns-viking-runa-polo
waffen-ss-wallonien-ss-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
odin-foisten-polo
leibstandarte-ss-adolf-hitler-sportjelveny-galleros-polo
waffen-ss-maria-theresia-ss-onkentes-lovashadosztaly-polo
waffen-grenadier-division-der-ss-hunyadi-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-triko

Információ: Zuckerbergnél már nem tudod megosztani lapunkat, tiltást kapsz, ha megpróbálod. Várunk Telegramon, ahol a felhasználási feltételek garantálják a szólásszabadságot. Töltsd le Windowsra vagy Google Play-ből, illetve AppStore-ból és csatlakozz: https://telegram.me/Harcunk

Gömbös Gyula altábornagy, államférfi 1886. december 26-án született Murga (Tolna vármegye) nagyközségben, a jákfai Gömbösök nemzetségéből. 

Édesapja, Gömbös Gyula evangélikus tanító,édesanyja Weitzel Anna Mária.

Tanulmányait a soproni líceumban kezdte, s a pécsi honvéd hadapródiskolában folytatta. Felavatása után a zágrábi 25. számú magyar királyi honvéd gyalogezredhez került és ennek kötelékében szolgált 1912-ig. Közben – 1908-ban – a katonai torna- és vívótanári tanfolyamra vezényelték. Ezután Budapesten letette a felsőbb tiszti tanfolyamra képesítő felvételi vizsgát, s miután elvégezte a császári és királyi bécsi hadiiskolát, 1914-ben a zágrábi XIII. hadtest vezérkari irodájában kapott szolgálati beosztást. Itt érte az első világháború kitörése. 1915 tavaszán egységével együtt részt vett a báró Karl Pflanzer-Baltin (1855-1925) osztrák-magyar vezérezredes hadseregének kárpáti átkelésében, mint hadsereg-, hadtest- és dandárvezérkari tiszt. 1916. június 11-én az oknai áttörés alkalmával, az oroszok egy éjjeli rajtaütése folyamán megsérült. Gyógykezelése miatt hazakerült és ekkor megnősült, első felesége.


Reichert Margit. (Később elváltak, második felesége, Szilágyi Erzsébet halála – 1933 – után ismét első házastársával esküdött össze.) Ezt követően a Honvédelmi Minisztériumba osztották be, majd az oláh hadseregnek Erdélybe való betörése előtt (1916 őszén), Betegh Miklós erdélyi kormánybiztos oldalán, Erdély kiürítését bonyolította le. E szolgálatból került a Belügyminisztériumba, ahol Sándor János belügyminiszter és Perényi Zsigmond báróval együtt, az erdélyi menekültek repatriálásának ügyét szolgálta. 1917-ben írta a feltûnést keltő tanulmányát „Die ungarische Armee” (A magyar hadsereg) címen, amelyben az önálló magyar hadsereg szükségességét fejtegette, majd 1918 augusztusában jelentette meg a „Was ist zu tun” (Mi a teendő) címû kiadványát, amelyben az intéző körök figyelmét hívta föl a forradalom megelőzése érdekében szükségesnek vélt intézkedésekre.

A forradalom kitörésekor hazavezényelték, s előbb a Honvédelmi Minisztériumba, majd Balla Aladár, akkori zágrábi követ mellé került, mint katonai attasé. 1918. december 6-án visszakerült a Honvédelmi Minisztériumba, ahol a hadmûveleti osztályban, mint a Balkáncsoport vezetője nyert beosztást. Ebben a minőségében a Muraköz védelmét sürgette. Kezdettől fogva bizalmatlanul nézte a Károlyi-kormány mûködését, s ezért 1919. január 19-én belépett a Magyar Országos Véderő Egyesületbe (MOVE), amely Károlyi Mihály ellen mondott, éles hangú beszéde után – egészen váratlanul – elnökévé választotta. Mint a MOVE vezetőjét, a februárban megjelent rendelet alapján internálni akarták, hogy ezzel meggátolják a Magyar Országos Véderő Egyesület szervezkedését, azonban Gömbös Gyula nem hagyta félbe munkáját, inkább nyugdíjaztatta magát. 1919 februárjának végén elhagyta az országot, Bécsbe szökött, ahol megindította a Bécsi Magyar Futár címû hetilapot. 1919 márciusában Belgrádba utazott, ahol a „Tanácsköztársaság” megdöntésére irányuló terveket beszélte meg. Innen Szegedre ment és mindkét szegedi kormányban hadügyi államtitkár volt. Részt vett a Magyar Nemzeti Hadsereg megszervezésében. 1919 augusztusában, mint vezérkari tiszt, újból a hadseregben kapott beosztást, s egyúttal folytatta a MOVE és egyéb jobboldali egyesületek szervezését.

1920 tavaszán Törökszentmiklós (JászNagykun-Szolnok vármegye) nagyközség és kerülete – a Kigazda Párt programjával – egyhangúlag nemzetgyûlési képviselőnek választotta. IV. Károly király visszatérési kísérleteinek meghiúsításában vezető szerepe volt.

A II. nemzetgyûlési választások előtt, Bethlen Istvánnal, Nagyatádi Szabó Istvánnal és Klebelsberg Kunóval együtt részt vett az Egységes Párt megalakításában, s mint a párt ügyvezető alelnöke, irányította a választásokat. 1923 augusztusában kilépett az Egységes Pártból és megalakította a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot.


thor-mit-uns-viking-runa-noi-triko
white-power-himzett-galleros-polo
wehrmacht-harckocsizo-polo
birodalmi-hadi-lobogon-david-lane-14-szo-polo
sons-of-odin-valhalla-polo
a-deutsche-afrika-korps-wehmarcht-tabornagya-a-sivatagi-roka-erwin-rommel-polo
white-pride-world-white-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover

Több ízben erélyesen síkraszállt a numerus clausus védelmében.

1928 szeptemberében a Kormányzó kinevezte honvédelmi államtitkárnak, 1929 júniusában avatták vitézzé és október 10-én – Csáky Károly gróf váratlan lemondása után – előléptették honvédelmi miniszternek. Hivatalában vaskézzel teremtett rendet, nevezetesen visszaállította a hadseregben a 40 éves szolgálati időt, rendezte a tiszti fizetések és előléptetések ügyét, s készíttetett egész sor utasítást, köztük a szolgálati szabályzat I. részét.

Gömbös Gyula élesen szembefordult a liberális körök ama kívánságának, hogy a vitézi rendnek zsidó hadviseltek is tagjai lehessenek!

Azt az álláspontot képviselte, hogy a Vitézi Rend maradjon meg kizárólag a keresztény magyarság intézményének.


Hasonlóképpen minden alkalmat megragadott annak hangoztatására: a világ tartozik a magyarságnak azzal, hogy katonai téren is visszaadja szuverenitását.

1931-ben Abádszalók (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye) nagyközségen kívül Kiskunhalas (Pest-Pillis-SoltKiskun vármegye) kisvárosban is megválasztották országgyûlési képviselőnek, de ő az előbbit tartotta meg, melyet egyhangúlag elnyert. A Bethlen-kormány távozása után, 1931 augusztusában, a Károlyi-kabinetben is megtartotta a honvédelmi tárcát, azonban Károlyi Gyula miniszterelnök lemondása után, 1932. október 1-től Gömbös Gyula lett a kormányfő. Minisztertanácsa 1932. október 11-én mutatkozott be a Képviselőházban. A magyar miniszterelnökök közül elsőként kormányprogramot adott ki, melyet Luther Márton mintájára 95 pontban foglalva, Nemzeti Munkaterv címmel hozott nyilvánosságra 1932. október 26-án.

Gömbös Gyula már 1929 nyarán találkozott Mussolinivel Rómában. 1932 novemberében, 1933 júliusában, 1934 márciusában és novemberében is megismételte római útjait, melyeken a magyar-olasz egyezmény oly módon sikerült megerősítenie, hogy vele a magyar gabonatermékek elhelyezését is biztosította.

1933. június 17-én (szombaton) Mecsér András szolgálaton kívüli őrnagy társaságában – inkognitóban – érkezett Münchenbe és onnan Adolf Hitler birodalmi kancellár (hárommotoros Junkers típusú) repülőgépén Berlinbe, ahol 15 órakor találkozott először a Führerrel.

A Német Birodalom kancellárjával, Adolf Hitlerrel és annak helyettesével, Hermann Göringgel Erfurtban 1934 nyarán

A következő napon Erfurtban részt vett a rohamcsapatok (SA) díszszemléjén, majd Lipcsén át visszautazott Magyarországra. Útjának látható eredménye a magyar-német gazdasági megegyezés volt. 1933. október 22-én Ankarában aláírták, illetve meghosszabbították a magyar-török barátsági szerződést. Törökországi útja során Rodostóban (Tekirdag) fölavatta II. Rákóczi Ferenc rekonstruált lakóházát. 1934. október 19-én Varsóba utazott, s a tanácskozások eredményeként létrejött a magyar-lengyel kulturális egyezmény.

Gömbös Gyula 1935. március 4-én lemondott, de ismét megbízást kapott a kormányalakításra, s föloszlatta a parlamentet. Az új választások során a Nemzeti Egység Pártja (NEP), amelyet 1933 folyamán szerveztek meg az Egységes Párt alapján, kereken száz új képviselővel gyarapodott.


Egészsége 1936 tavaszán annyira megrendült, hogy május 14-én kénytelen volt betegszabadságra távozni.

Augusztus 9-én ismét átvette a kormány vezetését, de szeptember 3-án újabb hathetes szabadságot kapott a kormányzótól egészsége helyreállítására, azonban állapota (vesebaja) annyira rosszabbodott, hogy orvosai tanácsára, dr. Boross József egyetemi tanár kíséretében, repülőgépen Münchenbe utazott. Az orvosprofesszor a München melletti Neuwittelsbach-szanatóriumban helyezte el a súlyos beteget. Gömbös Gyula életének 50. évében, 1936. október 6-án 8:20 órakor vesegyulladás okozta urémiában (végső stádiumú veseelégtelenségben) Münchenben halt meg.

Holttestét a német kormány intézkedésére a müncheni királyi palota úgynevezett „császári márványoszlopos lépcsőházában” ravatalozták föl, s Hitler jelenlétében, katonai pompával búcsúztatták. A hat ló vontatta ágyútalpon kivitték a koporsót a pályaudvarra, ahol a régi királyi váróteremben ravatalozták föl újra. A koporsót azután, október 7-én 22:23 órakor induló budapesti gyorsvonathoz kapcsolt különkocsiban indították el Magyarországra.

Budapesten nem kisebb pompával helyezték el a Parlament Kupolacsarnokában. Innen október 10-én a Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomba, a XXXV. számú – háromszög alakú – parcella csúcsán kijelölt díszsírhelyen. Párthívei e sír fölé díszes emléket, a Döbrentei téren (Budapest, I. kerület) márványszobrot emeltek. 1944. október 6-án – Gömbös Gyula halálának 8. évfordulóján az úgynevezett „Nemzeti Ellenállási Mozgalom”, illetve annak zsidó-kommunista Marótcsoportja a szobrot felrobbantotta, síremlékét pedig 1945-ben ledöntötték.


barna-inges-nsdap-rohamosztagos-sturmabteilung-sa-polo
gungnir-odin-landzsaja-viking-polo
white-power-noi-triko
white-pride-worldwide-himzett-galleros-polo
a-deutsche-afrika-korps-wehmarcht-tabornagya-a-sivatagi-roka-erwin-rommel-polo
waffen-ss-batschka-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
ver-es-becsulet-blood-and-honour-white-aryan-resistance-kapucnis-pulover
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-polo

Emlékének ápolására még 1938-ban megalakult a Gömbös Gyula Társaság, amelyet ugyancsak a zsidó-kommunisták 1945-ben föloszlattak.


waffen-ss-charlemagne-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko
awb-afrikaner-weerstandsbeweging-del-afrikai-bur-ellenallas-polo
horst-wessel-nsdap-rohamosztagos-polo
feher-fajvedo-ku-klux-klan-polo
leibstandarte-ss-adolf-hitler-lssah-sportjelveny-polo
halalfejes-himzett-kapucnis-pulover
gungnir-odin-landzsaja-viking-polo

Fotóarchívum

stug-iii-ausf-g-az-elso-ejtoernyos-hg-panceloshadosztalybol-olaszorszagban-1943
elfeledett-pillanatok-a-tortenelemben-a-iii-birodalom-ritkan-latott-szines-fotoi-2
a-hitlerjugend-tagjai-a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-hadosztaly-berlin-lichterfelde-barakkjai-elott-sorakoznak-berlinben-1942
biciklizo-hitlerjugend-tagok-nemzetiszocialista-karlenditessel-szalutalnak-berlin-koezeleben-nemetorszagban-1932
adolf-hitler-viktor-lutze-es-heinrich-himmler-tiszteleg-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-gyulesen-nurnbergben-1934-szeptember-5-10
nemet-katonak-egy-sdkfz-251-fellanctalpas-harcjarmuvel-nyugat-magyarorszagon-1944
porsche-gyartasu-loevegtornyokkal-szerelt-panzerkampfwagen-vi-b-koenigstiger-kiralytigris-nehezharkocsik-nyomulnak-elore-franciaorszagban-1944-junius
horthy-miklos-es-adolf-hitler-u-bootokat-tekint-meg-a-magyar-kormanyzo-nemetorszagi-latogatasakor-kielben-1938-augusztus-22
hitlerjugend-tagok-edzest-tartanak-a-nemet-evangelikus-templom-mellett-sanghaj-varosaban-kinaban-1936-majus-1
nemet-panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharkocsik-a-szovjetunioban-1944-januar-februar
nemet-pak-36-a-breszt-litovszki-csataban-1941
nemet-pancelosok-a-korszuny-sevcsenkivszkij-katlanban-ragadva-1944-januar
a-fuhrer-udvozli-a-spanyol-polgarhaborubol-visszatero-condor-legio-csapatait-2
nemet-farkasgyermekek-toeroett-fegyverekkel-mauser-k89k-es-stg44-maradvanyaival-jatszanak-1945
nemet-tigris-nehezharckocsi-legenysege-pihenon-tuneziaban-1943-tavasz
nemet-harckocsizok-tigris-nehezharckocsijuk-arnyekaban-pikinkeznek-a-keleti-fronton-1943-nyar
adolf-hitler-es-vilmos-porosz-kiralyi-herceg-potsdamban-az-ujjaepitett-reichstag-megnyitasakor-1933-marcius-21
a-das-reich-ss-panceloshadosztaly-tiger-i-nehezharckocsija-harkov-ukrajna-tersegeben-1943
nemet-katona-volkssturm-milicistakat-oktat-a-magneses-harckocsiaknak-hasznalatara-egy-panther-harckocsin-nemetorszagban-1945-januar
a-3-birodalom-ritkan-latott-pillanatai
dr-joseph-goebbels-propagandaminiszter-willi-huebner-hitlerjugend-tagnak-gratulal-a-harcban-tanusitott-batorsagaert-kapott-vaskereszt-kituenteteshez-1945-marcius-9
tiger-i-es-panzer-iv-harckocsik-roncsai-villers-bocage-varosaban-franciaorszag-1944-junius
felvonulas-es-katonai-parade-adolf-hitler-50-szuletesnapjan-berlinben
elhagyott-stug-iii-rohamloeveg-a-pragai-felkeles-alatt-1945-majus
pz-kpfw-vi-tiger-nehezharcskocsik-az-507-nehezpancelos-osztalybol-nyugat-ukrajna-tersegeben-1944-tavasz
pz-kpfw-tiger-i-ausf-e-nehezharckocsi-az-502-es-nehezpancelos-osztalybol-a-leningradi-fronton-1943-januar
benito-mussolini-megtekint-egy-panzer-v-loevegtoronybol-kialakitott-vedelmi-allast-eszak-olaszorszagban-1944
adolf-hitler-kancellar-willy-liebel-nuernbergi-polgarmester-es-az-epiteszzseni-albert-speer-az-epuelo-reichsparteitagsgelaende-terueleten-cirka-1933-1937
nemet-katona-posztol-egy-mozgaskeptelen-tiger-i-nehezharkocsi-mellett-villers-bocage-varosaban-franciaorszagban-1944-junius
nemet-nehezgeppuskas-mg42-es-fegyverevel-jugoszlaviaban-partizanvadaszat-koezben-1944