valhalla-az-istenek-csarnoka-polo
waffen-ss-kartsjager-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
gungnir-odin-landzsaja-viking-polo
leibstandarte-ss-adolf-hitler-lssah-sportjelveny-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
good-night-left-side-skinhead-polo
thor-mit-uns-viking-runa-polo
joachim-jochen-peiper-ss-standartenfuhrer-polo
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-noi-triko
white-power-himzett-galleros-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

Az angolszász szövetségesek 1943 nyarán elkezdett és a második világháború végéig megállás nélkül folytatott hadászati bombázóoffenzívája füstölgő romhalmazzá változtatta Németországot, ami bosszúért kiáltott az égre.

Az angol-amerikai szőnyegbombázások miatt helyrehozhatatlan károk érték a német hadi és olajipart, valamint a közlekedési infrastruktúrát, komoly szerepet játszva ezzel a nemzetiszocialista Új Rend eltörlésében. A Nagynémet Birodalom nem tudott választ adni az angolszász stratégiai bombázásra, mert a német légierő nem rendelkezett hadászati bombázóflottával. Pedig a híres német repülőmérnökök, Willy Messerchmitt, Hugo Junkers, vagy Ernst Heinkel tervezőirodáiban olyan, a saját korukat messze megelőző repülőgépek tervei születtek, amelyek ha rendszerbe állnak, más menetet adhattak volna a hadi eseményeknek.

Az első világháborús tapasztalatok birtokában az 1920-as évektől látványos forradalom kezdődött el a katonai repülés történetében, amely bő két évtized alatt a vászonból és fából épített kezdetleges biplánoktól az első, csaknem 1000 km/órás sebességgel nagy magasságban száguldó sugárhajtású gépek megjelenéséig vezetett.

Az első világháború éveiben megszületett légierőkön belül már a kezdetektől fogva elkülönült a vadászok és a bombázók légi fegyverneme. Az 1920-as években több katonai teoretikust is erősen foglalkoztatni kezdte a légierők lehetséges szerepének kérdése a jövő háborúit illetően.

A repülős fegyvernem két világháború között kialakított katonai doktrínáira egy volt első világháborús olasz vadászpilóta, Giulio Douhet dandártábornok elméleti munkássága gyakorolta a legnagyobb hatást. Douhet tábornok, aki 1923-ig az olasz királyi légierő központját vezette, úgy vélte, hogy a jövő háborúit a légierő, azon belül is a bombázó fegyvernem fogja eldönteni. Douhet az 1921-ben megjelent "Il domino dell'aria" vagyis "A légi uralom" című munkájában fektette le a hadászati bombázás modern elméletét.

Giulio Douhet alapvetése szerint a jövőben a hadászati bombázóflották egymaguk is képesek lesznek eldönteni egy-egy háború sorsát, méghozzá a hátország, az "ellenség puha altestének" módszeres pusztításával, amely a polgári lakosság moráljának megtörése útján fogja békekötésre kényszeríteni az ellenséges államot.


ian-stuart-donaldson-polo
waffen-ss-prinz-eugen-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
waffen-ss-hunyadi-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
ver-es-becsulet-blood-and-honour-white-aryan-resistance-triko
ver-es-becsulet-hitlerjugend-polo
white-power-ferfi-triko
white-power-himzett-galleros-polo
waffen-ss-florian-geyer-ss-lovashadosztaly-polo

Douhet elmélete elsősorban Anglia és az Amerikai Egyesült Államok légügyi teoretikusaira gyakorolt nagy hatást; e két ország már az 1930-as évek közepétől elkezdte a saját hadászati bombázóerőinek a felállítását.

Az Egyesült Államokban 1935-ben hajtotta végre a szűzfelszállását

A második világháború hadászati bombázóműveleteiben kulcsszerepet játszó első négymotoros stratégiai bombázó, a Boeing B-17 "Flying Fortress", Angliában pedig a háború kitörésének évében állt szolgálatba az első modern stratégiai bombázógép, a szintén négymotoros Short Stirling.

A második világháború kitörése után mindkét ország gőzerővel fogott hozzá a hadászati bombázóerők felfejlesztéséhez, behozhatatlan előnyhöz jutva a tengelyhatalmakkal szemben.

Németországban Adolf Hitler és az NSDAP 1933-ban történt hatalomra jutása után kezdődött el az intenzív haderőfejlesztés. A versailles-i békeszerződés katonai korlátozó rendelkezéseinek felmondását, valamint az általános hadkötelezettség 1935-ben történt visszaállítását követően a hároméves terv meghirdetésével Németország soha nem látott ütemű újrafegyverkezésbe kezdett.

Az új német katonai doktrína részévé vált a modern gépesített hadviselés, a villámháborús stratégia, a gyalogság, az önállóan alkalmazott páncélos erők valamint a légierő szoros együttműködése alkotta a gerincét. Az önálló fegyvernembe szervezett német légierő, a Luftwaffe fejlesztését is a villámháborús doktrína határozta meg alapvetően, ahol a vadászgépek, továbbá a taktikai (harcászati) bombázóerők felfejlesztése jelentette a fő prioritást.

A kontinentális Európa közepén elhelyezkedő Németország a szigetként elkülönült Angliával valamint a tengeren túli Egyesült Államokkal szemben nem tulajdonított kiemelkedő jelentőséget a hadászati bombázásnak, illetve a stratégiai bombázóerők kiépítésének, ami később, a háború éveiben döntő lett. Nem meglep módon a másik szárazföldi európai katonai nagyhatalom, a Szovjetunió sem fektetett különösebb hangsúlyt ekkor még a saját hadászati bombázóerők kifejlesztésére, de a második világháború éveiben Sztálinnak ez mégsem jelentett különösebb problémát, mert Németország bombázását elvégezték helyette az angolszász szövetségesek.

A Nagynémet Birodalom számára azonban végzetesnek bizonyult, hogy a német hadsereg nem rendelkezett valódi hadászati bombázóerővel. Az 1939. szeptember elsején kitört második világháború első hónapjaiban mindez még nem jelentett problémát a németek számára, mert a villámháborús stratégia mind Lengyelországgal, mind pedig a nyugat-európai államokkal szemben bevált. Amikor azonban Hitler 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót, az addig sikeres villámháborús stratégia még mindig hasznos volt.

Sztálinnak 1941 forró nyarán katonák százezreinek feláldozása árán sikerült annyira lelassítania a német előretörést, hogy maradjon elegendő idő a Vörös Hadsereg életben tartásához nélkülözhetetlen hadiipari üzemek áttelepítésére az Urálon túlra. Hadászati légierő hiányában a németek számára ezzel azonban megvalósíthatatlan céllá vált a szovjet haditermelés lerombolása.

A 20. századi német mérnöki tudományok közismerten magas színvonalon álltak, ami a repülőgépiparra is igaznak bizonyult. Ha csak a német repülőgéptervező-irodákon múlik, a Luftwaffe a saját korukat sok mindenben messze megelőző, félelmetes csapásmérő erővel rendelkező gépek birtokába juthatott volna. 

A német repülőgépipar lehetőségeit jól szemlélteti a világtörténelem legelső sugárhajtású gépe, a Heinkel tervezőiroda konstrukciója, a Heinkel He-178-as története is. Noha a repülést forradalmasító sugárhajtóművet egy angol repülőmérnök, Frank Whittle találta fel 1930-ban, de a találmány korszakalkotó jellegét mégsem a brit, hanem a német repülőipar ismerte fel elsőként.

A vadászgépnek kifejlesztett Heinkel He-178 még a második világháború kitörése előtti napokban, 1939. augusztus 27-én hajtotta végre az első felszállását, méghozzá teljes sikerrel; már a legelső tesztrepülésen elérve a 600 km/órás sebességet, amivel messze meghaladta a korabeli dugattyús vadászgépek teljesítményét.

Azonban nem csak Angliában, hanem Németországban is teljes érdektelenség kísérte ezt a forradalmi konstrukciót.

Noha a háború kitörésekor még egyáltalán nem volt napirenden a nagy hatótávolságú német stratégiai bombázók kifejlesztésének kérdése, a légierő kutatás-fejlesztési munkáit irányító Reichsluftamt (Birodalmi Légügyi Hivatal) stratégiai bombázógépek kísérleti példányainak a megépítésére is írt ki pályázatot.

A legígéretesebb konstrukciók – amelyeket ha tömegesen hadrendben állítanak, komoly válságot okozhattak volna a szövetségeseknek – Willy Messerchmitt, Hugo Junkers és Ernst Heinkel tervezőirodáiban születtek meg. Az Egyesült Államok 1941 decemberében történt hadba lépése után, illetve a Németország ellen 1942-ben elkezdett szövetséges bombázóoffenzíva hatására a német politikai felsővezetés köreiben is új dimenziót kezdett kapni a stratégiai bombázás problematikája.

A Köln ellen 1942.május 31-én ezer négymotoros nehézbombázó bevetésével végrehajtott, és apokaliptikus katasztrófát okozó tömeggyilkos bombatámadás hírére haragra gerjedő Hitler szerette volna elérni, hogy a szövetséges terrorbombázásra válaszul megszórják az Egyesült Államok keleti partvidékét.

Ekkor született meg az "Amerikabomber" program, amelynek a gyakorlatba való átültetéséhez persze olyan bombázógépekre is szükség lett volna, amelyek leszállás nélkül képesek átrepülni oda-vissza az Atlanti-Óceánt.


good-night-left-side-skinhead-pulover
del-afrikai-bur-ellenallas-himzett-galleros-polo
szleipnir-odin-lova-viking-polo
schwarze-sonne-himzett-galleros-polo-fekete-nap-himzett-galleros-polo
thor-kalapacsa-mjolnir-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko
elesett-hosok-csarnoka-valhalla-polo

Az ilyen képességekkel rendelkező gépeknek volt már egy 1942-ben rendelkezésre álló prototípusa; Willy Messerschmitt professzor rendkívül figyelemre méltó Me-264 típusjelű "Amerika-bombázója".

A nyolcfős személyzettel repülő Me-264 első kísérleti példánya 1942 decemberében hajtotta végre a szűzfelszállását. A legkorszerűbb aerodinamikai szempontok szerint megtervezett négymotoros hadászati bombázó figyelemreméltó tulajdonságokkal rendelkezett.

A későbbi amerikai nehézbombázóhoz, az első atomfegyver-hordozó Boeing B-29 "Superfotress"-hez hasonlóan a Me-264 is teljesen a törzsbe simuló üvegezett orr-résszel rendelkezett. A 21 méter hosszú törzsre szerelt rendkívül keskeny profilú 43 méter fesztávolságú szárnyakat kifejezetten a nagy magasságú repüléshez tervezték.

A minél kedvezőbb aerodinamikai kialakítás érdekében az Amerika-bombázóról elhagyták a védőfegyverzet tornyait, a gépet elsősorban a sebessége és a nagy magasság védte.

Több próba után a bombázót négy, egyenként 2000 lóerős 14 hengeres radiális dugattyús BMW 801D, illetve G típusjelű motorral szerelték fel. A BMW-motorok rendkívül ellenállóak voltak a sérülésekkel szemben és megbízhatóan működtek, ami fontos szempont volt az óceán átrepülésénél.

A Me-264-es maximális hatótávolsága elérte a 15 ezer kilométert, ami még a mai korszerű utasszállító jeteknél is szép eredménynek számít, a korabeli repülőgépek közül pedig egyik típus sem volt képes erre a teljesítményre.


waffen-grenadier-division-der-ss-hunyadi-polo
schwarze-sonne-himzett-galleros-polo-fekete-nap-himzett-galleros-polo
good-night-left-side-skinhead-polo
benito-mussolini-polo
white-power-noi-triko
vicces-ss-totenkopf-polo
norseman-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-kapucnis-pulover

Ezzel a hatótávolsággal a Me-264 a német megszállás alatt álló franciaországi repterekről felszállva gond nélkül elérhette volna Amerika keleti-parti nagyvárosait. A motorokba beépített nagyteljesítményű kompresszoroknak köszönhetően a Me-264 szolgálati csúcsmagassága elérte a 12 ezer métert, ami a kor légelhárítása számára elérhetetlen magasságnak számított. Könnyű elképzelni, hogy egy 200-300 Amerika-bombázóból álló egység mekkora pusztítást okozhatott volna például New York legsűrűbben lakott kerülete, Manhattan szőnyegbombázásával.

A rendkívül ígéretes tesztrepülések ellenére, a programból végül nem lett semmi. A Németország számára egyre súlyosabbá váló hadi helyzet egyszerűen már nem tette lehetővé a rendkívül költséges Amerika-bombázó program végrehajtását.

Ugyanerre a sorsa jutott a hasonló paraméterekkel rendelkező két másik ígéretes német "New York-bombázó" típus, a Heinkel He-277, és a Junkers Ju-390-es is.

theodor-eicke-waffen-ss-totenkopf-obergruppenfuhrer-polo
white-power-noi-triko
norseman-polo
elesett-hosok-csarnoka-valhalla-polo
wewelsburg-fekete-nap-polo
szleipnir-odin-lova-viking-polo
good-night-left-side-skinhead-pulover
hugin-es-munin-mjolnir-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
bur-horogkereszt-zaszlo
amerikai-konfoderacios-allamok-dixie-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo

Fotóarchívum

panzerkampfwagen-vi-b-koenigstiger-kiralytigris-nehezharckocsi-vimoutiers-orne-koezeleben-normandiaban-1944-junius-julius-koernyeke
a-ii-vilaghaboru-feledesbe-merult-pillanatai-1941
adolf-hitler-robert-ley-es-rudolf-hess-a-nemzetiszocialista-part-felvonulasan-az-albert-speer-altal-tervezett-zeppelin-fotribuen-tetejen-nuernbergben-11-september-1936
nemet-waffen-ss-csapatok-egy-tiger-i-nehezharckocsi-kisereteben-kurszk-tersegeben-oroszorszagban-1943-junius
elfeledett-tortenelem-a-iii-birodalom-monumentalis-pillanatai-szinesben-2
a-volkswagen-konszern-atadasi-ceremoniaja-wolfsburgban-1939
adolf-hitler-konvoja-az-unneplo-becsi-tomegben-ausztrianak-a-nagynemet-birodalomhoz-valo-csatlakozasa-utan-1938-marcius-14
adolf-hitler-a-bajororszagi-landsberg-boertoenbol-valo-szabadulasat-koevetoen-1924-december-20
panzer-v-panther-ausf-d-koezepes-harckocsik-menetoszlopa-jaszvasar-tersegeben-moldvaban-1944-aprilis
adolf-hitler-es-tabornokai-wilhelm-berlin-robert-von-greim-franz-reu-job-odebrecht-es-theodor-busse-a-nemet-visztula-hadseregcsoport-fohadiszallasan-1945-marcius
heinz-guderian-wilhelm-keitel-es-adolf-hitler-a-rugenwalde-katonai-tesztpalyanal-1943-marcius-19
hubay-kalman-nyilaskeresztes-politikus-szalasi-1940-es-szabadulasaig-a-nyilaskeresztes-part-vezetoje-irodajaban-1939
panzer-vi-tiger-ii-koenigstiger-nehezharckocsi-toer-at-egy-barikadot-a-budai-varban-1944-oktober-15
panzerkampfwagen-vi-b-tiger-ii-avagy-koenigstiger-kiralytigris-nehezharckocsi-budapesten-a-panzerfaust-hadmuvelet-idejen-1944-oktober
horthy-miklos-es-adolf-hitler-a-nemet-prinz-eugen-nehezcirkalo-vizrebocsatasi-ceremoniajara-tartanak-kiel-kikoetojeben-1938-augusztus-22-26
adolf-hitler-nemet-fuehrer-es-birodalmi-kancellar-talalkozoja-neville-chamberlain-brit-miniszterelnoekkel-a-dreesen-hotelben-bad-godesbergben-a-hatterben-joachim-von-ribbentrop-1938-szeptember-22-24
nemet-tiger-i-es-panther-harckocsik-vonulnak-a-kurszki-csataban-1943-julius
nemet-pak-36-a-breszt-litovszki-csataban-1941
a-vilaghaboru-kitoeresekor-a-muencheni-odeonsplatzon-tartott-gyulesen-adolf-hitler-tunik-fel-a-toemegben-1914-augusztus-2
nemet-katonak-egy-stug-iii-as-fedezekeben-a-keleti-fronton-1943
adolf-hitler-nemet-vezer-es-kancellar-az-olimpiai-faluban-koszonti-az-atletakat-a-iv-teli-olimpiai-jatekok-megnyitojan-garmisch-partenkirchenben-bajororszagban-1936-februar-6
stug-iii-ausf-g-az-elso-ejtoernyos-hg-panceloshadosztalybol-olaszorszagban-1943
hitler-vezer-es-kancellar-a-nemet-autopalya-program-alapkoleteteli-ceremoniajan-az-ausztriai-walserberg-kozeleben-1938-aprilis-7
nemet-tigris-tank-oroszorszagban-harckocsiarokba-ragadva-1943-tavasz
adolf-hitler-es-csapata-toebbek-koezoett-keitel-jodl-es-bormann-a-farkasveremnel-kelet-poroszorszagban-1940-majus
adolf-hitler-es-benito-mussolini-talalkozasa-a-muencheni-konferencia-elott-a-muencheni-fopalyaudvaron-1938-szeptember-29
hitler-ifjak-menetelnek-a-barati-japan-altal-uralt-csiangszu-tartomanyban-vuhszi-varos-tersegeben-kinaban-1935
a-hitlerjugend-tagjainak-uedvoezlese-a-tokioi-vasutallomason-japanban-1938
a-wiking-hadosztaly-felderitoje-kemleli-az-ellenseges-teruletet-valahol-a-keleti-fronton-1941
nemet-tigris-nehezharckocsi-roncsa-olaszorszagban-roma-kozeleben-1944-junius-18