Kövess minket: Telegram — XVkontakte

 

M. Katonka Mária (1913–1997) hungarista újságírónő a II. világháború után Nyugat-Európába, majd Kanadába került és onnan politikai meggyőződése miatt soha haza nem térhetett.

Írásai segítségével kalandos utazásra indulhatunk a magyar történelem máig sötétségben tartott s ezáltal ismeretlen rejtélyeinek nyomában, megismerhetjük a régmúlt és közelmúlt valódi magyar hőseit és hősnőit, valódi mártírjainkat, de főleg a hontalanságban magyarságát mindvégig megőrző szerzőnő szinte fanatikus hűségét nemzetéhez, fajtájához és politikai hitvallásához.

Ritka, furcsa vallomások ezek az írások egy olyan letűnt világról, ahol a hazaszeretet, hűség, becsület és hősi életszemlélet még erénynek számított. Egy olyan erénynek, ami mindenek fölött állt.

A Hungarista Mozgalom megalakulásakor elsők között lépett tagjai sorába. Újságírói pályafutását a Fiala Ferenc által szerkesztett Összetartás c. hetilapnál kezdte. Hitte, hogy a mozgalom célkitűzései az összmagyarság érdekét szolgálják és alkotmányos úton elérhetők, egy általános magyar ébredéssel.

A hungarista eszmékhez, vezetőihez, munkatársaihoz érzett hűsége a sötét hónapokban nyilvánult meg igazán. Amikor a bolsevista horda leigázta az országot, elvbarátaival együtt ő is nyugatra menekült. A megpróbáltatás nehéz hónapjaiban élete kockáztatásával is vallotta meggyőződéses elveit. Nem riadt vissza a hazatoloncolás, a "háborús bűnössé" nyilvánítás és kiadatás lehetőségétől sem.

Akkor sem rendült meg, amikor az amerikai egyenruhába bújt fejvadászok kihallgatták, neve a "háborús bűnösök" listájára került. Mindezek ellenére a salzburgi börtönbe zárt és kiadatásra váró, Szálasi Ferenc által vezetett utolsó magyar koalíciós kormány család nélkül maradt tagjait látogatta, és igyekezett az éhezéstől legyengült rabok életét elviselhetőbbé tenni olyan élelmiszercsomagokkal, amelyek megszerzéséért éjjeli padlósúrolást vállalt amerikai katonai klubokban. Ő az, aki a "háborús bűnösnek" nyilvánított politikusok utolsó üzeneteit a magyar utókor számára feljegyezte és később publikálta.

1948-tól – Franciaországba települése után – újrakezdte újságírói tevékenységét, majd Kanadában folytatta. Számos nemzethű emigráns újság és folyóirat közölte írásait Brazíliától Norvégiáig. A hontalan, életlehetőségeiktől megfosztott magyarok lelkébe öntötte a hitet és bíztatást: hű maradni a Hazához, szellemi értékeinkhez, hagyományainkhoz, az áldott anyanyelvhez, mert egyszer vége lesz a bolsevista uralomnak és felvirrad a magyar feltámadás napja. Ez a hűség sugárzik M. Katonka Mária minden sorából.