Maradj velünk kapcsolatban:
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE

Kövess minket: TELEGRAM — VK — TWITTER

Érdekes kérdés, de ezt így, ebben a formában nem szokták feltenni. Erről hivatalos kutatások, legalábbis amit nyilvánosságra hoznak, nincsenek.

Természetesen egy egész glóbuszt felölelő népszámlálás, amely még faji kérdésekre is kiterjed, meglehetősen nehézkes is volna. Már csak azért is, mert országonként, földrészenként más és más kategóriák létezhetnek - gondoljunk csak arra, hogy például az Egyesült Államokban a felmérésekben a latinókat is a fehérek közé sorolják, valójában pedig európai szemmel nem azok.

Aztán szintén komoly problémát jelent a fajkeveredés, amely ugyebár az elmúlt hetekben tematizálta a közbeszédet, hogy ez alapján ki számít fehérnek, s ki nem. Bár onnan nézve, ahonnan jelen írásunk közelít, azaz, hogy hány százaléka fehér ember a Föld lakosságának, ez nem fog gondot okozni a nagyobb arányok megállapításánál. Ahhoz tudnám hasonlítani, mikor közelről szemlélve nem tudjuk eldönteni, hogy hol húzódik a tiszta és a felhős égbolt, azonban a földről szemlélve, tehát lentről nézve, minél távolabbról, nos, ott már egyértelműek a határvonalak. S ez most egy ilyen nézőpont.

De legelőször is azért tartozunk egy "fapados" definícióval, ki számít fehérnek. Természetesen az, aki az emberi fajon belül az europid (fehér) nagyrasszhoz tartozik, azon belül pedig léteznek különféle alrasszok, úgy mint nordikus, kelet-balti, dínári, mediterrán, alpesi, turáni (ez Európában kizárólag a Kárpát-medencében található), és így tovább. Az imént felsorolt kategóriák nem népeket jelölnek, hanem azok egy-egy alkotóelemeit. Még élesebben fogalmazva, hogy egy esetet hozzak, például a nordikus típus képviselői nagy számban megtalálhatóak a skandináv országokban, de akadhat belőlük itt, Magyarországon is. Vagy az alpesi alrassz képviselői is gyakran felfedezhetők nálunk, de Ausztriában, Bajorországban is, és ehhez hasonlóan kell a többit is felfogni. Természetesen mindezek az alrasszok is rendkívült kevert formában vannak jelen Európában, de kétségkívül mindegyik az europid nagyrasszhoz tartozik. Ilyen szemüveggel nézve tehát fussunk neki, vajon hány millió (esetleg milliárd?) fehér ember élhet a Földön, s ez a bolygó összlakosságát tekintve hány százalék. (Nem lépünk fel továbbra sem olyan igénnyel, hogy egész pontos számokat adjunk, de a bárki számára nyilvánosan elérhető adatokból azért egy masszív képet igenis ki lehet rajzolni.)


Európa

Az öreg kontinens lakossága 2018-ban 748 millió fő volt. Mondhatnánk, hogy itt vagyunk a legkönnyebb helyzetben, de természetesen messze nem mondhatjuk, hogy ez mind az európai típust jelenítené meg. Területileg itt beleszámoljuk Oroszország európai területeit is. Kelet-Európában jelentős a cigány etnikum aránya, ők - a keveredés ellenére is - az indid nagyrasszhoz tartozók. Nyugat-Európában, de Oroszországban is jelentős muszlim közösség él, származásukat tekintve szerteágazók lehetnek, hiszen péládul a csecsenek fehérek, de azért a döntő többségük Európában az arabokhoz tartozik. Illetve él még Európában jelentős afrikai gyökerekkel bíró lakosság is. Átböngészve a különböző országok statisztikáit, hozzátéve mindazokat az információkat, melyeket nem szoktak kirakatba tenni, én úgy gondolom, ebből a 748 millióból túlontúl optimista becslés lenne azt megállapítani, hogy 700 millió felett van a fehérek száma...


Ázsia

Talán egy laikus ezt a kontinenst is elintézné egy legyintéssel, mondván, itt az esetlegesen előforduló etnikai oroszokon kívül, akik a szinte lakatlan részeken élnek, nem található fehér ember, ám ez nem feltétlenül igaz. Fentebb említést tettem egy bizonyos turáni típusról, s ennek a karakternek a képviselői bizony megtalálhatók Ázsiában. Számomra egyébként is kifejezetten érdekes ez a témakör, mert, bár a politikai alapú turanizmust elvetem, azt nem tartom időszerűnek, se célravezetőnek, de a kulturális és történelmi vonatkozású turanizmust nagyon is fontosnak, a magyar lelki psziché egyik fontos fundamentumának tekintem. A magyarság itt, Európában vált nemzetté, az európai nagyrasszhoz tartozunk, de attól vagyunk különlegesek, hogy Ázsiából származunk, ezért ennek a nagy eurázsiai civilizációnak mind a nyugati, mind a keleti értékeit magunkban hordoztuk, és kellene is, hogy hordozzuk. Néhány milliónyi turáni vagy ahhoz közeli (esetleg már mongolosabb vonású) kis népcsoport él ázsiai területeken, és köztük igen sokra rámondanánk: őt bizony itt, Magyarországon is láthattuk volna, például az Alföldön.


Afrika

Itt valóban nem sok kérdés akad, ami akad, az sokkal inkább az, a néger lakosság száma jelenleg mekkora lehet, hiszen robbanásszerű demográfiai ugrás tapasztalható évről évre. Az a kevés, s egyre kevesebb számú fehér, aki itt él, főként Dél-Afrikában található, ahol viszont kisebb-nagyobb intenzitással szabályos népirtás zajlik ellenük. Az 1994-es rendszerváltás után több mint egymillió fehér hagyta el Dél-Afrikát, főleg a növekvő bűnözés és a fehérek elleni rasszizmus miatt. Ma létszámuk nagyjából 300 ezer körülire tehető.


Ausztrália

Áttekinthetőségi oldalról nézve nagyon egyszerű dolgunk van, ugyanis ez a kontinens egy ország is. Lakossága mintegy 24 millió, de azért rohamosan növekszik itt is a nem fehér bevándorlás, de azért még bőven 20 millió felett lehet a fehérek aránya.


Észak-Amerika

Bár Amerika egy kontinens, én mégis két részre bontom, vegyük először az északi felét. 528 millió embert foglal magában. Itt fehér lakosság legnagyobb számban az Amerikai Egyesült Államokban található, de borzasztó tempóban csökken számuk, illetőleg nő a nem fehérek aránya. Tíz év alatt 64-ről 58 százalékra csökkent a magukat fehérnek vallók aránya az Egyesült Államokban, és a tendencia folytatódni is fog, mert a 18 alattiak körében már csak 47 százalék a fehér. Az évtizedenként, legutóbb tavaly tartott népszámlálás szerint abszolút értékben most először csökkent a fehérek száma, míg leggyorsabban az ázsiai származásúak csoportja nőtt, 2010-hez képest 35 százalékkal, és már a lakosság több mint 7 százalékát teszi ki. A négerek aránya szinte változatlan, 12 százalék, míg a legnagyobb kisebbség már jó ideje az Amerikában latinóknak vagy újabban barnáknak hívott latin-amerikai származásúaké, amely már a lakosság 19 százalékát teszi ki. Az Egyesült Államok népessége tíz év alatt 7.4 százalékkal, 331 millióra nőtt, tehát ha a jelenlegi 58%-ot vesszük alapul, akkor körülbelül 192 milliónyi fehér emberről beszélhetünk.

Északi szomszédja Kanada, amely, bár nagy ország, igencsak gyéren lakott a maga 36 milliójával, és átnézve a rendelkezésre álló adatokat, biztosan rendelkezik több millió nem fehér lakossal.

Mexikóról és a közép-amerikai térségről túl sokat nem érdemes beszélni, bár a Mexikói Nemzeti Statisztikai Intézet 2017-es adatai szerint a lakosság 47%-a a "világos bőrű mexikói" (ún. "castizo"; többnyire európai leszármazott) csoportjába tartozott, kérdéses, ez alatt pontosan mit értenek.


Dél-Amerika

Gyakorlatilag lehetetlen szétszálazni, a Föld legnagyobb faji olvasztótégelye. A legtöbb rasszkeveredés itt ment végbe történelmileg is, gondoljuk csak Argentínára, amely a 19. században gyakorlatilag nagyrészt feketékből állt, manapság pedig - talán - legfehérebb dél-amerikai ország. A földrészen belül is a legkevertebb Brazília, amely ráadásul a legnagyobb kiterjedésű ország is Dél-Amerikában, ahol a statisztikák szerint 423 millió ember él. Hogy ebből mennyi lehet fehér? Néhány adat: Argentína 85%-a annak mondható, Bolíviában csak 12%, Brazíliában 48%, de én itt nem mernék éles határvonalakat húzni, Chilében 64%, bár itt is kétségeim vannak, ugyanazt érthetjük-e fehér ember alatt, mint Budapesten, Uruguayban 88%, Venezuelában 43%, hogy csak néhány jelentősebbet említsek. Én úgy teszem (fenntartom az akár nagyobb mértékű tévedés lehetőségét is), hogy körülbelül 30%-a fehér a dél-amerikai földrésznek, ez számszerűleg 127 millió ember.

Konklúzió Még ha akár tízmilliós nagyságrendekkel is eltér becslésünk a valóstól, a fő állításunk akkor is igaz lesz. Lássuk csak, a Föld népessége 7,9 milliárd embert tesz ki nagyjából, ehhez képest 1 milliárd körüli lehet a fehérek száma a világon, ez igencsak 10% környékén mozog a Föld teljes lakosságát nézve. Jelzésértékű, hogy 100 évvel ezelőtt ez az arány bőven 30% felett volt. Ma tehát a fehér ember egy egyre visszaszorulóban lévő faji kisebbség...

      

Maradj velünk kapcsolatban:
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE

      

Maradj velünk kapcsolatban:
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE