Kövess minket: Telegram — XVkontakte

 

A második világháború legintenzívebb ütközetének mondják az észtországi Narva közelében lezajlott csatát. A tengelyhatalmak erőinek kezdeti 10 ezer fős veszteségére a Vörös Hadsereg oldaláról 170 ezer halott jutott.

Az 1944. február 2. és augusztus 10. közötti összecsapás teljes ideje alatt – a történészek kutatásai szerint – összesen legalább 550 ezer katona vesztette életét, illetve sebesült meg.

Tengelyhatalmak hadereje:

  • III.SS Páncélos-hadtest - Felix Steiner SS Oberstgruppenführer

  • 11.Nordland hadosztály -Von Scholz SS Brigaden führer

  • 23.Nederland hadosztály-Wagner SS Brigaden führer

  • 15.Lett önkéntes SS hadosztály-Prückler-Burghaus SS Brigaden führer

  • 19.Lett önkéntes SS hadosztály-Schuldt SS Brigaden führer

  • 20.Észt önk. hd.-Augsberger SS Brigaden führer

  • 28.Wallonie SS hadosztály-Leon Degrelle SS-Sturmbann führer

Ezen SS hadosztályoknak kellett és sikerült is megállítania a Szovjet gőzhenger három hadseregének (8.,47.,2.) támadását. Természetesen egyéb egységeik is részt vettek a harcban, de ezeknek volt a legnagyobb harcértékük. A németek (bár rengeteg önkéntesük volt más nemzetekből) a Narva folyónál védelmi vonalat alakítottak ki a keleti oldalon. A február 2-ai szovjet roham hamar szétzúzta a STAVKA reményeit a német vonalak gyors összeomlásáról. Nordland és a Nederland hadosztályok, a szovjet tüzérség hosszas puhítását követően is helyt álltak,és több ellenlökést is végrehajtottak. Ám hamarosan, Sziveriszknél sikerült az oroszoknak egy kis hídfőállást létesíteniük, ám a Hermann Von Salza megakadályozta az orosz kitörést. Végül a Nordland és a Nederland összehangolt rohama innen is kiűzte a szovjeteket. A csalódott oroszok ekkor kombinált hadműveletet indítottak a Narvától Nyugatra. Merekula térségében sikerült lerohanni a védőket,de végül a „németek" felőrölték őket. Délebbre, Krivasszó térségében az oroszok egy erős hídfőállást alakítottak ki. 24-ére világossá vált, hogy ki tudnak törni. Ekkor az odairányított Nordland hadosztály kezdetben sikeres ellentámadását a muszkák visszaverték és ellentámadásba mentek át. A Waffen-SS egységeknek vissza kellett vonulniuk.

Márciusban és áprilisban tovább zajlottak a harcok. Ekkora felerősödött a szovjetek légi aktivitása. 7-én a szovjetek 12 órás tüzérségi támadása után megtámadták Narvát. A Nederland hadosztály azonban nemcsak visszaverte a rohamot, hanem ellentámadást indított. Wolfgang Joerchel, az ellentámadást vezető Generald Seyfard ezred parancsnoka meg kapta a Lovagkeresztet. Ekkor a ruszkik Lilienbach felé fordultak, és sikeresen áttörtek a németek külső védőövén. Ám végül innen is kikergették őket. 1944 júniusára a Vörös Hadsereg még mindig nem foglalta el a Narvát. Ekkor a németek nyugatabbra,az ún. Tannenberg vonalra vonultak vissza. Július 26-án megkezdődött a totális szovjet támadás, és bár csapatai hősiesen harcoltak, Steiner, hogy elkerülje megfogyatkozott csapatai teljes megsemmisülését, visszavonulót fúvatott.