jelentkezz-a-hunyadi-ss-hadosztalyba-polo
viking-iranytu-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo
waffen-ss-kartsjager-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
wehrmacht-harckocsizo-polo
david-lane-tizennegy-szo-kapucnis-pulover
waffen-ss-polizei-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
waffen-ss-maria-theresia-ss-onkentes-lovashadosztaly-polo
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
koszonom-hogy-nem-keveredsz-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

A Magyar Királyság számára 1941-ben, az 1944-es esztendőben pedig már a visszacsatolt Székelyföldön is érezhető volt a háború előszele, hiszen az eleddig érintetlen székely alakulatok is sorra kapták a mozgósítási parancsokat.

(Trans Index)

Március 22-én a marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztálynál, pár nappal később pedig a csíkszeredai parancsnokságú Székely Határvédelmi Erők csapattesteinél rendelték el a hadiállományra való feltöltést. Március 31-én Észak-Erdély és a Székelyföld területén ismét bevezették a katonai közigazgatást.


bur-horogkereszt-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo

A reszneki Zákó András vezérkari ezredes vezette 27. székely könnyű hadosztályt 1944. április végén szállították ki a magyar 1. hadsereg jobbszárnyára, amely a Máramarosi-havasokban nyomult Bukovina területére és 1944. április 27-én esett át a tűzkeresztségen Kosow-Kuty, valamint Pistyn térségében.

A honvédek tavaszi támadása Galíciában

1944 márciusának végétől a német hadvezetőség már sürgette Kárpátokba kihelyezett magyar 1. hadsereg seregtesteinek mielőbbi harcba vetését, mivel az 1. és 2. Ukrán Front támadásainak köszönhetően a Heeresgruppe Süd (később: Nordukraine) arcvonalán, a német 1. páncélos- és a 8. tábori hadseregek között mintegy 200 km-es rés tátongott.


panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-polo
feher-fajvedo-ku-klux-klan-polo
skinhead-rac-skrewdriver-isd-polo
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
joachim-jochen-peiper-ss-standartenfuhrer-polo
benito-mussolini-polo
odin-szleipnir-es-fenrir-polo

Magyar részről korlátozott célú támadásokat kellett indítani a Kárpátok és a Dnyeszter közötti területen, illetve a Lemberg irányú szovjet támadástól kellett erőket magukra vonniuk. Április első felében a Galíciába felvonult, illetve a megszállt ukrán területekről ide szorított magyar megszálló seregtesteket a vitéz lófő csíkszentsimoni Lakatos Géza vezérezredes vezette 1. hadsereg-parancsnokság alárendeltségében a debreceni VI., a volt megszálló (miskolci) VII., illetve a német XI. hadtestparancsnokságok között osztották szét.

A Kárpátok előterében felvonult magyar 1. hadsereg 1944. április 17-én indította meg támadását a fontos vasúti csomópontnak számító Kolomea és Obertyn felé. A honvéd csapatok ugyan elfoglalták Nadwornát és Delatynt, de további támadásukat az 1. Ukrán Front 4. harckocsi- és 18. összfegyvernemi hadserege megállította.

Bár hadműveleti céljukat nem érték el, magyar részről mégis sikernek számított, hogy a Kárpátok előterében húzódó állások hézagmentesítését el tudták érni a honvédek, így a Stanislau-Dolina közötti szovjet előretörést fel tudták számolni. Ezekben a harcokban a honvédek véres vesztesége 15.576 fő volt.

A kecskeméti 2. páncéloshadosztály magyar gyártású nehéz és közepes Turán harckocsijai ezekben a harcokban szerepeltek első ízben, 27 ellenséges harckocsit és önjáró löveget semmisítettek meg, míg saját veszteségük 18 harckocsi és 4 Nimród páncélgépágyú volt. Ugyanekkor a 3. harckocsiezrednek műszaki okok miatt 97 páncélosa (!) vált hosszabb-rövidebb időre üzemképtelenné.

A védőállások kiépítése során súllyal a Prut folyó völgyére és a Stanislau felé vezető utak mentén történt, miközben a Kárpátok előtt a Hunyadi-, az országhatáron a Szent László-, míg mögötte az Árpád-vonal kiépítése, megerősítése tovább folytatódott. Az egri „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred ezredtörténete ekkoriban jegyezte fel érdekességként, hogy ott ásták be magukat, ahol 29 esztendővel korábban elődezredük, az egri 60-as közös bakái a Nagy Háború idején.

1944. május 14. után a Tlumacz-Ottynia, Kolomea, Peczenizyn-Pistyn-Kuty-Kosow mögötti vonalon kezdődött meg a védőállások kiépítése. A védelem súlyát az útszorosokra, a Pruth folyó völgyére és a Stanislaura vezető utakra helyezték. Tatarow, Dolina, Nadworna és Delatyn városok körüli állásokat körvédelemre alkalmassá tették.

Ebben az időszakban a magyar 1. hadsereg létszáma 8288 tiszt és 237.076 honvéd volt. Az 1. hadsereg vezetésében személycsere történt, ugyanis Lakatos vezérezredes helyére Beregfy Károly vezérezredes került.

A német hadvezetőség tisztában volt a magyar 1. hadsereg jelentőségével, azzal, hogy a honvéd alakulatok visszavonása a magyar határ felé a német arcvonal összeomlását eredményezhette, ezért érthető módon minden eszközzel próbálták késleltetni a magyar 1. hadsereg részeinek visszavonulását.

A szovjetek július 23-i támadása és ami utána következett

Közel két hónap hadműveleti szünetet követően, 1944. július 13-tól a Nyugat-Ukrajnában Lemberg-Sandomierz felé kibontakozó szovjet támadás pár nappal később elérte a magyar 1. hadsereg védelmi vonalait is.

Az 1. Ukrán Front 1. gárda- és 18. hadserege Horodenka-Kolomea felől a Munkács-Ungvár térségébe való betörést kapta feladatul. Támadásuk 1944. július 23-án vette kezdetét, amelynek során az 1. hadsereg balszárnyának védelmét borították fel a szovjetek.

A VII. hadtest szolnoki 16., soproni 7. és ungvári 24. gyaloghadosztályának védelmét felsodorították és az ott keletkezett 4-6 km szélességű résen áttörve elfoglalták a körvédelemre berendezett Ottyniát. A szovjetek nem használták ki a visszavonulás zűrzavarát, bár szorosan a hátráló VII. hadtest nyomában voltak.

Elsősorban arra törekedtek, hogy a VI. hadtest balszárnya mögé kerülve megakadályozzák a honvéd seregtestek Delatyn-Tatár-hágó felé való hátrálását. Delatynnál a 24. gyalog- és 18. tartalékhadosztályok több napos heves harcokban tartoztatták fel a szovjet páncélos és gépesített erőket – ezáltal a honvéd csapattestek hátratelepülését tették lehetővé –, mivel azonban a VI. hadtest arcvonalát július 26-án áttörték, a várost fel kellett adni, majd fegyverrel a kézben a Hunyadi-állásba vonultak hátra.

Ezen állások magaslatokon, helységekben húzódó, támpontszerűen kiépített állások voltak Turka-Skole-Dolina-Perehinsko-Jasien-Jaremcze-Mikuliczyn-Kosmacz vonalán. A német 1. páncélos hadsereg alárendeltségében lévő egri 20. gyaloghadosztály a visszavonuláskor utóvédként biztosította a német csapatok állásainak visszavételét és a Kárpátok felé hátrált, a németek akarata ellenére. Beregfy vezérezredes rosszul szerepelt ezekben a napokban, így a hadsereg élén vitéz lófő dálnoki Miklós Béla vezérezredes váltotta fel.

A Hunyadi-állást – 1944. július 27. és augusztus 10. között – négy szovjet támadás is érte, ahol a védelem megerősítésére német részről bevetették a 4. hegyihadosztályt. A legsúlyosabb harcok a 25. gyaloghadosztály által védett Rokietán zajlottak, majd sikerült az állásokat szilárdan megtartani.

A szovjet támadás során a székely 27-esek 1944. július 23-án feladták a Czarny Czeremosz völgyét, miközben súlyos veszteségeket szenvedtek el. A VI. hadtest csapatai – soraiban a marosvásárhelyi seregtesttel – a Hunyadi-állásba húzódtak vissza, ahol súlyos harcokat vívtak a stratégiai fontosságú Mikuliczyn város védelmében.


nagy-magyarorszag-polo
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
becsulet-es-huseg-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
odinista-pogany-polo
waffen-ss-gotz-von-berlichingen-ss-pancelgranatos-hadosztaly
white-pride-worldwide-kapucnis-pulover
in-odin-we-trust-til-valhall-odinista-thor-steinar-ansgar-aryan-polo
hugin-es-munin-mjolnir-polo

Az 1. hadsereg becsült véres vesztesége közel 25-30 ezer fő volt, s az ellenség szoros üldözése miatt a fegyverzet és felszerelés területén is súlyos veszteségeket szenvedtek el. A 2. páncéloshadosztály egyik csapattisztje a honvédek hangulatát az alábbiakban jellemezte: „Az ütközetek során érezhető változás állott be a katonák magatartásában. Ahogy közelítettük az ezeréves határokat, ráéreztek arra, hogy az ország kapuit védik, s ellenállásuk meggyőződéssé vált és ezért keményebbé is. A lassan előrenyomuló szovjet katonáknak minden lépésért keményen meg kellett küzdeniük.”

1944. augusztus közepén a 1. hadsereg parancsnoksága a Vereckei-, a Tatár- és az Uzsoki-hágók védelmére újabb erősítéseket kapott. 1944. augusztus 23-án bombaként robbant a hír: Románia egyik napról a másikra szövetségest váltott. Jelentős német erők estek kelepcébe román területen és már csak napok kérdése volt, mikor éri el a háború a Magyar Királyság keleti határait.

wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko
white-power-polo
odin-es-holloi-hugin-es-munin-polo
huseg-es-becsulet-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
schwarze-sonne-himzett-galleros-polo-fekete-nap-himzett-galleros-polo
waffen-ss-landstorm-nederland-onkentes-ss-granatoshadosztaly-polo
nagy-magyarorszag-polo
horst-wessel-nsdap-rohamosztagos-polo

Fotóarchívum

a-2-vilaghaboru-feledesbe-merult-pillanatai-budapest-ostroma-3
benito-mussolini-es-adolf-hitler-talalkozoja-a-nagynemet-birodalom-fovarosaban-berlinben-1937-szeptember
adolf-hitler-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-es-hermann-goering-egy-katonai-ceremonian-berlinben-1940-marcius-10
adolf-hitler-werner-von-blomberg-es-erich-raeder-a-scharnhorst-csatacirkalo-vizre-bocsatasi-ceremoniajan-wilhelmshavenben-1936-oktober-3
adolf-hitler-kancellar-es-franz-von-papen-alkancellar-a-munka-uennepen-tartott-felvonulason-berlinben-1933-majus-1
biciklizo-hitlerjugend-tagok-nemzetiszocialista-karlenditessel-szalutalnak-berlin-koezeleben-nemetorszagban-1932
mussolini-ciano-goring-es-hitler-az-emelveny-elott-hallgatja-joseph-goebbels-propagandaminiszter-beszedet-a-duce-berlini-latogatasa-alkalmaval-1937-szeptember-28
az-epitesz-ludwig-ruff-albert-speer-es-adolf-hitler-a-nurnbergi-zeppelin-mezon-tervezett-felvonulasi-komplexum-tervei-folott-1934
szalasi-ferenc-a-nemzeti-szocialista-magyar-part-hungarista-mozgalom-nszmp-hm-tagjai-koeztuek-dado-istvan-es-grof-szechenyi-lajos-talalkozojan-1938
werner-von-blomberg-haduegyminiszter-hitler-kancellar-es-hindenburg-birodalmi-elnoek-tarsasagaban-potsdamban-1933-marcius-21
hugo-jaeger-archiv-a-reich-monumentalis-pillanatai-szinesben-23
benito-mussolini-es-adolf-hitler-a-ket-tengelyhatalom-vezetoinek-csucstalalkozojan-munchenben-1940
a-hitlerjungend-tagjai-hermann-goering-42-szueletesnapjan-koeszoentik-a-birodalmi-marsallt-1935-januar-1
a-ii-vilaghaboru-ritka-fotoi-szinesben-keleti-front
hugo-jaeger-archiv-a-reich-monumentalis-pillanatai-szinesben-1567
adolf-hitler-robert-ley-es-rudolf-hess-a-nemzetiszocialista-part-felvonulasan-az-albert-speer-altal-tervezett-zeppelin-fotribuen-tetejen-nuernbergben-11-september-1936
horthy-miklos-es-adolf-hitler-u-bootokat-tekint-meg-a-magyar-kormanyzo-nemetorszagi-latogatasakor-kielben-1938-augusztus-22
nemet-katona-volkssturm-milicistakat-oktat-a-magneses-harckocsiaknak-hasznalatara-egy-panther-harckocsin-nemetorszagban-1945-januar
wehrmacht-katonak-pihenoje-nyugati-hadjarat-idejen-valahol-hollandia-es-belgium-hataran-1940-majus
nemet-katona-a-nyugati-hadjarat-alatt-franciaorszagban-1940
a-vilaghaboru-cenzurazott-pillanatai-2
tiger-i-nehezharckocsi-ket-teherautora-szerelt-2-cm-flakvierling-38-negycsovu-legvedelmi-gepagyu-kisereteben-oroszorszagban-1944-tavasz
hitler-kancellar-erwin-von-witzleben-tabornok-es-sepp-dietrich-ss-obergruppenfuhrer-tavozoban-a-300-meteres-szabaduszas-helyszinerol-az-1936-evi-nyari-olimpiai-jatekokon-berlinben-1936-augusztus-5
a-das-reich-panceloshadosztaly-pzkpfw-vi-ausf-e-tiger-i-nehezharckocsijai-kirovograd-ukrajna-tersegeben-1943-december
panzerkampfwagen-vi-ausf-e-tiger-i-nehezharckocsi-gyartasa-folyamatban-1944
adolf-hitler-az-1923-as-muencheni-hatalomatveteli-kiserlet-evfordulojan-tartott-felvonulason-muenchenben-1933-november-9
a-231-es-toronyszamu-pzkpfw-vi-ausf-e-tiger-i-nehezharckocsi-oroszorszagban-1943-nyar
nemet-katonak-sztalingrad-alatt-a-varosi-harcok-soran-szemben-a-szovjetekkel-1942-oktober-7
a-birodalmi-munkaszolgalat-reichsarbeitsdienst-rad-felvonuloi-a-zeppelin-mezon-az-1937-es-partnapokon-nuernbergben-1937-szeptember
adolf-hitler-kituenteti-hanna-reitsch-pilotanot-a-masodosztalyu-vaskereszttel-1941-marcius