odin-szleipnir-es-fenrir-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
waffen-ss-landstorm-nederland-onkentes-ss-granatoshadosztaly-polo
invisible-empire-ku-klux-klan-kapucnis-pulover
white-power-ferfi-triko
wehrmacht-harckocsizo-polo
white-pride-worldwide-kapucnis-pulover
halalfejes-himzett-kapucnis-pulover
mjolnir-schwarze-sonne-fekete-nap-viking-polo
waffen-ss-polizei-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a vörös ideológia áldozatainak számát, a kommunista kegyetlenség egyik legismertebb szimbóluma máig is a KGB maradt.

(Origo)

A bolsevik rendszer az 1917. novemberi hatalomátvételt követően néhány héttel, december 20-án hozta létre a "vaskezű" Feliksz Dzerzsinszkij vezetésével a politikai rendőrséget, közkeletű nevén a Csekát (Összoroszországi Rendkívüli Bizottság - VCSK), amely a később világszerte hírhedté vált elődje volt.


Dzerzsinszkijt Lenin nevezte ki a Forradalmi Katonai Bizottság egyik vezetőjének.

A "forradalom lángoló pallosának" feladatául szabták, hogy fellépjen az ellenforradalommal és a szabotázscselekményekkel szemben, megsemmisítse a rendszer ellenségeit, elhárítsa és megtorolja a rendszerellenes szervezkedéseket.

1917. december 7-én Dzerzsinszkij javaslatot tett a bolsevik forradalommal szemben ellenséges erők felszámolását célzó "Összoroszországi Rendkívüli Bizottság az Ellenforradalom és a Szabotázs elleni Harcra" elnevezésű, rendkívül széles jogosítványokkal rendelkező szervezet felállítására, amely orosz nevének kezdőbetűi után kapta a Cseka rövidített elnevezést. Vlagyimir Iljics Lenin Dzerzsinszkijt tette meg a szervezet első elnökének.

A Cseka kíméletlen eszközökkel fogott hozzá a bolsevikok vélt vagy valós ellenségeinek tömeges likvidálásához.


odin-szleipnir-es-fenrir-polo
del-afrikai-bur-ellenallas-himzett-galleros-polo
gungnir-odin-landzsaja-viking-polo
thor-mit-uns-viking-runa-polo
ver-es-becsulet-polo-blood-and-honour-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-himzett-galleros-waffen-ss-polo
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
kalandozo-vikingek-polo

A testület elnevezése az évtizedek során többször változott (VCSK, GPU, OGPU, NKVD, NKGB, MGB, MVD, KGB), működött közvetlenül a kormány fennhatósága alatt, egyes minisztériumok alá rendelve és önálló minisztériumként is, ám félelmetes híre a hetvennégy év során jottányit sem változott.

Jagoda (a képen középen, szemüvegben) megszemléli a Moszkva-csatornát építő kényszermunkások táborát

A szervezetnek több hírhedt vezetője is ismert, köztük az elődjét megmérgező Genrih Grigorjevics Jagoda, aki 1934 és 1936 között mint a Szovjetunió belügyi népbiztosa irányította a titkosszolgálatokat, és aki Sztálin jobbkeze volt a nagy koncepciós perek előkészítésében.


Az őt követő Nyikolaj Ivanovics Jezsov nevéhez fűződik a Vörös Hadsereg vezetésének lefejezése és a pártapparátus "megtisztítása" is.

A sztálini tisztogatások idején sok millió ember esett az elnyomó gépezet áldozatául, amely saját munkatársait sem kímélte: hamis vádak miatt 20 ezer, a pártot odaadóan szolgáló államvédelmis is a terror áldozata lett.

Jezsov Sztálin jobbkeze volt a tisztogatásokban

Hruscsov nemcsak Berijával, hanem az apparátusával is leszámolt

Sztálin és gyűlölt hóhéra, Lavrentyij Berija 1953-ban bekövetkezett halála után a hruscsovi vezetés a túlságosan nagyra nőtt államvédelmi szolgálat állományát három év alatt felére csökkentette, jogkörét megnyirbálta és jelentősen átszervezte. (Beriját a Sztálin halála utáni hatalmi harcokban fölébe kerekedő Hruscsov–Malenkov csoport végeztette ki.)

Az 1954. március 13-án létrejött Állambiztonsági Bizottsághoz (orosz nevének rövidítése alapján KGB) kerültek a belügyminisztériumtól leválasztott állambiztonsági szervek, a határőrség, a katonai elhárítás és több oktatási, illetve tudományos kutató intézet. A KGB formailag a minisztertanács alárendeltségébe tartozott, de a gyakorlatban a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) közvetlen politikai irányítása és kontrollja alatt tevékenykedett.


Lavrentyij Berija, az NKVD rettegett ura, a háttérben Sztálin ül az asztalnál

Jogállását és feladatkörét is az SZKP KB elnökségének 1959. április 9-i határozata, illetve a minisztertanács ennek alapján hozott rendelete véglegesítette.

Eszerint a KGB központi és helyi szerveinek alapfeladata a szocialista állam és határainak megvédése a külső és belső ellenséggel szemben, továbbá „a szovjetellenes imperialista kémtevékenység" meghiúsítása. Az állambiztonsági szerveknek szigorúan be kell tartaniuk a szocialista törvényességet, de úgy, hogy a szovjet állam egyetlen ellensége se kerülje el a megérdemelt büntetést, és egyetlen állampolgárnak se kelljen elszenvednie megalapozatlan felelősségre vonást.

Az 1956-os budapesti szovjet nagykövet is elnökölte


panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-triko
waffen-ss-prinz-eugen-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
thor-mit-uns-viking-runa-noi-triko
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
waffen-ss-dirlewanger-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
ver-es-becsulet-polo-blood-and-honour-polo
white-pride-worldwide-himzett-galleros-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo

A Szovjetunió valamennyi szövetségi köztársaságának minisztertanácsa alá rendelve is működtek KGB-szervezetek, a központi testület részben ezek útján látta el feladatait.

A KGB-nek a minisztériumokhoz hasonló jogállása volt, de vezetőjét nem miniszternek, hanem elnöknek nevezték, aki a kormány tagja volt. A KGB 1978-ban, Jurij Andropov elnöksége idején kikerült a kormány közvetlen fennhatósága alól, és központi államigazgatási szervnek minősült. Andropov töltötte be az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Szovjetunió budapesti nagyköveti posztját, és ebben a minőségében komoly szerepet játszott a forradalom leverésének előkészítésében, így többek között Kádár János Szovjetunióba csempészésében. Az 1956-os forradalom eltiprásának szovjet résztvevői közül érdemes megemlíteni Ivan Szerov állambiztonsági hadseregtábornokot, Maléter Pál honvédelmi miniszter lépre csalásának és törvénytelen letartóztatásának megszervezőjét is, aki 1958-ban került a KGB élére.


Hruscsov kíméletlenül átszervezte a sztálini titkosszolgálatokat

A KGB katonai jellegű szervezet volt, a hierarchiában főigazgatóságokra és igazgatóságokra tagozódott, amelyek a különböző területeket (hírszerzés, belbiztonság és elhárítás, a szovjetellenes elemek elleni harc, gondoskodás a párt- és állami vezetők, a védett objektumok biztonságáról, az államhatárok védelme) felügyelték.

A szervezet megszűnésének évében, 1991-ben 480 ezer munkatársa volt, közülük 220 ezer szolgált a határőrségnél, 50 ezer a belbiztonsági alakulatoknál, a KGB-hez tartozott még három légideszant-hadosztály, egy gépesítettlövész-dandárés egy ezerfős, különleges rendeltetésű alakulat is.


wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko
ver-es-becsulet-polo-blood-and-honour-polo
joachim-jochen-peiper-ss-standartenfuhrer-polo
waffen-ss-nord-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
valhalla-az-istenek-csarnoka-polo
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-noi-triko
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-odinista-ferfi-triko
waffen-grenadier-division-der-ss-hungaria-polo

A titkosügynök-hálózat 260 ezer főből állt, akik között szovjet és külföldi állampolgárok is voltak szép számmal.

Jurij Vlagyimirovics Andropov, a volt KGB-elnök lett Brezsnyev halála után,1982-ben az SZKP új főtitkára

Az elbocsátott légió újrarendezi a sorait


A KGB sorsát a végnapjait élő Szovjetunióban 1991 augusztusában Mihail Gorbacsov ellen szervezett keményvonalas puccskísérlet pecsételte meg. Az elbukott államcsínyt irányító csoportban tevékeny szerepet játszott Vlagyimir Krjucskov KGB-elnök, akit az elsők között vettek őrizetbe, és vontak felelősségre.

A szeptember elején létrejött új szovjet vezető szervezet, az Államtanács 1991. október 11-én úgy döntött, hogy felszámolja a KGB-t, és annak részlegeire építve önálló hírszerző szolgálatot, biztonsági szolgálatot, határvédelmi szervezetet hoz létre. A döntést a Szovjetunió állami felépítésében zajló változásokkal, az emberi jogok megbízható garantálásának szükségességével indokolták.

Putyin ismét minisztériumi jogállást tervez a szervezetnek

Miután Szovjetunió 1991. decemberi szétesésével megszűntek a központi államvédelmi testületek, szerepüket az utódállamok hasonló szervei vették át.


panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-polo
schwarze-sonne-himzett-galleros-polo-fekete-nap-himzett-galleros-polo
odinista-pogany-polo
wehrmacht-harckocsizo-polo
waffen-ss-nord-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
white-power-ferfi-triko
david-lane-tizennegy-szo-kapucnis-pulover
michael-wittmann-waffen-ss-hauptsturmfuhrer-pancelos-asz-polo

Az orosz belbiztonsági szervezet a kilencvenes években több átalakításon és névváltoztatáson ment át.

1991. október 11-én a szovjet Államtanács úgy döntött, hogy felszámolja a hírhedt titkosszolgálatot, a KGB-t, és feladataival több új szervezetet bíz meg. A KGB fő utódszervezete a Szövetségi Kémelhárítás (FSZK) lett, amely 1995-től Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) néven működik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2017-ben jelentette, hogy komoly átalakításokat tervez a belbiztonsági szolgálatoknál, értesülések szerint az FSZB-re alapozva belbiztonsági minisztériumot hoznak létre, amely megkapná a KGB jogosultságait, azaz egy kézben összpontosítaná a belbiztonságot és a külföldi hírszerzést.

gott-mit-uns-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-himzett-galleros-waffen-ss-polo
huseg-es-becsulet-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
adolf-hitler-smiley-polo
good-night-left-side-skinhead-pulover
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
waffen-ss-hunyadi-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo

Fotóarchívum

vitez-nagybanyai-horthy-miklos-kormanyzo-es-adolf-hitler-fuhrer-es-kancellar-talalkozoja-kielben-1938-augusztus-22
a-231-es-toronyszamu-pzkpfw-vi-ausf-e-tiger-i-nehezharckocsi-oroszorszagban-1943-nyar
nemet-harckocsizok-az-ut-szelen-pihennek-a-kurszki-csata-alatt-1943-julius
vitez-nagybanyai-horthy-miklos-kormanyzo-es-adolf-hitler-fuhrer-es-kancellar-a-nemet-vezer-mercedes-kabriojaban-kielben-1938-augusztus-22
panzerkampfwagen-vi-b-konigstiger-kiralytigris-nehezharckocsik-canteloup-kozeleben-franciaorszagban-1944-julius
az-nsdap-tagjainak-gyulese-nurnberg-kulteruleten-eloterben-hitler-mogotte-az-ifju-himmler-he-strasser-es-fraz-pfeffer-von-salomon-1927
rudolf-hess-adolf-hitler-es-julius-streicher-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-gyulesen-nuernbergben-1935-szeptember-10-16
panzerkampfwagen-iv-szemelyzete-uedvoezoel-egy-focke-wulf-fw-189-et-1940
adolf-hitler-robert-ley-es-rudolf-hess-a-nemzetiszocialista-part-felvonulasan-az-albert-speer-altal-tervezett-zeppelin-fotribuen-tetejen-nuernbergben-11-september-1936
waffen-ss-katonak-es-magyar-honvedek-egy-panzer-vi-tiger-ii-koenigstiger-nehezharckocsi-tarsasagaban-a-budavari-szent-gyoergy-teren-1944-oktober-15
adolf-hitler-viktor-lutze-es-heinrich-himmler-tiszteleg-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-gyulesen-nuernbergben-1934-szeptember-5-10
a-wiking-hadosztaly-panzerkampfwagen-iii-as-koezepes-harckocsija-a-keleti-fronton-1943
a-volkswagen-konszern-atadasi-ceremoniaja-wolfsburgban-1939
megsemmisult-panther-ausfuhrung-g-harckocsi-valahol-nemetorszagban-egy-lezart-hid-mellett-1945
a-wehrmacht-katonai-a-barbarossa-hadmuvelet-kezdo-honapjaban-a-keleti-fronton-1941-junius
horthy-miklos-es-adolf-hitler-a-nemet-vezer-mercedes-kabriojaban-kielben-1938-augusztus-22
nemet-waffen-ss-tiger-i-nehezharckocsi-akcioban-kurszk-tersegeben-oroszorszagban-1943-junius
pzkpfw-vi-ausf-e-tiger-i-nehezharckocsi-seruelt-lanctalpakkal-egy-orosz-faluban-1943-1944-tel
a-vilaghaboru-cenzurazott-pillanatai-2
wehmarcht-harckocsizok-panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharckocsi-lanctalpat-cserelik-nettuno-tersegeben-olaszorszagban-1944-marcius
adolf-hitler-vezer-es-birodalmi-kancellar-megerkezik-a-iv-teli-olimpiai-jatekok-megnyitojara-garmisch-partenkirchenben-bajororszagban-1936-februar-6
wilhelm-knauth-obersturmfuhrer-egy-tigris-tank-tornyaban-a-keleti-fronton-1944-februar
adolf-hitler-fuehrer-es-kancellar-az-uj-birodalmi-kancellaria-erkelyerol-koeszoenti-hiveit-1938-januar-30
adolf-hitler-kancellar-felszolal-a-nemet-muveszetek-haza-muzeumanak-megnyitojan-1937-julius-18
szalasi-ferenc-testvereivel-csaladja-koreben-a-magyar-kiralyi-honvedseg-meg-aktiv-tisztjekent-1930
panzer-v-panther-ausf-d-koezepes-harckocsik-menetoszlopa-jaszvasar-tersegeben-moldvaban-1944-aprilis
hugo-jaeger-archiv-a-reich-monumentalis-pillanatai-szinesben-23
porsche-fele-lovegtornyokkal-szerelt-panzerkampfwagen-vi-b-konigstiger-kiralytigris-nehezharckocsik-canteloup-kozeleben-franciaorszagban-1944-julius
sdkfz-251-fellanctalpas-harcjarmu-egy-panzerkampfwagen-vi-nehezharckocsi-nyomaban-tuneziaban-1943
a-ii-vilaghaboru-ritkan-latott-pillanatai-3