sons-of-odin-valhalla-polo
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
invisible-empire-ku-klux-klan-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-triko
kalandozo-vikingek-polo
skinhead-rac-skrewdriver-isd-polo
waffen-ss-division-das-reich-ss-panceloshadosztaly-polo
leibstandarte-ss-adolf-hitler-sportjelveny-galleros-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-kapucnis-pulover
white-pride-worldwide-triko

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

Biztos sokan ismerik ezt a fekete-fehér fényképet, amelyen egy magyar és német katona cigarettázik egy tigris tank végénél. Ebben a cikkben ismertetjük e kép megszületésének történetét.

Maga a kép 1944. október 16-án készült Budapesten, fent a Budai várban, a Kapisztrán tér 2. (volt Nádor Laktanya, most Hadtörténeti Intézet- és Múzeum) előtt. A magyar katona a fényképen Sáfrány Mihály, aki mint az egyik Nimród lövegkezelőjeként került a képre.

A kép történelmi előzményeként, fontos tudni, hogy 1944. október 15-én volt kitűzve a titkos találkozó a Tito vezette jugoszláv partizán mozgalommal Budapesten, amelyen a kormányzó fia, ifj. Horthy Miklós tárgyalt volna a kiugrásról. Azonban a remek német kémelhárításnak köszönhetően tizenötödikén, vasárnap reggel a Micky Maus (Miki Egér) hadművelet keretében, Otto von Skorzeny SS Sturmbannführer a különítményével rövid, sikeres tűzharc után elrabolta a tárgyalás helyszínéül kijelölt budai épületéből ifj. Horthy Miklóst, akit egy szőnyegbe csavarva csempésztek ki, majd még ezen nap 13:10-kor vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó bejelentette a kiugrást és a szovjetekkel való fegyverszünetet, majd lemondott. Másnap, 16-án reggeli 5:59-kor Skorzeny-ék megindították a Panzerfaust (Páncélököl) hadműveletet, amellyel bevették Várhegyet, majd a nap folyamán a főváros több főbb pontját.


waffen-ss-totenkopf-zaszlo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo

Otto Skorzeny a Budai várban, Budapesten 1944-ben

Ebben a hadműveletben vett részt a német 503. nehézpáncélos osztály. E nehézpáncélos-osztályt 1942. május 5-én állították fel egy törzsszázaddal és két önálló nehézpáncélos-századdal. Az egység 1943. január 7-én a Don Hadseregcsoport kötelékében Rosztovnál esett át a tűzkeresztségen. Szervezetébe ekkor még a 20 Tiger E nehézharckocsi mellett 25 rövid csövű 7,5 cm-es harckocsiágyúval felszerelt Pz. III N páncélos is tartozott támogató feladattal. 1943. március 5-től a nehézpáncélos-osztályokat az új szervezési előírások szerint homogén szervezetű egységgé szervezték át 45 Tiger E nehézharckocsival. Érdekességként megjegyzendő, hogy az 503. nehézpáncélos-osztály 3. százada végezte el a 1944. május 6-14. között a galíciai arcvonalon harcoló magyar királyi 2. honvéd páncéloshadosztály 3/I. harckocsi-zászlóalja tagjainak átképzését is Tiger E harckocsikra Nadvorna közelében. Később, 1944. július 11-étől került bevetésre a nyugati fronton, Caentől keletre a brit csapatok ellen. A franciaországi harcokban szinte teljesen felmorzsolódott 503. nehézpáncélos-osztályt 1944. szeptember 6-án vonták ki a nyugati frontról és vasúton a németországi Paderborn térségébe szállították újrafelállítás céljából. Az alakulatot 1944. szeptember 19-e és 22-e között soron kívül 45 széria-toronnyal épített Tiger B (“Königstiger” – “Királytigris”) nehézharckocsival szerelték fel. Az osztály ekkor törzsből és törzsszázadból (egyebek mellett három parancsnoki harckocsival), három páncélosszázadból (14-14 harckocsival), egy műhelyszázadból és egy ellátó-századból állt. Létszáma meghaladta a 900 főt.

Az 503-as nehézpáncélos osztály Királytigris harckocsijai Magyarországon 1944 őszén


valhalla-var-rad-norveg-waffen-ss-tobororzoplakat-polo
odin-foisten-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
gott-mit-uns-polo
otto-von-skorzeny-ss-obersturmbannfuhrer-polo
wehmarcht-polo
barnainges-rohamosztag-sturmabteilung-sa-himzett-polo
waffen-grenadier-division-der-ss-hunyadi-polo

1944. október 9-én megkezdődött az alakulat bevagonírozása. A páncélos katonák induláskor még nem ismerték az úti céljukat. Október 13-án az első szállítmányok már be is futottak a magyar fővárosba. Október 14-én reggel a teljesen harckész páncélososztály kirakodása befejeződött. Az osztály harcálláspontját már egy nappal korábban Dunaharasztin rendezték be és az 1. századot (parancsnoka Joachim Oemler főhadnagy) Alsónémedibe vezényelték. A 2. század (Wolfram Freiherr von Eichel-Streiber százados) a lánctalpak ismételt átszerelése után Budakeszire indult, ahol beszállásolt. Miután a 3. század megbízott parancsnoka, Richard Freiherr von Rosen hadnagy előkészítette az elhelyezést Taksonyban, százada délben Budapesten keresztül odavonult. Riadó készültséget követően, 16-án a harckocsik és egyéb járművek az Attila út – Vérmező – Várfok utca – Bécsi kapu tér útvonalon közelítették meg a Várat. Elöl Skorzeny Kübelwagene haladt, mögötte sorrendben a “200”, “234”, “213” és “214” Tiger B nehézharckocsik, majd az 500. rohamutász-zászlóalj (Sturm-Pionier Bataillon 500) Goliath robbantópáncélosokból álló csoportja következett. Ezek után soroltak be a SS-Jagdverband Mitte 2. és 3. századát, illetve a 600. SS-ejtőernyőszászlóalj részeit (utóbbi egy százada kivételével, amely keletről, az Alagútból nyíló rejtett feljárón át a Honvédelmi Minisztérium alól támadott) szállító tehergépkocsik és egyéb járművek. Nyugati irányból a SS-Jagdverband Mitte 1. százada, délről – félkörívben – a wiener-neustadti (bécsújhelyi) hadapródiskola kb. 1000 fős zászlóalja várta a támadási parancsot. A “231” és “233” toronyszámú Tiger B harckocsi az oszlop vége felé, a második hullámba került beosztásra. Támogatásukra a 22. SS-önkéntes lovashadosztály kötelékeit jelölték ki. Elérve a Szent György utca és a Dísz tér sarkát, a nehézharckocsik megtorpantak és lassan araszolva haladtak a Szent György tér felé. A “200” -as Tiger B harckocsi a József főherceg palotája és a királyi istálló között állásban lévő, a magyar testőrlövész-zászlóaljhoz tartozó Nimród páncélozott önjáró légvédelmi gépágyú felé indult, miközben lövegtornyát felé fordította és lövegcsövét leeresztve célba vette a magyar páncélost.

Tiger I. nehézharckocsi a Budai Várban a Panzerfaust hadművelet idején

Épp ebben ült Sáfrány Mihály is, aki még 1942. otóber 5-én vonult be Budapestre a Rákóczi laktanyába, az 1. Gépkocsizó Dandár Légvédelmi Gépágyú Ütegéhez (Ebben a laktanyában kimondottan a légvédelmi gépágyúsokat helyezték el, az épület valamikor a 48-as rokkantak háza volt). 1944. júliusában áthelyezték a Magyar Királyi Testőrség egyik lövész századába, ahol parancsnoka gróf Festetics Benő testőr százados volt. A várban különböző helyekre települtek ki és biztosították az akkori vezetők rendezvényeit, például a miniszterelnök kabinetüléseit. Végül eljött október 16-a, amikor a németek lerohanták a Várhegyet.

Minderre Sáfrány Mihály így emlékszik vissza:

Előző este esküt tetettek velünk, hogy utolsó csepp vérünkig a kormányzót és a családját fogjuk védelmezni. Mi másnap az egyik Nimróddal a József hercegi palota és a lovarda közötti részre voltunk kivezényelve. A németek reggel öt óra tájékán a Várkert felől támadtak. Irtózatos puskaropogással jöttek a támadók és haladtak előre a palota irányába. A dolog érdekessége az volt, hogy mi ugyan ott voltunk a harckocsival, de a gépágyúhoz lőszert nem adtak. Mindig csak az volt az üzenet, hogy majd küldik a lőszert. Ott voltunk lőszer nélkül a harcjárműben és vártuk a német Tigriseket. A járműben összesen két géppisztoly volt. Egyszer csak a bécsi kapu felől meg is érkeztek a német harckocsik, a Szent György téren velünk szemben álltak meg, majd egy kis idő múlva újra elindultak felénk. A Tigris leengedte a csövét és célba vette a Nimródot. Akkor azt gondoltam: ha húsz méterről a 88 milliméteres ágyújával belénk lő, mi úgysem fogunk semmit sem érezni, az egész csak egy villanás lesz. Hosszú másodpercek teltek el, vártunk és vártunk. Egyszer csak hallottuk a harckocsi oldalajtajának a csattanását és kiszállt belőle egy német katona: „Na, dicső testvérek, ugye be vagytok rezelve?” Egy magyarul tudó sváb gyerek volt. Kiszállítottak minket a Nimródból és betereltek a József hercegi palotába, ott a folyosón tartották fogva a csapatot.

Német katonák jönnek kifelé az épületből, előttük a már elkísért magyar katonák fegyverei, szerelvényei hevernek, háttérben az egyik Nimród

A néhány halálos áldozattal járó tűzpárbaj ezzel véget ért. Később megjelentek német haditudósítók, akik szerették volna enyhíteni a magyar és német nép, mint szövetségesek – e véráldozatokkal járó – viszonyát, ezért hozzálépett az egyik frontpropagandista, s megkérte Sáfrány Mihályt, hogy álljon egy német katona mellé. Szinte odaterelték őt a német tigris nehézpáncélos mellé, majd egy hasonló módon oda beállított német katona a kezébe nyomott egy égő cigarettát, holott Sáfrány Mihály nem dohányzott soha. A német haditudósító azt mondta, hogy beszélgessenek kedélyesen, hogy hadd lássa mindenki, hogy a magyar – német fegyverbarátság mellett, a katonák is jóban vannak, barátkoznak az október tizenhatodikai incidens után.

Majd magyar bajtársaival páran megnézhették és fel is mászhattak a páncélosra.

A fent álló, nem dohányzó magyar katona Sáfrány Mihály

Sáfrány Mihály még egy érdekes történettel folytatta, amelyben dacos csibészségükről tettek tanúbizonyságot a magyar bakák:

Később a németek átvittek minket a Róbert Károly körúton lévő Vilmos laktanyába, itt gyűjtötték be a testőröket és a koronaőröket. Teljesen elkülönítették a legénységet a tisztektől, tiszthelyettesektől és az akkori katonai vezetés külön-külön igyekezett mindenkit meggyőzni arról, hogy álljunk át hozzájuk, mert akkor a hadseregben maradhatunk. Az egyetlen kitétel az volt, hogy fel kellett esküdnünk a Nemzetvezetőre. Ott várakoztattak minket több mint egy hétig, akkor mondták, hogy másnap jön egy bizottság és az felesket minket, függetlenül attól, hogy mi mit akarunk. A két Nimród harckocsit kiállíttatták egy emelvény mellé, vele szemben pedig felsorakoztatták a legénységet. A laktanyaudvaron elöl a koronaőrség állt, azt követte a testőrség, majd végül szakaszonként a lövészek. Egyszer csak jött a bizottság és egy nagyon alacsony tábornok, sisakkal a fején. Olyan alacsony volt, hogy a kardját fel kellett emelnie ahhoz, hogy rendesen tudjon lépni (őt lehet látni egykori filmhíradókban, amikor nyilas egységek élén menetel pókerarccal). A tábornok segédtisztje mondta előre az eskü szövegét, amit nekünk utána kellett mondanunk. Hiába mondták előre a szöveget, a több száz embertől csak egy zsongás jött vissza. A tábornok a kardját csapkodta a földhöz és dühösen azt kiabálta: „Nem baj, ha nem is mondjátok! Akkor is jelen vagytok és leteszitek az esküt, és csak ez számít!” A végén tisztelegve kellett az emelvény előtt elmenni. Amikor eltávolodtunk az emelvénytől, elölről jött a súgás: „Add hátra: Horthy Miklós katonája vagyok!” Mindenki megértette és pillanatokon belül zengett a nóta. Az emelvényen hatalmas zűrzavar keletkezett, de egyszerűen nem tudtak velünk mit kezdeni.

Novemberben Sáfrány Mihály már a fővárosunk előterében, az Attila védvonalban biztosította bajtársaival a légvédelmet Nimródjukkal. Később újoncok kiképzésében vett részt a tüzérségnél, mint szakaszparancsnok, majd Nyugatra való visszavonulás során esett hadifogságba. Majd 2010-ben, a “Múzeumok éjszakája” rendezvényen simogatta meg 65 év elteltével ismét, az egyetlen Magyarországon épségben megmaradt Nimród páncélost.

Sáfrány Mihály 2014-ben adta vissza lelkét a Teremtőnek, személyében egy igaz magyar emberrel, volt katonával lettünk kevesebben. Legyen Neki könnyű a föld!

Forrás: wikipédia, honvedelem.hu, Walter Schellenberg emlékiratai, Otto Skorzeny: Kommandós vállalkozásaim, dr. Számvéber Norbert hadtörténész hadakutjan.hu oldalon megjelent cikke, illetve a hadtörténeti délutánok előadásán elhangzottak.


waffen-ss-nord-onkentes-ss-hegyihadosztaly-polo
otto-von-skorzeny-ss-obersturmbannfuhrer-polo
ver-es-becsulet-blood-and-honour-white-aryan-resistance-triko
algiz-runa-polo-nemzetiszocialista-polo-nemzetiszocializmus-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo
waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-polo
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo

Köszönet: Sáfrány Péternek (Mihály bácsi fia) és a roncskutatókról Denkmeyer tagtársnak az önzetlen segítségéért.

– Kalóz / Örökség / N.Z –

A Nacionalista Zóna kommentárja történethez, hogy tényszerű az a kép, amely a fent összeállított anyagból következik: A Waffenbrüderschaft nem minden pillanata heroikus eposzba illő. Azonban az is tényszerű, hogy a kiugrási (pontosabban átállási) kísérlettel sem a polgári lakosság, sem a magyar haderő nem tudott azonosulni. Egyrészt senki nem gondolta úgy, hogy az áruló románok példáját kéne követni, másrészt sokak emlékezetében élesen élt még a patkányforradalom rémképe, mely ellen mindenáron harcolni akartak. Ahogy az történt is.

Forrás: Nacionalista Zóna

wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-triko
white-pride-worldwide-kapucnis-pulover
good-night-left-side-skinhead-triko
waffen-ss-charlemagne-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
white-power-noi-triko
koszonom-hogy-nem-keveredsz-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo
valhalla-var-rad-norveg-waffen-ss-tobororzoplakat-polo

Fotóarchívum

a-vilaghaboru-ritka-fotoi-szinesben-a-waffen-ss-katonai
adolf-hitler-jobbrol-elso-az-ulo-sorban-a-bajor-16-tartalekos-gyalogsagi-hadosztaly-tagjaival-1914-1918
az-lssah-panceloshadosztaly-tigris-nehezharckocsijai-villers-bocage-tersegeben-franciaorszagban-1944
kimeruelt-wehmarcht-motorosok-bmw-r12-konvoja-halad-valahol-az-orosz-sztyeppen-keleti-front-1941
wehmarcht-harckocsizok-panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharckocsi-lanctalpat-cserelik-nettuno-tersegeben-olaszorszagban-1944-marcius
nemet-granatos-az-ellenseges-tuz-elol-egy-rokalyukba-vetodik-valahol-a-keleti-fronton-szovjetunio-1943
panzer-v-panther-ausf-d-koezepes-harckocsik-vasuti-bevagonirozasra-varnak-a-front-iranyaba-1943-aprilis-majus
adolf-hitler-robert-ley-es-rudolf-hess-a-nemzetiszocialista-part-felvonulasan-az-albert-speer-altal-tervezett-zeppelin-fotribuen-tetejen-nuernbergben-11-september-1936
ismeretlen-luftwaffe-tiszt-a-nemet-juhasz-kutyajaval-1940
a-hitlerjugend-tagjai-a-harci-kikepzes-reszekent-tavkoezlesi-kabelt-fektetnek-1930-as-evek
adolf-hitler-nemet-fuhrer-es-kancellar-talalkozoja-az-olasz-duce-benito-mussolinivel-a-velencei-repuloteren-1934-junius-14
tigris-i-harckocsik-az-507-es-nehezpancelos-hadosztalybol-ukrajnaban-tarnopol-kornyeken-1944-aprilis
amerikai-hadifoglyok-haladnak-el-egy-tiger-ii-kiralytigris-nehezharckocsi-elott-az-ardennekben-1944
adolf-hitler-nemet-kancellar-es-paul-von-hindenburg-birodalmi-elnoek-potsdamban-az-ujjaepitett-reichstag-megnyitasakor-1933-marcius-21
az-nsdap-tagjainak-gyulese-nurnberg-kulteruleten-eloterben-hitler-mogotte-az-ifju-himmler-he-strasser-es-fraz-pfeffer-von-salomon-1927
nemet-katona-tuzharcban-a-harkovi-varosi-harcok-soran-ukrajnaban-1942
adolf-hitler-es-benito-mussolini-a-muencheni-konferencia-elott-muenchenben-1938-szeptember-29
adolf-hitler-es-erwin-rommel-valamint-kiseretuek-a-diszsorfal-elott-goslarban-nemetorszagban-1934-szeptember-30
albert-speer-a-nagynemet-birodalom-foepitesze-es-adolf-hitler-a-tervezoasztal-felett-berchtesgadenben-bajororszagban-1938
a-das-reich-ss-panceloshadosztaly-tiger-i-nehezharckocsija-harkov-ukrajna-tersegeben-1943-aprilis
adolf-hitler-vezer-es-birodalmi-kancellar-megerkezik-a-iv-teli-olimpiai-jatekok-megnyitojara-garmisch-partenkirchenben-bajororszagban-1936-februar-6
nemet-harckocsizo-karbantartasi-feladatokat-vegez-a-323-as-szamu-tigris-nehezharckocsin-a-keleti-fronton-kurszk-tersegeben-1943
megsemmisult-panther-ausfuhrung-g-harckocsi-valahol-nemetorszagban-egy-lezart-hid-mellett-1945
elfeledett-pillanatok-a-tortenelemben-a-iii-birodalom-ritkan-latott-szines-fotoi-2
panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharckocsi-ii-viktor-emanuel-olasz-kiraly-szobra-elott-romaban-olaszorszagban-1944-februar
benito-mussolini-es-adolf-hitler-talalkozoja-a-nagynemet-birodalom-fovarosaban-berlinben-1937-szeptember
adolf-hitler-fuhrer-es-kancellar-horthy-magdolnat-kiseri-a-berlini-charlottenburg-palotaban-a-magyar-kormanyzo-es-felesege-nemetorszagi-latogatasakor-1938-augusztus-25
nemet-tigris-nehezharckocsi-helyreallitasa-a-keleti-fronton-1943-junius-21
panzerjaeger-12-8cm-selbstfahrlafette-vagy-stubborn-sturer-emil-oenjaro-panceltoero-loeveg
a-fuhrer-a-47-szuletesnapja-alkalmabol-tartott-katonai-tiszteletadasi-ceremonian-koszonti-a-wehrmacht-egysegeinek-menetoszlopat-1936-aprilis-20