ver-es-becsulet-polo-blood-and-honour-polo
elesett-hosok-csarnoka-valhalla-polo
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-odinista-kapucnis-pulover
benito-mussolini-polo
skinhead-rac-skrewdriver-isd-polo
ebredj-europa-polo
george-lincoln-rockwell-polo
koszonom-hogy-nem-keveredsz-polo
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
adolf-hitler-smiley-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

Április negyedike, vagy ahogyan az 1945 után kiépülő kommunista diktatúra kánonjában szerepelt, a felszabadulás, nem csak a pártállam piros betűs ünnepének, hanem négy évtizeden át a rendszer legfontosabb legitimációs pontjának számított, és nem véletlenül.

Az országot 1945 tavaszán megszálló Vörös Hadsereg állandósult jelenléte nélkül ugyanis aligha épülhetett volna ki, és főként, aligha maradhatott volna fenn tartósan a szovjet típusú pártállami rendszer Magyarországon. A kommunista ikonosztáz tömjénfüstbe burkolt legfontosabb ünnepnapján akad azonban egy pötty: 1945 április 4-én, a "felszabadulás napján", az ország északnyugati szegletében még javában zajlottak az elkeseredett harcok a fanatikusan védekező német egységek, valamint a Vörös Hadsereg alakulatai között.

Versenyfutás a roskadozó Harmadik Birodalom árnyékában

1945 kora tavaszán már nem volt kérdéses, hogy Németország vereséget szenvedett, és a hatodik évébe lépett háború heteken, de legfeljebb egy-két hónapon belül véget ér az európai hadszíntéren.


bur-horogkereszt-zaszlo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo

A második világháború végnapjaiban sajátos "néma" versenyfutás bontakozott ki az angolszász szövetséges nagyhatalmak valamint a Szovjetunió között abban, hogy vajon kinek sikerül nagyobb szeletet kihasítania az összeomlás szélén álló Harmadik Birodalomból, a német területek minél gyorsabb katonai megszállásával.

A Vörös Hadsereg alakulatai 1944. szeptember végén már az ország trianoni határain belül álltak

Noha az 1945. februári jaltai konferencián a szövetséges nagyhatalmak főbb vonalaiban már megegyeztek Európa háború utáni felosztásáról és a szovjet, valamint a nyugati befolyási övezet határainak kijelölésében is konszenzusra jutottak, a ravasz Sztálin – kihasználva az amerikai elnök és a brit miniszterelnök között feszülő ellentéteket - azon mesterkedett, hogy a megállapodás "nagyvonalú" értelmezésével a lehető legtöbb területet szerezze meg a Szovjetunió javára.


schwarze-sonne-viking-fekete-nap-odinista-ferfi-triko
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
gyozelem-vagy-valhalla-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-kapucnis-pulover
14-szo-polo
elesett-hosok-csarnoka-valhalla-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo
waffen-ss-gotz-von-berlichingen-ss-pancelgranatos-hadosztaly

1945. márciusában Georgij K. Zsukov marsall 1. belorusz frontja, valamint Ivan Konyev marsall 1. ukrán frontja felsorakozott az Odera vonalára, hogy megindítsák a Harmadik Birodalom fővárosa, Berlin, "a fasiszta fenevad odúja" elleni utolsó nagy rohamot.

Sztálin azt remélte, hogy Budapestet néhány nap alatt elfoglalják

Délen azonban nem Sztálin elképzelései szerint alakultak a hadi események.

Sztálin azt hitte, öt nap alatt elfoglalja Budapestet

Románia 1944. augusztus 23-i kiugrása megnyitotta az utat a Vörös Hadsereg előtt Magyarország illetve Ausztria felé, és szeptember végén a szovjet magasabb egységek már az ország trianoni határain belül jártak, de a magyarországi hadműveletek Sztálin várakozásával szemben, mégis csúnyán elakadtak.

Budapest elfoglalása néhány nap helyett másfél hónapig elhúzódó véres ostrommá vált

Miután Horthy Miklós kormányzó 1944. október 15-i kiugrási kísérlete kudarcba fulladt, Szálasi Ferenc nyilas kormánya jutott hatalomra, és ezzel az ország még német-magyar kézen lévő területei az európai erők súlyos utóvédharcainak színterévé váltak.

A Vörös Hadseregnek 1944 október végén nem sikerült Budapestet menetből bevennie, Adolf Hitler pedig erődnek (Festung) nyilvánította a magyar fővárost, amit az utolsó emberig tartani kell.

Német pánélos alakulat vonul fel a Dunántúlon, a "Tavaszi ébredés" hadművelet idején

Miután a Vörös Hadsereg nem tudta menetből elfoglalni Budapestet, a Sztavkában (a szovjet haderő főparancsnokságán) komoly vita alakult ki.

Sztálin eleinte hajlott rá, hogy Budapestet egyszerűen csak zárják körül, a főerők pedig nyomuljanak tovább az osztrák határ irányába, hogy minél előbb betörhessenek Dél-Németországba.

Később azonban hagyta magát meggyőzni Budapest elfoglalásáról, azt remélve, hogy a magyar fővárost 5-6 nap alatt beveszik a Vörös Hadsereg ostromra felvonultatott magasabb egységei.

Budapest 1944. december 25-én elkezdett ostroma azonban csak 1945. február 13-án ért véget, jelentős szovjet erőket kötve le ezzel hosszú időre.

Josef (Sepp) Dietrich Oberstgruppenführer (balra) a 6. SS-páncéloshadsereg parancsnoka

Sztálin mérgelődik, az amerikaiak pedig sebesen közelednek Ausztriához, de Budapest ostromának befejeződésével sem nyílt meg azonnal a Vörös Hadsereg előtt az út a Harmadik Birodalom délkeleti határához, mert Hitler – nem törődve tábornokai tiltakozásával, illetve azzal, hogy Berlintől már csak alig 100 kilométerre áll a szovjet haderő – elhatározta, hogy a zalai olajmezők, a birodalom utolsó kőolajtartalékainak megtartása céljából offenzívát indít a Dunántúlon.

A birodalom még bevethető utolsó páncélos tartalékai, köztük az ardenneki áttörésben is komoly szerepet játszott 6. SS-páncéloshadsereg átcsoportosításával, 1945. március 6-án elindította a második világháború történetének utolsó német offenzíváját, a "Tavaszi ébredés" (Unternhemen Frühlingsherwachen) fedőnevű hadműveletet.

Visszavonuló német páncélos alakulat valahol a Dunántúlon, a Tavaszi ébredés hadművelet összeomlása után, 1945. március végén


waffen-ss-division-das-reich-ss-panceloshadosztaly-himzett-galleros-polo
good-night-left-side-skinhead-triko
vicces-ss-totenkopf-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-kapucnis-pulover
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-ferfi-triko
white-power-polo
del-afrikai-bur-ellenallas-himzett-galleros-polo
thor-kalapacsa-mjolnir-polo

Némi területnyereség után, a német ellentámadás másfél hét alatt összeomlott. Március 16-án a 3. ukrán front volt soron: a négy-ötszörös túlerőben lévő szovjet hadseregcsoport elsöprő erejű támadást indított a defenzívába szorult Wehrmacht és Waffen-SS alakulatok ellen, aminek a németek Dunántúlról való teljes kiszorítása, és Bécs elfoglalása volt a legfőbb hadászati célja.

Sztálin, a moszkvai főparancsnokság feje, roppant bosszús volt a magyarországi harcok általa nem várt rendkívüli elhúzódása miatt.

Sztálint igen aggasztotta a az amerikai-angol csapatok gyors előretörése, különösen George Patton tábornok ( a képen középen balra) hadseregcsoportjának Bajorország és Ausztria felé  történt sebes előrenyomulása

A bosszúságot csak tetézte, hogy a nyugatról előretörő amerikai csapatok rendkívül sebesen közeledtek Bajorország, illetve Nyugat-Ausztria határaihoz, ezért sürgősen tenni kellett valamit.

A "gazda" szabta határidőt illett véres komolyan venni

Mindezekre figyelemmel Sztálin, aki nagy előszeretettel szabott határidőket a tábornokainak, megüzente Fjodor Tolbuhin marsallnak, a 3. ukrán front parancsnokának, hogy a dunántúli hadműveleteket legkésőbb 1945. április 4-ig be kell fejezni, és az utolsó német katonát is ki kell szorítani addig Magyarország területéről.

Fjodor Tolbuhin marsall, a 3. ukrán front parancsnoka


waffen-ss-hunyadi-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo
white-pride-worldwide-kapucnis-pulover
waffen-ss-wallonien-ss-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
mjolnir-schwarze-sonne-fekete-nap-viking-polo
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-odinista-ferfi-triko
waffen-ss-landstorm-nederland-onkentes-ss-granatoshadosztaly-polo
odin-es-holloi-hugin-es-munin-polo
odin-szleipnir-es-fenrir-polo

A "gazda" által szabott határidőket pedig - attól függetlenül, hogy azok mennyire voltak megalapozottak-, minden katonai vezetőnek illett véres komolyan vennie.

Kihasználva a megvert és visszavonulóban lévő német seregtestek demoralizáltságát, Tolbuhin magasabb egységei ez alkalommal valóban parádésan vették az akadályokat.

A "Tavaszi ébredés" hadművelet összeomlása után felgyorsult a demoralizálódott német alakulatok kiszorítása a Dunántúlról

A szovjet csapatok március 22-én bevették Székesfehérvárt, március 31-éig pedig Kőszeget, Szombathelyet valamint Sopront is; a Vörös Hadsereg április elsejére így teljes szélességében felvonulhatott az osztrák, azaz az akkor még birodalmi határra.

Itt azonban a szovjet egységek nem várt nehézséggel szembesültek, mert a Nemesmedves és Rábafüzes térségében kiépített úgynevezett birodalmi védőállás sáncain fanatikusan védekező német alakulatokkal találták szembe magukat.

Visszavonuló német gépesített egység a Dunántúlon, 1945 márciusában

Noha ezek értelemszerűen nem voltak alkalmasak a 2. ukrán front gőzhengerszerűen előrenyomuló magasabb egységeinek feltartóztatására, arra mégis elégségesnek bizonyultak, hogy nem várt és bosszantó határ menti csetepatékra kényszerítették a Vörös Hadsereg egységeit, ez pedig időveszteséggel járt, ami viszont Tolbuhin számára a Moszkvából árgus szemekkel figyelő "gazda", Sztálin által szabott határidő túllépésének rémképével fenyegetett.

Tragikomikus tanyasi csetepatékban születik meg a felszabadulás mítosza

A váltakozó intenzitással zajló és Tolbuhin marsall számára rendkívül idegesítő határ menti csetepaték során, 1945. április 4-én egy szovjet alegységnek végre sikerült benyomulnia a térképeken "utolsó" magyar településként feltüntetett Nemesmedves alvégére, ahol elfoglaltak egy utcát.


odinista-pogany-polo
waffen-grenadier-division-der-ss-hungaria-polo
white-power-noi-triko
elesett-hosok-csarnoka-valhalla-polo
huseg-es-becsulet-waffen-ss-hagyomanyorzo-polo
sons-of-odin-valhalla-polo
waffen-ss-gotz-von-berlichingen-ss-pancelgranatos-hadosztaly
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-triko

Churchill és Sztálin. A szovjet diktátor nem bízott nyugati szövetségeseiben

A hírtől határtalanul megkönnyebbült Tolbuhin - meg sem várva a nemesmedvesi "ütközet" végkimenetelét - azon melegében táviratot fogalmazott meg a Sztavkának, amelyben eufórikus hangnemben bejelentette, hogy sikeresen végrehajtotta "Sztálin elvtárs parancsát", és az "utolsó fasisztát" is kiverték az ország területéről.

A "fasiszták" azonban valószínűleg nem szereztek tudomást Tolbuhin táviratáról, mert továbbra is makacsul kitartottak, vehemensen védelmezve minden egyes nemesmedvesi csűrt, és disznóólat.

Egyes német alegységek még április negyedike után is a Nemesmedves környéki tanyákon vívtak kisebb-nagyobb csetepatékat  az oroszokkal

Ezért a "felszabadulás " után még kilenc napig tartó, hullámzó, váltakozó intenzitású csetepaték sorozata bontakozott ki Nemesmedves térségében. A rendelkezésre álló történeti források szerint a közigazgatásilag Nemesmedveshez tartozó Magyarbüks területéről csak 1945. április 11-én sikerült kiszorítani a németeket, akik a környező majorokba fészkelték be magukat, és még további két napig vívták az értelmetlen küzdelmet.

Természetesen, a diadalmasan Bécs felé törő ukrán frontok főerőinek árnyékában, ezek a tanyavilági csetepaték ekkor már sem nem osztottak és sem nem szoroztak.

Német páncélos a nyugat-Dunántúlon 1945 márciusának végén

A legfrissebb kutatások szerint a legutolsó német alegységet csak április 13-án szorították ki a közigazgatásilag még Magyarországhoz tartozó Kapuy-major területéről, Pinkamindszent környékén.

Tolbuhin marsallnak azonban emiatt már nem kellett aggódnia, mert a Kapuy-majorig még a "gazda" éles szemei sem láttak el Moszkvából.

Mindenesetre, az 1945 utáni hivatalos kánontól eltérően történelmi tény, hogy az utolsó német alakulatok nem április 4-én, a "felszabadulás napján", hanem csak április 13-án hagyták el Magyarország területét.

Tolbuhin Sztálin által jóváhagyott jelentésének hitelességét azonban ki merte volna megkérdőjelezni a diktatúra évtizedeiben?

odin-es-holloi-hugin-es-munin-polo
skinhead-rac-skrewdriver-isd-polo
horst-wessel-nsdap-rohamosztagos-polo
white-pride-worldwide-triko
schwarze-sonne-fekete-nap-polo
del-afrikai-bur-ellenallas-himzett-galleros-polo
rudolf-hess-a-beke-martirja-polo
leibstandarte-ss-adolf-hitler-lssah-sportjelveny-polo

Fotóarchívum

adolf-hitler-a-reichstag-tagjaihoz-beszel-a-felhatalmazasi-toerveny-elfogadaskor-a-berlini-kroll-operahazban-1933-marcius-23
adolf-hitler-beszedet-tart-a-reichstag-tagjainak-a-hatalomatvetel-6-evfordulojan-a-berlini-kroll-operahazban-1939-januar-30
blitzkrieg-franciaorszagban-1940-majus
nemet-pak-36-a-breszt-litovszki-csataban-1941
a-hitlerjugend-tagjai-az-epuletek-ablakracsaira-kapaszkodva-figyelik-a-majus-1-i-felvonulast-a-berlini-lustgartenben-1935-majus-1
benito-mussolini-megtekint-egy-panzer-v-loevegtoronybol-kialakitott-vedelmi-allast-eszak-olaszorszagban-1944
hitler-bormann-hess-epp-schaub-es-himmler-megerkeznek-az-nsdap-nagygyulesere-nuernbergben-1938-szeptember-6
nemet-farkasgyermekek-toeroett-fegyverekkel-mauser-k89k-es-stg44-maradvanyaival-jatszanak-1945
nemet-katonak-sztalingrad-alatt-a-varosi-harcok-soran-szemben-a-szovjetekkel-1942-oktober-7
hitlerjugend-tagok-a-tavaszi-napejegyenloseg-napjan-tuzugras-koezben-1937-junius
nemet-harckocsizok-panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharckocsi-seruelt-lanctalpat-cserelik-olaszorszagban-1944-februar
benito-mussolini-es-adolf-hitler-a-ket-tengelyhatalom-vezetoinek-csucstalalkozojan-munchenben-1940
horthy-miklos-es-adolf-hitler-u-bootokat-tekint-meg-a-magyar-kormanyzo-nemetorszagi-latogatasakor-kielben-1938-augusztus-22
a-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-tagjai-hitler-birodalmi-kancellar-vezetesevel-vonulnak-be-az-olimpiai-stadionba-berlinben-1936-junius-21
adolf-hitler-jobbrol-elso-az-ulo-sorban-a-bajor-16-tartalekos-gyalogsagi-hadosztaly-tagjaival-1914-1918
hitler-kancellar-es-vendegei-az-olimpiai-faluban-koeszoentik-az-atletakat-a-iv-teli-olimpiai-jatekok-megnyitojan-garmisch-partenkirchenben-bajororszagban-1936-februar-6
a-iii-birodalom-ritkan-latott-fotoi-szinesben-josef-sepp-dietrich-a-leibstandarte-parancsnoka
a-nemet-12-hitlerjugend-ss-pancelos-hadosztaly-granatosa-franciaorszagban-1944-junius-21
a-hitlerjugend-ifjainak-felvonulasa-wormsban-nemetorszagban-1938
panzerkampfwagen-vi-b-tiger-ii-avagy-koenigstiger-kiralytigris-nehezharckocsi-budapesten-a-panzerfaust-hadmuvelet-idejen-1944-oktober
josef-dietrich-adolf-hitler-es-heinrich-himmler-a-birodalmi-kancellaria-bejarataban-a-fuehrer-szueletesnapi-uennepsegen-1937-aprilis-20
august-von-mackensen-adolf-hitler-werner-von-blomberg-hermann-goering-werner-von-fritsch-es-erich-raeder-egy-katonai-tiszteletadasi-ceremonian-berlinben-1936-marcius-8
vitez-nagybanyai-horthy-miklos-kormanyzo-es-adolf-hitler-fuehrer-es-kancellar-talalkozoja-kielben-1938-augusztus-22
nemet-harckocsizok-az-ut-szelen-pihennek-a-kurszki-csata-alatt-1943-julius
adolf-hitler-es-vilmos-porosz-kiralyi-herceg-potsdamban-az-ujjaepitett-reichstag-megnyitasakor-1933-marcius-21
elhagyott-stug-iii-rohamloeveg-a-pragai-felkeles-alatt-1945-majus
adolf-hitler-fuhrer-es-kancellar-es-vitez-nagybanyai-horthy-miklos-kormanyzo-a-patria-motoroshajo-fedelzeten-kielnel-1938-augusztus-22
mussolini-hitler-es-chamberlain-a-muencheni-konferencia-targyaloasztalanal-nemetorszagban-koezoettuek-hitler-tolmacsa-paul-otto-gustav-schmidt-1938-szeptember-29
a-ii-vilaghaboru-ritka-fotoi-szinesben-keleti-front
adolf-hitler-a-barnainges-sa-tagok-felvonulasanak-resztvevoit-koeszoenti-a-nemetorszagi-braunschweigben-1932-aprilis