Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A német szárazföldi hadsereg Fegyverügyi Hivatala (Heereswaffenamt) 1942 őszén kérte fel a Henschel és Porsche cégeket egy 88 mm-es, L/71 kaliberhosszúságú löveggel felszerelt, tökéletesített nehézharckocsi megtervezésére.

A cél egy olyan harcjármű kifejlesztése volt, mely ötvözi magában a Tiger E minden erényét, de annak a páncéltörő gránátok ideális (90°-os) becsapódását elősegítő merőleges páncéllemezei helyett a Pz.V Panther – eredetileg a T-34-ről mintázott – döntött páncélzatát kapja. Az új jármű hivatalos elnevezése 1943. június 2-tól Panzerkampfwagen Tiger >8,8 cm< (Sd. Kfz. 182) Ausf. B lett.

A terveket a Henschel cégnél dolgozták ki, de a munkába bekapcsolódott dr. Ferdinand Porsche professzor is. A sorozatgyártás nagyrészt a Krupp, a Skoda, a Wegman és a Henschel cégeknél folyt 1944 januárjától.

A megnövelt páncélzat egyúttal növelte az össztömeget is, s mivel a Tiger B-hez nem sikerült az eddig alkalmazott erőforrásoknál nagyobb teljesítményű motort készíteni, romlott a mozgékonyságot leginkább jellemző fajlagos teljesítmény is.

A Tiger B első 50 példányát a korábban elkészült ún. Porsche-toronyokkal készítették, melyeket eredetileg a Porsche-féle korai Tigerek-hez konstruáltak, de azok teknőit (alvázait) a Ferdinand és Elefant típusnevű nehéz páncélvadászokhoz használták fel. Az így feleslegessé váló Porsche-tornyok ugyan ballisztikai szempontból jobbak voltak a később bevezetett ún. Henschel- (Krupp- vagy széria-) tornyokhoz képest, de előállításuk bonyolultabb és költségesebb volt.

A német harckocsik egyik leghasznosabb tulajdonságát – a személyzet öt tagjának négy búvónyílása volt – ennél a harckocsinál is meghagyták, ezért a kezelők túlélési esélyei az ellenség harckocsizóiénál jobbak voltak.

A Tiger B új harckocsiágyút is kapott, a Krupp cég által előállított KwK L/71 88 mm-es löveg egy-, majd kétrészes csőszerkezetű változatát. A fegyver teljesítménye olyan nagy volt, hogy a lövéskor az ágyú bekötései fellazulhattak, emellett jelentős kopás jellemezte és pontatlanabb is volt, mint a Tiger E L/56-os lövege.

Kezdetben a Tiger B-t is egy antimagnetikus réteggel (az ún. zimmerittel) látták el a mágneses tapadóaknák és a páncéltörő lövedékek ellen, azonban a parafalisztből, vízüvegből, kevés cementből és speciális ragasztóanyagból álló bevonatról kiderült, hogy kevés védelmet nyújt és még az égést is táplálja. Ezért 1944 szeptember közepétől már nemigen alkalmazták.

A hatalmas, 69 800 kg harci tömeg és a 10 286 × 3 755 × 3 090 mm-es méretek számos nehezen megoldható problémát is felvetettek. A hidak nagy része ezt a terhelést nem bírta el és a vasúti szállításhoz is különleges ún. Ssyms-vasúti pőrekocsikat kellett alkalmazni. Berakodás előtt a 800 mm széles lánctalpakat a 660 mm széles "rakodó" lánctalpakra kellett lecserélni, valamint a harckocsitest oldalsó páncélvédelmét növelő "kötényeket" is le kellett szerelni.

A Tiger B lazább talajon könnyen megsüllyedt, mozgásképtelenné vált. Mivel a műszaki mentő eszközök szinte állandóan hiányoztak és a mentésre az 1944 folyamán állandósuló visszavonulások és ellenlökések jellemezte harchelyzetekben ritkán volt mód, a típus veszteségei nagyrészt "önmegsemmisítés" (felrobbantás, szétlövés) miatt következtek be. Ennek ellenére egy 1945. március 15-i helyzetjelentés szerint a frontokon harcoló csapatoknál lévő Tigerek 59 százaléka még bevethető állapotban volt, ez közel megegyezik a Pz.IV esetében megállapított 62 százalékkal és sokkal kedvezőbb a Pz.V Panther 48 százalékos értékénél.

A Tiger B normál (akkori magyar terminológia szerint csatár) változatából 1943 októbere és 1945 márciusa között 488 darab-ot gyártottak, a parancsnoki változatból (Panzerbefehlswagen Tiger >Sd. Kfz. 267 und 268< Ausf. B) 25 példány készült átépítéssel.

A Henschel cég létesítményeit ért súlyos bombatámadások 1944 szeptembere és 1945 márciusa között legkevesebb 657 Tiger B legyártását akadályozták meg, mivel a jelzett időben a tervezett 940 darabból csak 283 épült meg.

Az eredeti célkitűzést tekintve – miszerint a Pz.V Panthert jellemző védettség – tűzerő – mozgékonyság erényhármas a Tiger B esetében tovább javuljon – az új típus nem felelt meg a várakozásoknak, viszont a nehézharckocsik számára kijelölt feladatokat (az ellenség páncélelhárító fegyvereinek és harckocsijainak leküzdése, megerődített állások elleni harc, a könnyebb harckocsik támogatása) sikeresen hajtotta végre.

A típus esetében a hivatalos megnevezésen túl használatos volt még a széles körben elterjedt Tiger II, Pz.VI/II, illetve a Pz.VI B és a Königstiger (Királytigris) jelölés is. Ez utóbbi keletkezéséről megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint a nevet Normandiában a szövetségesek adták a harckocsinak s tőlük vették át maguk a németek is, más vélemény szerint amikor Fromme százados a Henschel cégnél meglátta a Tiger B-t, grandiózus méreteitől elképedve így szólt: "Ez nem is Tigris, ez... ez egy Királytigris".

Írásban így először 1945 január elején, az Albert Speer-féle fegyverzetügyi és haditermelési minisztérium havi termelési beszámolójában említik.

Borítókép: Panzerkampfwagen VI B nehézharkocsi Budavárban 1944 októberében a Panzerfaust hadművelet idején

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Időről időre, újra és újra találkozunk a Nagynémet Birodalommal kapcsolatban azzal a megállapítással, hogy a német intellektuális elit a nemzetiszocialista kormányzat 1933 januári hatalomra kerülését és hatalmának megszilárdulását követően elhagyta Németországot és számkivetésbe ment.

Elítéltek egy angol antiszemita aktivistát, aki a rendőrség szerint „neonáci hitet vallott”, mert meg akart támadni egy sussexi zsinagógát.

Magyarország második világháborús történetének van egy apró, alig ismert, de egyben rendkívül érdekes fejezete: az egyéni fegyverténnyel ellenséges harckocsit megsemmisítő magyar honvédek termőfölddel való jutalmazása.

Hét évtizeddel a második világháború vége után még éltek emberek, akiknél hitelesebben senki sem tudta elmondani, mit tapasztalhatott egy civil a budai oldalon 1944-45 telén.

„Amerika megbukott, mert egy társadalomban, ahol a hasznossági princípium mindenekfelett való, a morális felelősségérzete elsorvad” – ezt írja Márai Sándor 1957. november 5-én naplójába, s hozzáteszi, a Nyugat magyar forradalommal szembeni árulását nem lehet megbocsátani, és senki nem hisz többé a Nyugatnak.

A „náci fasizmus” elleni partizánharcot éltette Ilaria Salis, a Magyarországon fogva tartott és az olasz szélsőbaloldal által az európai parlamenti választásokon jelöltként indított terrorista a második világháború végére emlékező olaszországi ünnep alkalmából.

Eva Braun és Adolf Hitler kapcsolatának története közismertnek mondható: a népvezér politikusért, majd teljhatalmú államférfiért rajongó nő a Führer legbelsőbb köreibe is bejárással bírt, ám a politikába beleszólása nem volt, végül pedig a halálba is követte őt.

Pár nappal ezelőtt súlyos támadás történt Berlinben. A Dritte Weg egyik fiatal aktivistáját támadta meg otthona előtt három antifa, akik kést is használtak az akció során.

Immár 30 év telt el azóta, hogy 1914-ben szerény erőmmel szolgálatba álltam az első világháborúban, amelyet ráerőltettek a Birodalomra.

Alexander Netlingnek jellegzetes megjelenést kölcsönöz a horogkereszt és számos más fajvédő szimbólum, amelyet különösen jól látható helyre tetováltak.

Összevont 15 év börtönbüntetésre ítéltek két brit fehér fajvédő, nemzetiszocialista podcastert, akik Harry herceg és félvér negrid fia, Archie kivégzésére szólítottak fel.

Habár Benito Mussolinit, a Ducét 1945-ben, 61 évesen kommunista partizánok bestiálisan meggyilkolták, a dinasztia a mai napig meghatározó az olasz politikai és közéletben, leginkább Alessandra Mussolini miatt.

Egyre szélesebb körűvé válik az X (volt Twitter) elleni nagyvállalati hirdetési bojkott, sőt, az amerikai cégek mellett az Európai Bizottság is közölte, hogy felfüggeszti a hirdetéseit az oldalon, mert nem akarja, hogy azok „antiszemita és náci” tartalmak mellett jelenjenek meg.

Egy angol nemzetiszocialista, akin horogkeresztes zászlókkal, hűtőmágnesekkel és Adolf Hitler portréjával díszített házában ütöttek rajta, gondolatbűnökért került börtönbe Nagy-Britanniában.

Alig egy évszázad alatt a feminista nőknek sikerült tönkretenniük a népszaporulatot mindenhol a nyugati világban.