Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Az egykori Buszesz területén 2017 óta végez egy nagyberuházás előkészítéseként feltárásokat a Budapesti Történeti Múzeum.

Eddig őskori, ókori és Árpád-kori leletek, leletegyüttesek egyaránt előkerültek a régészeti szempontból aranybányának tekinthető területen.

Tavaly új feltárási szakaszba kezdtek az egykori óbudai szeszgyár területén a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei.  A lelőhely két tucat római kori pénzérmén kívül egy bronzból készült pelta alakú katonai verettel, valamint egy szvasztikát, más néven horogkeresztet ábrázoló bronz fibulával, vagyis ruhakapocstűvel is megörvendeztette a feltárást végzőket. Mindkét viseleti elem elsősorban a római kori katonasághoz köthető, amely nem meglepő, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan jelenleg is az aquincumi katonaváros (canabae) északi temetőjében zajlik az ásatás.

A horogkereszt szimbólum végigkísérte szinte az emberiség egész történetét, az első ilyen mintákat mamutagyarba vésték tizenötezer éve a mai Ukrajna területén. Ezen a kis faragott állatfigurán még összekapcsolták az egyes kereszteket, az önállóan állóak hétezer éve jelentek meg. Feltűnt a horogkereszt Indiában, ahol az árjákhoz kapcsolták megjelenésüket, s a hinduizmus legszentebb nem szótagot ábrázoló jelképévé vált, a szvasztika név is szanszkrit eredetű. Megjelent a görögöknél, az etruszkoknál, a keltáknál, majd később az angolszászoknál is.

A római birodalomban a Kr. u. 2. század harmadik negyedétől a 3. század elejéig, közepéig keltezhető szvasztika fibulák elsősorban a limes-mentén elterülő provinciákban kerültek és kerülnek elő. A középkorban is fel-felbukkant, ismerünk szvasztikával díszített páncélt, illetve néhány éve az egri vár ásatásán került elő egy nagyméretű, kőbe faragott szvasztika. Ismert a népművészetben is. A horogkereszt szimbólum a huszadik században, mint a szerencse szimbóluma volt jelen, majd a húszas éveiben maga Adolf Hitler is rátalált, hogy a nemzetiszocialista párt jelképe legyen, de német fajvédő, nacionalista körökben ezidőben már szintén elterjed és népszerű volt.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Amszterdam önkormányzata 100 ezer eurót fizet kártérítésként amiatt, hogy a város a második világháború alatt a villamosjegyekből származó pénzből 48 ezer zsidót szállított a német munkatáborok felé – írja az MTI.

Április negyedike, vagy ahogyan az 1945 után kiépülő kommunista diktatúra kánonjában szerepelt, a felszabadulás, nem csak a pártállam piros betűs ünnepének, hanem négy évtizeden át a rendszer legfontosabb legitimációs pontjának számított, és nem véletlenül.

A Nyilaskeresztes Párt Szálasi Ferenc nemzetvezető részvételével tartotta meg december havi Nagytanácsát, jelentette 1944 decemberében a Magyar Távirati Iroda.

A szlovák Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a „náci” ideológia és az SS iránti szimpátia kinyilvánítása miatt ítélt el öt Slovan-szurkolót.

A gyűjtőtáborba kerülésünk után napokon belül szájról szájra járt a hír, hogy itt kapjuk meg azt az igazoló papírt, amivel biztonságosan hazaindulhatunk. 

Megmondom őszintén, hogy e sorok írása közben visszasírtam bármit, akármelyik cikkemet az elmúlt évekből. Nem azért, mert az Oppenheimer egy rossz film, vagy mert nem szerettem volna kritikát írni róla, sőt, épp ellenkezőleg.

A sztálinista rendszer szétválaszthatatlan magától Sztálin személyétől. A bolsevik rendszer működési mechanizmusa gyakorlatilag Sztálin személye köré épült, és a diktátor 1953-as halálával szükségszerűen meg is változott.

A diktatúra Magyarországon 1950-re elérte az otthonokat, a hétköznapok része lett.

Zala megyében, a dombos Göcsejben fekszik Nova, "Göcsej szíve". A község eseményekben dús történetében akadt néhány olyan, amelyet érdemes feljegyezni. Ilyen volt Szálasi Ferenc látogatása 1945 februárjában.

MÁV dolgozóként a Vas megyei Károlyfa községben tartózkodtam családi ügyben 1945. április 4-én. Úgy 9-10 óra között a szovjet katonák géppisztollyal kényszerítettek a csatlakozásra a már összegyűjtött emberekhez.

Lengyelországi zsidók pert indítottak németországi székhelyű multinacionális óriásvállalatok ellen „a szüleiket és nagyszüleiket ért világháborús atrocitások miatt” – írja a PCh24 lengyel hírportál.

Egy angol nemzetiszocialista, akin horogkeresztes zászlókkal, hűtőmágnesekkel és Adolf Hitler portréjával díszített házában ütöttek rajta, gondolatbűnökért került börtönbe Nagy-Britanniában.

Az 1945 előtti korszak egyik legtisztább, legnagyobb képességű magyar államférfia, Bárdossy László volt az első, aki vértanúhalált halt a Rákosi Mátyás és Nagy Ferenc által állított kivégző oszlopok előtt.

A „magyar forradalomért való lelkesedés” miatt, vagy 1956-ot csupán ürügyként felhasználva 257 személy ellen alkalmaztak megtorlást a Szovjetunióban. 

A második világháború óta nem látott szintet ért el a Dániában feljegyzett antiszemita megnyilvánulások száma – közölte Henri Goldstein, a skandináv ország zsidajinak vezére.