Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Rudolf Hess, Adolf Hitler helyettese, a második világháború alatt  szerepet játszó politikusok közül az egyik legkülönösebb és legérdekesebb egyéniség.

Különösen szívügye volt – Hitlerhez hasonlóan –, hogy tartós megértés  jöjjön létre a német és angol nép között. A háború kitörése mélységesen megrázta. Hitler jóváhagyásával a Portugáliában és Svédországban működő tisztviselőkön keresztül titkos erőfeszítésekbe kezdett, hogy béketárgyalás kezdődjék Németország és Anglia között. 

Ám Churchill nem fogadta el Hitler többszörös békeajánlatát, amelyet utoljára 1940 júniusában, Franciaország legyőzése után tett, pedig Hitler 1940 májusában azért állította le a páncélos előrenyomulást Dunkerque-nél, és nem mért légicsapást a távozni készülő angol  expedíciós hadseregre, hogy elősegítse Angliával a kompromisszumos békét.

Ugyanakkor tény, hogy Churchill kormányának több tagja egyezkedni  akart Hitlerrel. A megrémült Roosevelt kanadai segítséget kért, hogy megállítsa az angolok titkos megegyezési kísérletét. Churchill pedig kíméletlen machiavellista intrikákhoz folyamodott, hogy megakadályozza az R.A. Butler által előkészített megbékélést.

Két nappal azután, hogy Churchill kijelentette: „sosem fogjuk megadni magunkat”, Lord Halifax Svédországon keresztül jelezte Berlinnek, hogy Anglia rövidesen békeajánlatot tesz. Kennedy követ titkos kapcsolatban állt Hitler megbízottaival. A windsori herceg is bátorította a német békereményeket.

Az Intelligence Service észlelte Hess békekezdeményezését, majd megtévesztő tevékenységet folytatott, hogy Hesst Hamilton hercegen, valamint a svájci és spanyol követen keresztül csapdába csalják.

Hess 1941. május 10-én egy Messerschmitt 110-en Skóciába repült, és  miután ejtőernyővel földet ért, és néhány héten keresztül – immár  őrizetben – tárgyalásokat folytatott vezető angol politikusokkal,  Churchill utasítására, mint "háborús bűnöst" börtönbe vetették.

Egy feljegyzés, amelyet 1941. június 3-án Ralph Murray, egy  szupertitkos kormányzati szerv tisztviselője készített a Foreign  Office titkosszolgálati osztálya számára, tartalmazza Hess  békejavaslatait:

1. Németország és Anglia a status quo alapján megegyezhet.

2. Németország feladja egykori gyarmataira vonatkozó igényeit; Anglia  elismeri, hogy a kontinentális Európa német érdekszféra.

3. Németország kivonul Franciaországból, Norvégiából, Romániából,  Bulgáriából és Görögországból.

4. Ausztria és a Cseh-Morva protektorátus a Német Birodalmon belül  marad; Lengyelország, Dánia, Hollandia, Belgium, Szerbia német  ellenőrzés alatt áll.

5. Etiópia és a Vörös-tenger brit befolyási övezet.

1941 után Hesst teljesen elszigetelték. 1942. június 25-én a Dél-Wales-ben lévő Abergavenny-be szállították, majd 1945.  október 8-án Nürnbergbe vitték, ahol a „Nemzetközi Katonai Törvényszék” elé állították. Még ennek a  bíróságnak is fel kellett mentenie a „háborús és emberiség elleni bűncselekmények” vádja alól, de a felháborító ítélet  azt állapította meg, hogy ő „a béke ellen” követett el „bűncselekményeket” – éppen ő, aki életét  kockáztatta a béke megteremtéséért! Ilyen címen ítélték el életfogytiglani börtönre.

Hesst hat vádlott-társával együtt 1947. július 18-án átszállították a  spandaui börtönbe. Csak 1952-ben engedélyeztek havi 30 perces  beszélgetést a hozzátartozójukkal, és hetente egy levelet. A többi  fogoly szabadulása után 1966-tól Hess egyedül volt a spandaui börtön fogja.

Az 1970-es évek elejétől engedélyezték, hogy a havi beszélő 1 órás  legyen. 1986 decemberében a fia, Wolf Rüdiger Hess a Szovjethez fordult édesapja szabadon engedése ügyében. Személyesen beszélt Grinin bonni szovjet követségi tanácsossal, akinek szavaiból arra következtetett,  hogy Gorbacsov Hess szabadon bocsátását készíti elő.

Ezt az értékelést megerősítette a Der Spiegel 1987. április 13-i  száma, amely "Gorbacsov szabadon akarja engedni Hesst?" című cikkében  azt írta, hogy Gorbacsov arra a meggyőződésre jutott, hogy Hess  elengedését "világszerte humanitárius gesztusként fogadnák".

Ezért az angol hatalmasságoknak más eszközt kellett találniuk, hogy  az 1941-es német-angol békekötésről oly sokat tudó Hess szabadon  bocsátását megakadályozzák.

1987. augusztus 17-én Rüdiger Hesst hivatalosan értesítették, hogy  édesapja meghalt. A hivatalos változat szerint a nyaka köré tekert  kábellel felakasztotta magát. De a gyenge, 93 éves Hessnek, aki alig  bírta magát cellájából a kertbe vonszolni, nem volt erő a karjában.  Hogyan lehet feltételezni róla ily módon elkövetett öngyilkosságot?

A későbbi, szeptember 17-i hivatalos nyilatkozat hivatkozott egy Hess  zsebében talált állítólagos búcsúlevélre és a boncolás eredményére,  amely egyenes vonalú nyomot állapított meg a dróttal összekötött nyak baloldalán.

A holttesten a müncheni Törvényszéki Orvostani Intézetben a család kérésére Dr. Wolfgang Spann professzor második boncolást végzett el, akinek 1988. december 21-i jelentése szerint "az, hogy a torkon lévő nyom nem a gége felett helyezkedik el, inkább fojtogatásra utal, mint akasztásra. Az arcon talált véredények, amiket vértolulás  okozott, szintén összeférhetetlenek az akasztással."

Hess halála idején egy bizonyos Melaouhi, a spandaui börtön polgári alkalmazottja volt egészségügyi szolgálatban. Beszámolója szerint, Hess halála napján a kerti nyári  kunyhóban birkózás nyomait tapasztalta.

Egy dél-afrikai ügyvéd 1988. február 22-én eskü alatt ezt vallotta: "Rudolf Hesst az Angol Belügyminisztérium utasítására a Special Air Services két tagja gyilkolta meg. A gyilkosságot az MI-5 tervelte ki és irányította. A gyilkosság azért vált szükségessé, mert a Szovjetunió kormánya 1987. júliusában Weizsacker moszkvai látogatása kapcsán megegyezett a német elnökkel, hogy Hesst 1987. novemberében szabadon bocsátják.

Hess délutáni sétája idején a két SAS-ember a nyári kunyhóban várt a fogolyra. Egy 4 és fél láb hosszú kábellel akarták megfojtani. De mivel Hess ellenállt és segítségért kiáltott, a gyilkossági kísérletet megszakították és a foglyot  katonai kórházba szállították. A fenti információt az Izraeli Titkosszolgálat egyik tisztjétől szereztem személyesen, szóbelileg 1987. augusztus 18-án."

A "búcsúlevél" nem tükrözte Hess 1987-es gondolkodását, teljesen egyértelműen a 20 évvel korábbi gondolatokra utalt. Azt a következtetést lehet levonni, hogy Hess 20 évvel korábban betegsége miatt a halálra várva írt egy  búcsúlevelet, amelyet akkor nem adtak át a családjának, és ezt  használták fel 1987-ben hamisítvány készítésére.

Rudolf Hess jellemét, elvhűségét, emberi nagyságát legjobban az  utolsó szó jogán, 1946. augusztus 31-én elmondott szavai tárják elénk:

"Az a kiváltság jutott osztályrészemül, hogy életem számos évén át  dolgozhattam nemzetem ezer éves történelme során született legnagyobb  fiának helyetteseként. Még ha tehetném is, akkor sem akarnám kitörölni ezt az időszakot életemből.

Boldog vagyok abban a tudatban, hogy teljesíthettem a kötelességemet  a nemzetem iránt, mint német, mint nemzetiszocialista, mint Vezérem hűséges híve. Nem bánok meg semmit sem!

Nem számít, hogy mit tehetnek velem az emberek. Egy napon az örök  Isten ítélőszéke előtt fogok állni. Neki fogok feleletet adni, és tudom, hogy Ő felment majd engem."

Meggyőződésünk, hogy a történelem és az igazság is felmenti majd Rudolf Hesst, aki ily nagy áldozatot hozott a békéért. Bátorsága, amellyel életét kockáztatta, 47 évig tartó börtöne, amelyet elviselni kényszerült, és vértanúsága nem merül feledésbe. Igazságot  szolgáltatnak majd neki, és a Nürnbergi Perben mondott végső szavai: "nem bánok meg semmit sem", mindörökre fennmaradnak.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Biden amerikai elnök az egyik beszédében azt mondta, hogy „Trump és republikánus hívei egy szélsőséget képviselnek, amely köztársaságunk alapelveit fenyegeti”. Ezzel a megosztó és kirekesztő kijelentésével a Reuter/Ipsos felmérése szerint a megkérdezettek 58 százaléka egyetértett.

A felvidéki Szencen található Anton Bernolák Gimnázium történelem tanárát Slavomír Maľát diákjai jelentették az iskolának, miután nézeteivel és véleményeivel a „törvénysértés határán mozgott”.

A patrióta fiatalra házmester jellemű járókelők hívták ki a rendőröket, miután a zászlót mutatta fel nekik.

A gyűjtőtáborba kerülésünk után napokon belül szájról szájra járt a hír, hogy itt kapjuk meg azt az igazoló papírt, amivel biztonságosan hazaindulhatunk. 

Az angolszász szövetségesek 1943 nyarán elkezdett és a második világháború végéig megállás nélkül folytatott hadászati bombázóoffenzívája füstölgő romhalmazzá változtatta Németországot, ami bosszúért kiáltott az égre.

Meglepő, de nem szerzői jogi okok miatt kellett hozzányúlni a vérmocskos Mickey egeres játékhoz: az Infestation 88-cal ennél is nagyobb baj volt.

A Los Angeles-i székhelyű zsidó szupremácista Simon Wiesenthal Központ „leplezte le”, hogy egy, az angliai Oxfordshire-ből származó 42 éves anyuka lett a Miss Hitler szépségverseny idei győztese.

Hernádnémetiben sokan éltünk német vagy németes nevűek (Schmidt, Fuchs stb.). 1945. január 23-án kora délelőtt két karszalagos nemzetőr azzal keresett meg, hogy várnak a községházán az anyakönyvi adatok pótlására.

1946. január 19-én indult el Budaörsről az első, kitelepítésre ítélt magyarországi németeket szállító vonat, amely a második világháborút követő szélesebb kelet-európai etnikai tisztogatás hazai szakaszának kezdetét jelentette. 

Dr. Wojciech Filipowiak lengyel részég úgy gondolja, sikerült beazonosítania Jomsborg lelőhelyét – írja a Heritage Daily.

Most, hogy az amerikai kormány félhivatalos szócsövének számító The Washington Post megszellőztette a hírt, szinte már biztosra vehető, hogy az USA egy újabb megnyerhetetlen háborús kalandra készül a Közel-Keleten, ezúttal a jemeni húszik ellen, akiket a napokban ismét terrorszervezetnek nyilvánított, miután három éve éppen a Biden-kormány levette őket erről a listáról.

Akik még nem ismernék a történetét annak a mondásnak, hogy Románia a "történelem prostituáltja", annak segítünk hat történelmi momentummal, amely eléggé tiszta képet fest arról, milyen szövetségese volt ez az ország néhai partnereinek.

Az ügyészek egy 98 éves egykori tábori őr ellen emeltek vádat, akit azzal vádolnak, hogy részt vett a Sachsenhausen koncentrációs tábor 3300 rabjának „kegyetlen és alattomos meggyilkolásában”.

Joachim (Jochen) Peiper 1915. január 30-án született Berlinben. Apja is katonaként élte le az életét, igy a fiatal Jochen a katonás életet hamar megtanulta.

Joe Biden bemutatta az antiszemitizmus elleni küzdelemre vonatkozó stratégiát – írja örömködve a Jersualem Post.