Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Manapság Európában népességcserés gyarmatosítás zajlik, amely legkésőbb az évszázad végére drasztikusan meg fogja változtatni a fehér kontinens etnokulturális arculatát.

Mindehhez persze az uralkodó elitek nyíltan kollaboráns bevándorlási politikája mellett az is hozzájárul, hogy az európai őslakosság a jelek szerint maga is hajlik a demográfiai öngyilkosságra.

Mintha csak Oswald Spengler jóslatát akarná beteljesíteni a civilizációk óhatatlan és szükségszerű sorsáról: a bőség, az elgyengülés és a hanyatlás után az európai civilizáció és hordozó népessége immáron feltartóztathatatlanul sodródik a végső eltűnés fázisa felé.

Globálisan érzékeltetve a folyamatot: Európa, amely négyszázmilliós lakosával 1900-ban még a világnépesség egynegyedét adta, 2000-ben 730 millió fővel a Föld 6,1 milliárdnyi lakosságából már csak 12 százalékot tudhatott magáénak, a 2100-ra prognosztizált 9,5 milliárdból pedig a maga alig ötszázmilliójával legfeljebb öt százalékot fog kitenni. Mértékadó tudományos előrejelzések szerint 2050-re Európa és Oroszország teljes (a bevándorlókkal együttes) népessége 600 millióra esik, miközben a jelenleg 1,3 milliárdos Afrikáé – a gyermekhalandóság, a háborúk és a járványok ellenére – megháromszorozódik! A fehér nők termékenységi rátája ugyanis alig 1,4, miközben az afrikaiaké 5,9.

Az európaiaknak minden okuk meglenne tehát arra, hogy – szó szerint is – sötéten és sötétnek lássák a saját jövőjüket: a jelenlegi tendenciák változatlansága esetén ugyanis kontinensünk akkori lakosságának többségét jobbára már színes bőrű, muzulmán vallású „afrópaiak” fogják alkotni, míg a maradék őshonosok csak elöregedett, páriasorsú kisebbségként tengetik majd életüket őseik földjén. A legoptimistább, de távolról sem a legvalószínűbb előrejelzések szerint az évszázad közepére még csak minden negyedik uniós lakos lesz muszlim, az évszázad végére azonban már minden második.

„Egy napon emberek milliói fogják elhagyni a déli féltekét, hogy behatoljanak az északira, és bizonyosan nem barátként. Mert azért fognak oda behatolni, hogy meghódítsák, és meg is fogják hódítani, benépesítve fiaikkal. Asszonyaink hasa fogja elhozni nekünk a győzelmet” – jelentette ki Bumedien algériai elnök 1974-ben az ENSZ Közgyűlésén. Alig három évtized múltán az idő igazolni látszik az arab nacionalista vezető vészjósló szavait. Nagyban és némileg lassabban ugyanaz fog bekövetkezni összeurópai szinten, mint ami kicsiben és alig egy évszázad alatt Koszovóban történt, ahol a sokkal több gyereket vállaló muszlim albánok gyakorlatilag „kiszülték” nemzeti bölcsőjükből az ortodox keresztény szerbeket.

Furcsa módon Európában a „macsó és katolikus” Olaszország és Spanyolország asszonyai körében a legalacsonyabb a gyermekvállalási hajlandóság, aminek várható eredményeként a Földközi-tenger déli partján lévő (arab és muzulmán) országok lakossága 2050-re eléri a 420 millió főt, miközben az északi oldal népessége 145 millió főre fog csökkenni. De Oroszország szénája sem áll jobban e tekintetben, amelynek jelenleg még csaknem ugyanannyi (145 milliónyi) lakosa van, mint Pakisztánnak, 2050-re azonban már minden oroszra három pakisztáni jut. Az utóbbi 15 évben az orosz népesség csaknem hárommillió fővel csökkent, és ha a jelenlegi tendencia folytatódik, az évszázad közepére az ország lakossága százmillió alá esik, 2075-re pedig alig 55 milliónyian lakják majd.

Hasonló sors vár Németországra is. Előrejelzések szerint a jelenleg 82 milliós német népesség az évszázad közepére 68, az évszázad végére pedig 50 milliósra olvad a bevándorlás ellenére. Szemünk előtt és a politikusok teljes nemtörődömsége közepette zajlik tehát a sokáig Európa gazdasági és szellemi motorjaként üzemelő Németország „előre beprogramozott eltüntetése”, hiszen az ak­tuá­lis évi nyolcszázezer születésnek már most is csak alig egyharmadát képviselik az „echte német” származású gyermekek. Alsó-Szászországban a német családok termékenységi rátája már csak 0,3. 2030-ra az ország csaknem 15 milliónyi idegent fog számlálni, nem beszélve a naturalizáltakról és a kettős állampolgárokról. Még ha a bevándorlást azonnal meg is állítanák, nagyobb termékenységénél fogva az iszlám ekkorra mindenképpen többségbe kerül Németországban, akárcsak Franciaországban, Belgiumban és számos más helyen Európában.

Jelenleg negyvenmillió harmadik világbeli bevándorló él Európában, ebből tízmillió Franciaországban, közülük minden második muzulmán (más demográfusok még ennél is nagyobb számokat valószínűsítenek). Mivel a bevándorló asszonyok termékenysége több mint kétszerese az őshonos franciákénak, és mert a bevándorlók áradata nyilván továbbra sem szándékozik elapadni, 2030-ra a bevándorlók és leszármazottaik fogják képviselni a teljes francia népesség és az aktív lakosság egynegyedét, illetve a születések 42 százalékát. Ugyanaz várható tehát Franciaországban, mint Németországban (és hosszabb távon egész Európában): gazdasági és társadalmi hanyatlás, vagy ha úgy tetszik, „harmadikvilágiasodás”, annak minden következményével az általános életszínvonalra és a társadalom „békés együttélésére” egyaránt.

Egyetlen évszázad alatt Afrika lakossága majdnem megtízszereződött. Az 1900-ban számlált százmillióról 2015-re egymilliárdra nőtt. Az évszázad közepén 2-3, az évszázad végén pedig 4,2-4,5 milliárd lesz az afrikaiak száma, és a világ akkori össznépességének 40 százalékát alkotják majd. 2050-ben tíz újszülött közül négy afrikai lesz, a fekete földrész drámai túlnépesedését eredményezve. Ilyen kilátások ismeretében hogyan is remélhető, hogy az afrikaiak nem özönlenek majd a védtelen és öregek által benépesített európai Eldorádóba? Egy olyan Eldorádóba, ahol a nők puszta hedonizmusból nem szülnek többé, ahol a férfiak megkérdőjelezik saját nemi identitásukat, és ahol minden férfias magatartást fasisztának bélyegeznek? A politikai osztály és a média antirasszista hisztériája és az etnomazochista értelmiség „másságot” sztároló diskurzusa által lefegyverzett európaiak arra ítéltettek, hogy zokszó nélkül elszenvedjék mindezt.

Ugyanakkor egy 2015-ben készült tanulmány szerint, amelynek egy török, egy bangladesi és egy izraeli közgazdász a szerzője, „ötször nagyobb valószínűséggel robban ki polgárháború a genetikailag nagyon változatos országokban, mint a genetikailag egységesebbekben” – még akkor is, ha a genetikai különbözőségek eredetét jelentő migrációkra évezredekkel korában került sor. Zokszó ugyan nincs, de zokogásból nem lesz hiány.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A magyar származású önkéntesekből felállítandó Waffen-SS hadosztályok ügyében a tárgyalások még a Lakatos-kormány idején megkezdődtek. Az írásbeli, előzetes megállapodást végül is Beregfy Károly, a Szálasi-kormány honvédelmi minisztere és Otto Winkelmann, a magyarországi német SS- és rendőri erők parancsnoka 1944. október 23-án írta alá Budapesten.

A Patriot Front fehér nacionalista csoport öt tagját börtönbüntetésre ítélték, mert „összeesküvést szőttek” egy idahói LGBTQ+ Pride-vonaglás ellen.

Vasárnap ismét a demokrácia csodálatos működéséről tettek tanúbizonyságot a héber rend őrei az egykori Németországban.

A Haus am Bogenseet az a Film Heritage Inc. vásárolta meg, amely a Panama-iratokban az ukrán first lady résztulajdona volt.

Lapos képernyős televízió, külön mosdó és négy darab emeletes ágy – ilyen körülmények között tartják fogva Ilaria Salist, a milánói terroristát, az antifa támadások első rendű vádlottját.

A liberális brit bíróság „elkötelezett fajgyűlölőknek” nevezte őket, akik a bíró szerint „terrorizmusra buzdítottak”.

A mindenkori baloldal szerint a faj csak egy társadalmi konstrukció, ugyanúgy nem determinál semmit, mint azt újabban hangoztatják a biológiai nemekkel kapcsolatban.

A Tiszamenti falucskában – Tiszaeszláron – egy Solymosi nevű parasztasszony kékítőért küldötte Eszter nevű 14 éves leányát. A kis Solymosi Eszter azonban sohasem tért vissza.

Hollandiában büntetőjogi következményekkel fog járni a „holokauszttagadás”, a „rasszizmus” és a „diszkrimináció” tilalmára vonatkozó törvényt kiterjesztik más események megtörténtének tagadására is – döntött a holland ügyvivő kormány.

1945 február 13-án, nem sokkal este 10 óra előtt a nyugvóra készülő szász főváros, Drezda, „az Elba parti Firenze” belvárosának ablakai remegni kezdtek a város fölé berepülő brit bombázókötelék motorjainak egyre jobban erősöd, vészjósló basszusától. 

Az olasz legfelsőbb bíróság, a semmítőszék foglalt állást az olasz szélsőjobboldali, hazafias csoportok találkozóin, megemlékezésein országszerte használt köszöntési formáról.

A 98 éves ukrán Jaroslav Hunka, a Galícia SS-hadosztály veteránjának a kanadai parlamentben való kitüntetése „meghozta gyümölcsét”, de nyilván nem pozitív értelemben.

Felvétetett Budapesten, a Budapesti Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztályán, 1945. október 15-én 15 óra 30 perckor.

Magántermészetű programok és a propagandagépezet irányításának helyszíne volt a Haus am Bogensee, Joseph Goebbels egykori villája. 

Neobolsevik Amerikában a fehéreket – konkrétan a heteroszexuális fehér férfiakat – hibáztatni az elképzelhető összes társadalmi gondért, bajért, bánatért valósággal nemzeti sportnak számít, amely a feketék és az etnomazochista fehérek körében hovatovább népszerűbb még a kosárlabdánál is.