Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A világgazdaság járvány miatti lenullázását követő „újrakezdésének” programját Covid–19: The Great Reset címmel publikálta a davosi Világgazdasági Fórum saját kiadója.

Szerzői: Klaus Schwab, a davosi globalista agytröszt tótumfaktuma és Thierry Malleret pénzügyi konzultáns. Kommunikációs téren a kiadvány mindenekelőtt a félelemre apellál, másrészt az érzelmi zsarolás húrjait pengetve egészségügyi és környezetvédelmi moralizáló injekciókkal (mentsük meg az életet, mentsük meg az éghajlatot) szándékozik megnyerni a népesség támogatását.

Tartalma és a jelen lévő erők elemzése alapján párhuzamot vonhatunk az 1917-ben történtekkel, a reálgazdaság és a fehér középosztályok szándékos tönkretételével ugyanis kirajzolódik a bolsevizmus 2.0 rémképe, amelyben a vörös helyébe a zöld, a „szociális forradalom” helyébe a „fenntartható fejlődés”, a Cseka helyébe pedig a mesterséges intelligencia lép.

Nyilvánvaló módon a nagy újrakezdés valójában a globális fináncoligarchia lázálma egy teljesen központosított és ellenőrzött jövőről. Már 2008–09-ben lezajlott a főpróbája, amikor a financializáció (a spekulatív finánckapitalizmus túltengése a reálgazdaság rovására) és a globalizáció (az egységesülő világgazdaság) szélsőségei nyomán létrejött ingatlanbuborék kidurranása csaknem összeomlasztotta az egész globálkapitalista kártyavárat. Ezután a központi bankoknak, amelyeket a Fed (az amerikai jegybank) 29 ezermilliárd dollárral – vagyis az USA akkori teljes GDP-jének kétszeresét kitevő összeggel – húzott ki átmenetileg a slamasztikából, nem maradt más választásuk, mint a szokásos „kényszerintézkedések” álarca alatt előkészíteni a Nagy Újrakezdés feltételeit a világgazdaság pénzeszközei fölötti ellenőrzés teljes központosítása révén. Ennek során a központi bankok példátlan pénznyomtatást és pénzügyi nyomást koordináltak zéró kamatláb-politika alkalmazása mellett, hogy minél tovább késleltessék a jelenleg is egyre növekvő adósságbuborék lényegénél fogva előbb-utóbb törvényszerűen bekövetkező kidurranását.

Ilyen körülmények között a Covid–19 gondviselésszerű felbukkanása kedvező alkalmat teremtett a globalista rendszer­gazdák számára a nagy lenullázás folyamatba tételére, ideális ürügyet szolgáltatva ahhoz, hogy hozzászoktassák a népes­séget egy új nadrágszíj-megszorító életmódhoz és egy kollektivista életfilozófiához, mindezt az általuk főbűnösnek deklarált fehér férfiak kontójára.

„A Covid–19-járvány azt bizonyítja, amit mindnyájan tudunk: a patriarchátus évezrede hímek uralta világot eredményezett hímek uralta kultúrával, amely mindenkit tönkretesz: nőket, férfiakat, lányokat és fiúkat.” Így agitál a fehér férfiak által felépített nyugati civilizáció ellen az ENSZ élén trónoló marxista csinovnyik, António Guterres, a Szocialista Internacionálé volt kápója, Gyurcsány Ferenc elvtársa.

Teljesen egyértelmű, hogy a globalisták immár véglegesen a múlt részének tekintik a koronavírus előtti életet, amelyhez elképzeléseik szerint soha többé nem lesz visszatérés. „A folyamatban lévő járványnak köszönhetően a világ elvesztette az egyensúlyát, és ez még évekig így fog maradni. Távolról sem térve vissza újra a »normálishoz«, a Covid–19 dominóhatásaként a következő évtizedben további – pozitív és negatív – zavarokra kell számítanunk… teljes pénzügyi válságtól a globális energiaátmenet szintjének lépésváltásáig…” – olvasható a Schwab-féle bűnszervezet honlapján, mint látható, teljes „legatyásodást” prognosztizálva, amely akár az energiaszolgáltatás korlátozásával is járhat, ugyanakkor meghirdetve a kapitalizmus „újratervezésének” a szükségességét, ezúttal majd „jobban felépítve” azt. (To build back better, we must reinvent capitalism. Here’s how, wforum.org, 2020. 07. 13.) A jövőben egyre gyakrabban fogjuk hallani a „Build Back Better” (BBB/jobban felépíteni) propagandaszlogent, amelyet már most is egymással versengve szajkóznak a nyugati vezetők Bidentől Johnsonig, Trudeau-tól Macronig, és amely tökéletesen rímel szellemi ikerpárjára, a „Black Lives Matter” (BLM/ a Feketék Élete Számít) kifejezésre. Nem véletlenül.

A marxista zsargont köznyelvre lefordítva valójában arról van szó, hogy a fehéreknek további anyagi áldozatokat kell hozniuk, hogy a feketék jobban élhessenek és kedvükre sokasodhassanak. Mivel a világgazdaság egy zárt rendszer, amelynek határai a robbanásveszély elkerülése érdekében csak egy bizonyos mértékig tágíthatóak, logikus módon az afrikaiak életszínvonalának emelése csak az európaiakénak a csökkentésével érhető el. Az egész „tegyük jobbá a világot és építsük fel jobban a kapitalizmust” hókuszpókusznak ez a profán magyarázata. Egy valamivel tudományosabb igényű képlettel élve: BBB + BLM = fehér genocídium. (Vö. az ENSZ 1948-as genocídium-egyezménye II. cikkelyének b) pontja: egy adott csoport tagjainak a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelem okozása, illetve c) pontja: egy adott csoport olyan életfeltételek közé kényszerítése, amelyek azt vagy egyes tagjait pusztulással fenyegetik.) Márpedig az egyelőre még csak az Európa nyugati térfelén zajló szervezett népességcsere a genocídium meghatározásának mindkét előbbi kritériumát kimeríti.

Lényegében a járvány veszélyességének apokaliptikus mértékűvé tuningolása révén, mesterségesen gerjesztett tömegpánikkal akarják rákényszeríteni az európaiakat egy bolsevik típusú államcsíny elfogadására, amelynek ugyanaz a célja, mint száz évvel korábbi archetípusának: a magántulajdon fokozatos felszámolása, átfogó államosítás (társadalmasítás) az egyetemes (adott esetben harmadik világbeli) „közjó” nevében és a népesség szigorú felügyelet, megfigyelés és ellenőrzés alá helyezése egy totalitárius politikai rendszer keretében.

Mindeközben az USA nyomán Európában is napról napra bolsevizálódik a helyzet, amint azt egyebek mellett a franciaországi sárga mellényesek mozgalmának véres eltiprása, a „hódoljunk a feketéknek” (alias BLM) hitgyülekezet térnyerése, valamint a szólásszabadság elleni szisztematikus támadások is bizonyítják. A nagy európai népességcsere már évtizedek óta zajlik, a nagy gazdasági lenullázás éppen most bontakozik ki, a Nagy Újrakezdés után pedig törvényszerűen sor fog kerülni a Nagy Terror és a Nagy Tisztogatás stádiumára is a bolsevik logika szerint. A történelem igenis ismétli önmagát.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Az 1938. november 2-i első bécsi döntés visszaadta Magyarországnak a Felvidék magyar többségű részét. E döntés előzményei az 1938. szeptember 30-i müncheni egyezményre mennek vissza.

„Púpos gnóm”, „vörös hóhér”, „a diktatúra legvéresebb hiénája”, „egy emberkeverék karvalyból és hiénából gyúrva” – írták a korabeli újságok a Tanácsköztársaság bukását követően Korvin Ottóról. „Nemes jellemű, izzó lelkű forradalmár”, „egy elvi vasember” – zengtek róla dicshimnuszokat az 1945–1989 közötti politikai rendszerek tollnokai.

Körözést adott ki Yaroslav Hunka 98 éves kanadai állampolgár, a Waffen-SS Galícia ukrán hadosztályának veteránja ellen az orosz belügyminisztérium.

Az első ember alkotta eszközt, amely áttörte a világűr határát, az Adolf Hitler szupertitkos csodafegyver-programját, az A-4-es vagy közismertebb nevén a V-2-es ballisztikus rakétát megépítő fejlesztőcsoport vezetője, dr. Wernher von Braun konstruálta meg.

A Los Angeles-i székhelyű zsidó szupremácista Simon Wiesenthal Központ „leplezte le”, hogy egy, az angliai Oxfordshire-ből származó 42 éves anyuka lett a Miss Hitler szépségverseny idei győztese.

Meglepő, de nem szerzői jogi okok miatt kellett hozzányúlni a vérmocskos Mickey egeres játékhoz: az Infestation 88-cal ennél is nagyobb baj volt.

Letakarták egy bécsi protestáns templom ólomüveg ablakait, mert azokon állítólag „antiszemita” motívumok szerepeltek, és az ablakok alkotója tagja volt a NSDAP-nak.

Horogkeresztes zászlókat lengetve és a Führert éltetve vonultak fel fehér fajvédő, nemzetiszocialista csoportok a floridai Orlandó városában a hétvégén.

A lakókat kiráncigálták lakásukból, majd őrizetbe vették: ismét botrány Gregor Lange és a dortmundi rendőrség körül!

Az egykori SS-tagok végzetes fogyatkozásával már egyre nehezebb háborús pereket rendezni, ezért újabb és újabb ajvékolni való után nézve több osztrák tartományról is „kiderítették”, hogy ott még mindig „nácik által komponált himnuszok” vannak érvényben.

A keletről érkező hírek hatására a magyar lakosság rettegett a Vörös Hadsereg katonáitól. A szovjetek 1944. augusztus 26-án értek magyar területre az Úz völgyében, komoly harcok közepette vonultak nyugat felé, míg a front 1945 áprilisában átvonult az országon.

Simáról (BAZ megye) 1945. január 23-án 10 nőt és 9 férfit Abaújszántóra vittek, úgymond 13 napi munkára. Megígérték, hogy utána hazaengednek.

1886-ban egy tucatnyi fajvédő nézeteket valló német család – a híres filozófus, Friedrich Nietzsche húga és sógora vezetésével – Paraguayba hajózott, hogy ott létrehozzon egy árjákból álló kolóniát.

Magyarország második világháborús történetének van egy apró, alig ismert, de egyben rendkívül érdekes fejezete: az egyéni fegyverténnyel ellenséges harckocsit megsemmisítő magyar honvédek termőfölddel való jutalmazása.

A kanadai kormány azt tervezi, hogy nyilvánosságra hozza a második világháború után Kanadába emigrált egykori állítólagos „náci kollaboránsok” listáját – közölte Justin Trudeau miniszterelnök, írja az AFP.

Egy felüljáró alatt tűnt fel egy graffiti Pesten, amely egy akasztófán lógva ábrázolta az Ilaria Salis nevezető olasz antifasiszta bandavezért, az antifa-per első számú vádlottját.

Kilencvenesszeres életfogytiglant kapott egy amerikai fehér fajvédő aktivista, aki négy évvel ezelőtt színes bőrűekre kezdett lövöldözni egy mexikói határmenti bevásárlóközpontban.

Csupán néhány évvel ezelőtt, kilencvenhat évesen hunyt el Rochus Misch, Adolf Hitler testőre, a Führerbunker végóráinak utolsó szemtanúja.

A gyűlést az egyik római lakótelepen rendezték az Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano) nevű fasiszta ifjúsági szervezet két tagja 1978-as meggyilkolásának emlékére.

A kárpáti harcok során elszakadtam alakulatomtól, a visszatérés lehetetlenné vált. Hazamentem Kecskemétre. Ott városszerte olvasható volt a felhívás: a volt katonák jelentkezzenek a szovjet parancsnokságon. Jelentkeztem.

A második világháború minden karácsonya szomorú volt, azonban 1944 decembere kimondottan komoly megpróbáltatásokat jelentett a budapestiek számára.

A Haus am Bogenseet az a Film Heritage Inc. vásárolta meg, amely a Panama-iratokban az ukrán first lady résztulajdona volt.

Kétségtelen, hogy 2023. október 7-ét az izraeli hadsereg (IDF) fennállásának eddigi leggyászosabb napjaként fogja nyilvántartani a hadtörténet.

Bocsánatkérő közleményt adott ki a Michigani Állami Egyetem, miután a szombat esti meccs előtt Adolf Hitler képe jelent meg az eredményjelzőn – írja a CNN nyomán a 24.