Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A bolsevik terror legismertebb politikai szimbóluma – és hazánkban tiltott önkényuralmi jelkép – a kommunista mozgalmak és a néhai Szovjetunió által használt sarló-kalapács.

A szimbólum alapvető jelentésének – munkás-paraszt szolidaritás – megfejtése nem igényel különösebb detektívmunkát, a felszín alatt azonban rejtett, másodlagos üzenetek is megbújhatnak. A szálak az ősi mitológiákig és szabadkőművességig vezetnek vissza.


Az ekét váltotta a sarló

Karl Marx idejében a zsidó filozófus eszméiből kinőtt munkásmozgalmak még nem ismerték a sarló-kalapács motívumát, a jelkép csak a 19. század utolsó évtizedeiben terjedt el, és akkor is más formákban: kezdetben inkább az eke és a kalapács kettős szimbólumát használták a marxista szervezetek, előbbi a „szegényparasztságot”, utóbbi pedig a „kétkezi munkásokat” jelképezte. Ismert volt még a vasvilla-kalapács és a gereblye-kalapács motívum is, a szocialista-köztársaságpárti Ír Polgári Hadsereg pedig egy karddal és nyolcágú csillagokkal felvértezett ekét használt jelvényként az 1910-es években.

Az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvételt követően Vlagyimir Lenin, az újonnan létrejött kommunista állam vezetője és Anatolij Lunacsarszkij, a bolsevikok művelődésért felelős népi komisszárja szerettek volna egy látványos és könnyen megjegyezhető címermotívumot kreálni Szovjet-Oroszország számára, ezért pályázatot írtak ki képzőművészeknek a dizájn megalkotására. A győztes pályaművet a 33 éves orosz festő, Jevgenyij Ivanovics Kamzolkin készítette, aki 1918 áprilisában mutatta be az eredetileg a május elsejei ünnepségekre dekorációs elemnek szánt sarló-kalapácsot.

A művész egyszerű oknál fogva változtatta az ekét sarlóvá: utóbbit sokkal könnyebb volt lerajzolni, ezáltal a logó gyorsan és egyszerűen sokszorosíthatóvá, továbbá hatásosabbá és könnyebben megjegyezhetővé is vált. Néhány hónappal később a szovjetek ötödik összoroszországi kongresszusa hivatalos áldását adta a motívumra, 1923-ban pedig az újonnan alakult gigantikus kommunista államszövetség, a Szovjetunió is elfogadta jelképeként a sarló-kalapácsot, amely a szovjet zászlóba és címerbe is belekerült a vörös csillag mellett.


Szabadkőműves- vagy ősi mitikus jelképeket vett alapul?

Egyes kultúrtörténészek azonban úgy vélik, megalkotója egyéb, rejtett jelentéseket is beletett a kommunizmust és a szovjet államot jelképező szimbólumba. A jómódú kereskedő édesapától származó Kamzolkin sohasem szimpatizált különösebben a kommunista eszmékkel, ellenben mélyen vallásos embernek számított, és 10 évig tagja volt a szabadkőműves Leonardo da Vinci Társaságnak, ahol alaposan tanulmányozhatta az ősi szimbólumokat és azok jelentéseit.

A sarló-kalapács hasonlít két szabadkőműves-motívumra, a vésőre és a kalapácsra, melyek a célt, illetve annak kivitelezését szimbolizálják, az európai mitológiákban ugyanakkor a kalapács az agresszív, mindenre elszánt férfierőt testesíti meg, nem véletlen, hogy a görögöknél a kovácsok istene, Héphaisztosz, az ősi szlávoknál a világosság és a tűz istene, Szvarog, a germánoknál pedig a mennydörgésisten, Thor elsődleges, állandó kellékeként van jelen. A hindu és kínai kultúrában a kalapács szintén fontos jelentést hordoz, a gonosz felett aratott győzelem szimbóluma.

A sarló ellenben számos vallásban és kultúrában a gonosz és a pusztulás jelképe, a középkori Európában például a megtestesített Halál eredetileg nem kaszával, hanem sarlóval a kezében volt ismert, az aratás motívumát pedig a kereszténység a test halálával és a lélek eltávozásával, Istenhez vándorlásával kapcsolta össze. A régi szlávoknál és a hindu vallásban a sarló gyakran a negatív istenségek kelléke, előbbi esetében Morana, a tél és a halál istennője, utóbbiban Káli halálistennő tart a bal kezében sarlószerű eszközt.


Az osztrák címerben is megjelenik a két motívum

Vajon Kamzolkin szándékosan, a felsorolt jelentések miatt választotta épp ezt a jelképet a szovjet állam számára? Mindez természetesen puszta feltételezés, melyet az 1957-ben elhunyt művész sohasem igazolt vagy cáfolt meg, ezért az utókor fantáziájára van bízva, ki mennyire hisz a rejtett vagy inkább odaképzelt titkos szándékban.

Egy másik – inkább ironikus, mintsem komolyan vehető – értelmezés Jurij Gauthier történész-filozófustól származik, aki 1921-ben azt írta a naplójában, az orosz molot-szerp („kalapács-sarló”) szóösszetétel visszafelé olvasva presztolom, vagyis „trónnal”, amely a bolsevikok által alkalmazott despota módszerekre utalhat burkolt formában.

A sarló-kalapács szimbólumával ma, a keleti blokk bukása után 30 évvel is sok helyütt találkozhatunk, a kínai kommunista állampárt például zászlajában szerepelteti az egykori szovjet jelképet, és érdekes módon az 1919 óta használatos osztrák címerben szereplő fekete sas is a parasztságot és munkásságot jelképező sarlót, illetve kalapácsot tart a két lábában.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Ismét nyilatkozott antifa erőszaktevő Ilaria Salis börtönben szerzett barátnője, Carmen Giorgio, hogy a magyar börtönállapotok „rémségeiről” beszéljen.

A keletről érkező hírek hatására a magyar lakosság rettegett a Vörös Hadsereg katonáitól. A szovjetek 1944. augusztus 26-án értek magyar területre az Úz völgyében, komoly harcok közepette vonultak nyugat felé, míg a front 1945 áprilisában átvonult az országon.

Az amerikai neobolsevik rezsim feudális hierarchiájában értelemszerűen legfe­lül tanyázó, sőt egyenesen piedesztálra emelt feketék elsősorban a rabszolga őseik által a déli gyapotföldeken végzett ingyenmunka kompenzálásaként akarják kirázni a gatyájukból fehér hűbéreseiket.

A nyugati szövetségesek és Németország között többször is volt hadifogolycsere a második világháború alatt, ám ezeket nem volt könnyű megszervezni.

A világot reálisan figyelők körében több mint egy évszázadra nyúlik vissza a Judapest kifejezés, amely a nevéből adódóan Budapest elzsidósodásának gyors és jelentős mértékét hivatott kifejezni – ez az elzsidósodás már a 19. században is nagy méreteket öltött.

2019-ben az eleki Resetár András házfelújítást végzett, mikor megdöbbentő felfedezést tett az ingatlanban, amely egykor a Faulhaber család otthona volt.

Ilias Kasidiaris 2021 óta ül egy görög börtönben a betiltott Arany Hajnal párttal való kapcsolata miatt. Ez azonban nem akadályozta meg Kasidiarist, akinek horogkeresztes tetoválása is van, hogy induljon Athén polgármesteri székéért.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Carlo Nordio igazságügy-miniszter közös közleményt adott ki arról, hogy tiszteletben tartják Magyarország szuverenitását, és nem avatkoznak bele a letartóztatásban lévő olasz antifa-terrorista ellen zajló eljárásba.

Szigorú beléptetés, hatalmas sajtóérdeklődés és csurig telt tárgyalóterem – elkezdődött az antifasiszta támadások tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken hétfő reggel.

Az olasz legfelsőbb bíróság, a semmítőszék foglalt állást az olasz szélsőjobboldali, hazafias csoportok találkozóin, megemlékezésein országszerte használt köszöntési formáról.

Csupán néhány évvel ezelőtt, kilencvenhat évesen hunyt el Rochus Misch, Adolf Hitler testőre, a Führerbunker végóráinak utolsó szemtanúja.

Tizenhárom, „szélsőjobboldali mozgalmakhoz tartozó” embert letartóztattak vasárnapra virradóra Párizsban, miközben horogkereszteket festettek a földre a 17. kerületben – közölték a helyi francia hatóságok.

1946. január 19-én indult el Budaörsről az első, kitelepítésre ítélt magyarországi németeket szállító vonat, amely a második világháborút követő szélesebb kelet-európai etnikai tisztogatás hazai szakaszának kezdetét jelentette. 

Sokkolja a holland zsidókat és liberálisokat, hogy Vilmos Sándor király anyai nagyapjáról kiderült: az NSDAP tagja volt.

Másképp alakulhatott volna a második világháború és vele együtt a világtörténelem, ha Adolf Hitler tervei szerint megszállják németek a Wight-szigetet – írja We March Against England: Operation Sea Lion, 1940-41 című könyvében Robert Forczyk hadtörténész.

Minden vádpontban bűnösnek találták azt a fehér patriótát, aki az Egyesült Államok történetének egyik „legsúlyosabb” zsidóellenes támadásában 11 embert lőtt le egy pittsburghi zsinagógában.

Az osztrák parlament szigorította a nemzetiszocialista jelképek betiltásáról szóló törvényt, kiszélesítette annak hatályát és megerősítette a tiltott jelképek megjelenítésére és terjesztésére kiszabott büntetéseket arra hivatkozva, hogy erősödik az „antiszemitizmus”.

Egy céges prezentációtechnika tréningre készülve érdekes dolgot fedeztem fel az OpenAI képrajzoló mesterséges intelligenciájával való interakcióban.

1941. június 22-én kezdődött meg a Barbarossa hadművelet, a Német Birodalom harca a Szovjetunió ellen. A német Wehrmacht három hadseregcsoportja indított támadást, kötelékükben a németekkel szövetséges országok katonai egységeivel és önkéntes alakulatokkal.

Hatalmas felháborodást váltott ki Rébecca Chaillon bevándorló hátterű francia „művész” legújabb színi előadása, melyben fehér játékbabákat húznak karóba a „rasszizmus ellen tiltakozva”.

A kárpáti harcok során elszakadtam alakulatomtól, a visszatérés lehetetlenné vált. Hazamentem Kecskemétre. Ott városszerte olvasható volt a felhívás: a volt katonák jelentkezzenek a szovjet parancsnokságon. Jelentkeztem.

Megdöbbentően enyhe ítélettel úszta meg a hírhedt baloldali Antifa-vezér, Lina Engel azt a büntetőpert, amelyet a drezdai Legfelsőbb Bíróság (regionális bíróság) állambiztonsági szenátusa folytatott le 2021 szeptembere és 2023 májusa között.

Megmondom őszintén, hogy e sorok írása közben visszasírtam bármit, akármelyik cikkemet az elmúlt évekből. Nem azért, mert az Oppenheimer egy rossz film, vagy mert nem szerettem volna kritikát írni róla, sőt, épp ellenkezőleg.

A lakókat kiráncigálták lakásukból, majd őrizetbe vették: ismét botrány Gregor Lange és a dortmundi rendőrség körül!