Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Egy multikulturális birodalom – és minden birodalom lényegénél fogva multikulturális – létalapja területek meghódítása és népességeik áttelepítése az ellenőrzésük végett.

Most éppen ez történik az Európai Unióban. Gyarmatosokat kell hozni a csökönyösködő és kihalófélben lévő őshonosok lecserélésére, mert mint azt Madison Grant, a fajhigiénia és az eugenizmus egyik prófétája már száz évvel ezelőtt megjegyezte, a „felülről” szervezett bevándorlás elnyomja a meghódított területek bennszülötteinek gyermekvállalási hajlandóságát. Az ún. WASP (fehér-angolszász-protestáns) populáció így kezdett teret veszíteni Észak-Amerikában a XIX. század végén, többek között Kipling is ezt panaszolta a levelezésében. Persze nem fogunk krokodilkönnyeket hullajtani a WASP-ért, amely az indiánokat cserélte le korábban, és a sorsa csupán azt példázza, hogy a népességcsere egy állandó, de ritkán természetes jelenség, és a történelem folyamán majdnem mindig politikai célzatú volt. A taktika változatlan, mert a népességcsere ugyan fizikai jellegű, a kivitelezése azonban lelki megrázkódtatások, érzelmi „kódzavarások” és mentális átprogramozások egész sorozatával jár.

Alexis de Tocqueville írta az indiánok kapcsán: „Meggyöngítve az észak-amerikai indiánok között a haza érzését, szétszórva a családjaikat, elhomályosítva a hagyományaikat, megszakítva az emlékek láncolatát, megváltoztatva az összes szokásukat és mértéktelenül felnagyítva a szükségleteket, az európai zsarnokság szervezetlenebbé és civilizálatlanabbá tette őket, mint amilyenek már voltak.”

Ugyanezt a módszert egyébként maguk az indiánok is alkalmazták egymás között az európai gyarmatosítás előtt, amint azt az inka birodalom úgynevezett mitmakuna-rendszere bizonyítja, amelynek keretében egész népcsoportokat telepítettek át eredeti lakhelyeikről azzal az elsődleges politikai és stratégiai céllal, hogy megosszák azokat a populációkat, amelyekről azt feltételezték, hogy fenyegetést jelentenek a birodalom uralkodó rétegére nézve. Ezek az áttelepítések csökkentették a különböző etnikumok súlyát, és ily módon gyöngítették az ellenállás lehetőségét.

Tocqueville valószínűleg nem ismerte az inka eljárást, ahogyan feltételezhetően Machiavelli sem, az itáliai reneszánsz firenzei spiritus rectora mindazonáltal általános igazságokat fogalmazott meg a birodalomépítés gyakorlatával kapcsolatban egészen máig tartó érvénnyel: „Ámbár a nyelvükben, szokásaikban és államrendjükben különböző tartományok elfoglalása bajjal jár, s nagy szerencse, erő és furfang szükségeltetnek megtartásukhoz, egyfajta hatásos orvoslása mindennek, ha a hódító a tartományban megtelepedik, s ezáltal a birtoklást tartóssá és biztonságossá teszi. (…) Telepesek az uralkodónak pénzbe nem kerülnek, költség nélkül vagy csak kicsiny kiadással küldi és tartja ott őket, s ilyenképpen csak azokat éri sérelem, akiktől elveszi házukat és földjeiket, hogy az új lakosoknak adja, ezek pedig a népességnek csak kis részét teszik. Valamint ezek, akiket így megsértett, soha nem lehetnek ártalmára, hiszen szegények és szétszórtak, a többiek pedig, egyrészt nem esvén rajtuk sérelem, meg kell hogy nyugodjanak, másrészt minden vétségtől óvakodniuk kell, nehogy őket is, mint azokat, megfosszák birtokaiktól.”

A kozmopolita establishment gyakorlatilag ugyanezen séma alapján szalámizza le Nyugat-Európa őshonos népességét és telepít a nyakára egyre nagyobb arányban harmadik világbeli telepeseket, miközben a bennszülöttek lényegében zokszó nélkül tűrik a lecserélésüket – gyávaságból, nemtörődömségből vagy egyszerűen csak butaságból.

A folyamat mértékéről csak halvány fogalmaink vannak, mert a statisztikákat módszeresen meghamisítják, de a hivatalos adatok is éppen eléggé riasztóak. Dániában például a bevándorló anyáktól született csecsemők aránya drámai mértékben nőtt az utóbbi évtizedben, olyannyira, hogy az észak-európai országban tavaly minden ötödik gyerek harmadik világbeli (főleg szíriai és török) bevándorlók ivadékaként látta meg a napvilágot. („One in five” danish newborns has foreign heritage, syrians largest group, breitbart.com, 2017. március 22.) Ennél is katasztrofálisabb a helyzet Angliában és Walesben, ahol 2016-ban az újszülöttek csaknem egyharmada az Egyesült Királyságon kívül született anyától származik. Ráadásul a színes bőrű újszülöttek aránya nyilván még ennél is nagyobb, az angol statisztikai hivatal ugyanis a már Britanniában született, harmadik világbeli bevándorló szülőket automatikusan a britek közé sorolja, tekintet nélkül a fajukra. Közben egyre többen vitatják a bevándorláspárti lobbi egyik leghangzatosabb lózungját, miszerint a tömeges bevándorlás életképes módszer az aktív, illetve a nyugdíjas korosztály közötti 4:1-es, úgynevezett függőségi arányszám fenntartására. A brit belügyminisztérium egyik jelentése szerint „a bevándorlás hatását a népességöregedés csökkentésében széles körben csekélynek tartják, mert a bevándorlók is öregszenek”. Ennek ellenére a bevándorláspárti lobbi 2050-ig 60 millió bevándorló importjával 136 millióra szándékozik növelni az Egyesült Királyság népességét. (England: mothers born abroad now account for 28.2 per cent of births, breitbart.com, 2017. július 19.)

Natura abhorret vacuum, Afrika azonban a bevándorláspárti lobbi asszisztálásával gondoskodik az Európában keletkezett népességűr kitöltéséről. Az 50-es években Nigéria népessége kisebb volt, mint Franciaországé, ma nagyobb, mint Franciaországé, Spanyolországé és Németországé együttesen; Kenya népessége kisebb volt, mint Belgiumé, ma nagyobb, mint Belgiumé, Hollandiáé, Svédországé, Norvégiáé és Finnországé együttvéve; Etiópia népessége kisebb volt, mint Romániáé, ma nagyobb, mint Romániáé, Magyarországé, Lengyelországé, Szerbiáé, Bulgáriáé, Szlovákiáé és Csehországé összesen. Az 50-es években három és félszer annyi fehér élt a Földön, mint ahány indiai, ma csaknem másfélszer annyi indiai, mint ahány fehér. A második világháború végén az európai népek tették ki a világnépesség egyharmadát, ma kevesebb mint a 8 százalékát. Jelenleg a szülőképes korú nők kevesebb mint 2 százaléka fehér. Alea iacta est. Hosszú távon a fehéreknek befellegzett.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A nemzetiszocialista Nagynémet Birodalom egyik első embere, Heinrich Himmlernek bajorországi, festői környezetből álló tóparti villáját szállodává és étteremmé alakították át, amiért „természetesen” áll a bál a zsidó-liberális médiában.

Eva Braun és Adolf Hitler kapcsolatának története közismertnek mondható: a népvezér politikusért, majd teljhatalmú államférfiért rajongó nő a Führer legbelsőbb köreibe is bejárással bírt, ám a politikába beleszólása nem volt, végül pedig a halálba is követte őt.

Egy céges prezentációtechnika tréningre készülve érdekes dolgot fedeztem fel az OpenAI képrajzoló mesterséges intelligenciájával való interakcióban.

Furcsa észjárásuk van a németországi hatóságoknak: minél aktívabb és erőszakosabb a szélsőbaloldali Antifa, annál inkább fellépnek a nacionalista színtér ellen. Abszurd? Igen, de pont ez a valóság.

Lapos képernyős televízió, külön mosdó és négy darab emeletes ágy – ilyen körülmények között tartják fogva Ilaria Salist, a milánói terroristát, az antifa támadások első rendű vádlottját.

Közismert az oroszok alábbi szövege: azért kell ide vagy oda terelni az embereket, hogy megkapják az igazolást, amivel aztán nyugodtan hazamehetnek.

Akik még nem ismernék a történetét annak a mondásnak, hogy Románia a "történelem prostituáltja", annak segítünk hat történelmi momentummal, amely eléggé tiszta képet fest arról, milyen szövetségese volt ez az ország néhai partnereinek.

Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter és főügyész úgy döntött, hogy szabadon enged egy 21 éves patriótát, akit három év börtönre ítéltek, amiért a 2020-as poznani pride-on összetűzésbe keveredett egy deviánssal.

Sztójay, aki 1944. március 22-től állt a kormány élén, s a külügyminisztériumot is vezette, a tengelyhatalmi szövetséget szolgálta.

1944. augusztus 23-án Románia hivatalosan kapitulált, és hátba támadta addigi szövetségeseit, a német és magyar csapatokat.

1942. október 3-án volt minden hordozórakéta ősatyja, a V–2 első sikeres startja. A Vergeltungswaffe–2 egyfokozatú, folyékony hajtóanyagú ballisztikus rakéta volt, amit a Nagynémet Birodalom szakemberei fejlesztettek ki a Balti-tenger egy kis szigete, Usedom egy településén, Peenemündében.

Egy felüljáró alatt tűnt fel egy graffiti Pesten, amely egy akasztófán lógva ábrázolta az Ilaria Salis nevezető olasz antifasiszta bandavezért, az antifa-per első számú vádlottját.

Magyarország második világháborús történetének van egy apró, alig ismert, de egyben rendkívül érdekes fejezete: az egyéni fegyverténnyel ellenséges harckocsit megsemmisítő magyar honvédek termőfölddel való jutalmazása.

A Római Birodalom és Oroszország történelmi példája meggyőzően bizonyítja, hogy a kollektivista-bolsevista ideológia pszichésen-mentálisan beteg társadalmakban alig talál ellenállásra.

Az 1945 novemberében kezdődő nürnbergi koncepciós perben a Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió és az Egyesült Államok által létrehozott Nemzetközi Katonai Törvényszék a legyőzött nemzetiszocialista Nagynémet Birodalom 24 prominens katonai, politikai és gazdasági vezetőjének egyoldalú felelősségét állapította meg a második világháború bűneiben.

1945. május 9-én kényszerítették térdre a Szövetségesek a Nagynémet Birodalmat, azonban arról nem szokás beszélni, mi mindennel járt ez a győzelem.

Az amerikai feketék sok olyan dologban hisznek, ami nem létezik, olyannyira, hogy azt lehet mondani, egy másik dimenzióban élnek, miközben a miénkben beszélnek.

„Amerika megbukott, mert egy társadalomban, ahol a hasznossági princípium mindenekfelett való, a morális felelősségérzete elsorvad” – ezt írja Márai Sándor 1957. november 5-én naplójába, s hozzáteszi, a Nyugat magyar forradalommal szembeni árulását nem lehet megbocsátani, és senki nem hisz többé a Nyugatnak.

Göbbels ezt a beszédét 1928. január 9-én mondta el. Ez a legterjedelmesebb fejtegetése a propaganda természetéről. Annál érdekesebb, mert korai időpontban hangzott el.

Manapság a multinacionális nagyvállalatok számítanak a woke-izmus legbefolyásosabb terjesztőinek, ami paradoxonnak tűnik, tekintettel a baloldal fennen hangoztatott kapitalizmusellenességére.

Az osztrák parlament szigorította a nemzetiszocialista jelképek betiltásáról szóló törvényt, kiszélesítette annak hatályát és megerősítette a tiltott jelképek megjelenítésére és terjesztésére kiszabott büntetéseket arra hivatkozva, hogy erősödik az „antiszemitizmus”.

Franciaország az utóbbi éjszakákon ugyanazt élte át, amit néhány évtizede már többször is, és amit a jövőben törvényszerűen egyre gyakrabban fog átélni: a söpredék („la racaille”) féktelen tombolását gyújtogatással, fosztogatással, lövöldözéssel fűszerezve.

Körözést adott ki Yaroslav Hunka 98 éves kanadai állampolgár, a Waffen-SS Galícia ukrán hadosztályának veteránja ellen az orosz belügyminisztérium.

Dr. Martens. Azt hiszem, sokaknak nem kell bemutatni ezt a cipőmárkát. Aki csak egy kicsit is ismerős a rocker, punk, skinhead színtéren, az valószínűleg ismeri a semmivel sem összetéveszthető acélbetétes bakancsot, gondoljunk csak a sárga-fekete címkére és a szintén sárga gojzer varrásra.