Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Miért maradnak le a férfiak – konkrétan a fehér férfiak Nyugaton – manapság jobban, mint valaha? Vagy lemaradnak a nőkhöz képest, vagy egyszerűn teljesen kiesnek a társadalomból, olyannyira, hogy egyesek kezdik a gyengébb nemnek nevezni őket.

Újabb kutatások azt mutatják, hogy az értelmiségi, magas bérezésű szakmákban dolgozó, felsőfokú végzettségű férfiak aránya csökken, a nőké viszont nő.

Ha a férfiak úgy érzik, hogy a társadalmi státusuk hanyatlik, ez a férfibérek stagnálásának már ismert jelenségével társulva megingathatja a társadalmat és a politikát abban a formában, ahogyan azt eddig ismertük. Ezek a státusváltozások nem korlátozódtak a munkahelyekre. Ugyanebben az időszakban a fehér férfiak a felsőoktatásban dominánsból gyakran egyfajta „pozitív diszkriminációt” igénylő csoporttá váltak a felvételinél, mivel a nyugati férfi- és fehérellenes oktatáspolitika a nőket és az etnikai kisebbségeket részesíti előnyben velük szemben.

Egyre több kvalifikált fehér férfit szorítanak ki a tudományos-technikai (STEM) területről a nők és az etnikai kisebbségek tagjai, akik egyszerűen a fizikai adottságuk, nem pedig a szellemi kapacitásuk alapján kapnak munkát. A vállalati humánerőforrás-részleget gyakorlatilag monopolizálták a nők, akik a körülményektől és a rátermettségtől függetlenül többnyire a nőket és az etnikai kisebbségieket részesítik előnyben az állások betöltésénél, egyébként a vállalatvezetés woke – vagyis fehérférfi-ellenes – stratégiájával teljes összhangban. Az egyetemek a woke propaganda intézményi terjesztőiként azt hirdetik, hogy a fehér férfiaknak öröklött és meg nem érdemelt „fehér kiváltságaik” miatt nem kell megdolgozniuk semmiért. A randipiac túl van telítve „céltudatos”, de önkritikátlan nőkkel, akik hipergámiára való megszállott törekvésükben nem érik be kevesebbel, mint a férfiak legjobb 20 százalékával, miközben a férfiak elsöprő többségének azok maradnak, akik addigra már több tucat férfival próbálkoztak, mire „megtalálták önmagukat”, és kénytelen-kelletlen ráébredtek a valódi értékükre. A reálbérek növekedése az utóbbi két évtizedben stagnál, a megélhetési költségek pedig csak nőnek, így a legtöbb férfi nem is gondolhat családalapításra és ingatlanvásárlásra a harmincas évei előtt. Ez objektíve a legrosszabb időszak a férfiak számára.

Megfigyelés és fizikai kísérletezés útján tanulunk mi, férfiak. Az iskolákat kifejezetten arra rendezték be, hogy a szóbeli és írásbeli információk memorizálása révén történő tanulást helyezzék előtérbe. Történelmileg a vizuális és a verbális tanulás keveréke volt jellemző, az iskolaidő nagy részét pedig olyan fizikai tevékenységekre is fordították, mint az iskolai szünet, a torna és a sport, hogy a gyerekek bőséges testmozgást és fizikai stimulációt kapjanak. Amikor azonban az 1960-as és 1970-es években a feministák észrevették, hogy a szabványosított teszteken a lányok gyöngébben teljesítenek, mint a fiúk, akkor kierőszakolták az oktatási rendszer átalakítását, hogy a pontszámok kiegyenlítődjenek.

Milyen módon? Egyszerűen úgy, hogy megszüntették az időigényesebb vizuális kísérleteket és tanterveket, és drasztikusan csökkentették a fizikai tevékenységekre szánt időt. Ezt a mintát azóta is követik, mert évről évre egyre több fizikai tevékenységet vesznek ki a tantervből, és az így felszabaduló időt átcsoportosítják a tantermi előadásokra. A végeredmény? A feministák pontosan azt kapták, amit akartak. A nemek közötti pontszámok kiegyenlítődtek, sőt a lányok elkezdtek jobban teljesíteni a fiúknál. Persze nem számít, hogy ez a kiegyenlítődés nem azért történt, mert a lányok jobban teljesítenek, hanem mert a fiúk rosszabbul.

Az oktatási rendszer jutalmazza az olyan biológiailag nőies tulajdonságokat, mint az engedelmesség és az alkalmazkodókészség. Ez már évtizedek óta így van, és persze az idő előrehaladtával csak fokozódott. Természetüknél, biológiai alkatuknál fogva a fiúk sokkal lármásabbak, féktelenebbek, sokkal kevésbé kellemesek, mint a lányok: egyszerűen energikusabbak, és így is fejezik ki magukat. Köztudott, hogy a tanári pálya teljesen elnőiesedett. Az már kevésbé, hogy a tanárnők általában elfogultak a lányokkal szemben, és jobb osztályzatokat adnak nekik – egyébként nem csak Nyugaton. Az OECD több mint 60 országra kiterjedő, a nemek közötti egyenlőségről szóló jelentése szerint a lányok magasabb pontszámot kapnak, mint az azonos képességű fiúk. A kutatók szerint a lányok jobban viselkednek az osztályban, és a tanárokat ez befolyásolja a teljesítményük értékelésében. (Teachers „give higher marks to girls”, bbc.com, 2015. 03. 05.)

Amerikában a 60-as évek proto-woke mozgalma óta aranyszabály, hogy bármikor kerüljön közvetlen konfliktusba a meritokrácia és a diverzitás, ez utóbbinak kell elsőbbséget élveznie, vagyis a munkahelyek betöltésénél nem a tudás, hanem a bőrszín a mérvadó. Ennek eredményeként Amerika infrastrukturális rendszereiben egyre gyakoribbak a fenn­akadások, sőt a katasztrófák, ugyanis a faji sokszínűség előnyben részesítése a hozzáértéssel szemben veszélyesen törékennyé tette ezeket. (Complex systems won’t sur­vive the competence crisis, palladiummag.com, 2023. 06. 01.)

Summa summarum, a fehér, heteroszexuális férfi egyszerűen pótolhatatlan, és nem helyettesíthető sehol semmiben senki által, és akinek ez nem tetszik, az a saját kárán fognak tanulni egy – technikailag is – egyre jobban lepusztult társadalomban élve, elsőként éppen Amerikában, ahol a woke-izmus nyomán a fehérférfi-ellenesség immár a rendszer hivatalos politikája.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

1942. október 3-án volt minden hordozórakéta ősatyja, a V–2 első sikeres startja. A Vergeltungswaffe–2 egyfokozatú, folyékony hajtóanyagú ballisztikus rakéta volt, amit a Nagynémet Birodalom szakemberei fejlesztettek ki a Balti-tenger egy kis szigete, Usedom egy településén, Peenemündében.

Mint levente, 1944 novembere végén rendeletre kellett jelentkeznem a területileg illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságon.

A 350 kilós német birodalmi sas bronzszobrát, amely a Graf Spee nehézcirkálót díszítette egykor, még 2006 elején emelték ki a tengerből Uruguay partjainál.

Jóllehet a biológiai fajfogalom nem azonos az etnográfiai fajfogalommal, mégsem nagyon különbözik tőle.

1944-ben és 1956-ban a történelem megismételte önmagát. Az 1944/1945-ös vérhullással újabb magok kerültek az áldott magyar földbe.

Öt és fél év szabadságvesztésre ítéltek egy 16 éves fiút, mert „neonáci” csoporthoz tartozott, megpróbálta beszervezni egy iskolatársát is, valamint különböző eszközökkel terjesztette a csoport ideológiáját – jelentette örömködve a zsidó-liberális média.

A szovjet Vörös Hadsereg hordái előtti „méltóságteljes tiszteletadás” biztosítása érdekében tilos orosz vagy ukrán zászlóval megjelenni a berlini szovjet emlékműveknél a Nagynémet Birodalom leverésének 78. évfordulóján tartandó rendezvényeken.

Ha az 1939. augusztus 23-án Moszkvában aláírt német–szovjet megnemtámadási egyezményt, amelyet Ribbentrop–Molotov paktumnak szokás nevezni, meg akarjuk érteni, akkor vissza kell mennünk 1939 márciusára.

Tíz napja volt hivatalban Vilhelm Junnila finn gazdasági miniszter. A politikus azt mondta, hogy „a kormány fennmaradása és Finnország jóhírének megvédése érdekében” távozik posztjáról.

Szovjet-Oroszországban nyilvános szeánszokon kötelezték önkritikára a rezsim által ideológiai-politikai ellenségeknek tekintett elemeket (burzsujokat, kulákokat, értelmiségieket) veleszületett társadalmi kiváltságaik levezekléseként.

Sztójay, aki 1944. március 22-től állt a kormány élén, s a külügyminisztériumot is vezette, a tengelyhatalmi szövetséget szolgálta.

Akármennyi bűnnel is vádolják, a Führer is csak ember volt, aki ráérős óráikban sokszor egészen hétköznapi hobbiknak hódolt.

Ami Magyarországon az 1945-ös budavári kitörés évfordulója, a Becsület Napja, az Bulgáriában a Lukov-menet.

Egy felüljáró alatt tűnt fel egy graffiti Pesten, amely egy akasztófán lógva ábrázolta az Ilaria Salis nevezető olasz antifasiszta bandavezért, az antifa-per első számú vádlottját.

Valószínűleg kevés furább szervezet létezett a nemzetiszocialista Németországban, mint az általában csak „Zsidók Hitlerért” néven emlegetett egyesület.

Itáliában tilos lesz a labdarúgócsapatoknak kiosztani játékosaiknak a 88-as számot, ugyanis ezzel a Führert éltetnék a játékosok.

Minden vádpontban bűnösnek találták azt a fehér patriótát, aki az Egyesült Államok történetének egyik „legsúlyosabb” zsidóellenes támadásában 11 embert lőtt le egy pittsburghi zsinagógában.

Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter és főügyész úgy döntött, hogy szabadon enged egy 21 éves patriótát, akit három év börtönre ítéltek, amiért a 2020-as poznani pride-on összetűzésbe keveredett egy deviánssal.

1941. június 26-án három felségjel nélküli repülőgép bombázta a Magyarországhoz az első bécsi döntés után visszakerült Kassát. A máig tisztázatlan hátterű incidens után Magyarország belépett a második világháborúba.

„Amerika megbukott, mert egy társadalomban, ahol a hasznossági princípium mindenekfelett való, a morális felelősségérzete elsorvad” – ezt írja Márai Sándor 1957. november 5-én naplójába, s hozzáteszi, a Nyugat magyar forradalommal szembeni árulását nem lehet megbocsátani, és senki nem hisz többé a Nyugatnak.

A Szovjetunióba 1944 decemberében és 1945 januárjában tömegesen elhurcolt férfiak és nők között szép számban találunk papokat is. Közülük többen soha nem tértek vissza hazájukba.

"Sohasem gondoltunk a békére, még abban az évben sem, amikor teljesen el voltunk szigetelve, és amikor könnyedén megkaphattuk volna a brit birodalomra nézve jelentősebb veszteségek nélkül és az önök kárára. Miért gondolnánk rá most? Hiszen a győzelem már miénk, mindhármunké", írta Churchill Sztálinnak 1944. január 24-én.

A vérzivataros 20. század során több híres és hírhedt személyiség is megfordult a szegedi Csillag börtön celláiban.

Az immár száz napja tartó folyamatos szőnyegbombázásokkal az izraeli hadsereg (IDF) elhomályosította az angol–amerikai haderő egyik legfényesebb második világháborús hőstettét, amely abból állt, hogy 3 nap alatt letarolta Drezda épületeinek harmadát, ártalmatlanítva 25 ezer „nácit és potenciális nácit”.