Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Franciaországban már évek óta egy alacsony intenzitású etnikai háború zajlik, az idegen megszállók által évente felgyújtott 40 ezer gépkocsival, hogy rendszeres ámokfutásaiknak csak az anyagi természetű pusztításait említsük.

Napjainkban már a teljesen nyílt lázadás állapotában vannak a franciaországi etnikai gettók, olyan népségek egymás iránti nyilvánvaló, de a média által gondosan palástolt szolidaritásának a csalhatatlan jeleként, amelyek között a faji-etnikai rokonság jelenti az egyetlen köteléket. Megnyilvánulásai tekintetében egy csaknem homogén biomassza alakult ki a francia nagyvárosokat körülvevő lakótelepeken „squattoló” afrikai arab bevándorlókból, akik számára az internetes közösségi hálózatok szolgálnak mozgósító eszközként. A szüntelen politikai-médiatikus átnevelésnek, antirasszista agymosásnak alávetett és így pszichológiailag semlegesített őslakosság passzív marad, elfelejtve vagy önmaga előtt is letagadva, hogy Franciaországban már évek óta egy alacsony intenzitású etnikai háború zajlik, az idegen megszállók által évente felgyújtott 40 ezer gépkocsival, hogy rendszeres ámokfutásaiknak csak az anyagi természetű pusztításait említsük.

Ez az elnyomhatatlan kisebbrendűségi érzéstől gyötört allogén plebs állandóan bűnbakokat keres, akiket megsarcolhat, és vezeklő áldozatoknak egyedül az etnikai hovatartozásuk alapján jelöli ki a fehéreket. Ilyen körülmények között teljesen logikusan mindent meg akar semmisíteni, ami akadályozza ösztönös törekvését az őshonosok leigázására.

Drámai paradoxon, hogy miközben az antirasszista politikai rendőrség orwelli típusú rémuralmat gyakorol Franciaországban (is) a szólásszabadság és az idegen megszálló erőkkel szembeni – akár csak verbális – ellenállás elfojtása végett, éppen azokat lehetne szisztematikus fajgyűlölettel vádolni, akik az örökös áldozatainak mondják magukat. Az arabok és afrikaiak fehérellenes fajgyűlöletét alacsony társadalmi helyzetük miatt érzett frusztrációjuk és neheztelésük is gerjeszti, amely viszont a civilizált életmód iránti biológiai „indiszponáltságuk” és a modern nyugati társadalmakba való beilleszkedési képtelenségük következménye. Ez a fajta pszichológiai kondicionálás azután még fogékonyabbá teszi őket az osztályharcot és a faji revánsot elegyítő neotrockista retorika iránt. Annál is inkább, mert a kontrollált média megerősíti körükben ezeket az áldozati képzeteket, és ily módon igazolja a többségi társadalommal szembeni permanens lázadásukat, a kiszolgáltatott és védtelen fehér kisemberek elleni sarcoló-megfélemlítő-erőfitogtató razziáikat is beleértve.

Tragikus módon a francia őshonos népesség etnomazochizmussal és beteges idegenimádattal leginkább megfertőzött része az arab afrikai megszállók szekerét tolja, akik pedig naponta terrorizálnak vagy lincselnek meg francia fiatalokat egy szál cigiért, vagy egy általuk kihívónak vélt tekintet megtorlásaként. Ezek az esetek azonban nem váltanak ki tömeges tiltakozásokat az őshonosokból, vagy ha esetleg mégis, a kontrollált média és a politikai osztály sietve kriminalizálja a fehér áldozatok önvédelmi ösztönét. Csak a színes bőrű új honfoglalók randalírozhatnak rasszista indítékból, lényegében büntetlenül, mert ontológiai alsóbbrendűségük mentő körülménynek számít a véleményvezér balliberális médiaértelmiség szemében. Jellemző módon azok az őshonosok, akik a bevándorlók pártját fogják, ezt általában erkölcsi alapon teszik, miközben ez utóbbiakat az állati dominancia csordaszelleme hajtja. Egyedül a fehérek érzékenyek az egyéni „igazságosság” erkölcsi kérdésére, csak ők képesek együttérzésre és szánalomra más faji csoportok iránt.

Az afrikaiaktól és az araboktól teljesen idegen az egyéni felelősség elve, és csak a törzsi falkaösztön vezérli őket. Az „igazságosság” számukra uralmat és megtorlást jelent. Faji szolidaritásukat a fehér élettér meghódításának vágya motiválja. Noha a gettók és a gengek rendszeresen összetűznek a fekete gazdaság (kábítószer-kereskedelem, prostitúció, banditizmus, csempészkedés, áruhamisítás, védelmipénz-biznisz stb.) fölötti ellen­őrzésért, a fehérekkel szembeni zsigeri és atavisztikus gyűlöletük mégis mindig egységes blokkba tömöríti őket.

A kontrollált média által szított faji agitáció végeredményben az ily módon satuba szorított francia őslakosság devitalizálását eredményezi, megtisztítva a terepet a kozmopolita fináncoligarchia boszorkánykonyhájában kifundált népességcserés gyarmatosítás előtt, amely az őshonos európaiak harmadik világbeli bevándorlókra való lecserélését (le grand remplacement) célozza. Ez a gyászos folyamat földrészünkön Franciaországban jutott a legelőrehaladottabb stádiumába, amelynek az antirasszista lózungok iránt történelmi okokból szinte már perverz fogékonyságot tanúsító degenerált burzsoáziája Nyugaton elsőként paktált le a megszálló afroarab lumpenproletariátussal, akarva-akaratlanul persze önmaga alatt is vágva a fát, egyúttal pedig azt is nyilvánvalóvá téve, hogy velejéig rohadt, korrupt és dekadens rendszere megérett a pusztulásra. Öngyilkos politikája végeredményben csakis a társadalmi rend totális felbomlását, a faji-etnikai káosz elhatalmasodását és a népesség összetételében bekövetkező radikális változás következményeként a gazdasági helyzet drasztikus romlását eredményezheti, Emmanuel Macron várható elnökségével mint katalizátorral.

Mert az már most borítékolható, hogy a májusi elnökválasztást a szocialista Valls-kormány volt gazdasági minisztere, egykori Rothschild-bankárként a City–Wall Street-tengely jelöltje fogja megnyerni, miután a korábbi favorit – a globalista „elit” ízléséhez képest azonban nyilván túlzottan is konzervatív és katolikus – François Fillonról nepotizmusra és korrupcióra utaló tények bukkantak fel a kampány hajrájában, Marine Le Pennek pedig esélye sincs a győzelemre.

Franciaországot már csak egy identitárius forradalom, egy fehér népfelkelés és nyomában az allogén elemek erőszakos hazatelepítése (remigrációja) menthetné meg. Brutális megoldás? Kétségtelenül. Ugyanezt a sorsot az algériai fehér telepesek is elszenvedték, akik számára 130 évnyi „multikulturális” együttélés után a függetlenné vált ország arab többsége csak két lehetőséget hagyott: a bőröndöt vagy a koporsót. Márpedig a történelem, mint az élet tanítómestere, megismételheti önmagát.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A Pesti Srácok információja szerint a német szövetségi főügyész gyilkossági kísérlet miatt nyomoz a szélsőbaloldali Lina Engel, Johann Guntermann és Tobias Edelhoff ellen.

1945. január 24-én munka után hazafelé menet Budapesten, a Bethlen Gábor utcában mellém toppant két tatárképű szovjet katona, és fegyverrel egy közeledő, civilekből álló csoportba kényszerített.

Ausztráliában elsőként Tasmaniában tiltották be az összes „náci jelképet”, amibe beleértenek mindent, ami a „nácizmussal” kapcsolatos, tehát konkrétan nem neveztek meg semmit, így gyakorlatilag bármire ráfoghatják.

A Los Angeles-i székhelyű zsidó szupremácista Simon Wiesenthal Központ „leplezte le”, hogy egy, az angliai Oxfordshire-ből származó 42 éves anyuka lett a Miss Hitler szépségverseny idei győztese.

Aki nem volt a fronton, nem tudja elképzelni, milyen érzés napról-napra embereket ölni. Ellenfeleid jönnek feléd, lőnek, még nem találtak el, de menekülni nincs idő.

Kampánycsapatának egyik tagja hozta zsidó-liberális támadások kereszttüzébe az elnökjelöltségért induló kormányzót.

Az 1945 előtti korszak egyik legtisztább, legnagyobb képességű magyar államférfia, Bárdossy László volt az első, aki vértanúhalált halt a Rákosi Mátyás és Nagy Ferenc által állított kivégző oszlopok előtt.

A 350 kilós német birodalmi sas bronzszobrát, amely a Graf Spee nehézcirkálót díszítette egykor, még 2006 elején emelték ki a tengerből Uruguay partjainál.

„A jóvátétel nem csak erkölcsileg indokolható, hanem képes kezelni a régóta fennálló faji egyenlőtlenségeket is” – mondta Barbara Lee demokrata képviselő.

1941. június 22-én kezdődött meg a Barbarossa hadművelet, a Német Birodalom harca a Szovjetunió ellen. A német Wehrmacht három hadseregcsoportja indított támadást, kötelékükben a németekkel szövetséges országok katonai egységeivel és önkéntes alakulatokkal.

A patrióta fiatalra házmester jellemű járókelők hívták ki a rendőröket, miután a zászlót mutatta fel nekik.

Az emigrációs hungarista sajtó évtizedeken keresztül főmunkatársának számító Koós Kálmán hosszú betegség után, 2006. júliusában, 91 éves korában a Colorado állambeli Denverből (USA) tért meg a teremtőjéhez.

A mennoniták anabaptista felekezetét a 16. században hozta létre egy frízföldi reformátor, Menno Simons. A javarészt Poroszországban letelepedett mennoniták a 18. században a militarista alapokra épülő államból II. Katalin cárnő Oroszországába menekültek.

A brazil szövetségi rendőrség szerint 2019 óta megugrott a „neonácizmusra való felbujtás” miatt indított nyomozások száma, amely idén is „jelentős növekedést” mutat.

A politikai rendőrség Kecskeméten 1945 áprilisában és májusában jelentős letartóztatási hullámot indított el, pontosan úgy, ahogy a szovjet Vörös Hadsereg által elfoglalt többi magyar, majd német területeken.

Az 1913-as születésű Bosnyák Imrét az elsők között érintette meg a magyar nemzetiszocializmus, a hungarizmus eszméje.

A szovjet Vörös Hadsereg hordái előtti „méltóságteljes tiszteletadás” biztosítása érdekében tilos orosz vagy ukrán zászlóval megjelenni a berlini szovjet emlékműveknél a Nagynémet Birodalom leverésének 78. évfordulóján tartandó rendezvényeken.

Az amerikai neobolsevik rezsim feudális hierarchiájában értelemszerűen legfe­lül tanyázó, sőt egyenesen piedesztálra emelt feketék elsősorban a rabszolga őseik által a déli gyapotföldeken végzett ingyenmunka kompenzálásaként akarják kirázni a gatyájukból fehér hűbéreseiket.

Az immár száz napja tartó folyamatos szőnyegbombázásokkal az izraeli hadsereg (IDF) elhomályosította az angol–amerikai haderő egyik legfényesebb második világháborús hőstettét, amely abból állt, hogy 3 nap alatt letarolta Drezda épületeinek harmadát, ártalmatlanítva 25 ezer „nácit és potenciális nácit”.

Pénzgyűjtésbe kezdett a 2023-as antifa támadások kitervelőjének és elsőrendű vádlottjának, Ilaria Salisnak családja.

A Nyilaskeresztes Párt Szálasi Ferenc nemzetvezető részvételével tartotta meg december havi Nagytanácsát, jelentette 1944 decemberében a Magyar Távirati Iroda.

Másfél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Győri Törvényszék azt a 17 éves kapuvári diákot, aki  állítólag halállistát készített és egy „neonáci” jelzővel leírt internetes csoportban azt írta tavaly ősszel, hogy másnap megöli osztálytársát a származása miatt.

Egy hétköznapi történet rendkívüli véget ért az egyik elszakított országrészben. A nyugat-felvidéki Vágegyháza-Alsózáros vagy Zárosegyháza nevű községben egy gazda ekéje szántás közben valami keménynek ütközött, amiről azt hitte, egy szikla.

Egy nacionalista lengyel törvényhozó egy tűzoltókészülékkel oltotta el a hanukai gyertyákat az ország parlamentjében egy zsidókkal tartott rendezvényen, ami nemzetközi hisztériát váltott ki.