waffen-ss-florian-geyer-ss-lovashadosztaly-polo
barnainges-nsdap-rohamosztagos-sturmabteilung-sa-polo
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-noi-triko
joachim-jochen-peiper-ss-standartenfuhrer-polo
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-kapucnis-pulover
mjolnir-schwarze-sonne-fekete-nap-viking-polo
waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-polo
white-pride-world-white-polo
heinz-guderian-wehrmacht-tabornok-polo
sons-of-vikings-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

Legjobb barátaink közül néhányan konzervatívok. Őszintén szeretem és csodálom őket valódi erényeikért: az illendőség iránti érzékükért és személyes megvesztegethetetlenségükért egy korrupciós korban, független szellemiségükért és azért a készségükért, hogy hajlandók saját lábukon állni egy egyre inkább paternalizálódó társadalomban.

Ezért, remélem konzervatív barátaim megbocsátanak nekem azért, amit írni készülök.

Egy tragikus választás

A legkisebb kétség sincs a lelkemben azzal kapcsolatban, hogy ha választásra kényszerülve: a konzervativizmussal, avagy a – régi vagy új – baloldallal vállalok-e sorsközösséget, a konzervativizmust választanám. De – szerencsére – egyikünk sem szembesül ilyen korlátozott választási lehetőséggel. Bizonyosan tragikus lenne az ilyen választási kényszer. Tragikus lenne a nagy, spengleri értelemben. Azt választanánk, amit Spengler római katonája, akinek a csontjait Pompejiben egy ajtó előtt találták meg – aki a Vezúv kitörésének idején meghalt a posztján, mert elfelejtették kimenteni. Azt válaszolnánk, ami becsületes, tisztességes, összhangban van fajunk hagyományaival – és biztosan elbukik.

A konzervatívok valószínűleg nem tudnak győztesen kikerülni abból az élethalál harcból, amelybe jelenleg belekerültek. Noha szélsőbaloldali ellenfeleik nem érhetik el a céljaikat – valójában azért nem, mert a céljaik az ember és a természet téves felfogásán alapulnak –, a konzervatívok olyannak bizonyulnak, hogy teljesen alkalmatlanok megakadályozni a saját világuk elpusztítását ugyanazon szélsőbaloldaliak által.

A forradalmár előnye

A konzervatívok nem képesek győzni, mert az ellenség, amellyel szemben állnak, forradalmi ellenség – olyan, amelynek forradalmi céljai vannak, és amelyet forradalmi életstílus irányít.

Mindig az a küzdő fél volt – és mindig az lesz – előnyös helyzetben, aki kész támadni, ahelyett, hogy csupán a védelmi helyzetét tartaná, és a konzervatív személy evolúciós természete, meg a forradalmi természet határozzák meg azt, hogy az egyik lényegében véve mindig védekező szerepet, a másik pedig támadó szerepet fog játszani.


vicces-ss-totenkopf-polo
algiz-runa-polo-nemzetiszocialista-polo-nemzetiszocializmus-polo
george-lincoln-rockwell-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
kalandozo-vikingek-polo
waffen-ss-maria-theresia-ss-onkentes-lovashadosztaly-polo
white-power-himzett-galleros-polo
thor-kalapacsa-mjolnir-polo

Az ostromlott az ostromlóval szemben

A támadó-védekező ellentéte természetesen abszolút értelemben nem a taktikára, hanem a stratégiára érvényes. A konzervatív indíthat rövid ellentámadásokat – előronthat erődjéből, hogy megsemmisítse forradalmár ostromlóját –, de hosszú távon mindig ő az ostromlott, és a forradalmár az ostromló.

A konzervatív célja megvédeni azt, ami van, vagy – szélsőséges esetben – helyreállítani azt, ami volt. A forradalmár célja gyökeresen átalakítani azt, ami van, vagy teljesen eltörölni, úgy, hogy az helyettesíthető legyen teljesen más valamivel. Korlátlan nirvána Így a konzervatív beszél az utcai bűnözés megállításáról, az adók csökkentéséről, a kábítószerek és a pornográfia elterjedése elleni küzdelemről, a kormány féken tartásáról. A baloldali pedig egy utópiára törekszik, amelyben nem lesz háború, "elnyomás", "diszkrimináció", "rasszizmus", nem lesznek korlátai az egyéni cselekvési szabadságának – hanem korlátlan, erőfeszítés nélküli nirvánája lesz "a szerelemnek", "egyenlőségnek" és bőségnek.

Álomország

A konzervatív célok valószínűleg ésszerűek – és elérhetőnek tűnnek. Ugyanakkor a baloldali célok egy álomországban, a realitás látóhatárán túl fekszenek, és éppen ez az, ami előnyt ad a baloldalnak. Amikor a konzervatív valamilyen kisebb eredményt elér (egy konzervatív személyt hivatalba juttat), valószínűleg úgy akar cselekedni, mintha megnyerte volna az egész háborút. Úgy látja, hogy céljai elérése a küszöbön áll, csökkenti a védekezést, visszavonul élvezni elképzelt győzelmének gyümölcseit. De a baloldali sohasem elégedett, tekintet nélkül arra, hogy milyen engedményeket tettek az ő oldalának, mivel az ő céljai mindig éppoly távoliak maradnak, mint amilyenek korábban voltak.

A konzervatív rohamokban dolgozik.

Riadóval reagál a baloldalról jövő új rombolásokra, de megelégedett, ha vissza tud vonulni, újra csoportosítja harci eszközeit és új védelmi vonalat alakít ki. A baloldali nem hagyja abba a nyomulást, fürkészését, előretör, majd hátralép kettőt, de csak azért, hogy később képes legyen három lépést tenni előre.

Fél vereség Ha a baloldali új követeléseket tesz – például az iskolák vagy a lakóhelyek erőltetett faji integrációja érdekében –, a konzervatív úgy száll szembe a követelésekkel, hogy védőbeszédet mond az "egyházi iskolák és az egyesülés szabadsága" fenntartása végett. Amikor a füst kitisztul, a baloldali el fogja érni követeléseinek talán a felét, és a konzervatív el fogja veszteni a felét annak, amit meg akart őrizni.

De akkor a konzervatív elfogadja majd az új status quo-t, mintha a dolgok mindig ilyenek lettek volna, és ugyanolyan együgyűséggel készül fel arra, hogy megvédje a baloldal új támadásai ellen, mint amit mutatott a régi pozíciója védelme során.

Gonosz ideológia

A pozíciónak ez a folytonos változtatása majdnem olyan nagy hátrány a konzervatív számára, amint krónikus képtelensége a kezdeményezés megragadására. A forradalmár hátrahagyott egy ideológiát, bármilyen gonosz és természetellenes is az, és ebből az ideológiából következik céljának egysége és folyamatossága, ami nélkülözhetetlen kelléke a győzelemnek.

Ezzel szemben mire tekinthetnek a konzervatívok, mint harci hitvallásra, változhatatlan elvre, amelyért készek mindent feláldozni? Az utóbbi 50 év során oly gyorsan vonultak vissza, hogy már egyáltalán nem látják a korábbi alapjukat, amin álltak, ami egyszerűen elhalványult az ideológiai horizontjukon.

A "rasszisták" radikálisok

Nézzük például a fajt. Több, mint fél évszázaddal ezelőtt olyan emberek, mint Madison Grant és Lothrop Stoddard szószólói voltak a faji kérdéssel kapcsolatos konzervatív álláspontnak. Ékesszólóan (jóllehet védekező módon) érveltek a nyugati faji identitás megőrzése mellett a fajkeveredés elleni szigorú korlátok fenntartásával, egészséges bevándorlási kontroll alkalmazásával és az eugenikus mércéknek a népességminőség problémájára való alkalmazásával.

Manapság egyetlen "felelős" konzervatív nappali szobájának könyvszekrényében sem találhatók Grant és Stoddard könyvei, mivel a jelenlegi konzervatív mércék szerint ők "rasszisták", ebből következőleg "radikálisok", és nem biztonságosan tiszteletre méltó konzervatívok.

A szabad vállalkozás csapdája

Miként lehet megmenteni a szabad vállalkozási rendszert a kormány gonosz mesterkedéseitől?

Tény, hogy a szabad vállalkozási rendszer viszonylag még mindig érintetlen egy olyan időszakban, amikor idegen erők aláaknázták kormányainkat, átvették a hatalmat országunk felett, és nem lehet mondani, hogy a szabad vállalkozás lelassította volna őket, akárcsak kis mértékben is. Azok az emberek, akik irányító szerephez jutottak legnagyobb újságjaink, filmiparunk, rádiónk és TV-nk felett, ezt az irányítást a szabad vállalkozás támogatásával, és nem annak ellenére folytatják.

Több, mint közgazdaságtan

Ezeket a megjegyzéseket nem a szabad vállalkozás szükségképpeni elítélésének, és nem is a gazdasági problémák általános lekicsinylésének kell tekinteni, hanem arról van szó, hogy egy nemzet pusztulásnak indult a gazdaság rossz irányítása következtében. A lényeg az, hogy a mi problémáink manapság sokkal mélyebbek annál, semmint remélhető lenne, hogy azok valamiféle kormányzati vagy gazdasági reformokkal kezelhetővé válnak, sőt a helyzet lényegesen jobbá tehető.

A fiatalok eléggé értelmesek ahhoz, hogy ezeket a dolgokat felismerjék a maguk számára, és nem okolhatók azért mert nem sok könnyet hullatnak akár a kormányzati intézményeink, akár a magántevékenységbe be nem avatkozó kapitalizmus kimúlása miatt.

A baloldal bőségesen találhat félrevezetett fiatal fanatikusokat, akik hajlandók elégetni magukat, vagy felrobbantani egy rendőrkapitányságot, annak érdekében, hogy támogassák "az egyenlőség" vagy "a béke" ügyét, de a fiatal férfiaknak és nőknek olyan elgondolása, hogy bombákat készítsenek gyertyával világított pincékben, a progresszív jövedelmi adónak vagy a társadalombiztosítási levonásoknak véget vetése érdekében, egyszerűen nevetséges. Amíg a konzervatívok nem képesek felkínálni lelkesítőbb valamit, a fiatalság nem fog csatlakozni az ő mércéikhez. A konzervativizmus két elvi hiányossága, az agresszív cselekvés szellemének és a világosan definiált ideológiai alapnak a hiánya kéz a kézben jár. Az egyikkel nem lehet rendelkezni a másik nélkül.


waffen-ss-division-das-reich-ss-panceloshadosztaly-himzett-galleros-polo
szalutalo-ku-klux-klan-tag-polo
good-night-left-side-skinhead-polo
odin-szleipnir-es-fenrir-polo
waffen-ss-langemarck-onkentes-ss-granatoshadosztaly-polo
schwarze-sonne-viking-fekete-nap-noi-triko
ver-es-becsulet-blood-and-honour-white-aryan-resistance-kapucnis-pulover
white-power-noi-triko

A végső célok

Egy kiemelkedő antikommunista vezető szerint: "Egy nagy, alkotó eszme hiánya mindig a harcképesség korlátozottságát jelzi. Az a szilárd meggyőződés, hogy jogos használni bármilyen fegyvert, mindig össze van kötve a Földünkön egy forradalmi új rend győzelmének szükségességébe vetett fanatikus hittel.

"Egy olyan mozgalom, amely nem ilyen végső célokért és eszmékért harcol, sohasem keríti hatalmába a végső fegyvert",… és felesleges mondani, sohasem fog kikerülni győztesen egy olyan ellenféllel folytatott küzdelemből, amely így van motiválva.

Forradalmár forradalmárral szemben

Noha a konzervativizmus nem győzhet a baloldal ellen, egy új forradalmi erő, amely rendelkezik azzal a szellemi alappal, amely a konzervativizmusból hiányzik, és nagyobb merészséggel és határozottsággal tör előre, mint a baloldal erői, győzhet!

Ez az új forradalmi erő jelenleg épül.

A sorait fegyelmezett, idealista fiatal férfiak és nők töltik meg.

Ők megvizsgálták és hiányosnak találták mind a baloldal drogszabadosságát és szexuális liberalizmusát, mind pedig a jobboldal gazdasági liberalizmusát.


white-pride-world-white-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-polo
algiz-runa-polo-nemzetiszocialista-polo-nemzetiszocializmus-polo
michael-wittmann-waffen-ss-hauptsturmfuhrer-pancelos-asz-polo
leibstandarte-ss-adolf-hitler-lssah-sportjelveny-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-himzett-galleros-waffen-ss-polo
smiley-hitler-kapucnis-pulover
waffen-grenadier-division-der-ss-hungaria-polo

Egy új rend

Ők egy olyan új rendért harcolnak, amely nem a pillanat tényein és szeszélyein alapul, hanem a faj és a személyiség alapvető értékein – olyan értékeken, amelyek egykor a nyugati embert a Föld urává tették, és a melyek képesek visszaszerezni számára ezt a hatalmat, és irányítani tudják a világegyetem meghódítására.

Tisztában vannak vele, rég elmúlt az az idő, amikor a konzervatív beszéd, vagy a konzervatív szavazatok elegendők voltak a kor megmentéséhez. Megértik, hogy a Nyugat megmentésének forradalmi szellemiségű és szemléletű fiatal férfiaktól és nőktől kell kiindulnia, akik készek beszédjük által és még inkább az helyett, bármit megtenni, ami a nemzetük visszaszerzéséhez szükséges.

Forrás: National Vanguard (Ford. Tudós-Takács János)

smiley-hitler-triko
waffen-ss-division-das-reich-ss-panceloshadosztaly-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-noi-triko
eszaki-viking-harcos-valhalla-polo
wehrmacht-harckocsizo-polo
good-night-left-side-skinhead-pulover
waffen-ss-florian-geyer-ss-lovashadosztaly-polo
14-szo-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo
amerikai-konfoderacios-allamok-dixie-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo

Fotóarchívum

megsemmisuelt-panzerkampfwagen-vi-b-koenigstiger-kiralytigris-nehezharckocsik-vimoutiers-koezeleben-franciaorszagban-1944-augusztus-22
adolf-hitler-jobbrol-elso-az-ulo-sorban-a-bajor-16-tartalekos-gyalogsagi-hadosztaly-tagjaival-1914-1918
nemet-panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharkocsik-a-szovjetunioban-1944-januar-februar
hugo-jaeger-archiv-a-reich-monumentalis-pillanatai-szinesben-1567
hitler-kancellar-a-iv-teli-olimpiai-jatekok-megnyitojan-garmisch-partenkirchenben-bajororszagban-1936-februar-6
adolf-hitler-a-bajtarsaival-jobbrol-a-negyedik-mint-szakaszvezeto-a-franciaorszagi-fromelles-tersegeben-1916
nemet-katonak-egy-sdkfz-251-fellanctalpas-harcjarmuvel-nyugat-magyarorszagon-1944
zaszlofelavatasi-ceremoniaja-nurnbergben
nemet-neheztuzersegi-agyu-felkeszitese-elsutesre-az-atlanti-falban-1943
panzerkampfwagen-vi-b-koenigstiger-kiralytigris-nehezharckocsi-vimoutiers-orne-koezeleben-normandiaban-1944-junius-julius-koernyeke
benito-mussolini-es-adolf-hitler-a-ket-tengelyhatalom-vezetoinek-csucstalalkozojan-munchenben-1940
nemet-harckocsizok-karbantartasi-feladatokat-vegeznek-egy-tigris-nehezharckocsin-a-keleti-fronton-1944-eleje
adolf-hitler-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-es-hermann-goering-egy-katonai-ceremonian-berlinben-1940-marcius-10
hitler-adolf-fiatal-nemzetiszocialistakkal-a-muncheni-barna-hazban-1935
sonderkraftfahrzeug-251-sd-kfz-251-fellanctalpas-a-wiking-panceloshadosztalybol-1944-nyar
tiger-i-nehezharckocsik-epitese-egy-nemetorszagi-gyarban-1944
adolf-hitler-munka-uennepen-tartott-beszede-a-berlini-tempelhofer-mezon-1935-majus-1
a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-tiger-i-nehezharckocsija-eszak-franciaorszagban-1944-tavasz
pzkpfw-vi-ausf-e-tiger-i-nehezharckocsik-egy-erdoben-a-ladoga-to-kornyeken-1943-augusztus
a-hitlerjugend-tagjainak-sorakozoja-a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-hadosztaly-berlin-lichterfelde-barakkjai-elott-berlinben-1942
a-hitlerjugend-tagjai-partszlogenekkel-a-kerekparjukon-worms-varosaban-nemetorszagban-1930-as-evek
hitler-vezer-es-kancellar-a-nemet-autopalya-program-alapkoleteteli-ceremoniajan-az-ausztriai-walserberg-kozeleben-1938-aprilis-7
adolf-hitler-kituenteteseket-ad-at-es-gratulalt-a-hitlerjugend-tagjainak-a-harcban-tanusitott-batorsagukert-1945-aprilis-25
a-vilaghaboru-cenzurazott-pillanatai-2
gerhard-bremer-a-leibstandarte-divizio-ss-obersturmfuhrere-mosolygo-ukran-lanyokkal-pozol
adolf-hitler-es-benito-mussolini-talalkozasa-ausztriaban-salzburg-koezeleben-a-duce-kiszabaditasa-utan-1943-aprilis-7
nemet-katona-volkssturm-milicistakat-oktat-a-magneses-harckocsiaknak-hasznalatara-egy-panther-harckocsin-nemetorszagban-1945-januar
5-cm-pak-38-a-sztalingradi-csataban-1942-osz
panzerkampfwagen-vi-tiger-i-nehezharckocsi-ii-viktor-emanuel-olasz-kiraly-szobra-elott-romaban-olaszorszagban-1944-februar
adolf-hitler-fuhrer-es-kancellar-megerkezik-a-nemzetiszocialista-nemet-munkaspart-nagygyulesere-a-nurnbergi-zeppelin-mezon-1938-szeptember-6