Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A Führer születésnapján a magyar rádió ünnepi műsor keretében emlékezett meg a német nép vezéréről.

A műsor kiemelkedő száma Rajniss Ferenc előadása volt, aki a Führerről szóló megemlékezéseiben többek között a következőket mondotta:

— Tíz esztendő világpolitikai eseményeinek állandó figyelésében a magyar ember szemével néztem és láttam az új Európa legnagyobb fiát, Hitler Adolfot, a nagy német birodalom vezérét és kancellárját.

— Láttam százezernyi ember között, ahol mennydörögve zúgott feléje a Ruhr-vidéki óriási ipartelepek munkásainak üdvözlete; láttam Berlin ujjongó népének milliós tömegében; láttam dolgozó vezérnek; tanácskozó államférfinak és felejthetetlen népszónoknak. Láttam elmerülni Wagner halhatatlan muzsikájába és a képzőművészet remekeibe, láttam szemeiben a mosolygó házigazda örömét az otthonában — és a győztes hadvezér komor gondjait a lengyel föld romokkal borított csataterén.

— Pontosan öt évvel ezelőtt, 1939. április 20-án mint a meghívott magyar vendégek csoportja üdvözöltük a berlini kancellária gyönyörű fogadótermében a német vezért, aki vitéz Imrédy Béla keresetlen szavaira kedves férfiderűvel így felelt: "Azért nem nagy vigasság a félévszázados születésnap megünneplése..."

— A birodalmi vezér ma ötvenöt éves, és az utolsó öt esztendő lángbaborult világtörténelmi korszaka bizony az ő életében is többet számít a döntések roppant súlyában és az évezredek leghősibb háborújának vezetésében, mint az előző ötven év minden keserves küzdelme, harca és dicsősége.

— Köszöntjük Hitlert ezen a napon győzelmének erősebb kívánságával, mint valaha! Köszöntjük a munka és az építés óriását, a nemzetek közötti béke és közmegegyezés gondolatának fanatikus hívét, akit az európai új világ ellenségei a régi kiváltságok és az igazságtalan békerendelkezések védelmében a háborúra kényszerítettek. Mert Hitler képviselte az elnyomott, a gazdasági javakban szegény és az első világháború győztesei által megalázott népeket és országokat; ő képviselte eredeti szándékában a józan igazságtételt, a belátást és a méltányosságot az elvakult dúsgazdag demokráciákkal és a bolsevista világforradalmi erőkkel szemben.

Rajniss Ferenc ezután megemlékezett Hitler Adolf beszédéről a német birodalmi gyűlésen. 1933. május 17-én híveinek barnainges tömegében ezeket mondotta a német kancellár: "Őrültség volna egy új európai háború és a mai állami és társadalmi rend teljes összeomlásához vezetne mindenütt! A német nemzeti kormány őszinte és áldozatos igyekezettel hajlandó ezt a szerencsétlenséget megakadályozni!..."

— A békés tettek emberét ünnepelte a német nép — folytatta beszédét Rajniss Ferenc, amíg az elmúlásra ítélt világ összeesküvői rá nem zúdították a földre a második világháborút, s én is a teremtő munka korszakára emlékezem Hitler Adolf ötvenötödik születésnapján, amikor magyar tisztességadásnak, idézek vissza írásaimból emlékeket, s régi mondatokat — az Uj Magyarság elsárgult lapjairól.

Rajniss Ferenc azután sorra felidézte 1934 és 1935 szeptemberét, amikor Hitler a nürnbergi pártnapokon beszélt.

1939. szeptember 19-ét, amikor nürnbergi záróbeszédében békét ajánlott a világnak, majd így folytatta nagyhatású előadását: a német nép vezére írott beszédet mondott, de már az első mondatok után felfigyelt mindenki, s a hatalmas tömeg babonás bámulattal ismert rá a régi népvezérre, a harcos napok lenyűgöző szónokára. Hitler hátralépett a dobogón, a két kezét szabadon használta, s a fanatikus, meggyőzni akaró saját gondolataiban bízó ember erejével és varázsával csillogtatta meg hívei előtt a beszéd művészetét. Nem hiszem, hogy van Európában nagy művész, aki kifejezőbben, klasszikusabban, a szó, a mondat értelmének megfelelőbben gesztikulálna, mint Hitler. Csupa ideg és rejtett acélrugó, gyors és finom a mozdulata, meglepően változatos és a tételhez simuló a hanglejtése. Ha viharzó taps megszakítja a beszédét, a keze megáll a levegőben, s a félbehagyott mozdulattal várja meg a nyugalmat. Néha eltűnődik a mondatkezdés előtt, de a következő gondolat külső kifejező formái már villámgyorsan végigszaladnak arcvonásain és a kézjárásán.

Másnap Berlinben Hitler beszédet mond. A béke szükségéről beszél...

— A világégés poklában — fejezte be beszédét Rajniss Ferenc — az utolsó nagy forduló tűzesőjében a nacionalista világnézet hitével kívánjuk, hogy Hitler Adolfot az Isten éltesse és tartsa meg nagyra hivatott nemes népének vezetésére és Európa jövendőjének biztosítására. Ez a kívánság nem az enyém, hanem millióké, magyar embereké, akik hisznek az eszmék, a tiszta szándékok, a munka, a becsület és az igazság győzelmében s azért küzdelmet és áldozatot is vállalnak, mert tisztelik ősi ösztönökkel az igazi magyarságot, s mert halálukig ragaszkodnak édesanyjuk, Magyarország szabad, független és emberi életéhez.

Forrás: Új Magyarság, 1944. április 22.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A szlovák Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a „náci” ideológia és az SS iránti szimpátia kinyilvánítása miatt ítélt el öt Slovan-szurkolót.

Megbüntették Kubában az állami zenei szervezetek hét tisztviselőjét, miután az általuk szervezett halloweeni partin egy Hitler-jelmez nyerte az első díjat – írja az AFP.

A sztálinista rendszer szétválaszthatatlan magától Sztálin személyétől. A bolsevik rendszer működési mechanizmusa gyakorlatilag Sztálin személye köré épült, és a diktátor 1953-as halálával szükségszerűen meg is változott.

Mint levente, 1944 novembere végén rendeletre kellett jelentkeznem a területileg illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságon.

Kun Béla, születési és 1916-ig használt nevén Kohn Béla, a 133 napos magyarországi tanácsköztársaság zsidó vezére 1886. február 20-án született.

Május 9-én hajnalban nyolc határozott ember betört az újvidéki Crni Ovan közösségi kávézóba, ahol felforgatták az asztalokat és a székeket, s az elborított bútorokra kifeszítették Vajdaság tartomány zászlaját – szomorkodik a szélsőbalos Mérce.

Az 1913-as születésű Bosnyák Imrét az elsők között érintette meg a magyar nemzetiszocializmus, a hungarizmus eszméje.

Úgynevezett „tiltott önkényuralmi jelkép” használatának vádjával bíróság elé állítják Björn Höckét, az Alternatíva Németországnak (AfD) német ellenzéki párt Türingia tartományi vezetőjét – közölte a hallei tartományi bíróság.

Súlyos börtönévekkel fenyegetnek egy fiatal férfit Michigan államban, miután horogkeresztet festett egy zsinagóga falára.

Zsidó-liberális hiszériát keltett Ausztriában, hogy a szélsőjobboldali Szabadságpárt ifjúsági tagozatának toborzóvideóján feltűnik a Hofburg Kastély erkélye, ahonnan 1938-ban kikiáltották az Anschlusst.

Sokkolja a holland zsidókat és liberálisokat, hogy Vilmos Sándor király anyai nagyapjáról kiderült: az NSDAP tagja volt.

Egy céges prezentációtechnika tréningre készülve érdekes dolgot fedeztem fel az OpenAI képrajzoló mesterséges intelligenciájával való interakcióban.

Dr. Bárdossy László Szombathelyen született 1890. december 10-én, római katolikus vallású kisnemesi, hivatalnoki családból.

Hatalmas felháborodást váltott ki Rébecca Chaillon bevándorló hátterű francia „művész” legújabb színi előadása, melyben fehér játékbabákat húznak karóba a „rasszizmus ellen tiltakozva”.

A szigorúan titkos – és valószínűleg büdös – kísérletre az 1940-es évek végén, Mao moszkvai látogatásának idején került sor.

Amint azt tudjuk, a Fidesz „nemzeti és keresztény” rendszerében nincs helye annak, hogy a hazafiak közterületen megemlékezzenek az 1945-ös budavári kitörés hőseiről, ellenben a szélsőbaloldali antifasiszta csoportok a tavalyi események dacára is demonstrálhatnak a mai napon.

Sztójay, aki 1944. március 22-től állt a kormány élén, s a külügyminisztériumot is vezette, a tengelyhatalmi szövetséget szolgálta.

Észak-Írország fővárosában a jövő héten árverésre bocsátják azt a ceruzát, amelyet Eva Braun ajándékozott a Führer 52. születésnapjára.

Nem távolítják el a Brandenburg an der Havelben található Szent Péter és Szent Pál székesegyház egyik középkori „antiszemita” szobrát – közölték az egyházi tisztviselők.

Bajtársunk és barátunk Cseresznye György, a Titkolt Ellenállás egykori énekese már lassan egy évtizede, idén 9 éve, hogy a Hadak Útjára távozott.

Felvétetett Budapesten, a Budapesti Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztályán, 1945. december 3-án 15 óra 17 perckor. Jelen vannak: Dr. Szabó Ferenc népügyész, Harangozó Piroska jegyzőkönyvvezető, Szálasi Ferenc terhelt.

A második világháború lezárást követő vérgőzös évek feltárása, megismertetése a nyilvánossággal, valahogy elfelejtődött az 1990-es "rendszerváltozás" óta.

A ceglédi táborban 1945 elején mint elhurcoltakat bevagoníroztak bennünket, azzal a mesével, hogy Debrecenbe visznek, és ott az új magyar hadsereg tagjai leszünk.

Most, amikor szívemre tett kézzel és felemelt fővel esküszöm, hogy mindörökre ott hagyom a szélsőbaloldalt és katonás, kemény léptekkel átmasírozok a legszélsőjobboldal frontjára, be kell vallanom, hogy ezt végtelen keserűséggel, nagy kíváncsisággal és ugyanakkor örömkönnyet fakasztó forró magyarsággal teszem.