Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A Nyugaton megtelepedett hatalom stratégiáját teljesen természetesen nyugatosításnak nevezik, és – nevéből következően – az a célja, hogy minden ország egymásra, vagyis a felülmúlhatatlannak kikiáltott nyugati modellre hasonlítson mind társadalmi berendezkedés, mind politikai rendszer, ideológia, pszichológia és kultúra tekintetében.

Ezt a demokratikus egyformává tételt a propaganda magasztosan erkölcsös misszióként tálalja, amelyet maga az absztrakt „jó” letéteményeseiből álló exkluzív kaszt hajt végre, a civilizáció állítólagos csúcsát, a szerinte elképzelhető összes erény koncentrátumát képviselve.

A nyugatosítás gyakorlatilag abból áll, hogy mindent le kell rombolni a többieknél ahhoz, hogy be lehessen sorolni őket a kizsákmányolás és terror zónájába, ahol a kozmopolita spekulánsok maffiája uralkodik. Valójában a civilizált élet azon alapelveinek teljes átformálását jelenti, amelyeket az országok kikovácsoltak az idők folyamán. Az államok élére helyezett vezetőknek legalább jóakaratot (mint Merkel Berlinben) vagy szenvedélyes vágyat kell tanúsítaniuk iránta (mint Barroso/Juncker Brüsszelben, Sarkozy/Hollande Párizsban), ahogyan a nyugatosítás áldozatává vált népeknek is hálát kell mutatniuk a saját likvidálásukért.

Ha Európában a nyugati úthenger már majdnem mindent le is rombolt, a világon maradt még néhány hely, ahol nem a káosz uralkodik, mint például Oroszország vagy néhány ázsiai ország. Megfigyelhető, hogy a nyugati maffia rendkívül hatékony a rombolásban, viszont képtelen felépíteni az ígért földi paradicsomot. A nyugatosító társadalommérnökség krémjét a kozmopolita szuperosztály alkotja, amelyhez a multinacionális megacégek menedzserei, bankárok, olajsejkek, (főleg amerikai) politikai döntéshozók, valamint a showbiznisz nemzetközi sztárjai tartoznak, a kulisszák mögött vallási vezetők és drogbárók társaságában, akik piszkos pénzzel táplálják a bankszektort, amely azután tisztára mossa azt. Ez a szuperosztály persze nem állandó, folyamatosan változik a tagsága, és nagyon belterjes: talán ha tízezren vannak az egész világon, közülük egy-kétezer látogatja a Bilderberg-csoport, a Trilaterális Bizottság, a Davosi Világgazdasági Fórum üléseit. Globális számarányuk felforgatja a Pareto-elv múlt században kialakult perspektíváját.

Emlékezetes, hogy Vilfredo Pareto olasz szociológus szerint a tömeg/elit aránya 80/20 százalék volt. Az akkoriban tisztelt elit egy adott népesség kb. 20 százalékát alkotta, és valójában állandó ozmózis volt közte és a tömeg között. A nyugatosítás folyamatával a globális hatalom maffiája számbelileg ugyan jelentéktelenné vált, mégis sokkal hatalmasabb, mint a régi arisztokráciák voltak. Ugyanakkor teljesen elszakadt a tömegektől, viszont meghatározza a sorsukat azzal, hogy lehetetlenné tesz minden olyan – gazdasági-társadalmi értelemben vett – evolúciós lehetőséget, amely különbözne az általa preferált és reklámozott spekuláns rablómechanizmustól. Mivel a tömegeket és a népeket mélyen megveti – az általuk tanúsított végtelen hiszékenység miatt egyébként teljes joggal –, az eltűnt dolgokat (valódi demokrácia, tényleges esélyegyenlőség, korlátlan szólásszabadság) vákuumfogalmakkal (szabadság, igazságosság, jogszerűség) helyettesíti. Ebben a balekoknak szánt színjátékban a felsőoktatási és politikai intézmények kilóra megvett intellektuális proletariátusa fontos elidegenítő szerepet játszik. Az általa mantraként terjesztett „politikai tudományban” minden csak alávalóan szervilis travesztálás.

Így lett a káosz amerikai birodalmának pretoriánus gárdájaként szolgáló NATO-ból a világbéke legfőbb stabilizáló tényezője, a plutokráciát az ochlokráciával és a parlamentáris kleptokráciával párosító, a pártokat a fináncszovjet diktátumának alávető, az eretnekeket az egyengondolat kalodájába kényszerítő és önmagát „liberálisnak” hazudó nyugati demokráciából minden idők legjobb (vagy legalábbis legkevésbé rossz) társadalmi berendezkedése, a környezetet kizsigerelő, a termelő iparágakat delokalizáló és börzespekulációkkal helyettesítő, a vagyoni különbségeket soha nem látott mértékben polarizáló, az országokat reménytelen adósságcsapdába hajszoló turbókapitalizmusból pedig az egyedül üdvözítő gazdasági modell. Az értékek totális inverziója ez, az angolszász világ tömjénezése, megspékelve képmutatással, ami azt jelenti, hogy noha a szuperosztály állandóan hazudik, mégis elvárja, hogy higgyenek neki. Zömmel parazitákból áll, akik mindenféle bürokraták, adminisztrátorok, politikusok siserehada révén tartják fenn uralmukat. Elhanyagolható erőfeszítéseik és ugyanilyen képességeik ellenére születési alapon kaparintották kezükbe a világ vagyonának jelentős részét, és ha egy bizonyos számú élősködővel minden társadalomnak együtt is kellett élnie, a nyugatosított országokban abnormálisan magas a százalékarányuk.

A Nyugatnak olyan helyekre van szüksége, ahol számolatlanul költheti az ex nihilo teremtett pénzét, elpasszolhatja a nemszükségleti cikkeit és olcsó munkaerőt találhat, vagyis gyarmatok kellenek neki, hogy tartósíthassa a fináncoligarchia élősködését és ennek alapfeltételeként a munkanélküliség rémképével terrorizálhassa a társadalmakat. Csak a vak nem látja, hogy a nyugatosítás hivatalos ideológiájának számító liberalizmus mára teljesen elveszítette univerzalista filozófiai megalapozottságát, az alapértékeivel kapcsolatos konszenzus ugyanis szükségképpen csak a nyugati hagyományra korlátozódik, „hittérítő” prédikációja pedig pusztán a Nyugat által a társadalmak anyagi-szellemi gyarmatosítása és a természet technológiai kizsákmányolása végett megteremtett erőviszonyok konzerválását szolgálja. A nyugatosítással megbízott Wall Street & Hollywood Co. azonban egyrészt az emberi lélekben, másrészt az anyatermészetben rejlő korlátokba ütközik, mert ahogy az előbbi évezredes beidegződéseit nem lehet erőszakkal átkódolni, úgy az utóbbi erőforrásait sem lehet büntetlenül kizsákmányolni egyre erőszakosabb konfliktusok kockázata nélkül. Ennélfogva a nyugatosított „világfalu” reménye ugyanolyan utópia, mint az egyetemes kommunizmusé volt, és természetük zsigeri rokonsága miatt az egyik eltűnése előrevetíti a másik összeomlását.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Az első ember alkotta eszközt, amely áttörte a világűr határát, az Adolf Hitler szupertitkos csodafegyver-programját, az A-4-es vagy közismertebb nevén a V-2-es ballisztikus rakétát megépítő fejlesztőcsoport vezetője, dr. Wernher von Braun konstruálta meg.

Minden vádpontban bűnösnek találták azt a fehér patriótát, aki az Egyesült Államok történetének egyik „legsúlyosabb” zsidóellenes támadásában 11 embert lőtt le egy pittsburghi zsinagógában.

A szvasztika, azaz a 90 fokban hajlított ágakkal bíró kereszt fontos szimbólum több egykori és ma is élő hitrendszerben egyaránt. Az idők során jelképezte többek között a jó szerencsét, a teremtés végtelenségét és a legyőzhetetlen, forgó Napot.

1944-ben és 1956-ban a történelem megismételte önmagát. Az 1944/1945-ös vérhullással újabb magok kerültek az áldott magyar földbe.

Dr. Bárdossy László Szombathelyen született 1890. december 10-én, római katolikus vallású kisnemesi, hivatalnoki családból.

Hollandiában büntetőjogi következményekkel fog járni a „holokauszttagadás”, a „rasszizmus” és a „diszkrimináció” tilalmára vonatkozó törvényt kiterjesztik más események megtörténtének tagadására is – döntött a holland ügyvivő kormány.

Több tízezer zsidó és zsidószimpatizáns vonult fel Izrael mellett Washingtonban, ám ez nem mindenkinek volt kedvére.

Soha nem is kapták el, hiába szerepelt négy évtizeden át az FBI körözési toplistáján. 1985-ben végül magát adta fel.

Az NPR amerikai zsidó-liberális médiaintézmény arról közölt terjedelmes beszámolót, hogy az Egyesült Államokban egyre több „szélsőséges gyűlöletcsoport” alakul, és ezek hálózatba szerveződnek.

Ausztria bejelentette, hogy egy rendőrőrsnek is helyet adó „emberi jogi képzési központ” létesül Adolf Hitler egykori nagynémet vezér és kancellár Braunau am Innben található szülőházában.

Zala megyében, a dombos Göcsejben fekszik Nova, "Göcsej szíve". A község eseményekben dús történetében akadt néhány olyan, amelyet érdemes feljegyezni. Ilyen volt Szálasi Ferenc látogatása 1945 februárjában.

Egy angol nemzetiszocialista, akin horogkeresztes zászlókkal, hűtőmágnesekkel és Adolf Hitler portréjával díszített házában ütöttek rajta, gondolatbűnökért került börtönbe Nagy-Britanniában.

Hét évtizeddel a második világháború vége után még éltek emberek, akiknél hitelesebben senki sem tudta elmondani, mit tapasztalhatott egy civil a budai oldalon 1944-45 telén.

Október elején a szakemberek megkezdték a második világháború során a Balaton vizébe zuhant magyar Messerschmitt típusú vadászrepülőgép kiemelését Balatonakarattya térségében.

Dr. Csia Sándor 1894. február 4-én született Hegybányán, Háromszék vármegyében. Apja Csia Ignác, anyja Bajai Henriette.

A Duce többször is farkasszemet nézett a halállal és mindig sikerült felülkerekednie. Túlélte az első világháború kegyetlen csatáit, valamint számos merényletkísérletet is.

Jóllehet a biológiai fajfogalom nem azonos az etnográfiai fajfogalommal, mégsem nagyon különbözik tőle.

Ismét nyilatkozott antifa erőszaktevő Ilaria Salis börtönben szerzett barátnője, Carmen Giorgio, hogy a magyar börtönállapotok „rémségeiről” beszéljen.

Rudolf Hess, Adolf Hitler helyettese, a második világháború alatt  szerepet játszó politikusok közül az egyik legkülönösebb és legérdekesebb egyéniség.

Az amerikai neobolsevik rezsim feudális hierarchiájában értelemszerűen legfe­lül tanyázó, sőt egyenesen piedesztálra emelt feketék elsősorban a rabszolga őseik által a déli gyapotföldeken végzett ingyenmunka kompenzálásaként akarják kirázni a gatyájukból fehér hűbéreseiket.

Mint ismert, az elmúlt napokban szörnyű esemény rázta meg Írországot: egy algériai migráns Dublinban megkéselt három kisgyereket.

Furcsa észjárásuk van a németországi hatóságoknak: minél aktívabb és erőszakosabb a szélsőbaloldali Antifa, annál inkább fellépnek a nacionalista színtér ellen. Abszurd? Igen, de pont ez a valóság.

Megdöbbentően enyhe ítélettel úszta meg a hírhedt baloldali Antifa-vezér, Lina Engel azt a büntetőpert, amelyet a drezdai Legfelsőbb Bíróság (regionális bíróság) állambiztonsági szenátusa folytatott le 2021 szeptembere és 2023 májusa között.

Egy szövetségi esküdtszék 63 vádpontban ítélte el Robert Bowerst, azt az ötvenéves férfit, aki 2018 októberében tizenegy zsidóval végzett egy pittsburghi zsinagógában.