Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Nem árt emlékeztetni rá, hogy a világon (valószínűleg) elsőként éppen nálunk tették ki a gyermekeket szexuális propagandának, éspedig az 1919-es bolsevik tanácskormány közoktatásügyi komisszárja, Lukács György elvtárs rosszvoltából.

Lukács speciális nemi felvilágosítást vezetett be az iskolákban, többek között a szabad szerelemről, a nemi aktus természetéről, a burzsoá családi kódok archaikus mivoltáról és a monogámia elavultságáról oktatva a tanulókat.

Ilyen történelmi előzmények után Nyugaton és főleg az angolszász országokban az akadémia (az egyetemi és tudományos miliő) és a média egy ideje már átfogó és egyre agresszívebb offenzívát folytat a hagyományos (patriarchális-nukleáris) családmodell ellen. Ezt szolgálja egyebek mellett a feminizmus, a homoszexualitás és a genderizmus gátlástalan és ad nauseam propagálása is. Mindez a fasizmus árnya elleni lankadatlan, sőt egyre hisztérikusabb ördögűzés keretében zajlik, noha a fasizmus – ellentétben a bolsevizmussal – sehol sem fenyeget közvetlenül, legalábbis momentán, a rémképe viszont annál zabolátlanabbul burjánzik a baloldal mazochista fantáziájában. 

Mint modern korunk legtöbb szociopatológiájához, a családellenességhez is a freudista-posztmarxista frankfurti iskola szolgáltatott eszmei muníciót. Azzal, hogy a maga részéről rátámadt a konvencionális keresztény szexuális normákra, Sigmund Freud fektette le az intellektuális alapokat a frankfurti iskola elméleteihez, és akárcsak a frankfurti iskola, Freud is „az antiszemitizmus végéhez szükséges mechanizmusként” értékelte a sajátjait. Írásaiban arról fantáziált, hogy „Hannibálként, Karthágó szemita vezéreként… háborúban áll a goj kultúra… és Róma és lányintézménye, a katolikus egyház ellen”, amelyet jóvátehetetlenül gonosznak, elnyomónak és antiszemitának tartott. 

 A frankfurti iskola leghatékonyabb és egyben legkártékonyabb találmánya az „autoriter személyiségről” szóló tanulmánya Theodor Adorno társszerzőségével (Az autoriter személyiség, 1950), amely egyfajta személyiségzavarként igyekezett interpretálni az autoritarizmust (tekintélyelvűséget), ugyanakkor pszichésen kórosnak minősítve a hagyományos (a szülői tekintélyen alapuló) családi kapcsolatokat annak érdekében, hogy a nyugati társadalmakat ellenállóvá tegye a fasizmussal és az antiszemitizmussal szemben. A tanulmány nem alkalmaz szigorú tudományos módszertant és empirikus vizsgálati eljárást a hipotézis bizonyításához vagy cáfolatához, ugyanakkor Max Horkheimer szerint alkalmat teremtett a társadalomkutatás számára ahhoz, hogy „közvetlenül átalakuljon propagandává”. Miközben tehát a tanulmány lényegében tudományos kutatásnak álcázott antifasiszta politikai aktivizmus volt, széles körű reklámozásának köszönhetően jelentős befolyásra tett szert a nyugati társadalomtudományokban. 

Freud és tanítványai szerint az antiszemitizmus egy egyetemes patológia, amely a nemi ösztön elnyomásában gyökerezik, a gyógyításához tehát teljes szexuális szabadságra van szükség. A szexuális aktivitás mint „nagy felszabadító aktus” ugyanis képes feloldani az összes politikai, társadalmi és gazdasági frusztrációt – különösen az obszesszív és addiktív szex. Vagyis minél több a mániákus szexfüggő, annál jobb. Logikus módon, ha az emberek az összes szabad­idejüket a szexuális élvezetek hajszolásának szentelik, akkor nyilvánvalóan képtelenek pogromokat szervezni, véres forradalmakat kirobbantani és a fennálló status quót veszélyeztetni. A szexuális forradalom propagandistái szerint a szex minden társadalmi probléma csodaszere, a nép új ópiuma. Ha az embernek nincs kenyere, egyen helyette kekszet. Ha nincs munkája, biztonsága és valamirevaló életcélja, szeretkezzen helyette. 

Ha van valami, ami hatásos figyelemelterelő (a focin kívül), akkor az a rekreációs szex. Erre épül és ezt szolgálja ki a pornográfia mint „maszturbációs ipar”, amelynek Wilhelm Reich a prófétája, a „szabad szerelem” (egyik) első propagandistája és későbbi hippi ikon, egy szexmániás pszicho-sarlatán, aki önéletrajzában kertelés nélkül azzal dicsekszik, hogy már 4 éves korától szexuálisan zaklatta a családja cselédjeit, 11 éves korától naponta élt nemi életet, alkalmanként háziállatokkal, a maszturbálásai során pedig többnyire a saját anyjáról fantáziált. 

A modern pszichológiai kutatások szerint a pornónézés meglepő mellékhatásaként az ember egalitaristább lesz, támogatóbban fog viszonyulni a férfiak és nők közötti munkamegosztáshoz, és kevésbé fogja elfogadni a nemi alapú diszkriminációt. Ezzel együtt nyitottabb lesz a szexuális diverzitás (változatosság) iránt, és kevésbé elutasító a homoszexualitással szemben. Csökken a vallásossága is, gyakrabban él át hitválságot, és hajlamosabbá válik elutasítani az egyházban tanított dogmatikusan szigorú nemi szerepeket és értékeket. 

Ugyanezt annak idején már maga a szexguru is megjósolta: „A teljes szexuális tudatosság és a szexuális élet természetes szabályozása mindenféle misztikus érzés végét jelenti. Más szóval, a természetes szexualitás a vallásos misztika halálos ellensége. Azzal, hogy a szexualitás fölötti küzdelmet tette a dogmái és a tömegek fölötti befolyása középpontjává, az egyház igazolja ezt az elgondolást.” 

Különböző tanulmányok ugyanakkor erős kapcsolatot mutattak ki az „autoriter” skála tetején elhelyezkedő személyiségek (akik nem szeretik a változást, értékelik a stabilitást és a rendet, kozmopolitaellenes magatartást tanúsítanak) és a gyermekmolesztáló pedofilok megbüntetésének vágya között. Teljesen természetes módon tehát Wilhelm Reich, a frankfurti iskolás és más marxista társadalomtudósok szakmai karrierjüket jórészt arra szánták, hogy azonosítsák az autoriter késztetést megtestesítő társadalmi erőket, köztük mindenekelőtt a patriarchális családot, és leleplezzék a kozmopolitizmussal, a szexuális szabadossággal, a hiperindividualizmussal és a vagyoni egyenlőtlenségekkel szembeni ellenállásukat.

Folytatás:
„Döntsd a családot, ne siránkozz!” – A Lukács–Soros-kapcsolat (második rész)

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Kanadában letartóztatták a „Sötét idegent”, az elmúlt évtized egyik legbefolyásosabb nemzetiszocialista propagandistáját.

Amikor Imrédy személyes származása körül a közismert polémiák folytak, akkor én magam adtam utasítást Kelecsényinek, hogy figyelje meg Imrédyt és figyeltesse meg másokkal is, hogy faji hovatartozása eldönthető legyen.

A gyűlést az egyik római lakótelepen rendezték az Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano) nevű fasiszta ifjúsági szervezet két tagja 1978-as meggyilkolásának emlékére.

A biztonsági erők több száz fegyvert, valamint horogkeresztes zászlókat és kellékeket foglaltak le Ausztriában hazafias motorosokhoz köthető ingatlanokban.

„Ezzel az aláírással a német nép és a német haderő, tetszik vagy sem, a győztesek kezébe adta magát” – mondta Alfred Jodl vezérezredes Dwight D.Eisenhower tábornoknak, a szövetséges haderők európai főparancsnokának reimsi főhadiszállásán, 1945. május 7-én.

A második világháború óta nem látott szintet ért el a Dániában feljegyzett antiszemita megnyilvánulások száma – közölte Henri Goldstein, a skandináv ország zsidajinak vezére.

Felvétetett Budapesten, a Budapesti Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztályán, 1945. október 23-án.

Egy helyi zsidó felsőbbrendűségi csoport és állami törvényhozók kiakadtak a Nashville belvárosában a tartott nemzetiszocialista felvonulás miatt.

Október elején a szakemberek megkezdték a második világháború során a Balaton vizébe zuhant magyar Messerschmitt típusú vadászrepülőgép kiemelését Balatonakarattya térségében.

A szlovák Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) hat év börtönbüntetésre ítélte Marián Magátot, akit törvénybe ütköző gondolatok kifejtésével kapcsolatos vádpontokban bűnösnek találtak.

Bocsánatkérő közleményt adott ki a Michigani Állami Egyetem, miután a szombat esti meccs előtt Adolf Hitler képe jelent meg az eredményjelzőn – írja a CNN nyomán a 24.

Ahhoz, hogy megérthessük a totalitárius woke ideológia amerikai elhatalmasodását lehetővé tévő mentális légkört, célszerű vázlatosan feleleveníteni az Egyesült Államok történelmi gyökereit.

A Nyilaskeresztes Párt Szálasi Ferenc nemzetvezető részvételével tartotta meg december havi Nagytanácsát, jelentette 1944 decemberében a Magyar Távirati Iroda.

„Vádat emeltek négy férfival és egy nővel szemben, akik egy marokkói férfira a származása miatt támadtak rá” – közölte a Fővárosi Főügyészség az MTI-vel.

"Sohasem gondoltunk a békére, még abban az évben sem, amikor teljesen el voltunk szigetelve, és amikor könnyedén megkaphattuk volna a brit birodalomra nézve jelentősebb veszteségek nélkül és az önök kárára. Miért gondolnánk rá most? Hiszen a győzelem már miénk, mindhármunké", írta Churchill Sztálinnak 1944. január 24-én.

1945 januárjának elején a komáromi vasútállomáson kivagonírozott Tigris harckocsik hosszú sora nagy zajt csapva kígyózott a macskaköves utcákon, hogy a Vág-Duna hídján túl elfoglalják harcállásukat.

A szovjet Vörös Hadsereg hordái előtti „méltóságteljes tiszteletadás” biztosítása érdekében tilos orosz vagy ukrán zászlóval megjelenni a berlini szovjet emlékműveknél a Nagynémet Birodalom leverésének 78. évfordulóján tartandó rendezvényeken.

Az 1944 őszén szovjet megszállás alá került Kecskeméten a nyugat-magyarországi harci cselekmények és a világháború vége után is még fél évvel, 1945 karácsonyán is előfordultak a szovjet katonák által elkövetett rablások és gyilkosságok a polgári lakossággal és az újonnan felálló rendőrség tagjaival szemben egyaránt.

Az olasz legfelsőbb bíróság, a semmítőszék foglalt állást az olasz szélsőjobboldali, hazafias csoportok találkozóin, megemlékezésein országszerte használt köszöntési formáról.

A politikai rendőrség Kecskeméten 1945 áprilisában és májusában jelentős letartóztatási hullámot indított el, pontosan úgy, ahogy a szovjet Vörös Hadsereg által elfoglalt többi magyar, majd német területeken.

A szigorúan titkos – és valószínűleg büdös – kísérletre az 1940-es évek végén, Mao moszkvai látogatásának idején került sor.

Dr. Martens. Azt hiszem, sokaknak nem kell bemutatni ezt a cipőmárkát. Aki csak egy kicsit is ismerős a rocker, punk, skinhead színtéren, az valószínűleg ismeri a semmivel sem összetéveszthető acélbetétes bakancsot, gondoljunk csak a sárga-fekete címkére és a szintén sárga gojzer varrásra.

Adolf Hitler egyik beszédének 30 másodperces részletét játszották be a hangosbeszélőn az osztrák vasúttársaság (ÖBB) egyik vonatán, mielőtt a járat beért volna Bécsbe, írja a BBC.

A 350 kilós német birodalmi sas bronzszobrát, amely a Graf Spee nehézcirkálót díszítette egykor, még 2006 elején emelték ki a tengerből Uruguay partjainál.