Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Érdekes kérdés, de ezt így, ebben a formában nem szokták feltenni. Erről hivatalos kutatások, legalábbis amit nyilvánosságra hoznak, nincsenek.

Természetesen egy egész glóbuszt felölelő népszámlálás, amely még faji kérdésekre is kiterjed, meglehetősen nehézkes is volna. Már csak azért is, mert országonként, földrészenként más és más kategóriák létezhetnek - gondoljunk csak arra, hogy például az Egyesült Államokban a felmérésekben a latinókat is a fehérek közé sorolják, valójában pedig európai szemmel nem azok.

Aztán szintén komoly problémát jelent a fajkeveredés, amely ugyebár az elmúlt hetekben tematizálta a közbeszédet, hogy ez alapján ki számít fehérnek, s ki nem. Bár onnan nézve, ahonnan jelen írásunk közelít, azaz, hogy hány százaléka fehér ember a Föld lakosságának, ez nem fog gondot okozni a nagyobb arányok megállapításánál. Ahhoz tudnám hasonlítani, mikor közelről szemlélve nem tudjuk eldönteni, hogy hol húzódik a tiszta és a felhős égbolt, azonban a földről szemlélve, tehát lentről nézve, minél távolabbról, nos, ott már egyértelműek a határvonalak. S ez most egy ilyen nézőpont.

De legelőször is azért tartozunk egy "fapados" definícióval, ki számít fehérnek. Természetesen az, aki az emberi fajon belül az europid (fehér) nagyrasszhoz tartozik, azon belül pedig léteznek különféle alrasszok, úgy mint nordikus, kelet-balti, dínári, mediterrán, alpesi, turáni (ez Európában kizárólag a Kárpát-medencében található), és így tovább. Az imént felsorolt kategóriák nem népeket jelölnek, hanem azok egy-egy alkotóelemeit. Még élesebben fogalmazva, hogy egy esetet hozzak, például a nordikus típus képviselői nagy számban megtalálhatóak a skandináv országokban, de akadhat belőlük itt, Magyarországon is. Vagy az alpesi alrassz képviselői is gyakran felfedezhetők nálunk, de Ausztriában, Bajorországban is, és ehhez hasonlóan kell a többit is felfogni. Természetesen mindezek az alrasszok is rendkívült kevert formában vannak jelen Európában, de kétségkívül mindegyik az europid nagyrasszhoz tartozik. Ilyen szemüveggel nézve tehát fussunk neki, vajon hány millió (esetleg milliárd?) fehér ember élhet a Földön, s ez a bolygó összlakosságát tekintve hány százalék. (Nem lépünk fel továbbra sem olyan igénnyel, hogy egész pontos számokat adjunk, de a bárki számára nyilvánosan elérhető adatokból azért egy masszív képet igenis ki lehet rajzolni.)


Európa

Az öreg kontinens lakossága 2018-ban 748 millió fő volt. Mondhatnánk, hogy itt vagyunk a legkönnyebb helyzetben, de természetesen messze nem mondhatjuk, hogy ez mind az európai típust jelenítené meg. Területileg itt beleszámoljuk Oroszország európai területeit is. Kelet-Európában jelentős a cigány etnikum aránya, ők - a keveredés ellenére is - az indid nagyrasszhoz tartozók. Nyugat-Európában, de Oroszországban is jelentős muszlim közösség él, származásukat tekintve szerteágazók lehetnek, hiszen péládul a csecsenek fehérek, de azért a döntő többségük Európában az arabokhoz tartozik. Illetve él még Európában jelentős afrikai gyökerekkel bíró lakosság is. Átböngészve a különböző országok statisztikáit, hozzátéve mindazokat az információkat, melyeket nem szoktak kirakatba tenni, én úgy gondolom, ebből a 748 millióból túlontúl optimista becslés lenne azt megállapítani, hogy 700 millió felett van a fehérek száma...


Ázsia

Talán egy laikus ezt a kontinenst is elintézné egy legyintéssel, mondván, itt az esetlegesen előforduló etnikai oroszokon kívül, akik a szinte lakatlan részeken élnek, nem található fehér ember, ám ez nem feltétlenül igaz. Fentebb említést tettem egy bizonyos turáni típusról, s ennek a karakternek a képviselői bizony megtalálhatók Ázsiában. Számomra egyébként is kifejezetten érdekes ez a témakör, mert, bár a politikai alapú turanizmust elvetem, azt nem tartom időszerűnek, se célravezetőnek, de a kulturális és történelmi vonatkozású turanizmust nagyon is fontosnak, a magyar lelki psziché egyik fontos fundamentumának tekintem. A magyarság itt, Európában vált nemzetté, az európai nagyrasszhoz tartozunk, de attól vagyunk különlegesek, hogy Ázsiából származunk, ezért ennek a nagy eurázsiai civilizációnak mind a nyugati, mind a keleti értékeit magunkban hordoztuk, és kellene is, hogy hordozzuk. Néhány milliónyi turáni vagy ahhoz közeli (esetleg már mongolosabb vonású) kis népcsoport él ázsiai területeken, és köztük igen sokra rámondanánk: őt bizony itt, Magyarországon is láthattuk volna, például az Alföldön.


Afrika

Itt valóban nem sok kérdés akad, ami akad, az sokkal inkább az, a néger lakosság száma jelenleg mekkora lehet, hiszen robbanásszerű demográfiai ugrás tapasztalható évről évre. Az a kevés, s egyre kevesebb számú fehér, aki itt él, főként Dél-Afrikában található, ahol viszont kisebb-nagyobb intenzitással szabályos népirtás zajlik ellenük. Az 1994-es rendszerváltás után több mint egymillió fehér hagyta el Dél-Afrikát, főleg a növekvő bűnözés és a fehérek elleni rasszizmus miatt. Ma létszámuk nagyjából 300 ezer körülire tehető.


Ausztrália

Áttekinthetőségi oldalról nézve nagyon egyszerű dolgunk van, ugyanis ez a kontinens egy ország is. Lakossága mintegy 24 millió, de azért rohamosan növekszik itt is a nem fehér bevándorlás, de azért még bőven 20 millió felett lehet a fehérek aránya.


Észak-Amerika

Bár Amerika egy kontinens, én mégis két részre bontom, vegyük először az északi felét. 528 millió embert foglal magában. Itt fehér lakosság legnagyobb számban az Amerikai Egyesült Államokban található, de borzasztó tempóban csökken számuk, illetőleg nő a nem fehérek aránya. Tíz év alatt 64-ről 58 százalékra csökkent a magukat fehérnek vallók aránya az Egyesült Államokban, és a tendencia folytatódni is fog, mert a 18 alattiak körében már csak 47 százalék a fehér. Az évtizedenként, legutóbb tavaly tartott népszámlálás szerint abszolút értékben most először csökkent a fehérek száma, míg leggyorsabban az ázsiai származásúak csoportja nőtt, 2010-hez képest 35 százalékkal, és már a lakosság több mint 7 százalékát teszi ki. A négerek aránya szinte változatlan, 12 százalék, míg a legnagyobb kisebbség már jó ideje az Amerikában latinóknak vagy újabban barnáknak hívott latin-amerikai származásúaké, amely már a lakosság 19 százalékát teszi ki. Az Egyesült Államok népessége tíz év alatt 7.4 százalékkal, 331 millióra nőtt, tehát ha a jelenlegi 58%-ot vesszük alapul, akkor körülbelül 192 milliónyi fehér emberről beszélhetünk.

Északi szomszédja Kanada, amely, bár nagy ország, igencsak gyéren lakott a maga 36 milliójával, és átnézve a rendelkezésre álló adatokat, biztosan rendelkezik több millió nem fehér lakossal.

Mexikóról és a közép-amerikai térségről túl sokat nem érdemes beszélni, bár a Mexikói Nemzeti Statisztikai Intézet 2017-es adatai szerint a lakosság 47%-a a "világos bőrű mexikói" (ún. "castizo"; többnyire európai leszármazott) csoportjába tartozott, kérdéses, ez alatt pontosan mit értenek.


Dél-Amerika

Gyakorlatilag lehetetlen szétszálazni, a Föld legnagyobb faji olvasztótégelye. A legtöbb rasszkeveredés itt ment végbe történelmileg is, gondoljuk csak Argentínára, amely a 19. században gyakorlatilag nagyrészt feketékből állt, manapság pedig - talán - legfehérebb dél-amerikai ország. A földrészen belül is a legkevertebb Brazília, amely ráadásul a legnagyobb kiterjedésű ország is Dél-Amerikában, ahol a statisztikák szerint 423 millió ember él. Hogy ebből mennyi lehet fehér? Néhány adat: Argentína 85%-a annak mondható, Bolíviában csak 12%, Brazíliában 48%, de én itt nem mernék éles határvonalakat húzni, Chilében 64%, bár itt is kétségeim vannak, ugyanazt érthetjük-e fehér ember alatt, mint Budapesten, Uruguayban 88%, Venezuelában 43%, hogy csak néhány jelentősebbet említsek. Én úgy teszem (fenntartom az akár nagyobb mértékű tévedés lehetőségét is), hogy körülbelül 30%-a fehér a dél-amerikai földrésznek, ez számszerűleg 127 millió ember.

Konklúzió Még ha akár tízmilliós nagyságrendekkel is eltér becslésünk a valóstól, a fő állításunk akkor is igaz lesz. Lássuk csak, a Föld népessége 7,9 milliárd embert tesz ki nagyjából, ehhez képest 1 milliárd körüli lehet a fehérek száma a világon, ez igencsak 10% környékén mozog a Föld teljes lakosságát nézve. Jelzésértékű, hogy 100 évvel ezelőtt ez az arány bőven 30% felett volt. Ma tehát a fehér ember egy egyre visszaszorulóban lévő faji kisebbség...

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A lakókat kiráncigálták lakásukból, majd őrizetbe vették: ismét botrány Gregor Lange és a dortmundi rendőrség körül!

1941. június 26-án három felségjel nélküli repülőgép bombázta a Magyarországhoz az első bécsi döntés után visszakerült Kassát. A máig tisztázatlan hátterű incidens után Magyarország belépett a második világháborúba.

Minden vádpontban bűnösnek találták azt a fehér patriótát, aki az Egyesült Államok történetének egyik „legsúlyosabb” zsidóellenes támadásában 11 embert lőtt le egy pittsburghi zsinagógában.

Kilencvenesszeres életfogytiglant kapott egy amerikai fehér fajvédő aktivista, aki négy évvel ezelőtt színes bőrűekre kezdett lövöldözni egy mexikói határmenti bevásárlóközpontban.

A szélsőjobboldali zenei színtéren nem ritka, hogy a zenekarok fel- és átdolgozzák más bandák közkedvelt dalait. Például az angol Skrewdriver és a német Landser különösen sok nép fiait megihlette.

Halála óta számos összeesküvés-elmélet terjed, miszerint legszűkebb környezete megölte, hogy Berija megfojtotta, vagy újabban: patkányméreggel végeztek vele, miközben pár nappal később pedig a hasonmásával rendezték meg a „hivatalos” halálát.

A „Historical Figures” – egy új mesterséges intelligencián alapuló chatbot alkalmazás – lehetővé teszi, hogy a történelem 20 ezer híres személyiségének bármelyikével beszélgessen az ember.

Tasmania a zsidó-liberális média tálalása szerint „történelmet írt azzal, hogy Ausztrália első államaként betiltotta a náci tisztelgést”.

A Szovjetunióba 1944 decemberében és 1945 januárjában tömegesen elhurcolt férfiak és nők között szép számban találunk papokat is. Közülük többen soha nem tértek vissza hazájukba.

Az ausztrál kormány a „szélsőjobboldal erősödése” miatt a nemzetiszocialista jelképek betiltását fogja kezdeményezni, jelentette be Mark Dreyfus igazságügyi miniszter.

Vasárnap ismét a demokrácia csodálatos működéséről tettek tanúbizonyságot a héber rend őrei az egykori Németországban.

A katonai kíséretek a kora középkor hadviselésének meghatározó szerveződései voltak, harcos fiatal férfiak egy karizmatikus vezető köré gyűlve vettek részt a személyes dicsőséget és vagyonszerzést ígérő hadjáratokban.

Az immár száz napja tartó folyamatos szőnyegbombázásokkal az izraeli hadsereg (IDF) elhomályosította az angol–amerikai haderő egyik legfényesebb második világháborús hőstettét, amely abból állt, hogy 3 nap alatt letarolta Drezda épületeinek harmadát, ártalmatlanítva 25 ezer „nácit és potenciális nácit”.

Kampánycsapatának egyik tagja hozta zsidó-liberális támadások kereszttüzébe az elnökjelöltségért induló kormányzót.

A világ félrevezetett népei, főként az amerikai demokrácia szemében ma is úgy él a hajdanvaló „Csehszlovákia”, mint a „humanizmus és a becsület, a jólét ás szocialista igazságosság” hazája – ezzel szemben persze a régi Magyarországot szeretik úgy feltüntetni a csehek, mint a feudalizmus, a reakció, túlzó sovinizmus földjét.

Zala megyében, a dombos Göcsejben fekszik Nova, "Göcsej szíve". A község eseményekben dús történetében akadt néhány olyan, amelyet érdemes feljegyezni. Ilyen volt Szálasi Ferenc látogatása 1945 februárjában.

Lezajlott tehát a szűk körű izraeli–palesztin fogolycsere, amelynek keretében Izrael „biztonsági okokból” bebörtönzött palesztin nőket és fiatalkorúakat bocsátott szabadon.

Egyre aktívabb a kanadai határon túl az amerikai Goyim Defense League (Gój Védelmi Liga) nevű csoport, amely antiszemita felvilágosító anyagok terjesztését végzi a lakónegyedekben.

Az egykori SS-tagok végzetes fogyatkozásával már egyre nehezebb háborús pereket rendezni, ezért újabb és újabb ajvékolni való után nézve több osztrák tartományról is „kiderítették”, hogy ott még mindig „nácik által komponált himnuszok” vannak érvényben.

Joachim (Jochen) Peiper 1915. január 30-án született Berlinben. Apja is katonaként élte le az életét, igy a fiatal Jochen a katonás életet hamar megtanulta.

„Vádat emeltek négy férfival és egy nővel szemben, akik egy marokkói férfira a származása miatt támadtak rá” – közölte a Fővárosi Főügyészség az MTI-vel.

Megmondom őszintén, hogy e sorok írása közben visszasírtam bármit, akármelyik cikkemet az elmúlt évekből. Nem azért, mert az Oppenheimer egy rossz film, vagy mert nem szerettem volna kritikát írni róla, sőt, épp ellenkezőleg.

Letakarták egy bécsi protestáns templom ólomüveg ablakait, mert azokon állítólag „antiszemita” motívumok szerepeltek, és az ablakok alkotója tagja volt a NSDAP-nak.

A szigorúan titkos – és valószínűleg büdös – kísérletre az 1940-es évek végén, Mao moszkvai látogatásának idején került sor.