Kövess minket: Telegram — XVkontakte

 

Az 1942. június 28-án megkezdett Kék hadművelet – melynek nevét június 30-án Braunschweigra változtatták – rossz csillagzat alatt indult, hiszen a támadás első szakaszának tervével Reichel őrnagy, a 23. páncéloshadosztály hadműveleti tisztje június 19-én szovjet fogságba esett.

Ennek ellenére az eredeti tervek alapján lendült támadásba Kurszk térségéből a Weichs-seregcsoport a Brjanszki Front egységei ellen, melyhez a 2. német és a 2. magyar tábori hadsereg, valamint a 4. páncéloshadsereg, 3 páncélos-, 3 motorizált gyalogos-, valamint 11 német és 10 magyar gyalogoshadosztály tartozott. A támadáshoz csatlakozott június 30-án a Belgorod térségéből meginduló 6. német hadsereg 2 páncélos-, 1 motorizált gyalogos- és 16 gyalogoshadosztállyal.

Július 7-én Hitler két részre osztotta a Dél hadseregcsoportot: a Weichs-seregcsoportot és a 6. hadsereget B hadseregcsoport néven von Bock vezértábornagy, a Dél eddigi főparancsnoka vezette, a 17. német és 3. román tábori hadsereg, valamint az 1. páncéloshadsereg erőiből pedig megalakította az A hadseregcsoportot, melyet List vezértábornagy irányított.

Bár a hadművelet július 8-ig tartó első szakasza a Don és Donyec térségében jelentős területet nyert, a kitűzött célt, a szovjet egységek bekerítését nem sikerült elérni, mert, tanulva az 1941-es hibákból, a szovjet csapatok kitértek a német átkarolásokból.

A német vezetés a visszavonulás tényéből azt a hibás következtetést vonta le, hogy a Vörös Hadsereg meggyengült, így komolyabb támadó hadműveleteire nem kell számítani. Ez a felfogás nem volt teljesen alaptalan, hiszen a szovjet csapatok fegyelme a déli frontszakaszon július végére megrendült, tömegessé vált a dezertálás. Ezért Sztálin július 28-i 227. számú parancsában úgynevezett „záró zászlóaljakat” hozott létre, melyek feladatát képezte, hogy fegyverrel is kikényszerítsék a parancsok végrehajtását, és minden eszközzel megakadályozzák az engedély nélküli visszavonulást. Szovjet adatok szerint 1945-ig ezek a zászlóaljak közel 150 000 állítólagos és valódi dezertőrt végeztek ki. Családjukat a Gulagra küldték.