Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Nagyravágyó terveit mérnöki pontossággal hajtotta végre, vezetői képességeit senki sem merte kétségbe vonni, de a portyák során sem ismerte a könyörületet.

A híres viking vezér nevét szívós testéről és a kemény harcok során tanúsított magatartásáról kapta. Vasbordájú Björn apja, 9. században élt, legendás Ragnar Lodbrok halála után megkapta a mai Svédország nagy részét, és a legenda szerint az ő leszármazottai alapították meg a svéd királyi házat. Björn követte a családi hagyományokat és végigpusztította a francia, itáliai és ibériai partokat. Nem riadt vissza az agyafúrt cselektől és fosztogatásoktól sem, miközben eltiport mindent és mindenkit, aki vagy ami az útjába próbált állni.

„A hatalom mindig veszélyes, a legrosszabbat vonzza és megrontja a legjobbat. Sosem sóvárogtam a hatalomért. Az csupán azoknak adatik meg, akik készen állnak meghajolni, hogy felvegyék" - részlet a Vikingek című sorozatból.

Minden Ragnar Lodbrokkal kezdődött

A 9. században a vikingek könyörtelen hódításra indultak és végigdúlták Európa számos területét. Nem véletlenül tartotta úgy a mondás, hogy a vikingek lelke benne van a hajóikban, hiszen a tenger ellenállhatatlanul csábította őket.

Híressé vált közlekedési eszközeik sekély merülésüknek köszönhetően könnyen horgonyoztak le a partok közelében, így tökélyre fejlesztették a tenger felől a szárazföldre irányuló gyors rajtaütést.

Csak néhány percre volt szükségük ahhoz, hogy a viking harcosok elérjék a partot és fosztogatni kezdjenek.

A portyázásokat a legendás viking elöljáró, Ragnar Lodbrok indította az akkori angol partvidékek felé, ahonnan a normannok számos kincset, értéktárgyakat és pénzt zsákmányoltak.

Ragnar idővel a dán és svéd területek királya lett, és sikeres portyái miatt egyre nagyobb hírnévnek örvendett egész Európában, ahol széleskörű tisztelet övezte személyét.

Ragnar Lodbrok, a legendás viking uralkodó - FORRÁS: SBS

Háromszor nősült meg: első felesége a harcos Lagertha volt, akitől egy fia, Fridleif és két lánya született. Őt egy nemes lányáért, Thóráért hagyta el, aki további két fiúval, Erikkel és Agnarral ajándékozta meg.

A legenda szerint felesége halála után vette nőül Aslaug-ot, a jövőbelátót. Tőle születtek a leghíresebb Ragnar-fiúk: Vasbordájú Björn (más néven Berno), Csontnélküli Ivar, Kígyószemű Sigurd, Hvitserk és Ubbe.

Már kisfiúként szembesült a halállal és a véráldozatokkal

Ragnar kivétel nélkül kegyetlen harcosnak nevelte fiait, akik már egészen fiatalon szembesültek a halállal és a véráldozatok fontosságával.

Tudták, hogy csak azok válhatnak sikeres harcossá és vezérré, akik brutális erőben túlszárnyalják társaikat és ellenségeik legvadabb rémálmait is.

Björn mélyen tisztelte a viking isteneket és a kezdetektől számos szertartáson vett részt, ahol az északiak főként Odinnak és Thornak áldoztak tárgyakat, állatokat, de gyakran embereket is.

Az ősi Gamla Uppsala napjainkban régészeti feltárási terület - FORRÁS: ANCIENT PAGES

Családjával indult a mai Svédország területén található Uppsalába, ahol minden kilencedik évben nagy ünnep keretében mutattak be véráldozatot az isteneknek, majd ezeket felakasztották a szent liget fáira: kutyákat, kakasokat, lovakat és viking harcosokat.

Björn kemény kiképzést kapott gyerekkorában: elsajátította a közelharc legfontosabb szabályait és törvényszerűségeit, megtanult bánni a karddal és a fejszével, és a legdermesztőbb téli körülményekben edzett, akár félmeztelenül.

Modern hajók nélkül nem tudtak volna ennyire sikeresen hódítani a vikingek - FORRÁS: COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Pontosan célzott és vadul harcolt, de könnyedén észrevette ellenfelei sérülékeny pontjait és nagyszerűen alkalmazott fortélyokat, praktikákat és cseleket a siker érdekében.

Apjukhoz hasonlóan, Ragnar Lodbrok fiai is portyákra indultak Európa-szerte, behódoltatva Anglia, Normandia, Franciaország és Lombardia területeit.

Villámháború jellegű hadjáratokat folytattak

Björn és a testvérei több hadjáratra kísérték el apjukat. A Vasbordájú harcos eleinte a brit királyságokat vette célba, majd a jövedelmezőbb Francia Királyság felé indult, amelyet a vikingek gyakorlatilag kényük-kedvük szerint fosztottak ki a folyók mentén a villámháború jellegű hadjáratoknak és viking hajóiknak köszönhetően, aminek révén sehol nem időztek sokáig.

Björn apja, Ragnar nyomdokaiba lépett - FORRÁS: IMBD

Ælla, Northumbria királya érthető módon nem kedvelte ezeket a viking razziákat (amelyek gyakran jártak együtt mészárlással), ráadásul a vikingek hite nem akadályozta meg őket abban sem, hogy templomokat támadjanak és fosztogassanak.

Az angolszász uralkodó azonban hamarosan kiismerte Ragnar harci stílusát és taktikusan csapdát állított neki.

Amikor a vikingek az egyik portyázás során hajótörést szenvedtek, és Björn apja Northumbria partjainál ért partot, Ælla – számítva a támadásra – parton járőröző emberei gyorsan elkapták.


Björn medvékkel is megküzdött a férfivá válása során - FORRÁS: IMBD

A király nem kegyelmezett a skandináv királynak, és különleges kivégzési módot választott számára: kígyókkal teli verembe lökte, ahol a méreg lassan, kegyetlen módon végezett a viking királlyal. Ragnar fiai bosszút fogadtak.

Vérbosszút esküdtek a Ragnar-fiak

A Ragnar-fiak összefogtak és összegyűjtötték minden idők leghatalmasabb viking seregét. Céljuk nem volt kisebb, mint elpusztítani egész Angliát és bosszút állni Ælla királyon.
Vasbordájú Björn azonnal nekitámadt az uralkodónak, de nem járt sikerrel.

A második, még az elsőnél is jelentősebb támadásban viszont már nem kívánt részt venni. Csonttalan Ivar, Ubbe és Hvitserk végigdúlták Angliát és elfoglalták Yorkot, majd egy különleges viking kivégzési módszerrel, a híres vérsassal vettek revansot apjuk gyilkosán.


Csonttalan Ivart pajzson és speciális kocsin vitték a katonái - FORRÁS: HISTORY

Miközben ők az angolszász vidéken portyáztak, Björn követte apja nagyravágyó terveit és így adózott emlékének.

Egy viszonylag nagynak számító skandináv sereggel elindult a francia partok felé, ahol nem kímélték a templomokat, sem a városokat, sem az ott élőket.

A még gazdagabb zsákmány reményében Björn ezután a legendásan gazdag dél felé kanyarodott.


Nem ismerte a kegyelmet a harctéren - FORRÁS: IMBD

A 860 környékére tehető hadjárat során végigfosztotta az Ibériai-félsziget partjait, át a Gibraltári-szoroson egészen Dél-Franciaországig, ahol megvárta a tél végét, mielőtt tovább indult volna.

Björn neve egyre több kortárs krónikákban és sagákban bukkant fel, például az Annales Bertiniani és a Chronicon Fontanellense-ben.

Megtetszett neki az Örök Város mesés gazdagsága

A vikingek Vasbordájú Björn vezetésével az Ibériai-félsziget atlanti partvidéke mentén hajóztak, bár a támadásaik kevés sikerrel jártak mind a keresztény, mind a muzulmán területeken.

Itt hallott először az Örök Város, Róma dicsőségéről és gazdaságáról, ami egyre többször megjelent a viking harcos vezér álmaiban.

Gondos tervet szőtt a mesés vagyonnal kecsegtető város meghódítására, ezért szövetséget kötött egy másik viking vezetővel, Hasteinnel, hogy expedíciót indítsanak a Földközi-tengerre.

Számos sikeres portyára vezette embereit - FORRÁS: YOUTUBE

A Frank Birodalom déli partja mentén vitorláztak és nem hagyták ki az alkalmat a portyázásra sem. Végül megérkeztek Itália északnyugati partjához, a távolság tekintetében azonban Björn elszámolta magát.

Luna városáról hitte azt, hogy az a keresztény egyház fővárosa, ezért rögtön bele is kezdtek az ostromba.

Az olaszok azonban többé-kevésbé felkészülten vártak az északi hódítókra, ezért a hódítás a város megerősített erődítményei miatt nagyon elhúzódott. Amikor Björn rájött, hogy hiába próbálja Lunát puszta erővel bevenni, cselhez folyamodott.

Csellel vette be Luna városát

A legendák szerint Vasbordájú Björn az itáliai város ostrománál eljátszotta a saját halálát. Társa, Hastein emiatt követeket küldött a lunai püspökhöz azzal az üzenettel, hogy a viking vezér még a halálos ágyán megtért a keresztény hitre és az utolsó kívánsága az volt, hogy a város megszentelt földjébe temessék el.

Az egyházi vezető nem akarta megtagadni tőle ezt a kérést, ezért egy szerény díszkísérettel egyetemben beengedte a koporsóban fekvő, „halott" Björnt a városba.


Nem volt híján a ravaszságnak sem - FORRÁS: YOUTUBE

Amikor azonban letették a templom kövezetére (más források szerint a városban), kiugrott abból és embereivel kinyitották a város kapuit, ahol beözönlött a viking sereg és Luna sorsa végleg megpecsételődött.

Vasbordájú Björn ezzel végleg kivívta mind az emberei, mind a megtámadott országok tiszteletét.

Óriási veszteségekkel tudott csak hazatérni

Miután Björn és emberei bevették Lunat, a vikingek folytatták portyájukat az itáliai szárazföldön, majd hajóra szálltak az Arno folyónál és elindultak Pisa és Fiesole felé.

A korábbi sikereken felbuzdulva tovább folytatta a hódítást Szicília és Észak-Afrika mentén egészen vissza Gibraltárig.


Vasbordájú Björn és társa, Hastein a Vikingek című, népszerű sorozatban - FORRÁS: IMBD

Újra megjelentek az Ibériai-félsziget partjainál, ám azzal nem számoltak, hogy hazafelé tartva az arabok egy komplett flottával és több hordónyi görögtűzzel várták.

Björn a Gibraltárnál lévő csatában hatvankettőből közel negyven hajót veszített, ráadásul a zsákmány nagy része is odalett. Ennek ellenére sikerült visszatérnie valahogy a svéd királyság területére.

Egész dinasztiát alapított Svédország területén

Ragnar halála után a fiai szétosztották a birodalmat; Björn kapta meg Svédországot. A legendák szerint ő lehetett a Munsö-ház első uralkodója, aminek királyait nagyrészt legendákból ismerhettük meg, de azért vannak köztük olyanok, akik bizonyíthatóan léteztek.

Ezek között az uralkodók között van többek közt Győzedelmes Erik (970-től 994 uralkodott) és III. Olaf Eriksson (980 és 1022 közt uralkodott, mint első keresztény svéd király).


Svéd királyként irányította a vikingeket - FORRÁS: IMBD

Ragnar Lodbrok és fiainak sagája is arról mesél, hogy „Vasbordájú Björn megszerezte Uppsalát és a svéd királyságot, valamint az ahhoz tartozó összes földet is."

A híres viking vezér későbbi életéről és haláláról sincsenek adatok, de a 18. században a kutatók felfedeztek egy sírdombot Munsö szigetén, amiről az elemzések bebizonyították, hogy Björnéhöz tartozik. A legenda szerint az ő leszármazottai alapították meg a svéd királyi házat.

(Origo)

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

1945 januárjának elején a komáromi vasútállomáson kivagonírozott Tigris harckocsik hosszú sora nagy zajt csapva kígyózott a macskaköves utcákon, hogy a Vág-Duna hídján túl elfoglalják harcállásukat.

Akik még nem ismernék a történetét annak a mondásnak, hogy Románia a "történelem prostituáltja", annak segítünk hat történelmi momentummal, amely eléggé tiszta képet fest arról, milyen szövetségese volt ez az ország néhai partnereinek.

A ceglédi táborban 1945 elején mint elhurcoltakat bevagoníroztak bennünket, azzal a mesével, hogy Debrecenbe visznek, és ott az új magyar hadsereg tagjai leszünk.

A rezsim intenzív pszichológiai hadviselést folytat az őshonosok ellen, nehogy olyan következtetéseket vonjanak le, amelyek megkérdőjeleznék a tömeges bevándorlást és a többrasszú társadalmat.

A német munkásoknak kedvező első munkareformok egyike a fizetett évi szabadság létrehozása volt.

Meglepő, de nem szerzői jogi okok miatt kellett hozzányúlni a vérmocskos Mickey egeres játékhoz: az Infestation 88-cal ennél is nagyobb baj volt.

Az immár száz napja tartó folyamatos szőnyegbombázásokkal az izraeli hadsereg (IDF) elhomályosította az angol–amerikai haderő egyik legfényesebb második világháborús hőstettét, amely abból állt, hogy 3 nap alatt letarolta Drezda épületeinek harmadát, ártalmatlanítva 25 ezer „nácit és potenciális nácit”.

A francia kormány ígéretet tett arra, hogy a jövőben betiltja a „szélsőjobboldali” megmozdulásokat, miután egy múlt heti párizsi felvonulás engedélyezése heves zsidó-liberális hisztériát váltott ki.

MÁV dolgozóként a Vas megyei Károlyfa községben tartózkodtam családi ügyben 1945. április 4-én. Úgy 9-10 óra között a szovjet katonák géppisztollyal kényszerítettek a csatlakozásra a már összegyűjtött emberekhez.

"Sohasem gondoltunk a békére, még abban az évben sem, amikor teljesen el voltunk szigetelve, és amikor könnyedén megkaphattuk volna a brit birodalomra nézve jelentősebb veszteségek nélkül és az önök kárára. Miért gondolnánk rá most? Hiszen a győzelem már miénk, mindhármunké", írta Churchill Sztálinnak 1944. január 24-én.

A szlovák Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) hat év börtönbüntetésre ítélte Marián Magátot, akit törvénybe ütköző gondolatok kifejtésével kapcsolatos vádpontokban bűnösnek találtak.

A Duce többször is farkasszemet nézett a halállal és mindig sikerült felülkerekednie. Túlélte az első világháború kegyetlen csatáit, valamint számos merényletkísérletet is.

Ausztráliában elsőként Tasmaniában tiltották be az összes „náci jelképet”, amibe beleértenek mindent, ami a „nácizmussal” kapcsolatos, tehát konkrétan nem neveztek meg semmit, így gyakorlatilag bármire ráfoghatják.

Rájöttem, hogy egy próféta veszett el bennem – de szerencsére meglett. A frankisztáni permanens arabjárás (vö. tatárjárás) legutóbbi menetével kapcsolatos eszmefuttatásomat azzal zártam, hogy a rezsim egyik válasza a történtekre az lesz, hogy további fehér adópénzekkel igyekszik majd betömni az országra szabadított Mohamedek és Fatimák millióinak egyre mohóbb száját. És mit ad Allah, igazam lett.

Egy 28 éves mississippi férfi ellen szövetségi vádat emelnek, mert zsidóknak telefonált Adolf Hitlerrel és a holokauszttal kapcsolatban.

Az olasz legfelsőbb bíróság, a semmítőszék foglalt állást az olasz szélsőjobboldali, hazafias csoportok találkozóin, megemlékezésein országszerte használt köszöntési formáról.

Szálasi Ferenc 1946. évi Börtönnaplójának február 28-i bejegyzésében ezt olvassuk: "Ma reggel kivégezték Imrédy Bélát. Nyugodjék békében. A Nemzet vértanúja volt."

Erre már sokan nem emlékeznek: 1919 júliusában a hajdúböszörményi "Ébredő"-nyomda tulajdonosa, Szabó Ferenc kirakatában megjelent egy plakát. Rajta kormánykerék, amelyet egy kemény kéz fog.

Egy felüljáró alatt tűnt fel egy graffiti Pesten, amely egy akasztófán lógva ábrázolta az Ilaria Salis nevezető olasz antifasiszta bandavezért, az antifa-per első számú vádlottját.

A szvasztika, azaz a 90 fokban hajlított ágakkal bíró kereszt fontos szimbólum több egykori és ma is élő hitrendszerben egyaránt. Az idők során jelképezte többek között a jó szerencsét, a teremtés végtelenségét és a legyőzhetetlen, forgó Napot.

Egy szövetségi esküdtszék 63 vádpontban ítélte el Robert Bowerst, azt az ötvenéves férfit, aki 2018 októberében tizenegy zsidóval végzett egy pittsburghi zsinagógában.

Az 1913-as születésű Bosnyák Imrét az elsők között érintette meg a magyar nemzetiszocializmus, a hungarizmus eszméje.

Az 1945 novemberében kezdődő nürnbergi koncepciós perben a Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió és az Egyesült Államok által létrehozott Nemzetközi Katonai Törvényszék a legyőzött nemzetiszocialista Nagynémet Birodalom 24 prominens katonai, politikai és gazdasági vezetőjének egyoldalú felelősségét állapította meg a második világháború bűneiben.

Ami Magyarországon az 1945-ös budavári kitörés évfordulója, a Becsület Napja, az Bulgáriában a Lukov-menet.