Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Bosnyák Zoltán Harc c. folyóiratának korabeli anyagában is szerepelő alföldi régió lepusztulása miatt tolódtak el véglegesen Magyarország etnikai arányai, sőt, a folyamatos népességhiány oltárán vándorolt be hazánkba nagyobb számú cigányszaporulat is a hódoltságot követő időszakban.

Sem a magyar, sem a mindenkori politikai vezetés nem vonta le a megfelelő konzekvenciákat. A Budavárban történteket és kisebb atrocitásokat leszámítva a zsidóság teljességgel megúszta a török megszállók látogatását, sőt, az 1800-as évek második felétől – ahogy azt jól tudjuk – új hullámban érkeztek zsidó bevándorlók keletről.

De mégis mit keres egy 1944-es lapban, a háború kellős közepén egy ilyen írás? Egyszerű történeti mementó, érdekes olvasmány, vagy több ennél? A magyarországi zsidóság egy része – különösen igaz ez a nagyobb városok, főleg Budapest zsidó lakosságára – előszeretettel segítette a szovjet erőket, gyakran kémkedett nekik a főváros ostroma során is. Ez, a hivatalos történetírásban „jótékonyan elfeledett”, vagy inkább elfeledtetett információ pedig gyökeresen hasonlít az 1686-os ostrom körülményeire.


Budavár felszabadítása török–zsidó szipolyozóitól
Harc – A Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet hivatalos lapja (1944)

A magyar nép közel másfél századon keresztül szenvedett török rabigában. Mint Kölcsey mondja: „Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk.” A magyar Alföld serény, dolgos népe majd másfél századon át török pribékek és martalócok fosztogatásaitól sínylődött. Mindennapos volt a zsarolás és harácsolás. A török adórendszer szervezett rablás volt. A befészkelődött és hatalmaskodó törökök tömérdek magyar nőt, gyermeket és férfit rabszíjra fűzve hajszoltak a konstantinápolyi rabszolgavásárra. Egy részük a Balkán városainak sötét, senyvesztő műhelyeiben tűnt el. Más részük gályákra kerülve a tengerek hullámaiba temetkezett. Az Alföldön nem volt nyugta a magyarnak a töröktől. Mint Kölcsey mondá: „Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában; szerte nézett s nem lelé honját e hazában”. A XVII. század 70-es éveiben már úgy látszott, az Alföldről eltűnik az utolsó magyar is.

Ahogy fogyatkozott, gyengült, ritkult a magyar, úgy szaporodott a zsidó. Török és zsidó jól megértette egymást a magyar szipolyozásában. A török nyílt erőszakkal, a zsidó csalással fosztogatta a magyart. A törökök által uralt hódoltsági területen olyan jó sorsa volt a zsidóságnak, hogy Nyugat-Európából és a Balkánról számosan települtek a török félhold oltalma alatt Magyarországba. A törökök a zsidónak védelmet, szabadságot, szabad üzleti tevékenységet biztosítottak. Ennek ellenében a zsidók odaadással szolgálták török uraikat és velük együtt, közös erővel szipolyozták a magyarságot. Még arra is gyakran vetemedtek, hogy magyar rabszolganőket potom áron megvásároltak, zsidó hitre térítették és fajgyalázó vágyaik kielégítésére használták őket. A XVII. század hetvenes éveiben mintegy ezren éltek Budán. Alig volt más, mint török és zsidó.

De 1686. június 17-én a budai törökökre és zsidókra végzetes idő virradt. A budai hegyekben a német – római császár fegyelmezett csapatai zárt rendben vonultak fel az ősi magyar székesfőváros felszabadítására. A felkelő nap sugaraiban mintegy 62 ezer német császári katona fegyvere csillogott. Lotharingiai Károly herceg fővezér parancsnoksága alatt Budát nyugatról félkörívben frank, sváb, szász, bajor és főleg brandenburgi csapatok vették körül. A parancsnokok között lovagolt a brandenburgi hadtestet vezető Schőnig János tábornok, Miksa Emánuel bajor választófejedelem, Bádeni Lajos őrgróf és a fiatal Savoyai Jenő herceg, aki az ostromban meg is sebesült. A német császári csapatokhoz csatlakozik mintegy 15.000 főnyi magyar katona, Pálffy János gróf, Serényi Károly és Petneházy Dávid, a két sebet kapott Pálffy Ferenc gróf és mások vezetése alatt. A 75 napig tartó kemény, véres ostromban együtt harcolnak frankok, svábok, szászok, bajorok, poroszok és magyarok. És egyre elszántabban együtt védekeznek törökök és zsidók. A budai zsidók már az ostrom tizedik napján feltűnést keltenek minden eszközt felhasználó várvédelmükkel.

Szeptember másodika, hétfő csendben, de nagy feszültségben telt el. Délután öt órakor Lotharingiai Károly herceg német császári fővezér parancsára felharsannak a harci kürtök és megindul a döntő roham. Hat óra előtt néhány perccel a 22 éves Pechmann Márton bajor alezredes parancsnoksága alatt egy kis csapatnak sikerül a védők vonalának áttörése és néhány perc múlva az ostromlók elözönlik a várak. A szétszórt törökök nagy része hősies védekezés közben halálát lelte. A várvédelemben eddig részt vett zsidók a zsinagógába menekültek. Ámde a vitéz brandenburgi porosz katonák ezredesüknek, Fritzschlernek hősi halálától megvérszomjasodva: mintegy ötszáz zsidót irgalmatlanul felkoncoltak, vagy a Dunába fullasztanak, a zsinagógában talált Tórákat pedig elégetik. Parancsnokuk közbelépésére csak 500 zsidó menti meg az életét – váltságdíjígéret ellenében. A fogságba jutott és Nikolsburgba szállított budai zsidók kiváltására Európa egész zsidósága 39 hét alatt összegyűjtötte a nagy váltságösszeget, de az életben maradt budai zsidók szétszóródtak a német városok gettóiba.

Mikor 1686. szeptember 2-án este a nap a Jánoshegy mögé bukott és vörösre festette a budai hegyek fölött az égen úszkáló bárányfelhőket, akkor Budavár már egyetlen lángtengerben úszott, melyben együtt hamvadt el a királyi palota s a budai zsidó gettó. A lángokban évszázados értékek is elenyésztek. Velük enyészett el a 145 éves török uralom is. És az Alföldre messzevilágító lángok fénye a magyar Alföld sokat szenvedett, megfogyatkozott, megritkult, meggyérült magyar népe számára biztonságos, új életlehetőségeket mutatott. A felszabadító német császári seregek október 23-án már Szegedet is elfoglalták és ezzel megindult a magyar Alföld újranépesedése. A másfél százados ugar feltörése és európai kultúrtájjá alakítása. Brandenburgi, frank, sváb, szász, bajor németek és magyarok elhullatott vére szabadította fel és szentelte meg e földet és magyar parasztok újabb évszázados munkaverejtéke tette újból termékennyé, gazdaggá és európaivá.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

2019-ben az eleki Resetár András házfelújítást végzett, mikor megdöbbentő felfedezést tett az ingatlanban, amely egykor a Faulhaber család otthona volt.

A szigorúan titkos – és valószínűleg büdös – kísérletre az 1940-es évek végén, Mao moszkvai látogatásának idején került sor.

„A jóvátétel nem csak erkölcsileg indokolható, hanem képes kezelni a régóta fennálló faji egyenlőtlenségeket is” – mondta Barbara Lee demokrata képviselő.

A szlovák Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a „náci” ideológia és az SS iránti szimpátia kinyilvánítása miatt ítélt el öt Slovan-szurkolót.

Hét évtizeddel a második világháború vége után még éltek emberek, akiknél hitelesebben senki sem tudta elmondani, mit tapasztalhatott egy civil a budai oldalon 1944-45 telén.

A felvidéki Szencen található Anton Bernolák Gimnázium történelem tanárát Slavomír Maľát diákjai jelentették az iskolának, miután nézeteivel és véleményeivel a „törvénysértés határán mozgott”.

Újabban a gázai tragédia elhomályosította azt a még tragikusabb tényt, hogy az ukrajnai testvérháborúban immár két éve gyilkolja egymást a világ legveszélyeztetettebb demográfiai kisebbsége, a világnépesség alig 2 százalékát (!) képviselő javakorabeli (20–40 éves) fehér férfi, eddig több százezres veszteséget okozva önmagának.

A rezsim intenzív pszichológiai hadviselést folytat az őshonosok ellen, nehogy olyan következtetéseket vonjanak le, amelyek megkérdőjeleznék a tömeges bevándorlást és a többrasszú társadalmat.

Megmondom őszintén, hogy e sorok írása közben visszasírtam bármit, akármelyik cikkemet az elmúlt évekből. Nem azért, mert az Oppenheimer egy rossz film, vagy mert nem szerettem volna kritikát írni róla, sőt, épp ellenkezőleg.

Egy céges prezentációtechnika tréningre készülve érdekes dolgot fedeztem fel az OpenAI képrajzoló mesterséges intelligenciájával való interakcióban.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Carlo Nordio igazságügy-miniszter közös közleményt adott ki arról, hogy tiszteletben tartják Magyarország szuverenitását, és nem avatkoznak bele a letartóztatásban lévő olasz antifa-terrorista ellen zajló eljárásba.

Egy hazafias zenekar a „fehér hatalomról” és az „árja végzetről” zenélt egy orosz katonai bázison – rémüldözik az estéről készült videó láttán az amerikai zsidó-liberális Vice magazin.

A New York-i Citibank kirúgta egyik alkalmazottját, aki Instagramon „politikailag nem korrekt” megnyilvánulást tett közzé a Führerrel kapcsolatban.

Erre már sokan nem emlékeznek: 1919 júliusában a hajdúböszörményi "Ébredő"-nyomda tulajdonosa, Szabó Ferenc kirakatában megjelent egy plakát. Rajta kormánykerék, amelyet egy kemény kéz fog.

Az USA-ban egyre több fehér gyakorolja a kereszténység „afrikanizált” változatát, az ún. karizmatikus (evangéliumi) protestantizmust.

A második világháború magyarországi hadszínterén folytatott végső küzdelmek közül a Vértes hegység területén vívott harcok magyar szempontból jelentős haditetteknek számítottak.

Súlyos börtönévekkel fenyegetnek egy fiatal férfit Michigan államban, miután horogkeresztet festett egy zsinagóga falára.

Joachim (Jochen) Peiper 1915. január 30-án született Berlinben. Apja is katonaként élte le az életét, igy a fiatal Jochen a katonás életet hamar megtanulta.

Diszkréten szállították le a nyomozók Ulain Ferencet a Bécs felé tartó gyorsvonatról. Bár a nemzetgyűlési képviselő és ügyvéd meghallgatása és társainak elfogása minden paláver nélkül történt meg, az ügy mégis nagyot robbant.

1948. május 14-én Ben-Gurion kikiáltotta Izrael Állam megalakulását, mire az arab államok többsége dzsihádra szólította fel a muszlim világot. Kevesen tudják, milyen aktív szerepet vállalt Sztálin Izrael létrehozásában és abban, hogy túlélte az első arab–izraeli háborút.

A diktatúra Magyarországon 1950-re elérte az otthonokat, a hétköznapok része lett.

Noha gyászoljuk az eltávozását még 25 év után is, de tudjuk, hogy ő nem halt meg idő előtt, mint ahogy a „senki ember” meghal.

Akik még nem ismernék a történetét annak a mondásnak, hogy Románia a "történelem prostituáltja", annak segítünk hat történelmi momentummal, amely eléggé tiszta képet fest arról, milyen szövetségese volt ez az ország néhai partnereinek.

Alig néhány hónappal a harcok után elindult a feleslegessé vált eszközök hasznosítása a megszállt és kettészakított Németországban.