Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Az Egyesült Államokban évtizedek óta zajló permanens neobolsevik forradalom hivatalos ideológiájának számító woke-izmus mára nemcsak az ottani tudományos és egyetemi miliót fertőzte meg, hanem a politikai diskurzusban és a profán közbeszédben is mindennapos téma lett, sőt a tavalyelőtti BLM-es tombolás hullámán elárasztotta az egész bolygót.

Így csak idő kérdése, hogy eljusson a legeldugottabb zugaiba is.

Elon Musk high-tech milliárdos, a világ leggazdagabb embere „a modern civilizációra nézve egyik legnagyobb fenyegetésnek” tartja a „woke elmevírust”, mert „alapjában véve törvénytelenné akarja tenni a komédiát”, miközben „megosztó, kirekesztő és gyűlölködő”. Nekünk is fel kell rá készülnünk. Annál is inkább, mert előreláthatóan „uralni fogja a világot”. Legalábbis Tyler Cowen amerikai közgazdász szerint, aki arra figyelmeztet, hogy a woke-izmus mint „a XXI. századi amerikai diadalittasság elnőiesedett, globalizált változata” lehet „a következő nagy amerikai kulturális exportcikk, amely valóban jót fog tenni számos országnak”. Ismerve a globalisták „jótéteményeit”, ezt nyugodtan vehetjük fenyegetésnek.

Egyébként ugyancsak ő nemrég még „ostoba és merev” ideológiának nevezte a woke-izmust, „meggyőzőbb és praktikusabb látomást tartva szükségesnek Amerika intézményes rothadásának megmásításához”. Időközben azonban, érzékelve az erőviszonyokat, látványosan revideálta álláspontját, és ezzel távolról sincs egyedül. A woke-izmus ugyanúgy vonzza az opportunistákat, mint bomló tetem a döglegyeket. Egyformán rothadó környezetben tenyésznek. Márpedig ha van valami, ami napjaink Amerikáját jellemzi, az a rothadás.

Ahogy a marxizmus átgázolt a XX. századon, testvérek – jobban mondva elvtársak – között is százmillió halálos áldozatot követelve, ugyanúgy fog átgázolni a woke-izmus a XXI.-en, a fehér emberiség puszta létét fenyegetve. Az utóbbi valójában az előbbi modernizált és aktualizált változata. A marxizmus az akkori időszak gazdaságilag egyik legelmaradottabb és társadalmilag leglerohadtabb fehér államában, Oroszországban tudott hatalomra kerülni, és innen indult világpusztító útjára. A woke-izmus korszakunk gazdaságilag (még) legfejlettebb, de társadalmilag (már) leglerohadtabb fehér államában, az USA-ban tör hatalomra, és innen indul a fehér világ elpusztítására.

Következésképpen az utóbbi sokkal veszélyesebb a fehérekre nézve, mint az előbbi volt. A marxizmus egykor a proletárokat akarta öntudatra ébreszteni a burzsoázia mint elnyomó osztály elleni felszabadító harc érdekében, a woke-izmus manapság a feketéket és a velük kollaboráló fehéreket, ázsiaiakat és kevert embereket szándékozik felébreszteni a fehérek mint „elnyomó faj” elleni felszabadító harc érdekében.

Jelszóként „wokeness versus whiteness”: vagyis a faji kérdések, az antirasszizmus, a feminizmus, az LMBT-agitprop, a BLM-aktivizmus „interszekcionalitása” (egyvelege) iránti megvilágosult (szó szerint: felébredt) tudatállapot a fehérség mint kulturális létállapot megszüntetéséért. A woke-izmus alfa és ómegája az úgynevezett kritikai fajelmélet, lényegében a faji tény abszolutizálása, vagyis azon hipotézis hangsúlyozása, hogy az emberek közötti kapcsolatokat alapjában véve (tudat alatt) a faji hovatartozásuk határozza meg, tehát faji szemszögből kell vizsgálni és értelmezni mindent.

Valójában egy totalitárius fehérellenes eszmeáramlatról van szó, azzal az igencsak pragmatikus és fölöttébb materialista vezérmotívummal, miszerint Afrika gyarmatosítása és a feketék amerikai rabszolgasága miatt a fehéreket kollektívan terhelő ontológiai felelősségük megváltásaként, gyarmatosító és rabszolgatartó őseik bűneiért való utólagos vezeklésként kutya kötelességük mindent elkövetniük annak érdekében, hogy a feketék jól éljenek és jól érezzék magukat a bőrükben mindenhol, főleg Amerikában és általában a fehér országokban.

Ennek szellemében minden amerikai egyetemi tanár, akinek még van állása, intellektuálisan feloldhatatlan szakmai dilemmákkal szembesül hivatása gyakorlása során az alábbi sémára: „Egy fekete nő találta fel a teleszkópot. Lehet, hogy nem értesz vele egyet, lehet, hogy vannak bizonyítékaid az ellenkezőjére, de fel kell tenned magadnak a kérdést: tényleg megéri ez, hogy elveszítsd az állásodat? Tehát egy fekete nő találta fel a teleszkópot.”

Így aztán minden amerikai egyetemi tanár, akinek még van állása, és ragaszkodik is hozzá, azt szajkózza, hogy a fehérség maga a gonoszság. Gonoszak a fehér zsaruk és a fehér emberek szobrai, a fehérek intézményei, amelyek a fehéreket szolgálják a feketékkel szemben és a fehérek törvényei, amelyek a fehéreknek kedveznek a feketék kárára, a fehérek börtönei, amelyek benn tartják a feketéket és a fehérek kerítései, amelyek kint tartják a feketéket. A társadalomtudományok fehér képviselői opportunizmustól és karrierizmustól vezéreltetve egymással versenyeznek, hogy ki tud közülük nagyobbakat rúgni saját történelmükbe és kultúrájukba, semmitől sem riadva vissza, hogy megtarthassák az állásukat.

Ennek legbiztosabb módja, ha abszolút lojalitást mutatnak a globalista rendszergazdák iránt, a fehéreket hibáztatva mindenért. Szó szerint mindenért. Szerintük például a most élő fehérek hibája kollektíve, hogy az őseik közül egyeseknek fekete rabszolgáik voltak, akiket más feketék tukmáltak rájuk üveggyöngyökért cserébe. A fehérek hibája, hogy Libériában, az Amerikából fehér emberbarátok jóvoltából hazatelepített rabszolga-leszármazottak által alapított első afrikai szabad államban a feketék alkalmanként még manapság is felfalják egymás gyermekeit, holott ugyanezt teszik évezredek óta. A fehérek hibája, hogy Amerikában a feketék nemcsak a fehéreket, hanem egymást is halomra gyilkolják.

Lényegében az efféle „gyűlölettények” szisztematikus tagadására szolgál a woke-izmus, amelynek részletes ismertetése előtt célszerű dekódolni leggyakrabban használt kulcsfogalmait, felfedve valódi jelentésüket.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A lakókat kiráncigálták lakásukból, majd őrizetbe vették: ismét botrány Gregor Lange és a dortmundi rendőrség körül!

A 350 kilós német birodalmi sas bronzszobrát, amely a Graf Spee nehézcirkálót díszítette egykor, még 2006 elején emelték ki a tengerből Uruguay partjainál.

Megbüntették Kubában az állami zenei szervezetek hét tisztviselőjét, miután az általuk szervezett halloweeni partin egy Hitler-jelmez nyerte az első díjat – írja az AFP.

Hollandiában büntetőjogi következményekkel fog járni a „holokauszttagadás”, a „rasszizmus” és a „diszkrimináció” tilalmára vonatkozó törvényt kiterjesztik más események megtörténtének tagadására is – döntött a holland ügyvivő kormány.

Kevesen tudják, ki az az olasz, akit közel egy éve tartanak fogva egy magyar börtönben azzal a váddal, hogy 2023-ban antifasiszta támadásokban vett részt a magyar fővárosban – írta meg az olasz il Giornale nyomán a Magyar Nemzet.

Százezres halálkvóták túlteljesítésében versengtek a Sztálin kegyeiért remegő parancsnokok, amikor a paranoia új szintre lépett a Szovjetunióban.

Rudolf Hess, Adolf Hitler helyettese, a második világháború alatt  szerepet játszó politikusok közül az egyik legkülönösebb és legérdekesebb egyéniség.

Mint levente, 1944 novembere végén rendeletre kellett jelentkeznem a területileg illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságon.

Kun Béla, születési és 1916-ig használt nevén Kohn Béla, a 133 napos magyarországi tanácsköztársaság zsidó vezére 1886. február 20-án született.

Másképp alakulhatott volna a második világháború és vele együtt a világtörténelem, ha Adolf Hitler tervei szerint megszállják németek a Wight-szigetet – írja We March Against England: Operation Sea Lion, 1940-41 című könyvében Robert Forczyk hadtörténész.

A szlovák Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a „náci” ideológia és az SS iránti szimpátia kinyilvánítása miatt ítélt el öt Slovan-szurkolót.

Mint ismert, az elmúlt napokban szörnyű esemény rázta meg Írországot: egy algériai migráns Dublinban megkéselt három kisgyereket.

Miután a keleti fronton megszakadt a tengelyhatalmak hadiszerencséje és a szovjet Vörös Hadsereg ellentámadásba lendült.

Egy szentesi patrióta még tavaly decemberben az ablakában tett közszemlére egy horogkeresztes zászlót, emiatt „önkényuralmi jelkép” használatának vétsége miatt ütöttek rajta otthonában.

1946. január 19-én indult el Budaörsről az első, kitelepítésre ítélt magyarországi németeket szállító vonat, amely a második világháborút követő szélesebb kelet-európai etnikai tisztogatás hazai szakaszának kezdetét jelentette. 

1941. június 22-én kezdődött meg a Barbarossa hadművelet, a Német Birodalom harca a Szovjetunió ellen. A német Wehrmacht három hadseregcsoportja indított támadást, kötelékükben a németekkel szövetséges országok katonai egységeivel és önkéntes alakulatokkal.

Az immár száz napja tartó folyamatos szőnyegbombázásokkal az izraeli hadsereg (IDF) elhomályosította az angol–amerikai haderő egyik legfényesebb második világháborús hőstettét, amely abból állt, hogy 3 nap alatt letarolta Drezda épületeinek harmadát, ártalmatlanítva 25 ezer „nácit és potenciális nácit”.

A rezsim intenzív pszichológiai hadviselést folytat az őshonosok ellen, nehogy olyan következtetéseket vonjanak le, amelyek megkérdőjeleznék a tömeges bevándorlást és a többrasszú társadalmat.

Egy hazafias zenekar a „fehér hatalomról” és az „árja végzetről” zenélt egy orosz katonai bázison – rémüldözik az estéről készült videó láttán az amerikai zsidó-liberális Vice magazin.

Ismét nyilatkozott antifa erőszaktevő Ilaria Salis börtönben szerzett barátnője, Carmen Giorgio, hogy a magyar börtönállapotok „rémségeiről” beszéljen.

A keleti fronton zajlott pokoli harcok helyszíneiről még a mai napig is kerülnek elő emberi maradványok, harcfelszerelések és akár teljes harcjárművek is.

Ki árja, félvér, nem-árja – a félvérek és nem-árják jogállása – a nem-árják állampolgársága, házassága, hivatalviselése – a harctéri szolgálatból eredő kiváltságok, ésatöbbi.

A gyűlést az egyik római lakótelepen rendezték az Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano) nevű fasiszta ifjúsági szervezet két tagja 1978-as meggyilkolásának emlékére.

A mai Magyarország 10 millió lakosának túlnyomó többsége, ha a Rajk nevet hallja, kizárólag a tragikus sorsú Rajk László, egykori kommunista belügyminiszter nevére asszociál, s az ő életútjából főleg a kivégzésére, majd a 7 évvel későbbi dísztemetésére emlékezik.