Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Biztos sokan ismerik ezt a fekete-fehér fényképet, amelyen egy magyar és német katona cigarettázik egy tigris tank végénél. Ebben a cikkben ismertetjük e kép megszületésének történetét.

Maga a kép 1944. október 16-án készült Budapesten, fent a Budai várban, a Kapisztrán tér 2. (volt Nádor Laktanya, most Hadtörténeti Intézet- és Múzeum) előtt. A magyar katona a fényképen Sáfrány Mihály, aki mint az egyik Nimród lövegkezelőjeként került a képre.

A kép történelmi előzményeként, fontos tudni, hogy 1944. október 15-én volt kitűzve a titkos találkozó a Tito vezette jugoszláv partizán mozgalommal Budapesten, amelyen a kormányzó fia, ifj. Horthy Miklós tárgyalt volna a kiugrásról. Azonban a remek német kémelhárításnak köszönhetően tizenötödikén, vasárnap reggel a Micky Maus (Miki Egér) hadművelet keretében, Otto von Skorzeny SS Sturmbannführer a különítményével rövid, sikeres tűzharc után elrabolta a tárgyalás helyszínéül kijelölt budai épületéből ifj. Horthy Miklóst, akit egy szőnyegbe csavarva csempésztek ki, majd még ezen nap 13:10-kor vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó bejelentette a kiugrást és a szovjetekkel való fegyverszünetet, majd lemondott. Másnap, 16-án reggeli 5:59-kor Skorzeny-ék megindították a Panzerfaust (Páncélököl) hadműveletet, amellyel bevették Várhegyet, majd a nap folyamán a főváros több főbb pontját.

Otto Skorzeny a Budai várban, Budapesten 1944-ben

Ebben a hadműveletben vett részt a német 503. nehézpáncélos osztály. E nehézpáncélos-osztályt 1942. május 5-én állították fel egy törzsszázaddal és két önálló nehézpáncélos-századdal. Az egység 1943. január 7-én a Don Hadseregcsoport kötelékében Rosztovnál esett át a tűzkeresztségen. Szervezetébe ekkor még a 20 Tiger E nehézharckocsi mellett 25 rövid csövű 7,5 cm-es harckocsiágyúval felszerelt Pz. III N páncélos is tartozott támogató feladattal. 1943. március 5-től a nehézpáncélos-osztályokat az új szervezési előírások szerint homogén szervezetű egységgé szervezték át 45 Tiger E nehézharckocsival. Érdekességként megjegyzendő, hogy az 503. nehézpáncélos-osztály 3. százada végezte el a 1944. május 6-14. között a galíciai arcvonalon harcoló magyar királyi 2. honvéd páncéloshadosztály 3/I. harckocsi-zászlóalja tagjainak átképzését is Tiger E harckocsikra Nadvorna közelében. Később, 1944. július 11-étől került bevetésre a nyugati fronton, Caentől keletre a brit csapatok ellen. A franciaországi harcokban szinte teljesen felmorzsolódott 503. nehézpáncélos-osztályt 1944. szeptember 6-án vonták ki a nyugati frontról és vasúton a németországi Paderborn térségébe szállították újrafelállítás céljából. Az alakulatot 1944. szeptember 19-e és 22-e között soron kívül 45 széria-toronnyal épített Tiger B (“Königstiger” – “Királytigris”) nehézharckocsival szerelték fel. Az osztály ekkor törzsből és törzsszázadból (egyebek mellett három parancsnoki harckocsival), három páncélosszázadból (14-14 harckocsival), egy műhelyszázadból és egy ellátó-századból állt. Létszáma meghaladta a 900 főt.

Az 503-as nehézpáncélos osztály Királytigris harckocsijai Magyarországon 1944 őszén

1944. október 9-én megkezdődött az alakulat bevagonírozása. A páncélos katonák induláskor még nem ismerték az úti céljukat. Október 13-án az első szállítmányok már be is futottak a magyar fővárosba. Október 14-én reggel a teljesen harckész páncélososztály kirakodása befejeződött. Az osztály harcálláspontját már egy nappal korábban Dunaharasztin rendezték be és az 1. századot (parancsnoka Joachim Oemler főhadnagy) Alsónémedibe vezényelték. A 2. század (Wolfram Freiherr von Eichel-Streiber százados) a lánctalpak ismételt átszerelése után Budakeszire indult, ahol beszállásolt. Miután a 3. század megbízott parancsnoka, Richard Freiherr von Rosen hadnagy előkészítette az elhelyezést Taksonyban, százada délben Budapesten keresztül odavonult. Riadó készültséget követően, 16-án a harckocsik és egyéb járművek az Attila út – Vérmező – Várfok utca – Bécsi kapu tér útvonalon közelítették meg a Várat. Elöl Skorzeny Kübelwagene haladt, mögötte sorrendben a “200”, “234”, “213” és “214” Tiger B nehézharckocsik, majd az 500. rohamutász-zászlóalj (Sturm-Pionier Bataillon 500) Goliath robbantópáncélosokból álló csoportja következett. Ezek után soroltak be a SS-Jagdverband Mitte 2. és 3. századát, illetve a 600. SS-ejtőernyőszászlóalj részeit (utóbbi egy százada kivételével, amely keletről, az Alagútból nyíló rejtett feljárón át a Honvédelmi Minisztérium alól támadott) szállító tehergépkocsik és egyéb járművek. Nyugati irányból a SS-Jagdverband Mitte 1. százada, délről – félkörívben – a wiener-neustadti (bécsújhelyi) hadapródiskola kb. 1000 fős zászlóalja várta a támadási parancsot. A “231” és “233” toronyszámú Tiger B harckocsi az oszlop vége felé, a második hullámba került beosztásra. Támogatásukra a 22. SS-önkéntes lovashadosztály kötelékeit jelölték ki. Elérve a Szent György utca és a Dísz tér sarkát, a nehézharckocsik megtorpantak és lassan araszolva haladtak a Szent György tér felé. A “200” -as Tiger B harckocsi a József főherceg palotája és a királyi istálló között állásban lévő, a magyar testőrlövész-zászlóaljhoz tartozó Nimród páncélozott önjáró légvédelmi gépágyú felé indult, miközben lövegtornyát felé fordította és lövegcsövét leeresztve célba vette a magyar páncélost.

Tiger I. nehézharckocsi a Budai Várban a Panzerfaust hadművelet idején

Épp ebben ült Sáfrány Mihály is, aki még 1942. otóber 5-én vonult be Budapestre a Rákóczi laktanyába, az 1. Gépkocsizó Dandár Légvédelmi Gépágyú Ütegéhez (Ebben a laktanyában kimondottan a légvédelmi gépágyúsokat helyezték el, az épület valamikor a 48-as rokkantak háza volt). 1944. júliusában áthelyezték a Magyar Királyi Testőrség egyik lövész századába, ahol parancsnoka gróf Festetics Benő testőr százados volt. A várban különböző helyekre települtek ki és biztosították az akkori vezetők rendezvényeit, például a miniszterelnök kabinetüléseit. Végül eljött október 16-a, amikor a németek lerohanták a Várhegyet.

Minderre Sáfrány Mihály így emlékszik vissza:

Előző este esküt tetettek velünk, hogy utolsó csepp vérünkig a kormányzót és a családját fogjuk védelmezni. Mi másnap az egyik Nimróddal a József hercegi palota és a lovarda közötti részre voltunk kivezényelve. A németek reggel öt óra tájékán a Várkert felől támadtak. Irtózatos puskaropogással jöttek a támadók és haladtak előre a palota irányába. A dolog érdekessége az volt, hogy mi ugyan ott voltunk a harckocsival, de a gépágyúhoz lőszert nem adtak. Mindig csak az volt az üzenet, hogy majd küldik a lőszert. Ott voltunk lőszer nélkül a harcjárműben és vártuk a német Tigriseket. A járműben összesen két géppisztoly volt. Egyszer csak a bécsi kapu felől meg is érkeztek a német harckocsik, a Szent György téren velünk szemben álltak meg, majd egy kis idő múlva újra elindultak felénk. A Tigris leengedte a csövét és célba vette a Nimródot. Akkor azt gondoltam: ha húsz méterről a 88 milliméteres ágyújával belénk lő, mi úgysem fogunk semmit sem érezni, az egész csak egy villanás lesz. Hosszú másodpercek teltek el, vártunk és vártunk. Egyszer csak hallottuk a harckocsi oldalajtajának a csattanását és kiszállt belőle egy német katona: „Na, dicső testvérek, ugye be vagytok rezelve?” Egy magyarul tudó sváb gyerek volt. Kiszállítottak minket a Nimródból és betereltek a József hercegi palotába, ott a folyosón tartották fogva a csapatot.

Német katonák jönnek kifelé az épületből, előttük a már elkísért magyar katonák fegyverei, szerelvényei hevernek, háttérben az egyik Nimród

A néhány halálos áldozattal járó tűzpárbaj ezzel véget ért. Később megjelentek német haditudósítók, akik szerették volna enyhíteni a magyar és német nép, mint szövetségesek – e véráldozatokkal járó – viszonyát, ezért hozzálépett az egyik frontpropagandista, s megkérte Sáfrány Mihályt, hogy álljon egy német katona mellé. Szinte odaterelték őt a német tigris nehézpáncélos mellé, majd egy hasonló módon oda beállított német katona a kezébe nyomott egy égő cigarettát, holott Sáfrány Mihály nem dohányzott soha. A német haditudósító azt mondta, hogy beszélgessenek kedélyesen, hogy hadd lássa mindenki, hogy a magyar – német fegyverbarátság mellett, a katonák is jóban vannak, barátkoznak az október tizenhatodikai incidens után.

Majd magyar bajtársaival páran megnézhették és fel is mászhattak a páncélosra.

A fent álló, nem dohányzó magyar katona Sáfrány Mihály

Sáfrány Mihály még egy érdekes történettel folytatta, amelyben dacos csibészségükről tettek tanúbizonyságot a magyar bakák:

Később a németek átvittek minket a Róbert Károly körúton lévő Vilmos laktanyába, itt gyűjtötték be a testőröket és a koronaőröket. Teljesen elkülönítették a legénységet a tisztektől, tiszthelyettesektől és az akkori katonai vezetés külön-külön igyekezett mindenkit meggyőzni arról, hogy álljunk át hozzájuk, mert akkor a hadseregben maradhatunk. Az egyetlen kitétel az volt, hogy fel kellett esküdnünk a Nemzetvezetőre. Ott várakoztattak minket több mint egy hétig, akkor mondták, hogy másnap jön egy bizottság és az felesket minket, függetlenül attól, hogy mi mit akarunk. A két Nimród harckocsit kiállíttatták egy emelvény mellé, vele szemben pedig felsorakoztatták a legénységet. A laktanyaudvaron elöl a koronaőrség állt, azt követte a testőrség, majd végül szakaszonként a lövészek. Egyszer csak jött a bizottság és egy nagyon alacsony tábornok, sisakkal a fején. Olyan alacsony volt, hogy a kardját fel kellett emelnie ahhoz, hogy rendesen tudjon lépni (őt lehet látni egykori filmhíradókban, amikor nyilas egységek élén menetel pókerarccal). A tábornok segédtisztje mondta előre az eskü szövegét, amit nekünk utána kellett mondanunk. Hiába mondták előre a szöveget, a több száz embertől csak egy zsongás jött vissza. A tábornok a kardját csapkodta a földhöz és dühösen azt kiabálta: „Nem baj, ha nem is mondjátok! Akkor is jelen vagytok és leteszitek az esküt, és csak ez számít!” A végén tisztelegve kellett az emelvény előtt elmenni. Amikor eltávolodtunk az emelvénytől, elölről jött a súgás: „Add hátra: Horthy Miklós katonája vagyok!” Mindenki megértette és pillanatokon belül zengett a nóta. Az emelvényen hatalmas zűrzavar keletkezett, de egyszerűen nem tudtak velünk mit kezdeni.

Novemberben Sáfrány Mihály már a fővárosunk előterében, az Attila védvonalban biztosította bajtársaival a légvédelmet Nimródjukkal. Később újoncok kiképzésében vett részt a tüzérségnél, mint szakaszparancsnok, majd Nyugatra való visszavonulás során esett hadifogságba. Majd 2010-ben, a “Múzeumok éjszakája” rendezvényen simogatta meg 65 év elteltével ismét, az egyetlen Magyarországon épségben megmaradt Nimród páncélost.

Sáfrány Mihály 2014-ben adta vissza lelkét a Teremtőnek, személyében egy igaz magyar emberrel, volt katonával lettünk kevesebben. Legyen Neki könnyű a föld!

Forrás: wikipédia, honvedelem.hu, Walter Schellenberg emlékiratai, Otto Skorzeny: Kommandós vállalkozásaim, dr. Számvéber Norbert hadtörténész hadakutjan.hu oldalon megjelent cikke, illetve a hadtörténeti délutánok előadásán elhangzottak.

Köszönet: Sáfrány Péternek (Mihály bácsi fia) és a roncskutatókról Denkmeyer tagtársnak az önzetlen segítségéért.

– Kalóz / Örökség / N.Z –

A Nacionalista Zóna kommentárja történethez, hogy tényszerű az a kép, amely a fent összeállított anyagból következik: A Waffenbrüderschaft nem minden pillanata heroikus eposzba illő. Azonban az is tényszerű, hogy a kiugrási (pontosabban átállási) kísérlettel sem a polgári lakosság, sem a magyar haderő nem tudott azonosulni. Egyrészt senki nem gondolta úgy, hogy az áruló románok példáját kéne követni, másrészt sokak emlékezetében élesen élt még a patkányforradalom rémképe, mely ellen mindenáron harcolni akartak. Ahogy az történt is.

Forrás: Nacionalista Zóna

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Egy szentesi patrióta még tavaly decemberben az ablakában tett közszemlére egy horogkeresztes zászlót, emiatt „önkényuralmi jelkép” használatának vétsége miatt ütöttek rajta otthonában.

Egyre aktívabb a kanadai határon túl az amerikai Goyim Defense League (Gój Védelmi Liga) nevű csoport, amely antiszemita felvilágosító anyagok terjesztését végzi a lakónegyedekben.

Lipcsében zavargásba fordult át több kisebb tüntetés, amiket azután szerveztek, hogy a drezdai bíróság elítélte a szélsőbaloldali antifa terrorista Lina Engelt.

Tizenhárom, „szélsőjobboldali mozgalmakhoz tartozó” embert letartóztattak vasárnapra virradóra Párizsban, miközben horogkereszteket festettek a földre a 17. kerületben – közölték a helyi francia hatóságok.

Az Ostromkalauz után folytatódott a Festung Budapest 2024 rendezvénysorozata. A szervezést megnehezítő körülményekről évről évre egyre többet kell beszélnünk és írnunk a különböző csatornákon és felületeken – írja e sorokat honlapján a Légió Hungária.

1946. január 19-én indult el Budaörsről az első, kitelepítésre ítélt magyarországi németeket szállító vonat, amely a második világháborút követő szélesebb kelet-európai etnikai tisztogatás hazai szakaszának kezdetét jelentette. 

Eva Braun és Adolf Hitler kapcsolatának története közismertnek mondható: a népvezér politikusért, majd teljhatalmú államférfiért rajongó nő a Führer legbelsőbb köreibe is bejárással bírt, ám a politikába beleszólása nem volt, végül pedig a halálba is követte őt.

Mint tüzér – aki megjárta a Don-kanyar poklát – 1944. november 4-én estem szovjet fogságba Dunaföldvárnál.

Déri Tibor, Újpest DK-s polgármestere számára a sajótóból derült ki, hogy egy patrióta szellemiségű, kétestés koncertet terveznek november második hétvégéjére a kerületben.

A felvidéki Szencen található Anton Bernolák Gimnázium történelem tanárát Slavomír Maľát diákjai jelentették az iskolának, miután nézeteivel és véleményeivel a „törvénysértés határán mozgott”.

Kampánycsapatának egyik tagja hozta zsidó-liberális támadások kereszttüzébe az elnökjelöltségért induló kormányzót.

A második világháború minden karácsonya szomorú volt, azonban 1944 decembere kimondottan komoly megpróbáltatásokat jelentett a budapestiek számára.

A „Historical Figures” – egy új mesterséges intelligencián alapuló chatbot alkalmazás – lehetővé teszi, hogy a történelem 20 ezer híres személyiségének bármelyikével beszélgessen az ember.

A Patriot Front fehér nacionalista csoport öt tagját börtönbüntetésre ítélték, mert „összeesküvést szőttek” egy idahói LGBTQ+ Pride-vonaglás ellen.

1944-ben és 1956-ban a történelem megismételte önmagát. Az 1944/1945-ös vérhullással újabb magok kerültek az áldott magyar földbe.

Ilias Kasidiaris 2021 óta ül egy görög börtönben a betiltott Arany Hajnal párttal való kapcsolata miatt. Ez azonban nem akadályozta meg Kasidiarist, akinek horogkeresztes tetoválása is van, hogy induljon Athén polgármesteri székéért.

A második világháború végén számos német választotta azt, hogy meghal a gyermekeivel együtt, de ők nem kegyetlen szörnyetegek voltak.

Mint ismert, az elmúlt napokban szörnyű esemény rázta meg Írországot: egy algériai migráns Dublinban megkéselt három kisgyereket.

Tetovált „náci” jelképek miatt két és fél évi felfüggesztett szabadságvesztéssel zárult egy három évvel ezelőtti ausztriai nyaralás egy magyar férfi számára. Az illető vesztét az okozta, hogy egy tónál fürdőruhára vetkőzött.

A közelmúltban derült ki, hogy a Pest vármegyei Szigetszentmártonban 1944 novemberében négy huszárt temettek el, akik a Csepel-sziget védelmében haltak hősi halált.

Az ausztrál kormány a „szélsőjobboldal erősödése” miatt a nemzetiszocialista jelképek betiltását fogja kezdeményezni, jelentette be Mark Dreyfus igazságügyi miniszter.

1945. február elejére a neuhammeri táborban kiképzés alatt álló magyar hadosztályok (az SS 25. „Hunyadi” és 26. „Hungária” fegyveres-gránátoshadosztályai) által elfoglalt elhelyezési körleteket a szovjet csapatok egyre jobban megközelítették.

Az első ember alkotta eszközt, amely áttörte a világűr határát, az Adolf Hitler szupertitkos csodafegyver-programját, az A-4-es vagy közismertebb nevén a V-2-es ballisztikus rakétát megépítő fejlesztőcsoport vezetője, dr. Wernher von Braun konstruálta meg.

Első fokon pénzbüntetéssel sújtotta a Szentesi Járásbíróság azt a férfit, aki tavaly decemberben egy horogkeresztes zászlót rakott ki lakásának ablakába – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-t.