Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Noha gyászoljuk az eltávozását még 25 év után is, de tudjuk, hogy ő nem halt meg idő előtt, mint ahogy a „senki ember” meghal.

Végül is az a legnagyobb hősök végzete, hogy nem békésen, öreg korukban, hanem erejük teljében esnek el, ellenségeik gyűlölete következtében.

Rockwell minden élő nemzetiszocialistát és azokat is, akik még meg sem születtek, összehasonlíthatatlanul gazdagabbá tett azzal, hogy ilyen életet élt. Egymagában emelte fel a zászlónkat Berlin hamujából Amerika egéig.

George Lincoln Rockwell 1918. március 9-én született Illinois központi részén. Nagy utat tett meg élete során a szülőföldjétől.

Biztos, hogy ifjúsága messze távol telt el New York City csataterétől. Fiatal korában arra vágyott, hogy sikeres reklámfotóssá váljék. Ez az ambíciója teljesült is, amikor elnyerte az első díjat a Rákellenes Alapítvány által rendezett országos versenyen. De a második világháború mindörökre megváltoztatta a terveit.

Önkéntesként bevonult az USA Haditengerészetéhez, még mielőtt Amerika belépett a világháborúba. A több millió elárult amerikai polgárral együtt meggyőződéssel hitte, hogy Adolf Hitler „könnyedén átveheti a hatalmat Amerikában is és akár még a Szabadság-szobrot is lerombolhatja”.

A háború alatt kitüntették a német tengeralattjárók elleni harci teljesítményeiért. Újra besorozták a koreai háború idején és parancsnokká léptették elő. Későbbi izlandi állomásozása során megismerkedett egy gyönyörű nordikus asszonnyal, akit feleségül vett és akivel családot alapított az '50-es években.

Azonban a második világháború befejezése óta Rockwellt mindinkább nyugtalanította a nyugati civilizáció egyre rosszabb állapota, amelyre az ellenszert végül a Mein Kampfban fedezte fel.


A
megújult küzdelem

De 1958-ban az amerikai emberek túlságosan önteltek és önelégültek voltak ahhoz, hogy megindítsák a fehérek forradalmát. Azonban a hatvanas évek néger zavargásai, gazdasági káosza, kulturális rothadása és a vietnami korszak árulásai még mind előttük voltak. Az apátia ellenére Rockwell aktivitása robbanásszerűen eljutott a tudatukig a „Papírfüggönyön” keresztül, ahogy a zsidó sajtó bojkottjára utalt a nemzetiszocializmussal kapcsolatos minden információra a médiában.

Az elismerésben nem részesült áldozat korai évei a néger tüntetésekkel együtt, végül meghozták a munka gyümölcsét a fehér amerikai dolgozó osztály körében. Az erőltetett integráció elleni népi ellenszenv csúcsát meglovagolva Rockwell parancsnok felszólalt fehér amerikai társainak nagyszabású összejövetelein, akik első ízben halmozták el azzal a hálával, amelyet megérdemelt.

„A zsidókból elegünk van 72-ben!”, a kor gyakran ismételt jelszava, azt a nagy reményt testesítette meg, amelyet azután később kifejezett az ő USA elnök jelöltetésében is.

Rockwell népszerűsége az évtized vége felé olyan nagy volt, hogy úgy tűnt, egy napon feltétlenül el kell nyernie az ország legmagasabb posztját. Ezzel – tragikus módon – a zsidó rendszer is egyetértett, ezért orvul meg is gyilkolták a virginiai Arlingtonban, olyan különös körülmények között, amelyeket még mindig homály fed.

A sors biztosan az ideális férfit választotta ki a háború utáni nemzetiszocialista mozgalom képviseletére. Hat láb négy inch magas, férfiasan szép, atléta termetű, élénk és gyors észjárású volt; benne megtestesült az amerikai nép hősi ideálja, ugyanolyan formában (fizikailag mindenesetre), mint John Wayne-ben vagy Clark Gable-ben, hasonló karizmatikus vonzerővel, amelyre az amerikai lélek a legfogékonyabb. Mégis, minden dinamizmusa mellett, gyengéd atya-figura és abszolút hűséges barát volt.

A nemzetiszocialista vezetés legmagasabb hagyományai szerint habozás nélkül vetette magát az ellenség közé, amely mindig számbeli fölényben volt. 1956-ban, amikor a vietkong zászlajával először parádézott nyilvánosan egy kommunista zsidó Boston utcáin, Rockwell odament az áruló marxista tüntetőkhöz és kitépte kezükből a zászlót.

Ekkora tettre senki másnak nem volt bátorsága, amelyért Rockwell börtönbe került: Ahogy az ilyen alkalmakkor magáról szerényen mondta, ő csak megpróbálta kis mértékben helyrehozni azt a kárt, amit a nemzetiszocializmusnak okozott, mint megtévesztett amerikai a második világháborúban.


Rockwell öröksége

A fehér emberek ellenségei szeretnék azt a látszatot kelteni, hogy George Lincoln Rockwell sohasem létezett. Bizonyos, hogy minden lehetőt megtettek, hogy kitöröljék a nevét az amerikai történelemből. De erőfeszítéseik folyamatosan kudarcot vallanak. Az ő képe és tettei mindörökre be vannak vésve milliók szívébe és emlékébe, azokéba, akik végigélték a hatvanas évek nyugtalan évtizedét, írásai és rögzített szavai továbbra is tanítják és ösztönzik a faji öntudatú hazafiak új nemzedékeit.

A mi eszménket oly személyes, hivatásos és győzelmes módon képviselve büszkévé tett bennünket arra, hogy az ő küzdelmének részesei vagyunk. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy átvehetjük az ő örökségét. Önfeláldozásának vérével megszentelt nevében fogjuk legelőnyösebben használni azt! Egy ember élete a legnemesebb műve. És ha a művét tovább viszik azok, akik túlélik őt, akkor nem is halt meg igazán.

Rockwell általunk él!

(fordította: Tudós-Takács János)

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

1944-ben és 1956-ban a történelem megismételte önmagát. Az 1944/1945-ös vérhullással újabb magok kerültek az áldott magyar földbe.

Az ausztrál szövetségi kormány törvénymódosítást kezdeményez a nemzetiszocialista karlendítés betiltásáról is.

Lezajlott tehát a szűk körű izraeli–palesztin fogolycsere, amelynek keretében Izrael „biztonsági okokból” bebörtönzött palesztin nőket és fiatalkorúakat bocsátott szabadon.

Az amerikai neobolsevik rezsim feudális hierarchiájában értelemszerűen legfe­lül tanyázó, sőt egyenesen piedesztálra emelt feketék elsősorban a rabszolga őseik által a déli gyapotföldeken végzett ingyenmunka kompenzálásaként akarják kirázni a gatyájukból fehér hűbéreseiket.

A Szilágy megyei Érkáváson 1944 decemberének egyik napján megjelent egy orosz hadnagy és egy őrmester. Ez időben visszajöttek a román közigazgatás emberei: a csendőrség, a jegyző stb.

A világháborúban, 1915 szeptemberében vonultam be, mint hadnagy és századparancsnok, a bécsújhelyi akadémia elvégzése után.

1948. május 14-én Ben-Gurion kikiáltotta Izrael Állam megalakulását, mire az arab államok többsége dzsihádra szólította fel a muszlim világot. Kevesen tudják, milyen aktív szerepet vállalt Sztálin Izrael létrehozásában és abban, hogy túlélte az első arab–izraeli háborút.

„Én vagyok az utolsó szemtanú magyar részről” – olvasható Dr. Szakáts István a Hungária Szabadságharcos Mozgalom ügyvezető elnökének történelmi dokumentumában, aki nemcsak a nemzetiszocialista mozgalom egész harci korszakát végig élte, hanem intenzív kapcsolatban állt Hitlerrel is.

MÁV dolgozóként a Vas megyei Károlyfa községben tartózkodtam családi ügyben 1945. április 4-én. Úgy 9-10 óra között a szovjet katonák géppisztollyal kényszerítettek a csatlakozásra a már összegyűjtött emberekhez.

Ismét nyilatkozott antifa erőszaktevő Ilaria Salis börtönben szerzett barátnője, Carmen Giorgio, hogy a magyar börtönállapotok „rémségeiről” beszéljen.

„Kaptam már olyan levelet is, hogy ezeket el kellene égetni” – mutat Bácsmegi Gábor, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója azokra a második világháborús tárgyakra, melyek 2019-ben egy családi ház felújításakor kerültek elő.

Kevesen tudják, ki az az olasz, akit közel egy éve tartanak fogva egy magyar börtönben azzal a váddal, hogy 2023-ban antifasiszta támadásokban vett részt a magyar fővárosban – írta meg az olasz il Giornale nyomán a Magyar Nemzet.

Lapos képernyős televízió, külön mosdó és négy darab emeletes ágy – ilyen körülmények között tartják fogva Ilaria Salist, a milánói terroristát, az antifa támadások első rendű vádlottját.

Krefeldben a Bismarckplatz 32. szám alatti, impozáns villában rendezkedett be a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt, melynek tagjai bizonyára elhűlve figyelték volna a mostani gyalázatot.

Alig néhány hónappal a harcok után elindult a feleslegessé vált eszközök hasznosítása a megszállt és kettészakított Németországban.

A New York-i Citibank kirúgta egyik alkalmazottját, aki Instagramon „politikailag nem korrekt” megnyilvánulást tett közzé a Führerrel kapcsolatban.

A korabeli német sajtóban csodafegyverként (Wunderwaffe) emlegetett rakéta a mai robotrepülőgépek elődjének tekinthető.

Akármennyi bűnnel is vádolják, a Führer is csak ember volt, aki ráérős óráikban sokszor egészen hétköznapi hobbiknak hódolt.

„A jóvátétel nem csak erkölcsileg indokolható, hanem képes kezelni a régóta fennálló faji egyenlőtlenségeket is” – mondta Barbara Lee demokrata képviselő.

Egy Simon Knittel antifaiszta összefogott, a Laut gegen Nazis (Hangosan a nácik ellen, LGN) nevű szélsőséges szervezettel és egy hamburgi ügyvédi irodával, hogy a védjegyhivatalon keresztül kisajátítsák a hazafias jelszavakat.

Szigorú beléptetés, hatalmas sajtóérdeklődés és csurig telt tárgyalóterem – elkezdődött az antifasiszta támadások tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken hétfő reggel.

Csupán néhány évvel ezelőtt, kilencvenhat évesen hunyt el Rochus Misch, Adolf Hitler testőre, a Führerbunker végóráinak utolsó szemtanúja.

Robert Rundo, az amerikai fehér nacionalista Rise Above Movement társalapítóját a Los Angeles-i Megyei Kerületi Bíróságon fogják meghurcolni, mert a hatóságok szerint „erőszakos lázadásokat” szervezett.

1945. január 30-án süllyesztette el egy szovjet tengeralattjáró a Balti-tengeren a többségében második világháborús menekülteket szállító Wilhelm Gustloff német személyszállító hajót.