Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Még sokan emlékszünk egy régi novemberi estére, melyen a telefondrót elhozta a hírt: a bajorországi Hitler-puccs leveretett.

A horogkeresztesek fanatikus kis csoportját, a müncheni Bürgerbräukeller nemzeti forradalmárjait legázolta a középutas államhatalom, a vezért börtönbe zárták, a fegyvereket kicsavarták a kezükből. Azonban a nagy eszméket nem ölheti el a börtön penésze, a népi lélekből fakadt gondolatok diadalához nem okvetlenül szükséges a szuronyos puska és a kézigránát. A fogház magányában Hitler Adolf is rájött arra, hogy a fajvédő gondolat első kísérletei nyilván azért mondottak csődöt, mert taktikai okokból túl sokat kellett hangsúlyozni azt, ami csak negatívum volt a programban. Hét esztendő alatt vezérben és népben kiérett ennek a programnak pozitív tartalma is: harcolni nemcsak a szervezett nagytőke és a szervezett marxizmus osztálypolitikája, a tehetetlen, cúgoscipős, kispolgári demokrácia, a nagykapitalizmus járszalagjára fűzött álkonzervativizmus, a céltalan, ostoba pacifizmus ellen is, nem egy osztályért, nem frakciókért, hanem minden dolgozóért, az egységes, osztályok fölötti nemzetért.

A söröspince mélyéből, a börtön nyirkából, tízmilliók sóvárgásából, elszánt akaratából úgy nőtt ma Európa egére ez a megfiatalodott Németország, mint beteljesült valóság és gigászi intő jel. Hitlerék előretörése azt jelenti legelsősorban, hogy a világnézetek harcában, a bolsevista káosz vad rohamával szemben nincs többé középút. A vértelen ókonzervativizmus, a lagymatag, tehetetlen, begyepesedett középút, a mamutkapitalizmusból élő, marxizmussal barátkozó kispolgári demokrácia halálra ítéltetett, hogy helyébe lépjen az új ember, a faji és kollektív egoizmus elszánt avantgárdistája, aki az organizált tőke igája alá fogott, másik oldalról romboló erők által gyötört népeket beszervezi, összekapcsolja a maga fajilag, politikailag egyaránt magasabbrendű államába.

A másik tanulság, amit a német fajvédők világraszóló diadala elénk állít, az, hogy a gondolat, melyet Hitlerék hirdettek tíz esztendő óta, sokkal nagyobb átütőerejű, semhogy túl ne élje a kezdeti elővédcsatározások kudarcát. A mamutkapitalizmus és a marxi osztályharc két olyan átok a világon, ami — bármily ellentétesnek látszik a megállapítás —, a tömegek féktelen mohósága, uralmi vágya nyomán szakadt a népekre, nemzetekre s látszat szerint akármint küzdjön is egymás ellen a két véglet, egyik csak függvénye a másiknak, de mindkettő eszköze egyetlen faj minden fajok fölötti uralmának. Ez ellen ötven percentes kompromisszumokkal, apróbb-nagyobb megalkuvásokkal nem lehet harcolni. Kíméleten, késhegyig menő küzdelem az egyetlen eszköz. Nem lehet engedményeket tenni sem a mamutkapitalizmus minden fogyasztót és dolgozót leigázó organizációja, még kevésbé a kommunisták minden termelést feje tetejére állító kaotikus őrülete számára. Egyfelől megtörni a pénzcsászárok hatalmát, másfelől eltiporni a bolsevizmus anarchiáját, mert csak e kettő után fog önmagától összeomlani a mindent mozgató fajta tagadott, de sok helyen nagyon is megvalósított világuralma. Helyébe felépülhet aztán az új nemzet, az új állam, amelynek nem lesznek parazitái és nem lesznek kizsákmányoltjai, amelyben nem mindenki mindenki ellen, hanem mindenki mindenkiért, az egyedül és mindenekfelett való fajtáért, a kollektív egészért él és dolgozik.

Hogy mindez mikor teljesedik be véglegesen, azt most még nehéz volna megmondani. Annyi bizonyos, hogy a népek útja ma már világosan errefelé visz. Azon a novemberi estén, amikor a Bürgerbräukeller elől börtönbe hurcolták Hitler Adolfot, ki mert volna prófétálni arról, hogy a bukott puccs vezére hét esztendő múlva 107 elszánt képviselő élén, hat és félmillió szavazattal robban be a birodalmi gyűlésbe? Annyi azonban bizonyos, hogy az effajta mozgalmak, mint a Hitleré is, nem szoktak megállni félúton. Mussolini fasiszta képviselői régen bent ültek már az olasz parlamentben, mikor Milánó felől elindult a "Marcia su Róma" diadalmenete. S Hitlerék is aligha sokáig lesznek adósak a történelemnek az "Aufmarsch nach Berlin"-nel, amely az útjukon a másik stációt, az elpusztult "polgári" gondolat után, a félhalott marxi eszme tökéletes kiirtását fogja majd jelenteni. A harmadik állomás már a faji erőkön megépült, osztályok fölötti nemzetállam megorganizálása lesz, mint volt Itáliában, mikor a részek önös, sekélyes kormányzását felváltotta az egész nemzet öncélú, nagyvonalú uralma.

A német fajvédelem diadalnapján mégis-mégis keserűség szorítja össze a torkát annak, aki ebből a beteg, szomorú kis országból arra Berlin felé néz. Áporodott, beteg magyar világ, szárnyszegett szürke kis magyar veréb, milyen messze van még a te porban ugráló lábad a nagy sasok röptétől!

(Debreczeni Ujság – Hajduföld, 1930. szeptember 16.)

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Egy céges prezentációtechnika tréningre készülve érdekes dolgot fedeztem fel az OpenAI képrajzoló mesterséges intelligenciájával való interakcióban.

Ausztráliában elsőként Tasmaniában tiltották be az összes „náci jelképet”, amibe beleértenek mindent, ami a „nácizmussal” kapcsolatos, tehát konkrétan nem neveztek meg semmit, így gyakorlatilag bármire ráfoghatják.

Megmondom őszintén, hogy e sorok írása közben visszasírtam bármit, akármelyik cikkemet az elmúlt évekből. Nem azért, mert az Oppenheimer egy rossz film, vagy mert nem szerettem volna kritikát írni róla, sőt, épp ellenkezőleg.

A faji háborúra való előkészletek, illetve „terrorösszeesküvés” miatt ítéltek el finn nemzetiszocialista fiatalokat.

A felvidéki Szencen található Anton Bernolák Gimnázium történelem tanárát Slavomír Maľát diákjai jelentették az iskolának, miután nézeteivel és véleményeivel a „törvénysértés határán mozgott”.

Adolf Hitler ceruzájáért 5400 fontot adtak egy árverésen, ami miatt a zsidó-liberális sajtó a teljes glóbuszon ajvékolt egy sort.

Akik még nem ismernék a történetét annak a mondásnak, hogy Románia a "történelem prostituáltja", annak segítünk hat történelmi momentummal, amely eléggé tiszta képet fest arról, milyen szövetségese volt ez az ország néhai partnereinek.

Egy fiatal dán lány figyelemre méltó felfedezést tett nemrégiben, ugyanis közel háromszáz viking érmét talált, amelyekről úgy vélik, hogy több mint 1000 évesek lehetnek.

A patrióta fiatalra házmester jellemű járókelők hívták ki a rendőröket, miután a zászlót mutatta fel nekik.

Kevesen tudják, ki az az olasz, akit közel egy éve tartanak fogva egy magyar börtönben azzal a váddal, hogy 2023-ban antifasiszta támadásokban vett részt a magyar fővárosban – írta meg az olasz il Giornale nyomán a Magyar Nemzet.

Kun Béla, születési és 1916-ig használt nevén Kohn Béla, a 133 napos magyarországi tanácsköztársaság zsidó vezére 1886. február 20-án született.

Erre már sokan nem emlékeznek: 1919 júliusában a hajdúböszörményi "Ébredő"-nyomda tulajdonosa, Szabó Ferenc kirakatában megjelent egy plakát. Rajta kormánykerék, amelyet egy kemény kéz fog.

Szovjet-Oroszországban nyilvános szeánszokon kötelezték önkritikára a rezsim által ideológiai-politikai ellenségeknek tekintett elemeket (burzsujokat, kulákokat, értelmiségieket) veleszületett társadalmi kiváltságaik levezekléseként.

Aki nem volt a fronton, nem tudja elképzelni, milyen érzés napról-napra embereket ölni. Ellenfeleid jönnek feléd, lőnek, még nem találtak el, de menekülni nincs idő.

Noha gyászoljuk az eltávozását még 25 év után is, de tudjuk, hogy ő nem halt meg idő előtt, mint ahogy a „senki ember” meghal.

Amikor Imrédy személyes származása körül a közismert polémiák folytak, akkor én magam adtam utasítást Kelecsényinek, hogy figyelje meg Imrédyt és figyeltesse meg másokkal is, hogy faji hovatartozása eldönthető legyen.

Lezajlott tehát a szűk körű izraeli–palesztin fogolycsere, amelynek keretében Izrael „biztonsági okokból” bebörtönzött palesztin nőket és fiatalkorúakat bocsátott szabadon.

A szovjet hadsereg katonái 1945. január 17-én hurcoltak el budapesti lakásomról, a Fővámtér 8. alatti épületből.

A szlovák Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a „náci” ideológia és az SS iránti szimpátia kinyilvánítása miatt ítélt el öt Slovan-szurkolót.

Ausztria bejelentette, hogy egy rendőrőrsnek is helyet adó „emberi jogi képzési központ” létesül Adolf Hitler egykori nagynémet vezér és kancellár Braunau am Innben található szülőházában.

A „magyar forradalomért való lelkesedés” miatt, vagy 1956-ot csupán ürügyként felhasználva 257 személy ellen alkalmaztak megtorlást a Szovjetunióban. 

Oroszok és civil román rendőrök vették körül 1945. január 2-án Érdmindszentet. Senki sem távozhatott.

Bajtársunk és barátunk Cseresznye György, a Titkolt Ellenállás egykori énekese már lassan egy évtizede, idén 9 éve, hogy a Hadak Útjára távozott.

Megdöbbentően enyhe ítélettel úszta meg a hírhedt baloldali Antifa-vezér, Lina Engel azt a büntetőpert, amelyet a drezdai Legfelsőbb Bíróság (regionális bíróság) állambiztonsági szenátusa folytatott le 2021 szeptembere és 2023 májusa között.