Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A világ félrevezetett népei, főként az amerikai demokrácia szemében ma is úgy él a hajdanvaló „Csehszlovákia”, mint a „humanizmus és a becsület, a jólét ás szocialista igazságosság” hazája – ezzel szemben persze a régi Magyarországot szeretik úgy feltüntetni a csehek, mint a feudalizmus, a reakció, túlzó sovinizmus földjét.

Nem érdektelen megismerni ezt a cseh „humanizmust”.

A szudéta-németek, katolikus és protestáns lelkészek által felvett jegyzőkönyvek, cáfolhatatlan dokumentumok segítségével, — a magyarok helyett is, — igyekeztek bizonyítani azt a borzalmas és minden emberi elképzelést meghaladó kegyetlenséget, amellyel a csehek 1945 május 8-án szadista, vadállati módra 7-800 ezer németet és köztük sok magyart is lemészároltak.

A tömegmészárlás, amelyhez hasonlót mindeddig nem tudott felmutatni a világtörténelem, a magyar Felvidék Szlovákiához csatolt részén, Glaserhauban, Üveghután kezdődött.

A Szovjet által fellázított cseh partizánok megrohanták a magyarok és németek által lakott községet és pár perc alatt legyilkolták annak minden polgári lakósságát, 14 és 60 év között.

Előzően, 1944 szeptember 21-én minden ok és értelem nélkül, — 226 polgári személyt: asszonyt és gyermeket, aggot öltek meg.

A környező falvakból németeket és magyarokat a Slovenska Lupska elnevezésű táborba vitték, ahol hamarosan 3,000 asszonyt, gyereket éhenhalasztottak.

Kilencvenezer szovjet-szlovák partizán (akik a genfi egyezmény szerint semmiféle hadi jog alatt nem állottak, így közönséges banditáknak tekinthetők), 55,000 német Wehrmacht-katonát ölt meg, nagyobbrészt álmukban. Ugyanígy legyilkolták a katolikus szlovákokból álló Blinka-gárda elérhető tagjait és azok hozzátartozóit.

A német Wehrmacht és kisrészben a m. kir. honvédség csapatainak sikerült elnyomni a szlovákiai kommunista lázadást.

Nem sokkal ezután azonban vége felé közeledett a 2. világháború. 1945. május 8-án elhangzott Dönitz adminrális, az akkori német államfő megadási parancsa.

Ennek részleteit kevesen ismerik és erről nem szívesen beszél az úgynevezett demokratikus világ... A Nyugat által támogatott csehszlovák demokrácia és „humanizmus” levetette álarcát.

...A prágai Wenzel-téren a bevonuló „nagy filantróp”, Eduard Benes tiszteletére német egyetemi tanárok petróleummal leöntött eleven testéből gyújtottak fáklyákat.

A német hadvezetés elkövette a szörnyű hibát, hogy nem várta be az amerikaiak megérkezését, hanem vakon engedelmeskedett a fegyverletételi parancsnak. Így a német katonák nem az amerikaiak, s nem is az oroszok kezébe kerültek, hanem a csehekébe. Letették előttük a fegyvert és a csehek ugyanazokkal a fegyverekkel gyilkolták le őket...

Egyetlen nép történelmében sem fordultak elő olyan bestialitások, mint amilyeneket a cseh demokrácia elkövetett.

Benes Eduard híres kassai beszédében azt mondotta:

„A németeknek és a magyaroknak csak egyetlen zsebkendőt hagyjatok, hogy legyen mibe belesírni könnyeiket!”

A zsidó származású cseh belügyminiszter, dr. Stranszky, a jogszolgáltatásban páratlanul álló törvényerejű rendeletet hirdetett ki, mely szerint „a németekkel, magyarokkal szemben elkövetett bűncselekmények: gyilkosság, agyonverés, rablás, fosztogatás, automatikusan amnesztia alá esnek, — ha azt cseh követi el.”

A második világháború folyamán Lidicében, Heyndrich főkormányzó meggyilkolása miatt a németek a falu 150 férfi lakosát, — elrettentő példa céljából — legyilkolták.

Előzőleg azonban a gyermekeket és asszonyokat eltávolították.

A csehek sokszoros bosszút álltak Lidicéért.

A prágai „forradalom” idején 300 ezer szudéta-németet öltek meg válogatás nélkül: férfiakat, aggokat gyermekeket és ezen felül 400 ezer már lefegyverzett német katonát öltek meg. Egyedül Budweisban 12 ezer súlyos sebesültet és katonát gyilkoltak le, mielőtt azoknak alkalmuk lett volna elérni az amerikai vonalakat. A szörnyű vérfürdőből csak 300 német menekült meg.

A német kereső-szolgálatok már pontosan tudják, hogy — „Csehszlovákia” egykori német települési területén úgyszólván minden községben van egy-egy tömegsír... A kommunista „Csehszlovákia” területe százszoros Katyn-ok bűnjeleit rejti tömegsírok formájában.

A német tudósok és újságírók ma már mindezzel kapcsolatban utalnak a cseh nép jellemére és történelmi tényekkel bizonyítják, hogy a cseh történelemnek mindig visszatérő jelenségei voltak a népgyilkosságok, tömegmészárlások... A huszita háborúk során ugyanígy gyilkoltak le egész német falvakat. A cseh nép szelleme mindig akkor mutatkozott meg legélesebben, amikor kockázatmentesen lehetett — „küzdeni”...

A középkori történelemíróknál számtalan adat található arról, hogy 1164-ben és 1198-ban a Róma ellen vonuló német császár cseh zsoldosai követték el Itáliában a legborzalmasabb tömegmészárlásokat, irtották a nőket, gyermekeket, úgy, hogy a császárnak minden erejére szüksége volt, hogy a cseh rablóhordákat letörje és megtisztítsa tőlük seregét.

A csehek a második világháború során hűséges szolgái voltak Hitlernek! — ők voltak a „Birodalom fegyverkovácsai” és ezért aztán kitűnő fizetést és ellátást kaptak.

A második világháború végén, mikor Európa éhezett, Csehországban volt a legtöbb ennivaló és ott volt a legmagasabb az életszínvonal. A csehek, mint született zsoldos nép, nem harcoltak és nem is szabotáltak. Alázatosan kiszolgálták Hitlert!

Mikor pedig a háború elbukott, olyan barbár mészárlással fizettek a németeknek és magyaroknak, hogy az örök időkre szégyene marad az emberiség történelmének!

(Magyarság [USA], 1968. június 28.)

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

1941. június 22-én kezdődött meg a Barbarossa hadművelet, a Német Birodalom harca a Szovjetunió ellen. A német Wehrmacht három hadseregcsoportja indított támadást, kötelékükben a németekkel szövetséges országok katonai egységeivel és önkéntes alakulatokkal.

Biden amerikai elnök az egyik beszédében azt mondta, hogy „Trump és republikánus hívei egy szélsőséget képviselnek, amely köztársaságunk alapelveit fenyegeti”. Ezzel a megosztó és kirekesztő kijelentésével a Reuter/Ipsos felmérése szerint a megkérdezettek 58 százaléka egyetértett.

Az első bécsi döntés, így a felvidéki magyarság jelentős részének hazatérése az elmúlt évszázadok kevés sikeres, ám annál jelentősebb epizódjának egyike a magyar történelemben.

1944. április 3-án a déli órákban az amerikai légierő végrehajtotta Budapest ellen az első terrorbombázást a második világháború során.

Az első ember alkotta eszközt, amely áttörte a világűr határát, az Adolf Hitler szupertitkos csodafegyver-programját, az A-4-es vagy közismertebb nevén a V-2-es ballisztikus rakétát megépítő fejlesztőcsoport vezetője, dr. Wernher von Braun konstruálta meg.

Több tízezer zsidó és zsidószimpatizáns vonult fel Izrael mellett Washingtonban, ám ez nem mindenkinek volt kedvére.

Az egykori SS-tagok végzetes fogyatkozásával már egyre nehezebb háborús pereket rendezni, ezért újabb és újabb ajvékolni való után nézve több osztrák tartományról is „kiderítették”, hogy ott még mindig „nácik által komponált himnuszok” vannak érvényben.

1945 február 13-án, nem sokkal este 10 óra előtt a nyugvóra készülő szász főváros, Drezda, „az Elba parti Firenze” belvárosának ablakai remegni kezdtek a város fölé berepülő brit bombázókötelék motorjainak egyre jobban erősöd, vészjósló basszusától. 

Egy céges prezentációtechnika tréningre készülve érdekes dolgot fedeztem fel az OpenAI képrajzoló mesterséges intelligenciájával való interakcióban.

A világot reálisan figyelők körében több mint egy évszázadra nyúlik vissza a Judapest kifejezés, amely a nevéből adódóan Budapest elzsidósodásának gyors és jelentős mértékét hivatott kifejezni – ez az elzsidósodás már a 19. században is nagy méreteket öltött.

A korabeli német sajtóban csodafegyverként (Wunderwaffe) emlegetett rakéta a mai robotrepülőgépek elődjének tekinthető.

„A magyar vérbíróságok előtt lefolyt pörök során arról az Európáról volt szó, ahol szellemi síkon nincsenek nagy és kis nemzetek, hanem ahol minden nemzet egyaránt teljesíti kötelességét a nagy európai gondolat jegyében. A perek kulisszája mögött nem volt szó a nagy Angliáról és a kis Lengyelországról és az Európa keleti részén fekvő még kisebb Magyarországról. Ott Európáról, a szellem Európájáról, a lassan ködbevesző Pax Romana anyagon, téren és időn felül álló európai szellemiségről volt szó.”

Az 1913-as születésű Bosnyák Imrét az elsők között érintette meg a magyar nemzetiszocializmus, a hungarizmus eszméje.

Ingyen kínálja fel doktor Joseph Goebbels vidéki villáját, az úgynevezett Haus am Bogenseet a berlini önkormányzat. 

A varégok a mai Svédország területén a középkorban letelepedett vikingek. De honnan jöttek ezek a vikingek, akikről a ma emberének a varkocsos, szakállas, baltát lóbáló északi óriások jutnak elsőre az eszébe?