Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A fehér férfi már nem képes megvédeni önmagát és családját a „migráns” fedőnevű idegen gyarmatosítóktól.

A második világháború vége óta folyamatosan csökken a férfiak tesztoszteronszintje. Nyugaton évente egy százalékkal, ami azt jelenti, hogy a mai nyugati férfiaké alig egyharmada a háborús nemzedékhez tartozókénak. Ez valóban súlyos közegészségügyi probléma, és ha a kormányok nem beszélnek róla, és nem is próbálják megoldani ezt a válságot, az nyilvánvalóan azért van, mert az elnőiesedett és gyönge fehér férfi tökéletesen megfelel nekik. Az ilyen férfi ugyanis nem lázad fel, és birkaként hagyja magát eltaposni ellenségeitől.

Most akár visszamehetnénk egészen a fehér emberiség elkorcsosulásának gyökeréig, a „gyűlöld önmagadat és a családodat” (vagyis a hozzád hasonlókat), de „szeresd embertársaidat” (vagyis az idegeneket) teológia elhatalmasodásáig, mindazzal, ami pusztítást az európai lélekben és az európai életekben végzett.

Az is elég azonban, ha az első világháborúra emlékezünk, erre az ipari méretű tömegmészárlásra, amelyben likvidálták a benne részt vevő nemzetek alfahímjei­nek többségét. De még mindig maradt belőlük, és mivel ezek azzal fenyegették őket, hogy újraalapozzák a nemzetekre épülő, erős Európát, egy újabb világégést finanszíroztak ugyanazok, pedig időközben a maradék elitek és harcosok jó része már felmorzsolódott a bolsevista szörnyeteg elleni harcban. Így aztán a második világháborúban is megtizedelték egymást a fehér nemzetek, a vesztesek közül pedig sokan megismerhették a győztesek „igazságszolgáltatását”. De még mindig maradtak túlélő harcosok, akiket aztán elküldtek a világ távoli helyeire (Korea, Indokína, Algéria, Kongó stb.), hogy védelmezzék a kapitalisták gyarmatait.

Ezalatt Európában az önostorozás, az önvád és a bűnbánat pedagógiai módszerével folyamatosan etnomazochizmusra hipnotizálják az emberanyagot, hogy még csak véletlenül se születhessen újjá egy (arabverő) Martell Károly vagy egy (törökverő) Hunyadi János, spirituálisan pedig lenyomták a torkán a katasztrofális következményekkel járó Vatikán 2.0-t, kipurgálva belőle a keresztes (értsd: harcias) szellemiség maradványát is. Ekkor fegyverek, egyenruhák és látszólag erőszak nélkül, lassanként és egyre inkább, elfoglaltatták a vén Európát bamba és brutális barbár hordákkal, amelyek tönkretesznek és bemocskolnak mindent, amihez csak hozzáérnek, és mindezt a legcsekélyebb ellenállás nélkül, mert a fehér férfi már nem tud harcolni. Már egy nyulat sem képes megölni, a vér megijeszti, hát még egy barbár, aki megerőszakolja a szerelmét, a lányát vagy az anyját…

Nemzedékek során át pusztították a szüntelen antirasszista propagandával az európaiak idegrendszerét – amit a túlzott alkoholizálás már amúgy is kikezdett –, mára pedig gyakorlatilag teljesen felőrölték: az európai átlagember már csak egy szibarita váz, nyers hús és a konzumidiotizmus kotyvaléka. Amint megpendítjük neki, hogy talán ideje lenne hazazsup­polni az egzotikus megszállókat, akik mindennap egyre inkább felfedik hódító szándékaikat, hacsak nem akarunk eltűnni, vagy vízhordóként szolgálni nekik, rettegő tekintetekkel találkozunk, mintha csak egy őrülttel állnának szemben, közben abban, ami még az agyukból maradt, „a fehér ember egyetemes kizsákmányoló… Európa bűnös földrész…” és hasonlók pavlovi reflexválaszai zakatolnak.

A fehér férfi már nem képes megvédeni önmagát és családját a „migráns” fedőnevű idegen gyarmatosítóktól, mert a kultúrmarxista társadalommérnökség 75 éve tartó szüntelen agymosása mára csaknem teljesen devirilizálta. Az intézményesített homofília, a női álemancipáció feminista hulláma, a nagycsalád ideológiai elutasítása, a natalitás összeomlása, a néger ad nauseam idealizálása, a rasszkeveredés gátlástalan reklámozása, a harcias értékek elvetése, az erő és a hatalom esztétikájának gyűlölete és az általános gyávaság a folyamat csupán néhány jellemző tünete.

Szembesülve az agresszív férfiasságot mindenek fölé helyező iszlámmal, a fehér férfiak morálisan lefegyverzettnek és komplexusosnak érzik magukat, hiszen korszakunk egész koncepciója, amely a törvényhozótól, a közoktatástól, az egyháztól és a médiától ered, a „fasiszta brutalitással” azonosított maradék férfiasság felszámolására törekszik. Ezzel szemben a devirilizáció úgymond a kifinomult erkölcsök, a civilizáltság és a polgári lét jele lenne, egy olyan társadalom képmutató diskurzusaként, amely egyre mélyebbre süllyed a hedonizmusba, a dekadenciába és a zsarnokságba. A narcisztikus individualizmushoz és a (vér)közösségi érzés elvesztéséhez is kötődő általános és egyre fokozódó férfiatlanodás megbénítja a bevándorló megszállókkal és őshonos kollaboránsaikkal szembeni ellenállást, ugyanakkor megmagyarázza a migránsbűnözés elleni erőtlen fellépést, a fehérek etnikai szolidaritásának hiányát a színes bőrűekkel szemben és a tőlük való patologikus rettegésüket. Márpedig minden nemzet történelmi túlélésének a férfiasság az alapfeltétele.

A történelem nagy vesztese a fehér bétahím, aki stréber igyekezetében, hogy megfeleljen a korszak ideológiai elvárásainak, feministábbnak mutatkozik még a feminista nőknél is, önként hajtja fejét a feminista béklyóba, és ezzel aláírja a saját halálos ítéletét. Valójában természetes szelekcióról van szó. Miközben ugyanis Hollywood és a média feminista maszlaggal eteti a fehér férfiakat, a fehér nőket teljesen lenyűgözi a néger–arab import macsók elemi brutalitása, és csak megvetést éreznek mentálisan kasztrált és egyre nőiesebb fehér férfitársaik iránt. A kortárs nők nagy többsége a jelen pillanatnak él (akárcsak egyébként a négerek). Nem aggódnak túlzottan a jövőjük miatt, mert a nőket, akik végeredményben a győztesnek szánt trófeák, nem fogják megtizedelni a Nyugaton előbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetkező faji polgárháború erőszakában, ellentétben az elözönlött európai civilizáció őshonos férfijaival.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

A szigorúan titkos – és valószínűleg büdös – kísérletre az 1940-es évek végén, Mao moszkvai látogatásának idején került sor.

Híradó szakaszparancsnokként szolgáltam Ungváron 1944 októberében. Közben Nyékládházára kerültem, ahonnan november 4-én a szovjet katonák vittel el többedmagammal „kicsi robotra”, amiből négyévi kényszermunka lett.

Kampánycsapatának egyik tagja hozta zsidó-liberális támadások kereszttüzébe az elnökjelöltségért induló kormányzót.

Megdöbbentően enyhe ítélettel úszta meg a hírhedt baloldali Antifa-vezér, Lina Engel azt a büntetőpert, amelyet a drezdai Legfelsőbb Bíróság (regionális bíróság) állambiztonsági szenátusa folytatott le 2021 szeptembere és 2023 májusa között.

A híres zeneszerző dédunokája a Die Welt című német újságban „megdöbbenésének” adott hangot az orosz zsoldosok kapcsán – írja a Jewish Chronicle.

Alig néhány hónappal a harcok után elindult a feleslegessé vált eszközök hasznosítása a megszállt és kettészakított Németországban.

Az 1938. november 2-i első bécsi döntés visszaadta Magyarországnak a Felvidék magyar többségű részét. E döntés előzményei az 1938. szeptember 30-i müncheni egyezményre mennek vissza.

A korabeli német sajtóban csodafegyverként (Wunderwaffe) emlegetett rakéta a mai robotrepülőgépek elődjének tekinthető.

Hét évtizeddel a második világháború vége után még éltek emberek, akiknél hitelesebben senki sem tudta elmondani, mit tapasztalhatott egy civil a budai oldalon 1944-45 telén.

A rezsim intenzív pszichológiai hadviselést folytat az őshonosok ellen, nehogy olyan következtetéseket vonjanak le, amelyek megkérdőjeleznék a tömeges bevándorlást és a többrasszú társadalmat.

„Én vagyok az utolsó szemtanú magyar részről” – olvasható Dr. Szakáts István a Hungária Szabadságharcos Mozgalom ügyvezető elnökének történelmi dokumentumában, aki nemcsak a nemzetiszocialista mozgalom egész harci korszakát végig élte, hanem intenzív kapcsolatban állt Hitlerrel is.

Május 9-én hajnalban nyolc határozott ember betört az újvidéki Crni Ovan közösségi kávézóba, ahol felforgatták az asztalokat és a székeket, s az elborított bútorokra kifeszítették Vajdaság tartomány zászlaját – szomorkodik a szélsőbalos Mérce.

A biztonsági erők több száz fegyvert, valamint horogkeresztes zászlókat és kellékeket foglaltak le Ausztriában hazafias motorosokhoz köthető ingatlanokban.

Adolf Hitler egyik beszédének 30 másodperces részletét játszották be a hangosbeszélőn az osztrák vasúttársaság (ÖBB) egyik vonatán, mielőtt a járat beért volna Bécsbe, írja a BBC.

Csupán néhány évvel ezelőtt, kilencvenhat évesen hunyt el Rochus Misch, Adolf Hitler testőre, a Führerbunker végóráinak utolsó szemtanúja.

Amikor Imrédy személyes származása körül a közismert polémiák folytak, akkor én magam adtam utasítást Kelecsényinek, hogy figyelje meg Imrédyt és figyeltesse meg másokkal is, hogy faji hovatartozása eldönthető legyen.

A „fehér felsőbbrendűséget” nevezte a legsúlyosabb terrorfenyegetésnek az Egyesült Államok számára Joe Biden Washingtonban.

Bár a mi hazánkos Novák Előd kérésére előbb tömegsport-rendezvényként felvette az állami szervező a Kitörés emléktúrát az Olimpiai Ötpróba Programba, később azt törölte.

Bár 25 évig népszerű és sikeres polgármesterként hihetetlen lendületet adott Kapfenberg városának, a Franz Feketéről elnevezett stadiont január elsejétől már nem hozzá kapcsolódva emlegetik majd.

„Amerika megbukott, mert egy társadalomban, ahol a hasznossági princípium mindenekfelett való, a morális felelősségérzete elsorvad” – ezt írja Márai Sándor 1957. november 5-én naplójába, s hozzáteszi, a Nyugat magyar forradalommal szembeni árulását nem lehet megbocsátani, és senki nem hisz többé a Nyugatnak.

Mint ismert, az elmúlt napokban szörnyű esemény rázta meg Írországot: egy algériai migráns Dublinban megkéselt három kisgyereket.

Az 1945 novemberében kezdődő nürnbergi koncepciós perben a Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió és az Egyesült Államok által létrehozott Nemzetközi Katonai Törvényszék a legyőzött nemzetiszocialista Nagynémet Birodalom 24 prominens katonai, politikai és gazdasági vezetőjének egyoldalú felelősségét állapította meg a második világháború bűneiben.

A mai Magyarország 10 millió lakosának túlnyomó többsége, ha a Rajk nevet hallja, kizárólag a tragikus sorsú Rajk László, egykori kommunista belügyminiszter nevére asszociál, s az ő életútjából főleg a kivégzésére, majd a 7 évvel későbbi dísztemetésére emlékezik.

Őrizetbe vették az Alternatíva Németországért egyik tagját hétfőn, a vád szerint „tiltott totalitárius jelképeket” hordott, többen azt állítják, hallották, ahogy a „Sieg Heil!” üdvözléssel köszönt.