Kövess minket: Telegram — XVkontakte

1933. március 12-én Adolf Hitler birodalmi kancellár Hindenburg birodalmi elnök következő rendeletét hozta nyilvánosságra. 

Ma, amidőn egész Németországban félárbocon leng hősi halottaink tiszteletére a régi fekete-fehér-piros zászló, elrendelem, hogy holnaptól kezdve, a zászlószínek végleges rendezéséig a fekete-fehér-vörös és a horogkeresztes zászló együttesen tűzendő ki. Ez a két zászló fonja egybe a német birodalmi dicsőséges múltját és a nemzet erőteljes újjászületését.

Egyesülve testesítsék meg az államhatalmat, és a német nép valamennyi nemzeti érzésű köreinek benső összetartozandóságát. A katonai épületek és hadihajók csak a hadizászlót tűzik ki. A rendelet felolvasása után Hitler birodalmi kancellár beszédet mondott, amelyet valamennyi német adó közvetített.

- A birodalmi elnök e rendeletével saját elhatározásából a végleges rendezésig kimondotta, hogy a nemzeti újjászületés zászlaját a régi német birodalom tiszteletre méltó és felejthetetlen zászlaja mellé ezután az állami és középületekre ki kell tűzni.

Nemzetiszocialisták, védelmi osztagok és rohamcsapatok!

Ezzel a rendelkezéssel külsőleg is kifejezésre jut a nemzeti forradalom győzelme. Minket, akik most térünk vissza elhunyt bajtársaink emlékére rendezett ünnepségekről, Hindenburg tábornagy nemes lelkű elhatározásáért érzett mély hála mellett a büszke megelégedés kell hogy eltöltsön. A hatalomért folytatott tizennégy éves harc fejeződött be most a látható szimbolikus véggel.

Most gondoskodni kell arról, hogy ezt a hatalmat semmi se rendítse meg a jövőben. Mint a ti vezéretek, de a nemzeti kormány nevében is, felhívlak benneteket, hogy az új rendszer becsületét és méltóságát úgy képviseljétek, hogy becsületben és tisztességben álljon egykor a német történelemben. A mai nappal, midőn jelképesen is a nemzeti kormány kezébe került az egész végrehajtó hatalom, kezdődik a mi küzdelmünknek második része. Mától kezdve a tisztogatás munkáját és a birodalom rendbehozatalát felülről terv szerint vezetik.

Éppen ezért megparancsolom nektek, hogy mostantól kezdve a legszigorúbb és vak fegyelmet tanúsítsatok. Minden egyéni vállalkozásnak vége kell hogy szakadjon. Csak ott, ahol a nemzeti újjászületés ellenségei erőszakkal helyezkednek szembe a mi törvényes rendelkezéseinkkel, vagy ott, ahol akár egyes embereinket, akár menetelő osztagainkat megtámadják, kell azonnal és alaposan megtörni ezeknek az elemeknek ellenállását. Egyébként a mi feladatunk az, hogy az egész német nép és elsősorban gazdasági életünk számára a feltétlen biztonságérzetet biztosítsuk. Aki mostantól fogva megkísérli, hogy egyéni vállalkozással a közigazgatásban vagy a gazdasági életben zavart keltsen, tudatosan a nemzeti kormány ellen dolgozik. Mert mától kezdve felelősök vagyunk a birodalomért, minthogy kezünkbe adatott.

- Harcunk zászlaját - mondotta a kancellár beszéde további során - államilag szentesítették. Ebben a tényben láthatjátok, hogy hova vezetett a ti fegyelmezettségetek. Csak ez vezethet továbbra is bennünket. A mi győzelmünk olyan nagy, hogy nem táplálhatunk kicsinyes bosszút. Ha a nemzeti megújhodás ellenségei valahol ellenszegülést kísérelnének meg, a nemzeti forradalom kormányának akarata villámgyorsan letöri őket, és ti akkor megkapjátok a parancsot. Őrizkedjetek azonban a kihívásoktól és a kémektől, akiket, mint ma már tudjuk, a kommunista párt kiküldött a mi sorainkba.

A kancellár beszéde végén még egyszer felhívta a nemzetiszocialista párt valamennyi tagját arra, hogy a nemzeti mozgalom tisztaságát és becsületét védelmezzék meg, és köszönetet mondott azért a hűségért, önfeláldozó és fegyelmezett magatartásért, amellyel a párt tagjai őt megajándékozták.

(Magyar Távirati Iroda, Berlin - 1933. március 12.)

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Alig egy évszázad alatt a feminista nőknek sikerült tönkretenniük a népszaporulatot mindenhol a nyugati világban.

1944 szeptember utolsó napjaiban sajátos közjáték zajlott le az német 503. nehézpáncélos-osztály otthont adó Sennelagerben. Noha az újabb bevetés helyszínét még nem ismerték a katonák, egyes részek már el is indultak.

Halála óta számos összeesküvés-elmélet terjed, miszerint legszűkebb környezete megölte, hogy Berija megfojtotta, vagy újabban: patkányméreggel végeztek vele, miközben pár nappal később pedig a hasonmásával rendezték meg a „hivatalos” halálát.

„Vádat emeltek négy férfival és egy nővel szemben, akik egy marokkói férfira a származása miatt támadtak rá” – közölte a Fővárosi Főügyészség az MTI-vel.

A második világháború minden karácsonya szomorú volt, azonban 1944 decembere kimondottan komoly megpróbáltatásokat jelentett a budapestiek számára.

A tavaszt idéző napsütésben jó félszázan gyülekeztek a megadott időpontban a Keleti pályaudvar előtti téren, hogy részt vegyenek a sétáló történelemórán, számol be a Festung Budapest 2024-es rendezvénysorozata nyitányáról a honlapján a Légió Hungária.

Neobolsevik Amerikában a fehéreket – konkrétan a heteroszexuális fehér férfiakat – hibáztatni az elképzelhető összes társadalmi gondért, bajért, bánatért valósággal nemzeti sportnak számít, amely a feketék és az etnomazochista fehérek körében hovatovább népszerűbb még a kosárlabdánál is.

„A gyanúsított bizonyíthatóan neonáci ideológiát, antiszemitizmust terjesztett, korábbi lövöldözők tetteit dicsőítette, és egyértelműen az ő példájuk utánzásának vágyát és szándékát mutatta” – állítja az FBI.

Körözést adott ki Yaroslav Hunka 98 éves kanadai állampolgár, a Waffen-SS Galícia ukrán hadosztályának veteránja ellen az orosz belügyminisztérium.

Bestiális kivégzését követően Olaszország fasiszta vezetőjének holtteste számos hányattatáson ment keresztül, mire állandó nyughelyére került.

A gyűlést az egyik római lakótelepen rendezték az Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano) nevű fasiszta ifjúsági szervezet két tagja 1978-as meggyilkolásának emlékére.

A szovjet hadsereg katonái 1945. január 17-én hurcoltak el budapesti lakásomról, a Fővámtér 8. alatti épületből.

Miután a keleti fronton megszakadt a tengelyhatalmak hadiszerencséje és a szovjet Vörös Hadsereg ellentámadásba lendült.

Szigorúbb fellépést kér számos zsidó szupremácista prominens a TikTok vezetőitől „a platformon elharapózó antiszemita tartalmak ellen”.

72 éves korában meghalt Michael Knape, a berlini rendőrség korábbi főnöke, akit csak „neonácivadásznak”, illetve „kemény kutyának” hívtak.

Engem és a legjobb barátnőmet együtt vittek ki a Gulágra. Mariska, a barátnőm, öt évvel később térhetett haza, mint én. Ő is visszajött a szülőfalunkba. Azon nyomban meglátogattam...