Maradj velünk kapcsolatban:
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE

Kövess minket: TELEGRAM — VK — TWITTER

Afrika népessége 70 ezer fővel növekszik – NAPONTA! Miután magunkhoz tértünk az információ okozta sokkhatásból, lássuk, hogy mit is jelent ez Európa és általában is a fehérek jövőjére nézve 30-50 éves távlatban.

Előbb azonban néhány száraz statisztikai adat.

Afrika népessége a világtörténelemben példátlan ütemben növekedett az utóbbi negyven év során. Jelenlegi népességének több mint a fele 25 éven aluli. Az afrikaiak száma 1950-ben 230 millió volt, 1990-ben meghaladta a 630 milliót (40 év alatt csaknem megháromszorozódott), az idén elérte az 1,2 milliárdot (25 év alatt a kétszeresére nőtt) – az endémikus háborúk, polgárháborúk, mészárlások, járványok, az éhség és más természeti csapások ellenére.

A fekete földrész népessége az 1990-es évekre meghaladta Európáét, a 2000-es évekre Amerikáét, 2022-re el fogja érni az 1,4 milliárd, 2050-re pedig jócskán meghaladja a kétmilliárd főt. 1900-ban még Európa képviselte a világnépesség egynegyedét, és háromszor népesebb volt Afrikánál. 2050-ben a földrajzi Európa (az európai Oroszországot is beleértve) a világnépesség 7 százalékát fogja adni, és a 7 százalék jelentős hányada már nem őshonos európai lesz. A szubszaharai (fekete) Afrika népessége, amely 2010-ben a világnépesség 12 százalékát adta, 2050-re húsz százalékra fog növekedni, vagyis 30-35 éven belül a Föld akkori 9-9,5 milliárd lakójából minden ötödik afrikai néger lesz, az évszázad végére pedig tíz földlakóból legalább négy.

Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt az irdatlan – és gazdaságilag nagyrészt inaktív – biomasszát nem lesz képes eltartani-elviselni szülőföldje, következésképpen jelentős hányaduk az Afrikához legközelebb eső, szárazföldön és vízen legkönnyebben elérhető földrészre, vagyis Európára fog zúdulni. Nyugat-Európa népességcserés gyarmatosítása évtizedek óta tart, a színes bőrű megszállók viszonylag lassú, de folyamatos beszivárgását csak a Nyugat líbiai és szíriai katonai intervenciói nyomán váltotta fel a jelenleg is tapasztalható migránscunami, amely az afrikai, közel-keleti és indiai demográfiai nyomás fokozódása, a globális felmelegedés, az elsivatagosodás miatt a következő évtizedekben valószínűleg apokaliptikus mértékűvé fog duzzadni, hosszabb távon elnyeléssel fenyegetve a nyugat-európai fehér őshonosokat.

A demográfiai előrejelzések meglehetősen sötét képet valószínűsítenek ez utóbbiak hosszú távú túlélési esélyeit illetően, és ha nem fertőzte volna meg őket az Amerikából importált konzumidióta utánam-a-vízözön-mentalitás, akkor felelősséget éreznének a későbbi nemzedékek jövőjéért, amelyet azonban éppen most tesznek tönkre a választott politikusaik vezérletével. Úgy tűnik, mindörökre.

Britannia népessége az elmúlt évtized folyamán több mint ötmillió fővel növekedett. A népességgyarapodást azonban távolról sem az őshonos fehérek gyermekvállalási hajlandóságának hirtelen megugrása okozta, hanem az egyre fokozódó bevándorlási „boom”. Csak tavaly több mint ötszázezer harmadik világbeli új honfoglaló érkezett a szigetország „kulturális színesítésére”, és így az Egyesült Királyság lakossága immár majdnem eléri a 66 millió főt. (Population growth sharpest in 70 years after „record” migration levels, telegraph.co.uk, 2017. június 22.)

Franciaország népessége 1968-ban 50 millió fő volt, ennek 1,2 százalékát musz­lim (arab-néger) bevándorlók alkották. Negyven évvel később a népessége elérte a 67 millió főt, a muszlimok részaránya pedig a 12 százalékot (8 millió fő). 2015-ben Franciaország minden ötödik lakója bevándorló vagy második-harmadik generációs bevándorlóivadék. Leggyorsabban a néger népesség növekszik: alig négy év alatt (2011–2015) két generációban (bevándorlók + bevándorlók gyerekei) 43 százalékkal, és ennek következtében rendkívül fiatal. 2015-ben a franciaországi néger bevándorlók gyerekeinek 80 százaléka 25 éven aluli volt. (Mini-révolution: l’Insee recueille bien des données de type ethnique…, atlantico.fr, 2017. február 10.) Más szóval, akárcsak Britanniában, 1999 és 2015 között a franciaországi népesség is kizárólag a migrációs nyomás miatt növekedett. A francia belügyminisztérium hivatalos jelentése szerint „az európai eredetű népesség majdnem stabil, viszont a török vagy a fekete-afrikai eredetű rendkívül gyors ütemben növekszik, ha ez az ütem fennmarad, kevesebb mint tíz éven belül megkettőződne…” (Démographie des descendants d’immigrés, immigration.interieur.gouv.fr, 2014. április 25.) 2025-re Franciaország muszlim népessége meg fogja közelíteni a 15-17 millió főt. (Le bel avenir démographique de l’islam en France, fr.gatestoneinstitute.org, 2017. február 28.)

Németország népessége a legidősebb Európában, és a második legidősebb a világon Japáné után. 2010-ben népességének alig 13,5 százaléka volt 15 évesnél fiatalabb. Az időskorúak arányszámát tekintve Németország – Olaszország társaságában – világelső: minden ötödik német 65 éven felüli. Németország népszaporulata ugyanakkor a legalacsonyabb a világon. Másrészt a német statisztikai hivatal hivatalos adataira támaszkodva Kovács Adorján, a frankfurti Goethe Egyetem professzora kimutatta, hogy a harmadik világbeli migránsok beözönlésének jelenlegi szintje mellett öt éven belül a 20 és 35 éves korosztály felét „migrációs hátterű” (vagyis nem fehér) fiatalok fogják alkotni, és ez az előrejelzés a migránsok magasabb születési arányszámát még nem is veszi figyelembe. (Wahrheiten zur Flüchtlings­krise, theeuropean.de, 2015. december 28.)

2011-ben a németországi nagyvárosokban élő gyerekek és fiatalok csaknem fele bevándorló családokban élt, és ez az adat még nem is vette számításba a második és harmadik generációs bevándorlók jó részét. Országos szinten 2011-ben már minden harmadik németországi gyerek bevándorló hátterű volt. Britannia után, ahol 2010-ben a gyerekek egyharmadának legalább egy bevándorló szülője volt, és Olaszország után, ahol tíz év alatt 400 százalékkal nőtt a bevándorló iskolások száma, a németországi statisztikák is Európa folyamatban lévő népességcserés gyarmatosítását bizonyítják. A következtetés elkerülhetetlen: ha minden így megy tovább, egy nemzedék múlva Németország megszűnik fehér többségű országnak lenni.

      

Maradj velünk kapcsolatban:
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE

      

Maradj velünk kapcsolatban:
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE